Sprawdź gdzie otrzymasz swój „Kurier Kolski”

UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE „KURIER KOLSKI” W FORMIE PAPIEROWEJ ZOSTAŁ ZE WZGLĘDÓW FINANSOWYCH CZASOWO ZAWIESZONY – DO ODWOŁANIA I NIE BĘDZIE SIĘ UKAZYWAŁ.

Z uwagi na częste pytania o poprzednie, archiwalne numery „Kuriera” przypominamy, że w formie papierowej są one dostępne na życzenie w czytelniach wszystkich bibliotek na terenie Koła, a w formie elektronicznej – tutaj na naszej stronie internetowej.

Redakcja