Regulamin Serwisu kurier-kolski.pl

DEFINICJE

Wydawca, właściciel – MOC NATURY Mariusz Kozajda, 62-600 Koło, ul. Łąkowa 51
Administrator, Moderator – Właściciel lub osoby działające w imieniu Właściciela, dbające o poprawne funkcjonowanie Serwisu pod względem technicznym i merytorycznym
Komentarze – wpisy Użytkowników pod opublikowanymi informacjami Serwisu wyrażające opinię na dany temat.
Serwis – internetowa platforma pod adresem https://kurier-kolski.pl/, w ramach której Wydawca udostępnia informacje.
Regulamin – niniejszy dokument.
Użytkownik – każda osoba korzystająca w jakikolwiek sposób z niniejszego Serwisu.

§ 1
WSTĘP

 1. Niniejszy Regulamin dotyczy serwisu: kurier-kolski.pl, który zamieszcza informacje związane z miastem Koło i powiatem kolskim.
 2. Niniejszy regulamin określa warunki korzystania i funkcjonowania Serwisu z uwzględnieniem praw i obowiązków Użytkowników oraz praw i obowiązków Właściciela Serwisu jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Serwis.
 3. Serwis kurier-kolski.pl jest niezależny i nie związany w żaden sposób finansowo czy politycznie z żadną grupą lobbingu czy nacisku.

§ 2
DOSTĘP UŻYTKOWNIKÓW DO SERWISU

 1. Serwis jest dostępny dla każdego Użytkownika sieci Internet.
 2. Użytkownicy posiadają prawo do przeglądania wszystkich treści zamieszczonych w Serwisu zgodnie z zasadami przewidzianymi niniejszym Regulaminem. Powyższe uprawnienie nie podlega opłacie i pozostaje nieograniczone w czasie.
 3. Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne i jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu.

§ 3
ZASADY OGÓLNE

 1. Wydawca Serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Użytkowników w komentarzach, opiniach czy ogłoszeniach. Odpowiedzialność za nią ponoszą wyłącznie ich autorzy.
 2. Podczas komentowania wszelkich informacji w Serwisu (takich jak aktualności, fotoreportaże, filmy, firmy, spektakle) mają zastosowanie zasady zgodne z Netykietą, w szczególności obowiązuje bezwzględny zakaz używania wulgaryzmów, wyzwisk, gnębienia, nawoływania do przemocy, spamowania czy trollowania.
 3. Komentarze powinny dotyczyć komentowanego obiektu lub zdarzenia, aczkolwiek nieduże odstępstwa od tematu nie będą podstawą do jakichkolwiek konsekwencji. Komentowanie służy do kulturalnej wymiany zdań pomiędzy Użytkownikami, a nie do przekrzykiwania się, obrażania czy reklamowania się.
 4. Niedozwolone jest:
  • promowanie przez Użytkownika innych stron Internetowych oraz publikowanie jakichkolwiek form reklamowych
  • publikowanie treści, które nie przekazują informacji, niezgodnych z tematem i nie będących wartościowymi z merytorycznego punktu widzenia np. sztucznie generujące ruch, służące pozycjonowaniu w wyszukiwarkach, itp.
  • zamieszczanie danych kontaktowych (poza polami do tego przeznaczonymi), takich jak numer Gadu-Gadu, adres e-mailowy, nr telefonu, itp. oraz innych informacji w jakikolwiek sposób mogących wskazywać sposób bezpośredniej komunikacji z Użytkownikiem,
  • używanie wulgaryzmów i zwrotów mogących naruszyć czyjąś godność, umieszczanie treści obraźliwych wobec innych osób,
  • umieszczania materiałów erotycznych w jakiejkolwiek formie,
  • umieszczania materiałów, informacji, odnośników oraz sum kontrolnych do licencjonowanych gier, programów komputerowych, muzyki, filmów oraz wszelkich innych utworów, których udostępnienie lub umożliwienie udostępnienia narusza lub może naruszać prawa autorskie osób trzecich.
 5. Niedopuszczalne jest umieszczanie na stronach serwisu w komentarzach informacji, które nie są zgodne z obowiązującym w Polsce prawem:
  • treści wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej (Art. 23 Kodeksu Cywilnego oraz Art. 194-196 Kodeksu Karnego),
  • treści pornograficznych czy uznanych powszechnie za społecznie niewłaściwe,
  • treści zawierających wulgaryzmy (Art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999 r.),
  • treści propagujących alkohol (Art. 2.1 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r.) oraz środki odurzające, narkotyki (Art. 1 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 r.),
  • zawierające informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby (art. 23 Kodeksu cywilnego),
  • treści atakujące bezpośrednio pozostałych Użytkowników serwisu oraz osoby trzecie,
   komentarze zawierające reklamy lub spam (w tym te reklamujące inne serwisy internetowe),
 6. Wszelkie anonimowe wpisy oczerniające osoby prywatne, firmy oraz instytucje mogą być usuwane przez Administratora. Negatywne opinie o firmach lub instytucjach powinno podpisać się własnym imieniem i nazwiskiem. W związku z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych, Użytkownik zobowiązuje się do niepodawania danych osobowych osób trzecich, w tym osób będących tematem dyskusji, o ile nie są to osoby pełniące funkcje publiczne.
 7. Informujemy, że oprogramowanie do obsługi komentarzy rejestruje dane osoby komentującej (IP, czas), które na wniosek Prokuratury, Sądu lub Policji mogą zostać przekazane celem ścigania sprawców czynów sprzecznych z prawem.
 8. Administratorzy i Moderatorzy mogą edytować, modyfikować, przenosić do dowolnego działu, usuwać komentarze Użytkowników w przypadku:
  • gdy chcą wzbogacić informację o treść, zdjęcie lub odnośniki internetowe,
  • gdy informacja zawiera niedozwolone znaki, treść pisana jest dużymi literami lub wpływa na estetyczny wymiar serwisu,
  • gdy wiadomość obniża ogólny poziom serwisu,
  • gdy wpis jest sprzeczny z polityką redakcyjną serwisu,
  • wypowiedź została napisana w sposób niezrozumiały (niepoprawna pisownia, liczne błędy ortograficzne, użycie slangu młodzieżowego, są wyraźne błędy merytoryczne),
  • komentarz jest niezgodny z niniejszym Regulaminem Serwisu.
 9. Serwis nie ma obowiązku poinformowania strony zainteresowanej o działaniach moderacyjnych wykonanych na danej wiadomości czy temacie.
 10. Decyzje Administratora lub Moderatora serwisu wobec działań Użytkowników są ostateczne. Nie zastosowanie się do decyzji Administratora lub Moderatora serwisu może wiązać się z sankcją, do całkowitej blokady konta włącznie.
 11. Właściciel Serwisu oświadcza, że dołoży wszelkich starań, by materiały, komentarze i opinie Użytkowników niezgodne z prawem i niniejszym Regulaminem były usuwane najszybciej jak to jest możliwe po zauważeniu ich przez Administratora.
 12. Kopiowanie, rozpowszechnianie lub wykorzystanie materiałów w zamieszczonych na stronach Serwisu w całości lub części bez uprzedniej pisemnej zgody Właściciela Serwisu, jest ZABRONIONE.

