Prezydent Andrzej Duda: „Koło to kolebka polskiej demokracji (…) Okrągły stół w sprawie oświaty to dobry pomysł”

Autor: kurier-kolski.pl | 16.04.2019

To był historyczny i wyjątkowy dzień dla m. Koła i Powiatu Kolskiego – po raz pierwszy w historii przybył do nas z wizytą tak wysoki rangą polityk, a praktycznie najwyższy – Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda. Uroczyste przywitanie dostojnego gościa miało miejsce na Skwerze Niepodległości przed Starostwem Powiatowym. Witały władze Powiatu na czele ze Starostą Robertem Kropidłowskim oraz posłem Leszkiem Galembą. Wśród przybyłych byli wszyscy posłowie PiS z naszego okręgu, Wojewoda Wielkopolski Zbigniew Hoffmann, nowa Wicewojewoda – pochodząca z Kłodawy Aneta Niestrawska, Burmistrz Miasta Koła Krzysztof Witkowski, a także liczni samorządowcy z naszych gmin, duchowieństwo, szefowie miejscowych firm, na czele z Prezesem Zarządu OSM Czesławem Cieślakiem, itd. Licznie przybyli na spotkanie mieszkańcy, także strajkujący nauczyciele, z delegacją których na zakończenie wizyty spotkał się Prezydent. Pod spodem zamieszczamy galerię zdjęć z tego wydarzenia i przemówienie Andrzeja Dudy. Więcej zdjęć na naszym Facebooku.

Prezydent odwiedził we wtorek miasto Koło, gdzie spotkał się z mieszkańcami. W pierwszym punkcie oficjalnego pobytu w Kole, głowa naszego państwa złożył wiązankę kwiatów pod tablicą upamiętniającą osoby, które przyczyniły się do odnowienia polskiej władzy na Ziemi Kolskiej w 1918 r.

Nieco wcześniej, w spotkaniu z Prezydentem w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego wzięli udział parlamentarzyści i przedstawiciele naszych miejscowych samorządów oraz kolskie duchowieństwo.

Po odśpiewaniu hymnu narodowego i przemówieniu, Prezydent rozmawiał z mieszkańcami zgromadzonymi na Skwerze Niepodległości przed Starostwem.

Na zakończenie spotkał się także i rozmawiał w budynku Starostwa z przedstawicielami środowiska nauczycieli, z 8-osobową delegacją. Odnosząc się we przemówieniu do bieżącej sytuacji w oświacie ocenił, że generalne oczekiwanie wzrostu wynagrodzeń w oświacie jest uzasadnione. – Jest uzasadnione i dlatego od samego początku mówię, że w tym zakresie solidaryzuję się z nauczycielami, solidaryzuję się z nimi zarówno ja, jak i moja żona – powiedział.

Dodał, że prawo do strajku można realizować, ale prosił jednocześnie o umożliwienie młodzieży zdania egzaminów, bo to jest bardzo ważne dla młodych ludzi i ich rodziców.

– Wierzę, że zostanie wypracowany kompromis – zaznaczył Prezydent. – Ale – jak podkreślił – można go wypracować wyłącznie w drodze spokojnych, rzeczowych negocjacji.

Prezydent poinformował, że rozmawiał we wtorek z przewodniczącą Rady Dialogu Społecznego Dorotą Gardias. – Rozmawialiśmy o strajku nauczycieli, rozmawialiśmy o propozycji, z którą wyszedł premier Mateusz Morawiecki, żeby rozpocząć okrągły stół w sprawie oświaty i edukacji – relacjonował.

– Uważam, że ten okrągły stół to jest dobry pomysł; bo do omówienia są nie tylko kwestie związane z wynagrodzeniami nauczycieli; tych kwestii jest ich znacznie więcej – ocenił Andrzej Duda.

– Zgodziłem się z propozycją, z jaką przyszła do mnie pani przewodnicząca (…), żeby ten okrągły stół odbył się w formule rozszerzonej Rady Dialogu Społecznego, bo to właśnie Rada jest miejscem debaty i dialogu – mówił, dodając, że to jest ciekawa propozycja. Zadeklarował, że jest gotowy udostępnić na potrzeby pracy Rady Belweder.

