Ponad 5 mln. zł na modernizację warsztatów Zespołu Szkół Technicznych w Kole ze wsparciem z UE! [WIDEO]

Autor: kurier-kolski.pl | 19.10.2018

„Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego”– to projekt współfinansowany z UE, do którego przystąpił Zespół Szkół Technicznych w Kole. W lutym 2017 roku została podpisana umowa między starostami powiatów tureckiego i kolskiego, dotycząca realizacji projektu, który miał na celu wyposażenie w najnowocześniejszy sprzęt oraz rozbudowę bazy dydaktycznej i lokalowej szkół obydwu powiatów.  W naszym powiecie do realizacji wspomnianego projektu wybrano Zespół Szkół Technicznych, a koszt dofinansowania szkoły to  aż 3,5 miliona złotych. Z wkładem własnym Starostwa Kolskiego i rozszerzeniem przebudowy warsztatów o następne 3 pracownie i drogę to ponad 5 mln. złotych! W środę, 17 października, uroczyście otwarto kolskie warsztaty po modernizacji i doposażeniu. Pod spodem relacja foto i nagranie.

 

 

Zakończenie przebudowy i modernizacji infrastruktury tego obiektu było możliwe dzięki Projektowi Unijnemu, realizowanemu przez Starostwo kolskie wraz z powiatem tureckim w latach 2017 – 2019. Projekt  zakłada  m.in. całkowitą zmianę dotychczasowej bazy technicznej  warsztatów szkolnych wraz z wyposażeniem.

Budynek ZST na ulicy Kolejowej został oddany do użytku w roku 1972, podobnie jak budynek warsztatów – czyli 46 lat temu. Lata 70-te były  okresem sprzyjającym dla szkolnictwa zawodowego, w szczególności dla klas zasadniczych – potrzebni byli tokarze, frezerzy, ślusarze, mechanicy – warsztaty pracowały w trybie 2-zmianowym. Ówczesna idea kształcenia zawodowego zakładała, że warsztaty mają nauczyć zawodu,  ale jednocześnie mają produkować potrzebne na rynku wyroby ( np. w naszych warsztatach były produkowane m.in. imadła, ściągacze do łożysk, kartony, odkuwki ).

Warsztaty „zawodówki” przez dziesięciolecia były eksploatowane, ale niestety nie były wystarczająco modernizowane – stare maszyny i urządzenia przestały spełniać normy techniczne i normy bezpieczeństwa, uległy, podobnie jak budynek warsztatów, technologicznemu zacofaniu.

Głównym powodem braku modernizacji bazy lokalowej maszynowej był brak środków, bo trzeba pamiętać, iż szkolnictwo zawodowe jest bardzo kosztowne i z samej subwencji oświatowej nie jest się w stanie sfinansować.

Aż wreszcie pojawiła się szansa na zmianę – „Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego”– to projekt współfinansowany z Funduszy Europejskich, do którego przystąpił Zespół Szkół Technicznych w Kole. W lutym 2017 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu została podpisana umowa między starostami powiatów tureckiego i kolskiego, dotycząca realizacji projektu. Projekt rozpoczął się w 2017 roku i miał na celu wyposażenie w najnowocześniejszy sprzęt oraz rozbudowę bazy dydaktycznej i lokalowej szkół obydwu powiatów.  W naszym powiecie do realizacji wspomnianego projektu wybrano Zespół Szkół Technicznych, a koszt dofinansowania szkoły to  3,5 miliona złotych. Z wkładem własnym starostwa kolskiego i rozszerzeniem przebudowy warsztatów o następne 3 pracownie i drogę to ponad 5 mln. złotych.

Prace remontowo-budowlane w warsztatach szkolnych nie były proste, na każdym etapie pojawiały się nieprzewidziane trudności. Pierwotnie nie zakładano wyremontowania wszystkich pomieszczeń warsztatowych.  Po zakończeniu  tzw. I etapu , władze powiatu kolskiego zdecydowały o całościowym remoncie wszystkich pomieszczeń – czyli rozszerzono zakres robót o tzw. II etap. Więcej – zdecydowały również o uzupełnieniu projektu o III etap– a mianowicie budowę drogi biegnącej wzdłuż warsztatów. Wyłoniono już wykonawcę, podpisano umowę, a oddanie drogi do użytku przewidziane jest na 9 listopada br.

OBEJRZYJ PREZENTACJĘ POKAZUJĄCĄ ZMIANY PRZED I PO REMONCIE:

Zakończenie całego projektu turecko-kolskiego zgodnie z założeniem zaplanowane jest na 2019 rok. Obecny etap realizacji projektu to około 80 %. Brakuje jeszcze pełnego wyposażenia w pomoce, sprzęt , oprzyrządowanie i narzędzia.

