Radni powiatowi uchwalili budżet Powiatu Kolskiego na rok 2019 [WIDEO]

Autor: kurier-kolski.pl | 03.01.2019

W dniu 27 grudnia 2018 r. odbyła się IV sesja Rady Powiatu Kolskiego. Obrady otworzył przewodniczący Rady Powiatu Marek Świątek. Najważniejszymi punktami sesji były w tym dniu podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2019-2027 oraz uchwalenie budżetu Powiatu Kolskiego na 2019 r. Dochody ustalono na kwotę 82 773 604,85 zł, a wydatki mają wynieść 83 552 540,66 zł. Radni byli jednomyślni w głosowaniach. Wśród planowanych inwestycji najważniejsze to: budowa drogi  Łuczywno- Drzewce – 2 100 000 zł, przebudowa ulicy Nagórnej w Kole – 2 250 000 zł, przebudowa drogi  na odcinku Powiercie Kolonia – Leśnica – 548 000 zł oraz przebudowa mostu na rzece Rgilewce w  Barłogach – 600 000 zł. Pod spodem fragment retransmisji wideo z obrad radnych.

 

Porządek obrad składał się z 14 punktów. W sesji wzięło udział 19 radnych. Na wstępie Starosta Robert Kropidłowski przedstawił informację z działalności wydziałów i jednostek zespolonych za okres od 10 grudnia do 21 grudnia. Starosta Robert Kropidłowski w swoim wystąpieniu powiedział, że Wydział Komunikacji i Transportu będzie otwarty w każdy poniedziałek do godz. 17.00 od 21 stycznia 2018r.

Podczas IV sesji radni Powiatu Kolskiego podjęli 5 uchwał, które dotyczyły m in.:

– skargi na działalność dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kole;

– wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018r.;

– wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2019-2027;

– uchwalenia budżetu Powiatu Kolskiego na 2019 rok;

– zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu w roku 2019 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

W punkcie zapytania i interpelacje głos zabrali:

1. Radna Alicja Wapińska

W imieniu mieszkańców ul. Kolejowej w Kole zwróciła się z prośbą o wykonanie remontu chodnika na ulicy Kolejowej, na odcinku od skrzyżowania z ulicą Opałki do skrzyżowania z ulicą Blizna. Remont chodnika mógłby zostać sfinansowany z nadwyżki budżetowej. Korespondencję w tym temacie prowadzi z poprzednim Zarządem Powiatu od maja 2018 r. Wówczas otrzymała odpowiedź, że inwestycja może być zrealizowana jeżeli Gmina Miejska Koło wyrazi wolę dofinansowania wysokości 50 % kosztów. Powiatowy Zarząd Dróg w Kole wykonał wizję lokalną obszaru i również potwierdził konieczność wykonania remontu chodnika.

2. Radny Mariusz Kozajda

Prosił, aby Powiatowy Zarząd Dróg w Kole przesyłał informacje do Biura Rady o zakończeniu robót danej inwestycji na co najmniej 7 dni przed odbiorem. Do Biura Rady pisma trafiają na 3 dni przed odbiorem i potem jest krótki okres czasu na poinformowanie radnych o terminie odbioru, a często radni wyrażają chęć uczestniczenia w odbiorach inwestycji.

Jednym z najistotniejszych spraw na IV sesji było podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2019-2027.

Starosta Robert Kropidłowski (na zdjęciu wyżej) poinformował, że wieloletnia prognoza finansowa powiatu kolskiego po autopoprawkach została przygotowana na lata 2019-2027 ze względu na prognozy spłat rat kapitałowych zaciągniętych w poprzednich latach oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów bankowych, których spłata upływa w 2027. Natomiast wydatki związane z potencjalną spłatą poręczenia wynikająca z umowy poręczenia kredytu bankowego zaciągniętego przez SP ZOZ w Kole kończą się w 2025 roku.

Kwoty planowanych dochodów i wydatków w 2019 r. wynikają z projektu budżetu powiatu na 2019 rok, natomiast w latach 2020-2027 oparte są na planowanych przez Ministerstwo Finansów wskaźnikach inflacji.

Kolejnym punktem było podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kolskiego na 2019 r.

Starosta Robert Kropidłowski poinformował, że w projekcie budżetu powiatu plan dochodów po autopoprawkach wynosi 82 773 604,85 zł, na te kwotę składają się:

  • dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 8 348 071,00 zł,
  • dochody z tytułu udziału we wpływach z podatków dochodowych od osób prawnych w kwocie – 500 000,00 zł i osób fizycznych w kwocie 16 895 245,00 zł,
  • subwencja ogólna w kwocie 45 065 164,00 zł, na którą składają się: część oświatowa – 36 400 018,00 zł, część wyrównawcza – 6 781 514,00 zł, część równoważąca – 1 883 632,00 zł.
  • pozostałe dochody w tym własne w kwocie 11 965 124,58 zł.

Wydatki budżetu powiatu na 2019 rok zaplanowano w kwocie – 83 552 540,66 zł, na tę kwotę składają się:

  1. wydatki na realizację zadań oświatowych – 39 979 008,33 zł,
  2. administrację publiczną – 10 853 658,00 zł,
  3. bezpieczeństwo publiczne – 176 900,00 zł,
  4. pomoc i opiekę społeczną – 6 098 867,00 zł,
  5. wydatki na zadania majątkowe – 9 309 600,78 zł,
  6. pozostałe wydatki – 17 134 506,55 zł.

Planowane inwestycje to m.in:

– budowa drogi powiatowej nr 3206P Łuczywno- Drzewce – 2 100 000,00 zł,

– przebudowa ulicy Nagórnej w Kole – 2 250 000,00 zł,

– przebudowa drogi powiatowej nr 3403P na odcinku Powiercie Kolonia – Leśnica – 548 000,00 zł

– przebudowa mostu na rzece Rgilewce w miejscowości Barłogi – 600 000,00 zł.

Radni Powiatu Kolskiego jednomyślnie podjęli w/w uchwały.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Kole – Biuro Rady i Zarządu

Subskrybuj
Powiadom o
guest
10 komentarzy
Najnowsze.
Najstarsze. Najbardziej oceniony.
Informacje zwrotne.
Zobacz wszystkie komentarze.
lovoo gelöschter account noch sichtbar

bei lovoo blockiert lovoo sexting http://lovooeinloggen.com/

Telefon interwencyjny

Widziałeś(aś) coś ważnego? Chcesz się podzielić informacją?
Masz problem i nie wiesz co robić?

Zadzwoń!
Anonimowość gwarantowana!

600 152 526