Wójt Gm. Grzegorzew Bożena Dominiak z jednogłośnym wotum zaufania oraz absolutorium [WIDEO]

Autor: kurier-kolski.pl | 04.07.2019

25 czerwca 2019 r. w Grzegorzewie odbyła się jedna z najważniejszych sesji Rady Gminy w roku –  sesja absolutoryjna. To w tym dniu radni ocenili wykonanie budżetu Gminy Grzegorzew za 2018 rok. Rangę i znaczenie sesji podniósł fakt, że w tym roku, po raz pierwszy, w bez mała 30-letniej historii odrodzonego samorządu, organ stanowiący gminy, jakim jest Rada Gminy, rozpatrzył raport o stanie gminy i podjął na jego podstawie uchwałę w sprawie wotum zaufania dla wójta.

 

Wójt Bożena Dominiak po raz pierwszy zaprezentowała bardzo obszerny, bo aż 150-stronnicowy raport o stanie gminy za 2018 rok, który jest swoistym spojrzeniem na aktualną sytuację gminy Grzegorzew. Raport ten stanowi źródło informacji w zakresie demografii, mienia komunalnego, zagospodarowania przestrzennego, prowadzonych inwestycji, oświaty, bezpieczeństwa, ochrony środowiska, pomocy społecznej, ochrony zdrowia, kultury i sportu. Pani Wójt po złożonym raporcie jednogłośnie otrzymała od Rady Gminy Grzegorzew wotum zaufania. Następnie  złożyła sprawozdanie z wykonania budżetu i zadań Gminy Grzegorzew z ubiegłego roku. Dochody budżetu zrealizowane zostały w kwocie 26.128 955,00 zł, co stanowi 96,47 % planu. Wydatki budżetu gminy zostały zrealizowane w kwocie  31.917.822,76 zł, tj. w 97,13 %. W 2018 roku Gmina Grzegorzew zrealizowała inwestycje za kwotę 9.603.864,19 zł.Po przedstawionym sprawozdaniu  z wykonania budżetu i zadań z 2018 roku Rada Gminy jednomyślnie podjęła uchwałę o udzieleniu Pani Wójt absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok. Wójt nie ukrywając wzruszenia podziękowała pracownikom Urzędu Gminy za pracę i zaangażowanie, podkreślając, że to ich wspólny sukces.

Na sesji Rady Gminy Grzegorzew byli obecni radni minionej kadencji, sołtysi, goście i mieszkańcy gminy, którzy złożyli Pani Wójt gratulacje i wręczyli kwiaty. Gratulacje Wójt Bożenie Dominiak złożył również były szef Rady, a obecnie członek Zarządu Powiatu Kolskiego Waldemar Banasiak.

Źródło: UG Grzegorzew

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Telefon interwencyjny

Widziałeś(aś) coś ważnego? Chcesz się podzielić informacją?
Masz problem i nie wiesz co robić?

Zadzwoń!
Anonimowość gwarantowana!

600 152 526