XXII sesja Rady Powiatu Kolskiego [WIDEO]

Autor: kurier-kolski.pl | 03.02.2020

W dniu 30 stycznia br. odbyła się XXII sesja Rady Powiatu Kolskiego. W sesji udział wzięło 19 radnych. W porządku obrad znalazło się aż 31 punktów obejmujących szeroki zakres tematyczny. Zachęcamy do obejrzenia pod spodem nagrania z obrad.

 

Starosta Kolski Robert Kropidłowski na początku sesji poinformował, iż z dniem 1 stycznia br. na terenie powiatu kolskiego kontynuowane jest świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej. Niestety z uwagi na malejącą liczbę mieszkańców powiatu kolskiego liczba punktów nieodpłatnej pomocy prawnej z 4 została zmniejszona do 3. Aktualny harmonogram oraz miejsca świadczeń nieodpłatnej pomocy prawnej znajduje się na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Kole oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa.

Starosta Robert Kropidłowski poinformował także, że w dniu 10 grudnia br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kole odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. W trakcie posiedzenia poruszono tematy dotyczące sytuacji ptasiej grypy oraz ASF w województwie wielkopolskim. Kilka dni później Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kole przekazał informację o potwierdzonym wystąpieniu wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu kolskiego, w gminie Dąbie. Choroba zakaźna zwierząt wystąpiła w gospodarstwie hodowlanym gęsi reprodukcyjnych w ilości około 6500 szt. W tej sytuacji w trybie pilnym zwołano posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Kole. Natychmiast podjęto działania mające na celu zlikwidowanie ogniska ptasiej grypy w powiecie kolskim. Na dzień dzisiejszy wszelkie czynności związane z likwidacją ogniska ptasiej grypy w tym miejscu zostały zakończone.

Po przedstawieniu sprawozdania międzysesyjnego Starosta zaprosił wszystkich radnych na „I Powiatową Galę Mistrzów”, która odbędzie się w dniu 21 lutego br. w Liceum Ogólnokształcącym im. Kazimierza Wielkiego w Kole.
Na gali tej zostaną wręczone statuetki dla najlepszych osób w trzech kategoriach: sport, działalność społeczna i działalność kulturalna. Głównym zamierzeniem gali jest uhonorowanie i docenienie trudu i zaangażowania osób z terenu powiatu kolskiego, którzy swoją postawą przyczyniają się do promocji powiatu kolskiego w kraju i zagranicą.

Podczas XXII sesji radni Powiatu Kolskiego podjęli 18 uchwał dotyczących m.in.:
– wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2020 r.
– uchwalenia „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2020-2022”
– przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadań z zakresu administracji rządowej.
– zamiaru przekształcenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych poprzez zmianę adresu z ul. Mickiewicza 4, 62-650 Kłodawa, na adres ul. Mickiewicza 3, 62 -650 Kłodawa.
– ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Powiat Kolski na 2020 r.
– wprowadzenia zmian do Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole.

KLIKNIJ W OBRAZ BY OBEJRZEĆ NAGRANIE Z SESJI (potem kliknij komunikat: Obejrzyj ten film w YouTube)

Podczas sesji radni wysłuchali sprawozdania z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2019 r., sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Kolski w 2019 r. oraz informacji na temat bieżącej sytuacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole.

Źródło: Powiat Kolski

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Telefon interwencyjny

Widziałeś(aś) coś ważnego? Chcesz się podzielić informacją?
Masz problem i nie wiesz co robić?

Zadzwoń!
Anonimowość gwarantowana!

600 152 526