Kontakt

Wydawca portalu: AJK KOZAJDA, 62-600 Koło, ul. Łąkowa 51

Redaktor naczelny: Anna Kozajda, współpraca – Mariusz Kozajda

Redakcja nie płaci za teksty niezamówione.

Adres do korespondencji:
62-600 Koło, ul. Łąkowa 51
tel. 600 152 526
Adres e-mail: redakcja@kurier-kolski.pl