Budżet Miasta Koła na 2023 rok uchwalony

Podczas LX Sesji Rady Miejskiej Koła radni jednogłośnie przyjęli zaproponowany przez burmistrza plan finansowy na rok 2023. Budżet miasta jest najważniejszą uchwałą, jaką każdego roku podejmuje Rada Miejska i najważniejszym dokumentem finansowym samorządu.  Plan dochodów wynosi 106.663.967,27 zł, z czego … Continue reading

Autor: kurier-kolski.pl | 24.01.2023

Obradowali radni Gminy Koło [WIDEO]

Autor: kurier-kolski.pl | 08.12.2022

Odbyła się XLVII sesja Rady Gminy Koło. Porządek obrad liczył 17 punktów. Radni gminni zajmowali się m.in. ustaleniem planów pracy Rady Gminy oraz Komisji Rewizyjnej i komisji stałych Rady, uchwalili Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Koło i roczny program … Continue reading

Dziś LVIII sesja Rady Miejskiej Koła

Autor: kurier-kolski.pl | 29.11.2022

Dziś, 29 listopada 2022 r., o g. 15:00 w Ratuszu Miejskim w Kole odbędzie się LVIII sesja Rady Miejskiej Koła. Radni miejscy tym razem zajmą się tylko jednym merytorycznym punktem porządku obrad –  podjęciem uchwały w sprawie określenia wysokości stawek … Continue reading

45. Sesja Rady Gminy Kościelec – radni murem za wójtem!

Autor: kurier-kolski.pl | 14.10.2022

Odbyło się 45. spotkanie radnych Gminy Kościelec. Rajcowie zajmowali się m.in.: zmianami w składzie Komisji Budżetu i Finansów, wyrazili zgodę na nabycie nieruchomości, dokonali zmian w budżecie gminy oraz przyjęli informację o wykonaniu budżetu za I półrocze 2022 r. Rozpatrzyli … Continue reading

XLIX sesja Rady Miejskiej Koła

Autor: kurier-kolski.pl | 29.04.2022

W środę, 27 kwietnia br., w Ratuszu Miejskim w Kole odbyła się XLIX Sesja Rady Miejskiej Koła. Radni wysłuchali sprawozdań z działalności podległych jednostek: Domu Samopomocy, PiMBP, MTC i MDK, a także podjęli uchwały związane z gospodarką nieruchomościami i zmieniające … Continue reading

Transmisja XLVII Sesja Rady Miejskiej Koła

Autor: kurier-kolski.pl | 30.03.2022

Dziś od g. 13:00 relacja wideo z XLVII Sesji Rady Miejskiej Koła. Pod spodem porządek obrad zebrania kolskich radnych. Zachęcamy do oglądania nagrania na żywo lub później. LINK do transmisji: https://www.kolo.pl/wiadomosc/9686/transmisja-obrad-xlvii-sesji-rady-miejskiej-koa—30-marca-2022-r?fbclid=IwAR1zR8rbs_hT2NJlUHcmTGVn2bGKUlh96f__DxValkviNEIyDJnBCD8h1f0

Ewaryst Jaśkowski – już oficjalnie Honorowym Obywatelem Miasta Koła

Autor: kurier-kolski.pl | 04.11.2021

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej Koła, Pan Ewaryst Jaśkowski oficjalnie odebrał tytułu Honorowego Obywatela Miasta Koła oraz statuetkę za wszechstronną działalność na rzecz dziedzictwa kulturalnego regionu oraz rozwój regionalistyki i imponujący dorobek pisarski. Uchwała w tej sprawie zapadła na poprzednich … Continue reading

Telefon interwencyjny

Widziałeś(aś) coś ważnego? Chcesz się podzielić informacją?
Masz problem i nie wiesz co robić?

Zadzwoń!
Anonimowość gwarantowana!

600 152 526