§ 4
POLITYKA PLIKÓW COOKIES

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Podczas poruszania się po witrynie internetowej kurier-kolski.pl niektóre anonimowe informacje mogą zostać zebrane w sposób pasywny, w szczególności za pośrednictwem „plików cookies”, znaczników internetowych, przez zbieranie danych nawigacyjnych, na co Użytkownik niniejszym wyraża zgodę. Użytkownik ponadto godzi się na możliwość pozostawienia w jego systemie komputerowym plików cookies lub innych plików pełniących podobną funkcję.
 3. Cookies to pliki tekstowe, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika, używane przez serwer do rozpoznania urządzenia Użytkownika przy ponownym połączeniu.
 4. Wydawca używa plików typu cookies do rozpoznawania i zapamiętania informacji o Użytkownikach, a w zasadzie o ich urządzeniach. Pozwala to bardziej precyzyjnie rozpoznawać indywidualne potrzeby Użytkownika.
 5. Pliki typu cookies są wykorzystywane również doprowadzenia statystyk pracy serwisu i odwiedzin Użytkowników.
 6. Każdy Użytkownik może nie wyrazić zgody na umieszczanie plików typu cookies na jego urządzeniu końcowym. W tym celu należy skorzystać z opcji wyłączenia pobierania i przechowywania plików typu cookies w jego przeglądarce internetowej.
 7. Usunięcie plików cookies może doprowadzić do utraty możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności Serwisu.
 8. Informacja o RODO. Uprzejmie informujemy, że w związku z wejściem w życie Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych, nasz portal w żaden sposób nie zbiera i nie gromadzi informacji o naszych Czytelnikach, które mogą ich zidentyfikować. Automatycznie zbieramy dane jedynie w formie plików cookies, które są całkowicie anonimowe i nie mamy możliwości przypisania tych statystyk konkretnym osobom, mamy możliwość wyciągnięcia zbiorczych wniosków na temat popularności naszych artykułów. W ten sposób analizujemy naszą pracę i rozwijamy się. Prosimy zapoznać się z polityką prywatności stosowaną na naszym serwisie.

§ 5
INFORMACJE KOŃCOWE

 1. Właściciel dołoży wszelkich starań, aby Serwis działał w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże nie ponosi żadnej odpowiedzialności za:
  • szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu;
  • problemy w funkcjonowaniu Serwisu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Właściciel, przy zachowaniu należytej staranności, nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec;
  • niezgodne z postanowieniami niniejszego Regulaminu korzystanie z Serwisu przez Użytkowników;
  • skutki wynikające z wejścia przez osoby trzecie w posiadanie informacji udostępnionych przez Użytkowników Serwisu;
  • przerwy w funkcjonowaniu Serwisu zaistniałe z przyczyn technicznych (np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezależnych od Właściciela Serwisu;
  • utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Administratorów i Właściciela Serwisu.
 2. Wszelkie wiążące decyzje związane z funkcjonowaniem Serwisu może podejmować tylko i wyłącznie Właściciel.
  Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów, korekty, edycji nadesłanych materiałów, w tym zmiany tytułów i leadów, a także do publikacji materiałów w dogodnym dla redakcji czasie i kolejności oraz  niepublikowania materiału bez podania przyczyny.
 3. Redakcja nie płaci za nadesłane do publikacji materiały.
 4. Serwis nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Użytkowników lub osób trzecich z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich jak i pośrednich, w związku z wykorzystaniem danych i informacji zawartych na stronach Serwisu.
 5. Serwis dokłada wszelkich starań, aby treści w serwisu były aktualne, kompletne, prawdziwe i zgodne z prawem.
 6. Niniejszy Regulamin Serwisu obowiązuje od momentu opublikowania. Wszelkie postanowienia niniejszego Regulaminu mogą być w każdej chwili zmieniane przez Właściciela Serwisu bez podawania przyczyn. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu i zaczynają obowiązywać w momencie ich publikacji w Serwisie.
 7. Użytkownicy mogą zgłaszać wszelkie uwagi oraz pytania dotyczące działania Serwisu na adres e-mail: redakcja@kurier-kolski.pl