Zarząd Powiatu Kolskiego z absolutorium – praktycznie jednogłośnym [WIDEO]

Autor: kurier-kolski.pl | 30.06.2019

Czerwcowa Sesja Rady Powiatu Kolskiego rozstrzygnęła niezwykle istotne kwestie dla Zarządu Powiatu Kolskiego. Najważniejszym punktem było udzielenie wotum zaufania dla Zarządu Powiatu i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok, a także udzielenie absolutorium dla Zarządu z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2018 rok. Wszystko odbyło się sprawnie i bez zgrzytów. Obecni na sali radni udzielili wotum zaufania i absolutorium Zarządowi Powiatu bez uwag i praktycznie jednogłośnie. Nie faktycznie, ale praktycznie, gdyż członkowie Zarządu, w tym obaj Starostowie, kurtuazyjnie wstrzymali się, nie chcąc samych siebie oceniać, a wszyscy pozostali radni byli „za”. Zachęcamy do obejrzenia nagrania wideo z obrad.

 

W ramach punktu obrad związanego z podjęciem uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Kolskiego wotum zaufania, Starosta Robert Kropidłowski szczegółowo przedstawił Raport o Stanie Powiatu, po którym odbyła się krótka debata radnych, a następnie przystąpiono do głosowania, w ramach którego radni zadecydowali o udzieleniu Zarządowi Powiatu Kolskiego wotum zaufania.

KLIKNIJ I OBEJRZYJ NAGRANIE Z SESJI RADY POWIATU KOLSKIEGO:

Starosta Robert Kropidłowski, jako przewodniczący Zarządu Powiatu Kolskiego, przedstawił najistotniejsze dane dotyczące sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania budżetu powiatu za 2018 rok.
Ostateczne wykonanie dochodów zamknęło się kwotą 86 240 779, 58 zł, co stanowiło 98,05 % planu dochodów po uwzględnieniu zmian. Wyższe wpływy wykonano z tytułu: opłaty komunikacyjnej, opłat za wydanie prawa jazdy, udziału w podatkach PIT, dochodów uzyskiwanych w związku z gospodarowaniem zasobem nieruchomości Skarbu Państwa.
W roku 2018 wystąpił deficyt budżetu w wysokości 5 377 335,12 zł wobec planowanego deficytu budżetu w wysokości 9 324 139,27 zł.
Wydatki wykonano w kwocie 91 618 114,70 zł, co stanowiło 94,18 % planu wydatków po zmianach.
Kwotowy udział wykonania poszczególnych grup wydatków przedstawia się następująco:
– transport i łączność-13 167 982,77 zł;
– administracja publiczna – 9 769 049, 77 zł;
– pomoc społeczna (dz. 852 i 853) – 10 003 537,97 zł;
– oświata i wychowanie (dz. 801 i 854) – 38 906 373,76 zł;
– bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 4 775 454,96 zł.

Następnie Starosta poinformował, że ogółem na inwestycje wydatkowano kwotę 20 172 346,88 zł, na zadania drogowe aż 8 598 081,73 zł. Zadania drogowe zostały dofinansowane przez gminy w ramach przyjętej partycypacji.

Po pozytywnej opinii Komisji Rewizyjnej oraz wszystkich innych komisji rady odbyło się głosowanie, w wyniku którego radni zagłosowali za udzieleniem absolutorium dla Zarządu Powiatu Kolskiego.

Przewodniczący Rady w imieniu Rady Powiatu złożył serdeczne gratulację Staroście, całemu Zarządowi obecnej kadencji jak i poprzedniej, pracownikom Starostwa Powiatowego oraz jednostkom organizacyjnym za otrzymane absolutorium.

Słowa gratulacji zostały również przekazane Skarbnikowi Powiatu Zygmuntowi Sołtysiakowi i pracownikom wydziału zajmującego się finansami za zaangażowanie w pracę na rzecz powiatu kolskiego oraz samorządom gminnym za przystąpienie wspólnie z powiatem do realizacji wspólnych inwestycji drogowych mających na celu poprawę i rozwój naszego rejonu.

Źródło: Powiat Kolski

Subskrybuj
Powiadom o
guest
1 Komentarz
Najnowsze.
Najstarsze. Najbardziej oceniony.
Informacje zwrotne.
Zobacz wszystkie komentarze.

Telefon interwencyjny

Widziałeś(aś) coś ważnego? Chcesz się podzielić informacją?
Masz problem i nie wiesz co robić?

Zadzwoń!
Anonimowość gwarantowana!

600 152 526