Mieszkańcy Powiatu Kolskiego świętowali zebrane plony [WIDEO]

Autor: kurier-kolski.pl | 14.09.2019

Tegoroczne Powiatowo-Gminne Święto Plonów odbyło się 8 września br. Karszewie, gm. Dąbie. Gospodarzami uroczystości byli: Starosta Kolski Robert Kropidłowski iBurmistrz Miasta Dąbie Tomasz Ludwicki. Starostami Dożynek natomiast: Pani Grażyna Bugała z Karszewa, gm. Dąbie i Pan Jarosław Cieśliński z Rycerzewa, gm. Kłodawa. Obrzęd Święta Plonów rozpoczął się przemarszem korowodu dożynkowego złożonego z pocztów sztandarowych oraz delegacji wieńcowych z gmin Powiatu Kolskiego. Prowadzącymi uroczystość byli- Robert Jokiel ze Starostwa Powiatowego w Kole oraz Magdalena Bugała – mieszkanka gm.Dąbie. Gośćmi honorowymi byli posłowie: Leszek Galemba oraz Ryszard Bartosik oraz radny wojewódzki Robert Popkowski. Pod spodem obszerna galeria 250 zdjęć oraz nagranie fragmentów dożynek.

 

Dożynki są pięknym staropolskim i religijnym zwyczajem. Jest to radosne święto o pięknej, długiej tradycji, podczas którego dziękujemy Bogu za urodzaj i jego bezpieczny zbiór, a ludziom za zebrane plony. To szczególny dzień, który głęboko jest zakorzeniony w historii polskiej wsi, mający zapewnić dostatek w przyszłym roku. Jest on ukoronowaniem całorocznej pracy rolników, która wymaga zaangażowania oraz poświęcenia.

Po odegraniu hymnu państwowego starostowie dożynek wręczyli Gospodarzom symboliczne bochny chleba wypieczone z tegorocznego ziarna zbóż. Mszę Świętą, która była dziękczynieniem za zebrane plony, odprawił ks. dr Karol Łazik – wikariusz Parafii św. Mikołaja Biskupa w Dąbiu. Obrzęd dzielenia chlebem wykonał Zespół Ludowy „Effatha” z Chwalborzyc. Chlebem dożynkowym częstowali zebranych gospodarze uroczystości oraz starostowie dożynek.

KLIKNIJ BY OBEJRZEĆ FRAGMENT DOŻYNEK W KARSZEWIE:

W dalszej części święta plonów rozstrzygnięto dwa konkursy.

Zarząd Powiatu powołał kapitułę konkursu, w składzie

  1. Łukasz Królasik – przewodniczący
  2. Monika Banasik – członek
  3. Jolanta Kwiatkowska – członek
  4. Michał Wróblewski – członek

W pierwszym z nich wyłaniano „Rolnika Roku Powiatu Kolskiego” w trzech kategoriach. W dziedzinie produkcji bydła mlecznego zwyciężyli Państwo Aleksandra i Hubert Tomczak zam. Rdutów Nowy, gm. Chodów. W gronie gospodarzy zajmujących się drobiarstwem pierwsze miejsce zajęli Państwo Anna i Marcin Frątczak, zam. Ruchenna, gm. Koło (produkcja piskląt kaczych). W kategorii gospodarstwo rodzinne pierwsze miejsce zajęli Państwo Jadwiga i Zbigniew Opas, zam. Dzierawy, gm. Koło zajmujący się produkcją bydła mlecznego. Laureaci otrzymali statuetki i nagrody.