– Mam nadzieję, że pan premier, który zaproponował okrągły stół bierze to rozwiązanie pod uwagę i że w taki właśnie sposób będzie można poszukiwać kompromisu w wielu kwestiach, które są związane z oświatą, a które dzisiaj w Polsce – co wszyscy doskonale wiedzą – nie funkcjonują dobrze – akcentował Prezydent.

Jak dodał, o ile nauczyciele mają swoje uzasadnione oczekiwania, o tyle rodzice też mają wiele pretensji, choćby to, że dzieciom trzeba dawać korepetycje. Prezydent podkreślił, że bardzo ważna jest rozmowa. Zaznaczył jest otwarty na rozmowy z nauczycielami, także w Kole.

Prezydent wyraził przekonanie, że uda się podnieść płace nauczycieli.  – Wierzę w to, że uda się rozsądnie podnieść także i wynagrodzenia dla nauczycieli, bo to jest bardzo ważne, by nauczyciele godnie żyli. Ta pensja jest bardzo często zupełnie niezłą pensją w obszarach wiejskich, ale w miastach – zwłaszcza w dużych miastach, gdzie choćby koszty mieszkania są dużo wyższe, ta pensja nie jest pensją wysoką i nauczyciele nie mają wcale lekkiego życia – mówił Andrzej Duda.

Akcentował, że nauczyciel, który jest solidny to nauczyciel, który naprawdę dużo pracuje. – Mówię to z pełną odpowiedzialnością, bo wiem, jak przez wiele lat pracowała moja żona, która uczyła swoich uczniów wiele lat języka niemieckiego i mam nadzieję, że będzie mogła to jeszcze robić, gdy zakończymy swoje urzędowanie – powiedział.

  • Spotkanie z delegacją nauczycieli

Prezydent rozmawiał później z przedstawicielami środowiska nauczycieli.  – Nauczyciele powtarzali wielokrotnie, że oni chcą się z rządem porozumieć, zależy im na tym, żeby jak najszybciej podpisać stosowne porozumienie z rządem i żeby ten strajk jak najszybciej się zakończył  – relacjonował po spotkaniu prezydencki rzecznik Błażej Spychalski. – Są gotowi naprawdę do szybkiego zakończenia protestu, do podpisania porozumienia – dodał.

Minister mówił, że środowisko nauczycielskie przedstawiło pewne propozycje do rozmowy na spotkaniu RDS, o czym Prezydent ma rozmawiać z wicepremier Beatą Szydło.  – Z całą pewnością jest to propozycja, która przybliży nas do podpisania stosownego porozumienia ze środowiskami nauczycielskimi – ocenił.

(KG)

 

Wystąpienie Prezydenta Andrzeja Dudy na spotkaniu z mieszkańcami w Kole:

Szanowni Państwo Posłowie, Senatorowie,
Szanowni Parlamentarzyści,
Szanowni Panowie Ministrowie,
Szanowny Panie Wojewodo, Pani Wicewojewodo,
Szanowny Panie Starosto,
Szanowni Panowie Burmistrzowie,
Szanowni Panowie Przewodniczący, Wójtowie, Radni,
Szanowni Państwo Nauczyciele,
Wszyscy Dostojni Przybyli Goście,
Drodzy Mieszkańcy Koła i powiatu kolskiego!

Może jest to pierwsza wizyta Prezydenta Rzeczypospolitej w Kole, ale królowie dawniej dosyć często tu bywali. Więc i Prezydent mógł się pofatygować.

