Kontakt

Wydawca portalu: MOC NATURY Mariusz Kozajda, 62-600 Koło, ul. Łąkowa 51

Redaktor naczelny: MARIUSZ KOZAJDA, współpraca: Michał Krzemiński, Olga Głowacka, Przemek Bukowicki i inni

Redakcja nie płaci za teksty niezamówione.

Adres do korespondencji:
62-600 Koło, ul. Łąkowa 51
tel. 600 152 526
Adres e-mail: redakcja@kurier-kolski.pl