Państwo Aleksandra i Hubert Tomczak, zam. Rdutów Nowy, gm. Chodów laureaci konkursu Rolnik Roku Powiatu Kolskiego 2019 w kierunku produkcji bydła mlecznego.
Gospodarstwo to jest gospodarstwem wielkotowarowym przejętym po rodzicach Pana Huberta, a dzięki programom unijnym cały czas jest powiększane i modernizowane. Państwo Tomczak prowadzą ok. 80 hektarowe gospodarstwo, w którym oprócz produkcji roślinnej prowadzona jest hodowla bydła mlecznego. Kapituła z uznaniem odniosła się do dotychczasowych inwestycji Państwa Tomczak ze szczególnym uwzględnieniem innowacyjnych rozwiązań przy produkcji mleka. Gospodarstwo państwa Tomczak posiada najnowsze i najnowocześniejsze rozwiązania w utrzymaniu bydła (maty wodne, kurtyny). Kapituła wyraziła uznanie co do poziomu produkcji oraz wielkości parku maszynowego, wprowadzonych nowych technologii zgodnie z zasadami ekologii i ekonomii. Państwo Tomczak dbają o środowisko poprzez wykorzystywanie ciepła z procesu schładzania mleka. Dodatkowo warto wspomnieć, że gospodarstwo Państwa Tomczak zostało wyróżnione w konkursie Wielkopolskiego Rolnika Roku w 2006r. oraz to, że jest najlepszym dostawcą mleka w OSM Sierpc.

– Państwo Anna i Marcin Frątczak, zam. Ruchenna, gm. Koło, laureaci konkursu Rolnik Roku Powiatu Kolskiego 2019 w kierunku innowacyjnych rozwiązań w gospodarstwie rolnym.
Państwo Frątczak prowadzą gospodarstwo o powierzchni 43 hektarów. Działalność rodziny Frątczaków związana jest z drobiem i swymi korzeniami sięga lat 80-tych, kiedy to została założona najpierw ferma drobiu przez Pana Andrzeja Frątczaka, a z czasem jej działalność została poszerzona o ubój kurcząt. Dzięki nakładom inwestycyjnym, stałej modernizacji gospodarstwa, działalność prężnie rozwinęła się zarówno w chowie kurcząt jak i w uboju, czego dowodem jest fakt uzyskania przez Gospodarstwo prawa do eksportu kurcząt do krajów Unii Europejskiej w 2007 r.
Dzisiaj głównym kierunkiem gospodarstwa jest produkcja i hodowla piskląt kaczych, gdzie roczny potencjał piskląt w gospodarstwie to 1 200 000 szt. Dodatkowo prowadzona jest też produkcja roślinna. Kapituła doceniła innowacyjność kierunku produkcji oraz zastosowane technologie: nowoczesna aparatura lęgowa i klujnikowa. Zastosowane technologie w gospodarstwie są jedynymi z najnowocześniejszych nie tylko w Polsce, ale również w Europie. Realizowana w gospodarstwie produkcja piskląt kaczych typu PEKIN, chów brojlera, a także sprzedaż gotowych tuszek kaczych jest doskonałym przykładem jak można produkty z gospodarstwa sprzedawać od razu odbiorcy końcowemu (konsumentom).
Państwo Frątczakowie jako jedyni z pierwszych w Polsce leżą kaczkę Pekin w systemie jednonakładowym. Ich wylęgarnia w Ruchennie jest pierwszą w Polsce nastawioną tylko na leżenie kaczki Pekin.
Gospodarstwo posiada wiele rozwiązań proekologicznych: własną elektrownie słoneczną, również ciepła woda pozyskiwana jest z energii słonecznej, prowadzona jest rekuperacja w systemie wentylacji oraz filtracji powietrza.

– Państwo Jadwiga i Zbigniew Opas, zam. Dzierawy, gm. Koło, laureaci konkursu Rolnik Roku Powiatu Kolskiego 2019 jako gospodarstwa rodzinnego.
Gospodarstwo o powierzchni 57 hektarów zajmuje się hodowla bydła mlecznego ok. 46 sztuk krów mlecznych rasy holsztyńsko-fryzyjskiej. Roczna produkcja mleka przekracza 300 tys. litrów. Gospodarstwo Państwa Opasów to doskonały przykład gospodarstwa rodzinnego wielopokoleniowego, gdyż gospodarze wspólnie z dziećmi rozwijają oraz modernizują gospodarstwo. W gospodarstwie widać zaangażowanie kilku pokoleń zarówno gospodarzy, jak ich dzieci, które kształcą się w kierunku rolniczym i chcą kontynuować przedsięwzięcia rodziców. W gospodarstwie tym utrzymywane jest bydło mleczne przy zastosowaniu nowoczesnych technologii i zachowaniu tradycyjnego żywienia, co pozwala pozyskać mleko najwyższej jakości i o wysokich walorach smakowych. Dzięki wsparciu programów unijnych gospodarstwo wyposażone jest w najnowocześniejszy sprzęt do produkcji kiszonek, i zmodernizowany park maszynowy. Gospodarstwo również korzystało z programu Natura 2000, posiada nowoczesne szambo i płytę obornikową. Gospodarz został wyróżniony odznaką resortową „Zasłużony dla Rolnictwa”.

