Budżet Miasta Koła na 2023 rok uchwalony

Autor: kurier-kolski.pl | 24.01.2023

Podczas LX Sesji Rady Miejskiej Koła radni jednogłośnie przyjęli zaproponowany przez burmistrza plan finansowy na rok 2023. Budżet miasta jest najważniejszą uchwałą, jaką każdego roku podejmuje Rada Miejska i najważniejszym dokumentem finansowym samorządu.  Plan dochodów wynosi 106.663.967,27 zł, z czego dochody bieżące stanowią wartość 98.470.398,27 zł, natomiast dochody majątkowe 8.193.569,00 zł. Czytaj dalej i zobacz jakie inwestycje władze Koła zrealizują w tym roku.

 

Na poziom dochodów bieżących składają się:
– dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 20.916.133,00 zł,
– dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 4.857.665,00 zł,
– subwencje w kwocie 21.730.630,00 zł,
– dotacje w kwocie 13.164.324,27 zł,
– jak również pozostałe dochody w kwocie 37.801.646,00 zł.

W planie dochodów majątkowych ujęto:
– dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na budowę ulicy Krokusowej w kwocie 798.055,00 zł, ulicy Energetycznej również w kwocie 798.055,00 zł oraz ulicy Struga w kwocie 277.459,00 zł,
– dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na budowę ulicy Krętej w kwocie 1.140.000,00 zł, ulicy Jaśminowej również w kwocie 1.140.000,00 zł oraz ulicy Różanej w kwocie 1.615.000,00 zł,
– wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 25.000,00 zł,
– wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 2.350.000,00 zł.

Plan wydatków wynosi 110.669.314,84 zł, z czego wydatki bieżące stanowią kwotę 98.690.940,84 zł, a wydatki majątkowe 11.978.374,00 zł.
Oprócz przedsięwzięć dofinansowanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach wydatków majątkowych zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowych ulic: Zakładowej, Reymonta, Miłosnej, Wiśniowej, Morelowej i Czereśniowej oraz Kazimierza Wielkiego. W projekcie znalazł się również zakup i montaż drzwi w Szkole Podstawowej Nr 1 w Kole oraz utworzenie zielonego skweru przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Kole. Przypomnijmy, że kolski budżet jest budżetem obywatelskim, zawiera projekt „Przystanek Zieleń” złożony przez Stowarzyszenie „Kolska Trójka”, który uzyskał w głosowaniu najwyższą liczbę ważnie oddanych głosów. Projekt ten zakłada stworzenie dla członków społeczności szkolnej i lokalnej „zielonego skweru” gdzie poprzez zabawę i wypoczynek będzie można w sposób aktywny rozwijać u dzieci zainteresowania przyrodniczo-ekologiczne. Na realizację projektu została zaplanowana kwota ok. 40 tys. zł.

W ramach dotacji kontynuuje się pomoc finansową dla Powiatu Kolskiego na wydatki związane z dokumentacją na przebudowę ulicy Broniewskiego, prace związane z przebudową ulicy Kolejowej oraz budową północnej obwodnicy Koła. Zawarto również upoważnienie do zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie wydatków majątkowych w wysokości 2.930.000,00 zł. Z przeznaczeniem na współfinansowanie inwestycji „Budowa północnej obwodnicy Miasta Koła” i tworzące rezerwę na wydatki inwestycyjne.

Uchwała otrzymała pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Koła. Przyjęcie budżetu poprzedziło uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła na lata 2023-2028 – dokument został zatwierdzony także jednogłośnie.
– Dziękuję państwu radnym za przyjęcie budżetu – powiedział burmistrz Krzysztof Witkowski. – To budżet bardzo trudny, tworzony w specyficznej sytuacji gospodarczo-ekonomicznej. Jest skrojony na miarę naszego miasta, skromny, ale dający możliwość zrealizowania dla naszych mieszkańców wielu ważnych inwestycji. Kształt budżetu w ciągu roku będzie wielokrotnie zmieniany podczas sesji – oby tylko na plus.

Źródło: UM w Kole

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Informacje zwrotne.
Zobacz wszystkie komentarze.

Telefon interwencyjny

Widziałeś(aś) coś ważnego? Chcesz się podzielić informacją?
Masz problem i nie wiesz co robić?

Zadzwoń!
Anonimowość gwarantowana!

600 152 526