Śnięte ryby w Nerze??? Znamy wyniki badań próbek wody z rzeki!

W sobotę, 13 sierpnia br., Wojewoda Wielkopolski Michał Zieliński zwołał posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego dotyczące zjawiska śniętych ryb na rzece Ner. W spotkaniu wzięła udział I Wicewojewoda Aneta Niestrawska oraz przedstawiciele KW Policji, Straży Pożarnej, 12. Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej. Obecni byli też reprezentanci Wód Polskich, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii i Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Dokonano badań próbek Neru. Jakie są wyniki??? Czytaj dalej…

Autor: kurier-kolski.pl | 14.08.2022

W sierpniu wspominamy bliskiego naszemu sercu śp. księdza S. Opałko

Autor: kurier-kolski.pl | 10.08.2022

W tym miesiącu warto przypomnieć wybitną postać ks. ppłk. prałata Serafina Opałko. Dnia 1 sierpnia przypadła bowiem 36.rocznica śmierci tego kapłana, a dziś, 10 sierpnia – 111. rocznica urodzin. Przedstawiciele naszej Redakcji złożyli mu hołd pod tablicą pamiątkową na murach Fary, a dziś – przy grobie na cmentarzu. Duchowny ten był osobą, która w wyjątkowy sposób wpisała się w historię Koła i okolic. Zapisał się we wdzięcznej pamięci ludzi jako bardzo dobry proboszcz, świetny administrator parafii oraz dekanatu, odnowiciel wiekowej Fary i cmentarza oraz budowniczy nowych świątyń: na Bliznej w Kole i w Ochlach. Jego pogrzeb był ogromną manifestacją patriotyczną tysięcy mieszkańców Koła i okolic. Pamiętacie księdza Opałko? Czytaj dalej…

Tłumy ludzi na jubileuszowym XV Dniu Ogórka w Karszewie [FOTOREPORTAŻ]

Autor: kurier-kolski.pl | 09.08.2022

Już po raz 15-ty w Karszewie k/Dąbia odbył się wielki festyn, na który przybyli miłośnicy dobrej rozrywki i zabawy. Każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Dzieci korzystały z karuzeli, dmuchańców i innych atrakcji, a dorośli mogli dobrze zjeść, potańczyć i wziąć udział w licznych konkursach. Zabawę zaszczycili swoją obecnością liczni goście, w tym m.in.: Poseł na Sejm i Minister Ryszard Bartosik, nasz kolski Parlamentarzysta Leszek Galemba, Starosta Robert Kropidłowski, Przewodniczący Rady Powiatu Marek Świątek, Burmistrz Dąbia Tomasz Ludwicki, Prezes KHBC Grzegorz Fiałkowski. Był też Krzysztof Górecki z żoną – inicjator i pomysłodawca imprezy oraz jej sponsor i współorganizator, właściciel firmy PPH Ogórecki. Organizatorami zabawy byli też Gm. Dąbie i Powiat Kolski. Nasza Redakcja objęła wydarzenie patronatem medialnym. Zachęcamy do obejrzenia pod spodem fotoreportażu Jacka Skryckiego. Czytaj dalej…

Droga powiatowa Ponętów Dolny – Grodna po remoncie generalnym!

Autor: kurier-kolski.pl | 03.08.2022

Świetne wieści dla kierowców podróżujących drogą powiatową nr 3435P na odcinku Ponętów Dolny – Grodna (gm. Grzegorzew). Zakończył się jej remont, który sfinansował Powiat Kolski przy współudziale Gminy Grzegorzew. 22 lipca br., odbioru końcowego robót dokonali: Z-ca Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg Anna Orchowska, Członek Zarządu Powiatu Kolskiego Waldemar Banasiak, Dyrektor PRDM z Koła Paweł Andrzejczak. Samorząd Gminy Grzegorzew reprezentowali: Wójt Bożena Dominiak, Sołtys Ponętowa Dolnego Aneta Okupska, Radny Janusz Sanigórski, Pracownik UG Dawid Lorenc i Pani Monika Rosiak. Czytaj dalej…

Uczcili 78.rocznicę Powstania Warszawskiego

Autor: kurier-kolski.pl | 03.08.2022

1 sierpnia br. odbyły się w Kole uroczyste obchody 78.rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. O godz. 17:00, zwanej Godziną „W” (Wolność), wszyscy zebrani pod kurami kolskiej Fary, gdzie znajduje się tablica upamiętniająca ten zryw, oddali hołd Powstańcom minutą ciszy. Później nastąpiło krótkie przypomnienie historii, która rozpoczęła się na Warszawskim Żoliborzu 78 lat temu. Po wspólnej modlitwie Starosta Robert Kropidłowski z Wicestarostą Sylwestrem Chęcińskim oraz władzami miasta Przewodniczącym Rady Miasta Tomaszem Sobolewskim i Burmistrzem Miasta Koła Krzysztofem Witkowskim, Zastępcą Burmistrza Lechem Brzezińskim, a także pozostałymi zebranymi delegacjami, złożyli wiązanki kwiatów. Czytaj dalej…

Trwa realizacja III etapu prac konserwatorsko-budowlanych przy kolskim Zamku Królewskim w Gozdowie

Autor: kurier-kolski.pl | 03.08.2022

To świetna widomość dla miłośników miasta Koła, jego historii i zabytków oraz dla naszej spuścizny narodowej! Tym razem remontowany jest główny, zachodni mur warowni. Prace dofinansowało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu „Ochrona Zabytków” w kwocie 110 tys.zł oraz Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków, kwotą 60 tys.zł. Środki własne z budżetu miasta Koła to ok. 400 tys.zł. Konserwacja ruin Zamku ma służyć przyszłej rewitalizacji i przystosowania zabytku do zwiedzania. Czytaj dalej…

Kolejne dwie drogi powiatowej po remoncie – tym razem w Gm. Kłodawa

Autor: kurier-kolski.pl | 02.08.2022

Kolejne dwa zadania inwestycyjne zostały zrealizowane na terenie Gm. Kłodawa dzięki partnerskiej współpracy z Powiatem Kolskim: odcinek drogi dł. 1155 mb Bierzwienna Długa – Dzióbin oraz odcinek drogi dł. 380 mb od drogi wojewódzkiej 263 do granic gminy w kierunku Lipich Gór. W odbiorze końcowym robót uczestniczyli: Starosta Kolski Robert Kropidłowski, burmistrz Kłodawy Piotr Michalak, z-ca dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Kole Anna Orchowska, inspektor inż. Janusz Stacherski oraz przedstawiciel wykonawcy PRDM S.A. w Kole Tomasz Cieślak. Realizacja remontów dróg powiatowych jest możliwa dzięki finansowemu zabezpieczeniu ze środków własnych powiatu oraz gminy w proporcji 50:50. Poprawia komfort jazdy oraz bezpieczeństwo mieszkańców. Czytaj dalej…

Telefon interwencyjny

Widziałeś(aś) coś ważnego? Chcesz się podzielić informacją?
Masz problem i nie wiesz co robić?

Zadzwoń!
Anonimowość gwarantowana!

600 152 526