Przede wszystkim to ja chciałem Państwu podziękować za te tablice, które od zeszłego roku w Państwa mieście upamiętniają to, co ważne dla naszej historii, i tych, którzy są ważni dla naszej historii – ale przede wszystkim tej historii tu, w Kole. Dziękuję za tablicę upamiętniającą pierwsze polskie władze powiatu po odzyskaniu przez Rzeczpospolitą niepodległości w 1918 roku. Dziękuję, że pamiętacie o bohaterach tamtych czasów, o tych, którzy o wolną Polskę walczyli, ginęli. Ale że pamiętacie także o tych, którzy wzięli na swoje barki to wielkie dzieło odbudowy Rzeczypospolitej także tutaj, w Kole.

Koło wyzwoliło się spod zaboru rosyjskiego – chociaż tradycyjnie jest to Wielkopolska, ale wtedy było tak, że to był zabór rosyjski. Nie trzeba było więc powstania wielkopolskiego, by Koło wróciło do Rzeczypospolitej. Ale wiem, że wielu mieszkańców tej ziemi także potem w powstaniu wielkopolskim walczyło. Wiem, że o powstaniu wielkopolskim tutaj pamiętacie. Dziękuję za tę pamięć, bo jest ona dla nas niezwykle ważna.

Dziękuję za te tablice, które są tutaj, na urzędzie, pod którymi mogłem przed chwilą złożyć prezydencki wieniec – i tę z 1988 roku upamiętniającą poległych i pomordowanych, i tę z zeszłego roku upamiętniającą tamte władze powiatu z 1918 roku. Dziękuję za tę pamięć.

Bardzo serdecznie dziękuję za wszystkie lekcje i akademie w szkołach – dziękuję nauczycielom, dyrekcji, że pamiętaliście o odzyskaniu niepodległości, że mówicie o tym uczniom. Dziękuję za tę edukację tak niezwykle ważną dla nas jako narodu i państwa. Bo „takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie”, także w zakresie nauki historii i nauki o bohaterach. Dziękuję za to!

Ale dziękuję też za to, że w zeszłym roku upamiętniliście 550-lecie parlamentaryzmu w Polsce tutaj, w Kole. Bo – jak twierdzą niektórzy – sama nazwa „Koło” oznacza wiec starszyzny rodowej. I prawdopodobnie takie wiece przed wielu wiekami miały miejsce właśnie tutaj, w Waszym dzisiejszym mieście, i dlatego nazywa się ono Koło.

Później były tutaj sejmiki generalne wielkopolskie, a upamiętnienie dotyczy tego z 1468 roku, gdy w obecności właśnie króla – Kazimierza Jagiellończyka – wybierano tutaj przedstawicieli na sejm, który miał się odbyć w Piotrkowie. To właśnie historia polskiego parlamentaryzmu jest związana z Kołem, to tutaj kształtował się polski parlamentaryzm. Chcę bardzo mocno podkreślić: możecie, powinniście i cieszę się, że jesteście z tego dumni. Cieszę się, że upamiętniliście to wmurowaną w lipcu zeszłego roku tutaj, w Kole, tablicą. Bardzo za to dziękuję. Koło to kolebka polskiej demokracji – można tak śmiało powiedzieć.

Dziękuję Wam również za to, jaką macie postawę dzisiaj w naszej wolnej, suwerennej, niepodległej Rzeczypospolitej. Że realizujecie to, co tak tradycyjne właśnie dla Wielkopolski: spokojną, zrównoważoną pracę dla Rzeczypospolitej, dla swojej rodziny, dla rozwoju swojego miasta. Dla mnie jest to bardzo ważne, żeby takie właśnie miasta jak Koło – średniej wielkości – też odczuwały to, że Polska się rozwija, że wzrasta poziom życia. To nie może dotyczyć tylko wielkich miast – jest to polityka, która prowadzi donikąd.

Potrzebna jest nam właśnie taka polityka, która oznacza równy rozwój kraju. Tzn. że z benefitów tego, że mamy wzrost gospodarczy, polskie społeczeństwo będzie korzystało wszędzie. To niezwykle istotne. I wierzę głęboko, że taką właśnie politykę będziemy nadal realizowali. To – oczywiście – przede wszystkim program 500+, ale jest to także polityka stopniowego wzrostu wynagrodzeń tam, gdzie mogą one być podnoszone decyzjami rządu.