Kapituła postanowiła wręczyć w ramach uznania wyróżnienia dla nominowanych w konkursie Rolnik Roku Powiatu Kolskiego 2019 dla następujących gospodarstw: Państwo Iwona i Dariusz Woźniakowie, zam. Kęcerzyn, gm. Kłodawa (trzoda chlewna), Państwo Martyna i Zbigniew Bilińscy, zam. Rzuchów, gm. Dąbie (produkcja bydła opasowego), Państwo Marlena i Witold Góralscy, zam. Chruścin, gm. Dąbie (produkcja bydła mlecznego).

– Państwo Iwona i Dariusz Woźniakowie zam. Kęcerzyn, gm. Kłodawa
Gospodarstwo Państwa Woźniaków o powierzchni 32 hektary wyróżnia się nowoczesnymi technologiami w utrzymaniu trzody chlewnej w cyklu otwartym . Rocznie sprzedawanych jest ok. 2500 sztuk tuczników. W nowo pobudowanej chlewni przy użyciu środków UE zostały zamontowane systemy wentylacyjne, które pozwalają na utrzymanie stałej temperatury i właściwego mikroklimatu w budynku, co pozwala na uzyskanie wysokiej zdrowotności zwierząt. Gospodarstwo prowadzi zróżnicowaną gospodarkę z wykorzystaniem nawozów naturalnych i mineralnych.

– Państwo Martyn i Zbigniewa Bilińscy, zam. Rzuchów, gm. Dąbie
Państwo Bilińscy prowadzą gospodarstwo o powierzchni 28 hektarów. Ich głównym kierunkiem jest produkcja bydła mięsnego . Kapituła uznała, iż wprowadzenie na terenie gminy Dąbie nowego kierunku produkcji jakim jest chów bydła mięsnego pozwala na zróżnicowanie produkcji i wzrost dochodowości gospodarstwa. W gospodarstwie ogranicza się do minimum stosowanie środków ochrony roślin, kontrolują proces nawożenia gleby nawozami organicznymi, tak aby zapobiec przedostawaniu się azotanów do wód gruntowych. Państwo Bilińscy korzystają również ze środków UE na modernizację i powiększenie gospodarstwa.

– Państwo Marlena i Witold Góralscy, zam. Chruścin, gm. Dąbie
Gospodarstwo o powierzchni 86 hektarów jest gospodarstwem rodzinnym, przejętym po rodzicach Pani Marleny zajmującym się produkcją bydła mlecznego. Posiada 60 sztuk krów mlecznych oraz 48 sztuk cieląt. Gospodarstwo to jest przykładem zaangażowania młodych i wykształconych ludzi, którzy podjęli trud pracy na roli. Prowadzone przez nich gospodarstwo o kierunku bydła mlecznego wyróżnia się wysokim poziomem organizacji. Wysoka jakość przygotowywanych w gospodarstwie pasz i zsynchronizowanie produkcji roślinnej z potrzebami żywieniowymi utrzymywanych zwierząt zasłała doceniona przez Kapitułę. W gospodarstwie stosowany jest system żywieniowy TMR.

Podczas tegorocznych dożynek rozstrzygnięto także konkurs wiedzy o BHP w rolnictwie, którego organizatorem jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa w Kole.