W 2019r. kontynuowane będą jeszcze płatne staże dla uczniów ZST w zakładach pracy, gdzie młodzież zdobywa doświadczenie zawodowe w swoim kierunku nauczania.

Budynek warsztatów szkolnych przeszedł całkowite przeobrażenie. Z zewnątrz został ocieplony i uzyskał nową fasadę, Wymieniono większość okien i drzwi. Wewnątrz wymieniono posadzki, instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, rozprowadzono sieć internetową, alarmową i do monitoringu wizyjnego. Wszystkie pomieszczenia  i korytarze warsztatów zostały pomalowane, rozprowadzono sieć wentylacyjną i sprężonego powietrza. Przebudowano rozkład pomieszczeń i korytarzy tak, aby zwiększyć ich funkcjonalność.

Wewnątrz utworzono i wyposażono pracownię dla sprzedawców – już niedługo planujemy w niej przeprowadzanie egzaminów zewnętrznych. Utworzono 3 pracownie informatyczne. Pracownia CNC została doposażona w nowe komputery i frezarkę sterowaną numerycznie (wartość samej frezarki to ponad 200.000 zł). W pracowni do obróbki skrawaniem wymieniono wszystkie obrabiarki na nowe (zakupiono 6 obrabiarek konwencjonalnych, wiertarki stacjonarne, ostrzałki  itp.).

Powstała pracownia budowy samochodów,  która za chwilę zostanie wyposażona w niezbędne pomoce dydaktyczne  do realizacji podstawy programowej – przede wszystkim silniki, skrzynie biegów i inne pomoce . Pracownia elektroniki i elektrotechniki czeka na zamówiony sprzęt  i programy do nauki. W pracowni samochodowej znajdą się przyrządy do wymiany ogumienia i wyważania kół.

Największą pracownią w warsztatach jest pracownia diagnostyki samochodowej. Ani wielkością, ani wyglądem, nie mówiąc o wyposażeniu, nie przypomina tej sprzed roku. Aż trudno sobie wyobrazić, ale do tej pory szkoła nie miała ani jednego podnośnika do samochodów – teraz ma ich aż 5 (w tym jeden 4-kolumnowy).

W tym miejscu należy wspomnieć, że projekt zakłada również doposażenie głównego budynku ZST: pracownia chemiczna do zajęć laboratoryjnych jest w trakcie ukończenia i doposażenia, 2 pracownie informatyczne zostały wyposażone w nowy sprzęt komputerowy wraz z oprzyrządowaniem i oprogramowaniem, Biblioteka – Szkolne Centrum informacji – została wyposażona również w nowe komputery. Ukończono i wyposażono 2 pracownie konstrukcji maszyn.

Podsumowując, należy powiedzieć, iż sprzęt komputerowy w ZST został wymieniony prawie w całości (zostało zakupionych około 100 komputerów i laptopów, drukarki, ksero, 6 tablic interaktywnych, sprzęt komputerowy i fotograficzny, meble, ławki i krzesła do kilku pracowni itd.

Należy dodać, że oprócz wszystkich remontów i wszelkich zakupów w ramach projektu przeprowadzane  są kursy i szkolenia dla uczniów w zawodach: operator obrabiarek skrawających, technik pojazdów samochodowych i mechanik pojazdów samochodowych przygotowujące ich do  zdania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie oraz płatne staże, o których wcześniej wspomniałem.

KLIKNIJ POD SPODEM BY OBEJRZEĆ NAGRANIE Z OTWARCIA WARSZTATÓW:

-Szanowni Państwo, dzięki waszemu wysiłkowi powstała tak potrzebna nie tylko Zespołowi Szkól Technicznych,  ale także miastu i regionowi inwestycja, która może przyczynić się do większego zainteresowania szkolnictwem zawodowym młodzieży powiatu kolskiego i nie tylko -mówił do zebranych na otwarciu Warsztatów ZST dyrektor placówki J. Wasilewski, zwracając się szczególnie do władz powiatu kolskiego – Tak przygotowana baza szkoleniowa warsztatów na pewno przyczyni się do tego, że zajęcia praktyczne będą  dawały uczniom satysfakcję z pracy na nowym sprzęcie i oprogramowaniu a także do rozwijania ich pasji i zainteresowań. Niewiele Warsztatów szkolnych w kraju może pochwalić się  tak nowoczesnym wyposażeniem.

Źródło: ZST w Kole
Foto i wideo: MARIUSZ KOZAJDA

Komentowanie zostało zablokowane

Telefon interwencyjny

Widziałeś(aś) coś ważnego? Chcesz się podzielić informacją?
Masz problem i nie wiesz co robić?

Zadzwoń!
Anonimowość gwarantowana!

600 152 526