W tej chwili mamy protest nauczycieli, którzy domagają się podwyższenia swoich wynagrodzeń. Czy ich generalne oczekiwanie tego, że wynagrodzenia w oświacie będą wzrastały, jest uzasadnione? Tak, jest uzasadnione! I dlatego od samego początku mówię, że w tym zakresie solidaryzuję się z nauczycielami. Bo solidaryzuję się z nimi – zarówno ja, jak i moja żona.

Ale chciałbym jednego: żeby to wszystko odbyło się w atmosferze spokojnych negocjacji i spokojnej dyskusji. Oczywiście nie wykluczam strajku, bo to jest prawo do strajku – można je realizować. Ale proszę także, by umożliwić młodzieży zdanie egzaminów, bo to jest bardzo ważne dla młodych ludzi i ich rodziców. To ma znaczenie fundamentalne.

W takich negocjacjach ważne jest to, by mieć takie postulaty i taką postawę, żeby się spotkać pośrodku i wypracować jakiś kompromis. Wierzę, że ten kompromis zostanie wypracowany, ale chcę bardzo mocno podkreślić, że można go wypracować wyłącznie w drodze spokojnych, rzeczowych negocjacji.

Proszę Państwa – mówię to przede wszystkim do środowiska nauczycielskiego, którego przedstawiciele są tutaj obecni – była dzisiaj u mnie obecna przewodnicząca Rady Dialogu Społecznego, pani Dorota Gardias. Rozmawialiśmy właśnie o strajku nauczycieli i o propozycji, z którą wyszedł pan premier Mateusz Morawiecki, żeby rozpocząć okrągły stół w sprawie oświaty, edukacji.

Uważam, że ten okrągły stół to dobry pomysł, bo do omówienia są nie tylko kwestie związane z wynagrodzeniami. Tych kwestii jest znacznie więcej. Ale zgodziłem się z propozycją, z jaką przyszła do mnie Pani Przewodnicząca – przyszła do mnie jako do tego, który jest patronem Rady Dialogu Społecznego, bo taka jest zgodnie z ustawą o Radzie Dialogu Społecznego rola Prezydenta Rzeczypospolitej wobec Rady, swoistego honorowego patronatu nad pracami Rady, stąd Rada co roku spotyka się w Pałacu Prezydenckim – żeby ten okrągły stół odbył się w formule rozszerzonej Rady Dialogu Społecznego.

Bo to właśnie Rada jest miejscem debaty i dialogu i są w niej już przecież w tej chwili związki zawodowe, i jest w niej rząd. Więc uważam, że jest to ciekawa propozycja i jestem gotów na potrzeby pracy Rady udostępnić Belweder, aby toczyły się one w eleganckich wnętrzach, które są ku temu odpowiednie, żeby omawiać poważne polskie sprawy. To moja propozycja dla środowiska nauczycielskiego – dla wszystkich, którzy przy tym okrągłym stole mieliby się zgromadzić. Aby rzeczywiście odbyło się to w formule poszerzonej Rady Dialogu Społecznego i żeby te spotkania miały miejsce w Belwederze.

Mam nadzieję, że Pan Premier, który zaproponował okrągły stół, bierze to rozwiązanie pod uwagę, i że w taki właśnie sposób będzie można poszukiwać kompromisu w wielu kwestiach, które są związane z oświatą, a które dzisiaj w Polsce – co wszyscy doskonale wiedzą – nie funkcjonują dobrze. Bo o ile nauczyciele mają swoje uzasadnione oczekiwania, o tyle rodzice też mają wiele pretensji – chociażby to, że dzieciom trzeba dawać korepetycje. Ale co jest bardzo ważne? Usiądźmy i rozmawiajmy.

I dlatego też rozmawiałem z Panem Starostą: jeżeli Państwo Nauczyciele są tutaj i chcą ze mną rozmawiać, proszę wyłonić delegację spośród Państwa Nauczycieli. Mam nadzieję, że Pan Starosta udostępni nam na chwilę któryś z pokoi w starostwie, będziemy mogli spokojnie usiąść i porozmawiać. Jestem gotów do takiej rozmowy z Państwem, żeby także Państwa argumentów wysłuchać. Oczywiście, jeżeli jest taka wola. Jestem na to otwarty.