Dokonując oceny wieńcy dożynkowych, biorąc pod uwagę technikę wykonania, aspekty tradycji ludowej i chrześcijańskiej, estetykę oraz wkład pracy, komisja konkursowa przyznała nagrody i wyróżnienia w konkursie na „Najładniejszy tradycyjny wieniec dożynkowy”, następującym delegacjom:

I miejsce – Rada Sołecka Pniewo, gm. Chodów
II miejsce – Koło Gospodyń Wiejskich w Karszewie, gm. Dąbie
III miejsce – Gmina Miejska Koło

Pozostałym delegacjom wręczono wyróżnienia.

W konkursie gminnym:
I miejsce – KGW Krzewo
II miejsce – KGW Lisice
III miejsce- KGW Augustynów

Stoiska wystawowe i bogata część artystyczna cieszyły się dużym zainteresowaniem i aplauzem wśród licznie zgromadzonych mieszkańców powiatu kolskiego.

Na scenie oglądaliśmy występy uczniów ze Szkoły Podstawowej im. St. Mikołajczyka w Karszewie, zespołu folklorystycznego „Dobrowianki”, zespołu z Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Kościelcu oraz debiutujące Panie z Koła Gospodyń Wiejskich Karszew.

Stoiska wystawowe prezentowały instytucje i firmy działające na rzecz rolnictwa Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu – Zespół Doradczy w Powiecie Kolskim, Placówka Terenowa Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Kole, Kutnowska Hodowla Buraka Cukrowego w Straszkowie k/Kłodawy, P.P.H. AGRONAS sp. z o.o w Kole, Pszczelarze Ziemi Kolskiej, Kopalnia Soli „Kłodawa”. Swoje stoisko wystawił także Powiat Kolski, na którym dostępne były liczne materiały i gadżety promocyjne. Przybyli na uroczystości mogli posilić się grochówką, chlebem ze smalcem, dla najmłodszych przygotowano wesołe miasteczko.

Święto Plonów zakończyła wspólna zabawa taneczna przy muzyce zespołu „LANS”.

Źródło informacji: Powiat Kolski
Nagranie wideo: portal kurier-kolski.pl

Subskrybuj
Powiadom o
guest
13 komentarzy
Najnowsze.
Najstarsze. Najbardziej oceniony.
Informacje zwrotne.
Zobacz wszystkie komentarze.
nuadicicy
nuadicicy
3 lat temu
Javiereralm
3 lat temu

how to use tinder , tider
http://tinderentrar.com/

Javiereralm
3 lat temu

tindr , tinder login
tinder website

Javiereralm
3 lat temu

tinder online , what is tinder
browse tinder for free

Myronevita
3 lat temu

free single chat
free personal ads

cheap flights
3 lat temu

bookmarked!!, I like your blog! cheap flights 32hvAj4

web hosting service
3 lat temu

Very quickly this website will be famous amid all blog visitors, due to it’s pleasant posts

website host
3 lat temu

Thank you for any other informative site. The place else may
I am getting that kind of information written in such a perfect way?

I have a mission that I am just now running on,
and I have been on the glance out for such info.

kok
kok
4 lat temu

wiece wyborcze pisuarow pod przykrywka dozynek tych zdjec powinno byc wiencej zenada do kwadratu

Anonimowo
Anonimowo
4 lat temu

Wyborca to zwolnennik fiony i Stanisława. Nie ma ich to na płacz się zbiera bo nie potrafi się odnaleźć w dzisiejszych czasach ormowiec

Wujek Chłodek
Wujek Chłodek
4 lat temu

Płacz więc, ale najlepiej w towarzystwie.
Możesz sobie zawsze kogoś „dokoptować”!

wyborca
wyborca
4 lat temu

Jak za komuny,władza na podium się trzyma,tylko księdza dokoptowali. I po co to wszystko było,płakać tylko…

Telefon interwencyjny

Widziałeś(aś) coś ważnego? Chcesz się podzielić informacją?
Masz problem i nie wiesz co robić?

Zadzwoń!
Anonimowość gwarantowana!

600 152 526