V Powiatowy Zjazd ZOSP RP w Kole wybrał władze na kolejną kadencję

Autor: kurier-kolski.pl | 06.02.2022

W OSP Długie (gm. Chodów) odbył się V Powiatowy Zjazd ZOSPRP w Kole. Prezesem wybrano ponownie dh. Roberta Kropidłowskiego, a Wiceprezesami zostali: dh Piotr Opas (OSP w Kole), dh Tomasz Ludwicki (OSP Chełmno), dh Marek Kowalewski (OSP Chodów), dh Tomasz Barański (OSP Kłodawa). Sekretarzem ponownie został dh Robert Jokiel, a na Skarbnika wybrano dh Dorotę Szkudlarek (obydwoje z OSP Koło nad Wartą w Kole). Pozostali członkowie Prezydium to: dh Ryszard Kasiorek (OSP Babiak), dh Maciej Pilarski (OSP Powiercie), dh Rafał Ławniczak (OSP Drzewce) oraz dh Józef Pacholski (OSP Ruszków Pierwszy).

 

W dniu 21 stycznia 2022 r. w OSP Długie, gm. Chodów odbył się V Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Kole.

W Zjeździe uczestniczyli: Poseł na Sejm RP – Leszek Galemba, Członek Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, Prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Województwa Wielkopolskiego – Eugeniusz Grzeszczak 0raz Członek Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, Członka Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Województwa Wielkopolskiego – Piotr Opas.

Na Zjazd przybyło 32 delegatów oraz 21 przedstawicieli z ZOG ZOSP RP z terenu powiatu kolskiego. Ze względu na dużą zachorowalność koronawirusem zjazd odbył się bez udziału gości, darczyńców i innych przyjaciół ochotniczych straży pożarnych.

Meldunek o gotowości strażaków ochotników do V Zjazdu Powiatowego, Prezesowi ZOW dh Eugeniuszowi Grzeszczakowi złożył Sekretarz ZOP w Kole dh Robert Jokiel.

Zjazd otworzył i powitał wszystkich delegatów, przedstawicieli oraz gości Prezes ZOP w Kole dh Robert Kropidłowski. Uczczono minutą ciszy pamięć strażaków ochotników, którzy odeszli do wieczności: druha Wieńczysława Oblizajka (wieloletniego Prezesa ZOP w Kole), druha Krzysztofa Kwiatkowskiego (z OSP Chodów) oraz druha Jerzego Przybylskiego (z OSP w Kole).

Następnie wybrano Przewodniczącego Zjazdu, którym został dh Robert Jokiel i przystąpił do prowadzenia obrad. Wybrano 3 komisje zjazdowe: mandatowo-wyborczą, uchwał i wniosków oraz skrutacyjną, które podjęły prace w składach trzyosobowych.

Po przedstawieniu sprawozdań: Prezesa oraz Komisji Rewizyjnej, a następnie głosowaniu, jednogłośnie udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi. W dalszej części uchwalono skład Prezydium Zarządu na 12 osób oraz wybrano Zarząd, Komisję Rewizyjną, członków honorowych, delegatów i przedstawicieli. Członkami honorowymi ZOP zostali: dh Józef Rybicki (OSP Dęby Szlacheckie), dh Tadeusz Cieślak (OSP Grzegorzew) oraz dh Józef Ludwicki (OSP Chełmno).

Na Prezesa ZOP ZOSP RP w Kole wybrano ponownie druha Roberta Kropidłowskiego, wiceprezesami zostali: dh Piotr Opas (OSP w Kole), dh Tomasz Ludwicki (OSP Chełmno), dh Marek Kowalewski (OSP Chodów), dh Tomasz Barański (OSP Kłodawa). Sekretarzem ponownie został dh Robert Jokiel, a na Skarbnika wybrano dh Dorotę Szkudlarek (obydwoje z OSP Koło nad Wartą w Kole). Pozostałymi członkami Prezydium zostali: dh Ryszard Kasiorek (OSP Babiak), dh Maciej Pilarski (OSP Powiercie), dh Rafał Ławniczak (OSP Drzewce) oraz dh Józef Pacholski (OSP Ruszków Pierwszy).

Wybrano 2 przedstawicieli do ZOW ZOSP RP Woj. Wlkp.: dh. Piotra Opasa (OSP w Kole) oraz dh. Ryszarda Kasiorka (OSP Babiak).

Wybrano 4 delegatów na Zjazd OW: dh. Marka Straszewskiego (OSP Straszków), dh. Rafała Ławniczaka (OSP Drzewce), dh. Mariusza Rybczyńskiego (OSP Powiercie) i dh. Marka Kowalewskiego (OSP Chodów).

Po 3-godzinnych obradach Prezes dh Robert Kropidłowski zamknął V Zjazd ZOP ZOSP RP w Kole.

Źródło info i foto: http: zosprp.poznan.pl i fb Tomasz Barański

Źródło: fb Tomasz Barański

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Informacje zwrotne.
Zobacz wszystkie komentarze.

Telefon interwencyjny

Widziałeś(aś) coś ważnego? Chcesz się podzielić informacją?
Masz problem i nie wiesz co robić?

Zadzwoń!
Anonimowość gwarantowana!

600 152 526