To ważne, żeby naprawiać Rzeczpospolitą. Mamy bardzo wiele takich obszarów w naszej polityce, w funkcjonowaniu naszej gospodarki i naszego państwa w kwestiach ustrojowych, które ciągle wymagają naprawy. Jesteśmy cały czas państwem, które podnosi się z tamtych czarnych lat komunizmu. Wiem, że długo to trwa. Ale też przez ten czas nie wszystko się udawało. Niestety, wiele zepsuto, w wielu sprawach też nas oszukano.

Ale jesteśmy coraz mądrzejsi i coraz więcej wiemy. Mądrzejsi często – niestety – zdobytymi negatywnymi doświadczeniami, coraz lepiej sobie radzimy. Doganiamy już Europę Zachodnią. Są takie kraje Europy Zachodniej, z którymi PKB Polski już de facto się zrównało. To bardzo dobrze. Podnosi się też cały czas w Polsce poziom życia.

Cieszy, że jest realizowana przez obecny rząd i przeze mnie dobra polityka prorodzinna, program 500+ jest bardzo ważny. Mam nadzieję, że rodziny, które wychowują dzieci i ponoszą ten trud – oczywiście dla siebie, ale patrzę na to, że jest to trud dla Rzeczypospolitej, wychowanie przyszłych pokoleń młodych ludzi, którzy będą tutaj mieszkali, pracowali, będą nadal budowali to państwo wtedy, gdy nas już może nie będzie – że jest to bardzo ważne, by otrzymali oni realne wsparcie ze strony państwa.

Cieszę się, że wreszcie to wsparcie otrzymują poprzez realne pieniądze, które dostają, by mogli żyć na wyższym poziomie, żeby mogli wysłać dzieci na dodatkowe zajęcia, na kolonie i obozy, żeby mogli realizować rodzinny wypoczynek czy to, co po prostu chcą, bo uważają to za potrzebne dla swojej rodziny. Cieszę się, że wreszcie możemy prowadzić taką politykę.

Wierzę, że będziemy mogli także dzięki dobrze funkcjonującej gospodarce i dzięki dobrze realizowanej polityce podatkowej solidarnie dzielić to, co polskie państwo zyskuje dzięki temu, że wreszcie uniemożliwiamy, żeby nas okradano – tak jak do tej pory okradano nas z VAT-u. W ciągu tych niespełna czterech lat udało się odzyskać z VAT-u 50 mld zł w porównaniu z tym, co było do czasu objęcia przeze mnie urzędu Prezydenta i wprowadzenia mądrej polityki realizowanej dzisiaj w tym zakresie przez rząd. 50 mld! To niewyobrażalnie gigantyczna kwota. To m.in. właśnie dlatego może być realizowany program 500+ i inne programy. To m.in. właśnie także dlatego mogą być podnoszone wynagrodzenia.

Wierzę, że uda się rozsądnie podnieść także wynagrodzenia dla nauczycieli. Bo jest to bardzo ważne, żeby nauczyciele godnie żyli. Ta pensja jest bardzo często zupełnie niezła w obszarach wiejskich, ale w miastach – zwłaszcza dużych, gdzie choćby koszty mieszkania są dużo wyższe – ta pensja nie jest wysoka i nauczyciele wcale nie mają lekkiego życia. A nauczyciel, który jest solidny, to taki, który naprawdę dużo pracuje. Mówię to z pełną odpowiedzialnością, bo wiem, jak przez wiele lat pracowała moja żona, która uczyła swoich uczniów języka niemieckiego. I mam nadzieję, że będzie mogła jeszcze to robić, gdy zakończymy nasze urzędowanie.

