Wiele inwestycji przyjętych do budżetu miasta Koła

Realizując plan rozwoju miasta, Burmistrz Miasta Koła Krzysztof Witkowski zaproponował, a Rada Miejska zatwierdziła podczas ostatniej Sesji Rady Miasta Koła w dniu 30 sierpnia 2023 r., przeznaczenie łącznie 1.734 903,92 złotych na wydatki inwestycyjne.

Autor: kurier-kolski.pl | 04.09.2023

Budżet Miasta Koła na 2023 rok uchwalony

Autor: kurier-kolski.pl | 24.01.2023

Podczas LX Sesji Rady Miejskiej Koła radni jednogłośnie przyjęli zaproponowany przez burmistrza plan finansowy na rok 2023. Budżet miasta jest najważniejszą uchwałą, jaką każdego roku podejmuje Rada Miejska i najważniejszym dokumentem finansowym samorządu.  Plan dochodów wynosi 106.663.967,27 zł, z czego … Continue reading

Obradowali radni Gminy Koło [WIDEO]

Autor: kurier-kolski.pl | 08.12.2022

Odbyła się XLVII sesja Rady Gminy Koło. Porządek obrad liczył 17 punktów. Radni gminni zajmowali się m.in. ustaleniem planów pracy Rady Gminy oraz Komisji Rewizyjnej i komisji stałych Rady, uchwalili Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Koło i roczny program … Continue reading

Dziś LVIII sesja Rady Miejskiej Koła

Autor: kurier-kolski.pl | 29.11.2022

Dziś, 29 listopada 2022 r., o g. 15:00 w Ratuszu Miejskim w Kole odbędzie się LVIII sesja Rady Miejskiej Koła. Radni miejscy tym razem zajmą się tylko jednym merytorycznym punktem porządku obrad –  podjęciem uchwały w sprawie określenia wysokości stawek … Continue reading

45. Sesja Rady Gminy Kościelec – radni murem za wójtem!

Autor: kurier-kolski.pl | 14.10.2022

Odbyło się 45. spotkanie radnych Gminy Kościelec. Rajcowie zajmowali się m.in.: zmianami w składzie Komisji Budżetu i Finansów, wyrazili zgodę na nabycie nieruchomości, dokonali zmian w budżecie gminy oraz przyjęli informację o wykonaniu budżetu za I półrocze 2022 r. Rozpatrzyli … Continue reading

XLIX sesja Rady Miejskiej Koła

Autor: kurier-kolski.pl | 29.04.2022

W środę, 27 kwietnia br., w Ratuszu Miejskim w Kole odbyła się XLIX Sesja Rady Miejskiej Koła. Radni wysłuchali sprawozdań z działalności podległych jednostek: Domu Samopomocy, PiMBP, MTC i MDK, a także podjęli uchwały związane z gospodarką nieruchomościami i zmieniające … Continue reading

Transmisja XLVII Sesja Rady Miejskiej Koła

Autor: kurier-kolski.pl | 30.03.2022

Dziś od g. 13:00 relacja wideo z XLVII Sesji Rady Miejskiej Koła. Pod spodem porządek obrad zebrania kolskich radnych. Zachęcamy do oglądania nagrania na żywo lub później. LINK do transmisji: https://www.kolo.pl/wiadomosc/9686/transmisja-obrad-xlvii-sesji-rady-miejskiej-koa—30-marca-2022-r?fbclid=IwAR1zR8rbs_hT2NJlUHcmTGVn2bGKUlh96f__DxValkviNEIyDJnBCD8h1f0

Telefon interwencyjny

Widziałeś(aś) coś ważnego? Chcesz się podzielić informacją?
Masz problem i nie wiesz co robić?

Zadzwoń!
Anonimowość gwarantowana!

600 152 526