Ale dla mnie najważniejsze jest jedno: żebym w dniu, gdy zakończę swoją służbę prezydencką, pytając zwykłą polską rodzinę: „Jak wam się dzisiaj żyje w porównaniu z dniem, gdy obejmowałem urząd Prezydenta Rzeczypospolitej?”, mógł usłyszeć: „Proszę pana, żyje nam się zdecydowanie lepiej, żyjemy na wyższym poziomie, wygodniej, spokojniej” – to będzie dla mnie największa satysfakcja. Nie potrzebuję żadnej innej, to mi znakomicie wystarczy.

Dziękuję Państwu za tę sumienną, taką wielkopolską pracę dla Rzeczypospolitej. Jestem za to ogromnie wdzięczny. Wiem, że jest tutaj, w Kole, wielu przedsiębiorców. Ale wiem też – i cieszę się bardzo – że w ciągu tych ostatnich lat tak drastycznie spadło tutaj bezrobocie. Wynosiło przecież 12 proc., dzisiaj – trochę ponad 4 proc. To gigantyczny progres. Cieszę się ogromnie, że tak wiele więcej ludzi ma dzisiaj pracę i mogą dzięki niej utrzymać swoje rodziny. Dziękuję wszystkim przedsiębiorcom, którzy zatrudniają pracowników, którzy płacą swoim pracownikom godne pieniądze i traktują ich uczciwie.

Chcę powiedzieć z pełną odpowiedzialnością: są Państwo wspaniałymi budowniczymi Rzeczypospolitej. I dziękuję wszystkim solidnym pracownikom – wszystkim, którzy na co dzień solidnie pracują dla swojej rodziny, ale tym samym także dla Rzeczypospolitej. Życzę Państwu, żeby polityka w naszym kraju była dobrze prowadzona. I żeby rządzący zawsze byli odpowiedzialni. To wystarczy, żeby Polska rozwijała się dobrze.

Źródła: www.prezydent.pl

https://www.facebook.com/kolskipowiat/, Kolska Fara, Powiat Kolski, Marcin Nowacki

Fot.: fot. Jakub Szymczuk KPRP, Olga Głowacka, Mariusz Kozajda

Subskrybuj
Powiadom o
guest
170 komentarzy
Najnowsze.
Najstarsze. Najbardziej oceniony.
Informacje zwrotne.
Zobacz wszystkie komentarze.
mega88 test id
2 lat temu

Terrific article! This is the kind of info that
are meant to be shared across the web. Shame
on the search engines for no longer positioning this put up higher!
Come on over and visit my website . Thank you =)

My website; mega88 test id

www.lubertsi.net
2 lat temu

Cool news it is definitely. My friend has been seeking for this information.

My web blog; http://www.lubertsi.net

21megatradingpotral.com

I’m Dani and I live in a seaside city in northern Austria, Brandstatt Bei Au.

I’m 39 and I’m will soon finish my study at Film Studies. https://21megatradingpotral.com/?p=49

21megatradingpotral.com

I’m Dani and I live in a seaside city in northern Austria, Brandstatt Bei Au.
I’m 39 and I’m will soon finish my study at Film Studies. https://21megatradingpotral.com/?p=49

http://imopzioni.com/?p=29

I am Louvenia from Nothweiler. I love to play Tuba. Other hobbies are Fencing. http://imopzioni.com/?p=29

http://imopzioni.com/?p=29

I am Louvenia from Nothweiler. I love to play Tuba. Other hobbies
are Fencing. http://imopzioni.com/?p=29

Daftar joker123
2 lat temu

Saya telah berselancar online lebih dari 3 jam hari ini, namun saya tidak pernah menemukan artikel menarik seperti milik Anda.
It is cukup berharga bagi saya. Menurut pendapat saya , jika semua pemilik situs
dan blogger membuat konten yang baik seperti yang Anda lakukan,
internet akan menjadi lebih berguna dari sebelumnya.

Stop by my web blog :: Daftar joker123

Wa joker123
2 lat temu

Saya telah berselancar online lebih dari 3 jam hari ini, namun saya tidak pernah menemukan artikel menarik seperti milik Anda.
It is cukup berharga bagi saya. Dalam pandangan saya, jika semua
pemilik situs web dan blogger membuat konten yang baik seperti yang Anda lakukan, net akan menjadi lebih berguna dari sebelumnya.

Also visit my webpage: Wa joker123

www.meteoritegarden.com

I’m no longer certain where you’re getting your information,
however good topic. I needs to spend a while studying much more or understanding
more. Thank you for great information I was on the lookout for this information for my mission.

Also visit my site http://www.meteoritegarden.com

clubriders.men
2 lat temu

This site really has all of the info I wanted concerning
this subject and didn’t know who to ask.

Here is my web-site – clubriders.men

cfd000/
2 lat temu

I really like the styles. http://sonahay.com/cfd000/?p=4

https://8fx.news/home.php?mod=space&uid=1236163&do=profile

Yay google is my world beater assisted me to find this outstanding web site!

Feel free to visit my page https://8fx.news/home.php?mod=space&uid=1236163&do=profile

https://kebe.top/
2 lat temu

Deference to website author, some great information.

My blog post :: https://kebe.top/

sh2021
2 lat temu
bb770
2 lat temu

Love the site– extremely user pleasant and lots to see! http://www.osnabruecker.com/blog.php?user=bb770

ibbs.uu.cc
2 lat temu

As a Newbie, I am permanently searching online for articles that can help
me. Thank you

Here is my web-site; ibbs.uu.cc

http://21megaportal.com/

Liked the pictures, i really like the one of this image,
perfecto. http://21megaportal.com

pokerqq13
3 lat temu

I’m not sure exactly why but this weblog is loading very slow
for me. Is anyone else having this problem or is it a problem on my end?
I’ll check back later and see if the problem still exists.

kebe.top
3 lat temu

I have been exploring for a bit for any high quality articles or blog
posts in this kind of space . Exploring in Yahoo I at last stumbled upon this site.

Reading this info So i’m happy to convey that I’ve a very just right uncanny feeling I
found out just what I needed. I such a lot surely will make certain to don’t put out of your
mind this web site and give it a glance regularly.

Also visit my website :: kebe.top

http://www.askaluminium.com/

Its not my first time to go to see this web site, i am visiting this website dailly and
get pleasant information from here daily.

Also visit my homepage :: http://www.askaluminium.com/

https://grazebo.com/viewtopic.php?id=4422

That is a very good tip especially to those fresh to the blogosphere.

Brief but very precise information… Thank you for sharing
this one. A must read article!

My blog post: https://grazebo.com/viewtopic.php?id=4422

http://lnx.clubusuariosfordfocus.org/JeepWranglerValencia/index.php?action=profile;u=242682

Yeah bookmaking this wasn’t a speculative determination outstanding post!

Here is my homepage … http://lnx.clubusuariosfordfocus.org/JeepWranglerValencia/index.php?action=profile;u=242682

das sex lovoo
3 lat temu

singlebörse kostenlos lovoo lovoo feed http://lovooeinloggen.com/

เครดิตฟรีไม่ต้องฝาก

Hi there, i read your blog occasionally and i own a similar one and i was
just wondering if you get a lot of spam feedback? If so how do you reduce it, any plugin or
anything you can suggest? I get so much lately it’s driving
me crazy so any assistance is very much appreciated.

Here is my blog – เครดิตฟรีไม่ต้องฝาก

사설토토검증
3 lat temu

Alabama is spending all of 2020 studying the possible impact of sports betting in their state, but there seems to be interest.

Deposit Pulsa
3 lat temu

I every time emailed this web site post page
to all my contacts, because if like to read it after that my friends
will too.

atomy123.cn
3 lat temu

WOW just what I was looking for. Came here by searching for
indoor growing

My web site; atomy123.cn

http://19wujian.com/thread-185959-1-1.html

Loving the info on this internet site, you have done great job on the blog posts.

my web blog :: http://19wujian.com/thread-185959-1-1.html

kebe.top
3 lat temu

Wow, this piece of writing is fastidious, my sister is analyzing such things, thus I am going to tell her.

Feel free to visit my page – kebe.top

blog.21mould.net
3 lat temu

Nice weblog here! Additionally your website rather
a lot up fast! What web host are you the use of? Can I am getting your associate hyperlink for your host?
I want my web site loaded up as fast as yours lol

Also visit my web blog; blog.21mould.net

cpapan.com
3 lat temu

Wohh just what I was looking for, regards for posting.

Here is my blog post; cpapan.com

Anonimowo
3 lat temu

Aw, this was an exceptionally nice post. Taking a few minutes and actual effort to generate a very good articleÖ but what can I sayÖ I procrastinate a lot and don’t manage to get anything done.

Anonimowo
3 lat temu

I used to be able to find good info from your blog posts.

http://yunke029.com/home.php?mod=space&uid=635812&do=profile&from=space

Because the admin of this web site is working, no hesitation very shortly it will be renowned, due to its quality contents.

Here is my blog; http://yunke029.com/home.php?mod=space&uid=635812&do=profile&from=space

안전놀이터
3 lat temu

I think the admin of this site is truly working hard in favor of his web page,
for the reason that here every information is quality based
material.

Here is my web-site :: 안전놀이터

jbovnd.com
3 lat temu

You could certainly see your skills in the work you write.
The sector hopes for more passionate writers like you who are not afraid to say how they believe.
All the time go after your heart.

depositpulsa
3 lat temu

Every weekend i used to pay a quick visit this web page, as i
wish for enjoyment, for the reason that this this web page conations in fact good funny material too.

dupd.cayetano.edu.pe

Really good information can be found on web blog.

Here is my web-site – dupd.cayetano.edu.pe

http://gleam.letstrade.cards/

I like meeting useful info, this post has got me even more info!

Also visit my webpage – http://gleam.letstrade.cards/

http://www.craksracing.com

You are my inhalation, I have few blogs and sometimes run out from post :
).

Stop by my website :: http://www.craksracing.com

seo services wigan
3 lat temu

I do not even know the way I stopped up here, but I assumed this submit was once
good. I don’t understand who you are however definitely you’re going to a famous blogger in case you
aren’t already. Cheers!

haojiafu.net
3 lat temu

Great info. Lucky me I recently found your website by accident
(stumbleupon). I’ve book-marked it for later!

Here is my page; haojiafu.net

khoquet.com
3 lat temu

I love your writing style truly enjoying this web site.

Feel free to surf to my page – khoquet.com

kebe.top
3 lat temu

Asking questions are in fact pleasant thing if you are
not understanding anything fully, but this article provides good understanding yet.

My web-site kebe.top

www.gaoqiaocs.com
3 lat temu

This is a topic which is near to my heart…
Take care! Exactly where are your contact details though?

Feel free to surf to my blog post: http://www.gaoqiaocs.com

pansionat.com.ru
3 lat temu

Some really nice and useful info on this internet site, likewise I think the style and design holds
great features.

Feel free to visit my site pansionat.com.ru

oigari.com
3 lat temu

Paragraph writing is also a excitement, if you know after that you can write
if not it is complicated to write.

Feel free to visit my web page; oigari.com

https://bbs.yunweishidai.com/forum.php?mod=viewthread&tid=967630

I like this weblog very much so much good information.

Feel free to surf to my web site :: https://bbs.yunweishidai.com/forum.php?mod=viewthread&tid=967630

https://kebe.top
3 lat temu

Quality content is the crucial to invite the viewers to pay a quick visit the
web page, that’s what this web site is providing.

Feel free to visit my webpage; https://kebe.top

https://freeholmes.com/forum/viewtopic.php?id=488577

Some genuinely nice stuff on this website, I like it.

my web blog: https://freeholmes.com/forum/viewtopic.php?id=488577

Telefon interwencyjny

Widziałeś(aś) coś ważnego? Chcesz się podzielić informacją?
Masz problem i nie wiesz co robić?

Zadzwoń!
Anonimowość gwarantowana!

600 152 526