LIII sesja Rady Powiatu Kolskiego

Autor: kurier-kolski.pl | 02.10.2018

W dniu 27 września 2018 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kole odbyła się LIII Sesja Rady Powiatu Kolskiego. Obrady rozpoczął przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego Marek Tomicki, który powitał zebranych radnych, naczelników wydziałów, dyrektorów jednostek organizacyjnych, w tym nowo powołanej dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kole Panią Agnieszkę Rusin, zaproszonych gości, media oraz wszystkich obecnych.

 

Wrześniowa sesja Rady Powiatu Kolskiego miała zdecydowanie uroczysty charakter, bowiem była okazją do podsumowania mijającej kadencji Rady Powiatu oraz wyrażenia szczerych podziękowań za wspaniałą i pełną zaangażowania pracę radnych na rzecz mieszkańców powiatu kolskiego.

Tytułem wstępu Pan Marek Tomicki dokonał krótkiego podsumowania działalności V kadencji Rady Powiatu Kolskiego, która zamyka się w latach 2014-2018. Na przestrzeni tych lat Rada:

 • obradowała na 52 sesjach;
 • podjęła 339 uchwał;
 • 4-krotnie dokonała podjęcia uchwały budżetu powiatu kolskiego.

W czasie V kadencji odbyło się również 216 posiedzeń komisji Rady Powiatu.

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu wraz ze Starostą Kolskim Wieńczysławem Oblizajkiem wręczyli radnym listy gratulacyjne oraz drobne upominki.

W słowach podziękowań Starosta zaznaczył, iż mijająca właśnie Kadencja Rady Powiatu była niezwykle zharmonizowana i bardzo dobrze współpracująca, a w okresie jej funkcjonowania nie dało odczuć się żadnych podziałów politycznych, a to świadczy o niebywałym profesjonalizmie. Uzyskany tym sposobem kompromis z pewnością wykorzystany został dla dobra lokalnej społeczności.

Pan Marek Tomicki również podziękował radnym oraz podkreślił, iż efekty pracy radnych w całej kadencji możemy dostrzec w każdej dziedzinie zadań publicznych powiatu.

W kolejnej części obrad Starosta wraz z Przewodniczącym Rady powinszowali oraz wręczyli dyplomy i upominki dla druhów OSP Brdów za zajęcie 2 miejsca podczas XII Mistrzostw Polski Strażaków Ochotników w Ratownictwie Wodnym i Powodziowym w Licheniu Starym. Nagrody z rąk Starosty odebrali: Prezes Zarządu OSP w Brdowie Pan Wojciech Kołodziejski oraz druhny: Agata Zwolińska i Edyta Zalewska.

ogłoszenie płatne

Następnie nagrodzony został sukces Koła Gospodyń Wiejskich w Rzuchowie (gmina Dąbie) za zajęcie I miejsca w kategorii ,,Wielkopolskie Słodkości” oraz II miejsca w konkursie na ,,Najlepszą Potrawę Tradycyjnej Kuchni Wielkopolski” na VIII Festiwalu Tradycyjnej Kuchni Wielkopolskiej w Zaniemyślu. Podziękowania oraz gratulacje odebrały reprezentantki KGW Rzuchów w składzie: Róża Świątek, Renata Chwiałkowska, Aneta Zawadzka, Bożena Karolak i Ewa Zawadzka. Na dowód swoich kulinarnych zdolności, Panie poczęstowały wszystkich obecnych swoimi popisowymi pączkami.

W kolejnym etapie Przewodniczący Rady przystąpił do realizacji porządku obrad, który składał się z 21 punktów. W sesji wzięło udział 21 radnych.

Następnie radni przyjęli protokoły z LI i LII Sesji Rady Powiatu oraz wysłuchali sprawozdania Starosty z międzysesyjnej pracy Zarządu oraz informacji z działalności wydziałów i jednostek zespolonych.

W części sprawozdawczej omówione zostały:

 • Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok 2017/2018, w tym o wynikach matur i egzaminów zawodowych;
 • Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych za rok 2017;
 • Informacja z przebiegu wykonania budżetu powiatu kolskiego, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej powiatu kolskiego na lata 2018-2027 oraz wykonaniu planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole za I półrocze 2018 roku.

Przekazane informacje zostały przyjęte poprzez aklamację.

Podczas LIII sesji Rady Powiatu Kolskiego podjęli 9 uchwał, które dotyczyły m. in.:

 • uchwalenia ,, Programu współpracy Powiatu Kolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2019”;
 • ustalenia wymiaru i zasad rozliczania czasu pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Kolski;
 • uchylenia uchwały Nr XLV/307/2018 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny nieruchomości Powiatu Kolskiego;
 • opłat za usuwanie i parkowanie pojazdów na parkingach strzeżonych na terenie powiatu kolskiego;
 • zmiany uchwały Nr LI/332/2018 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 30 sierpnia 2018 w sprawie ustalenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających na realizację określonych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Kolskim w 2018 roku;
 • uchwalenia Statutu Powiatu Kolskiego;

 • wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018 rok;
 • wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2018-2027;
 • uchylenia uchwały Nr XLII/290/2017 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu powiatu w roku 2018 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

W punkcie zapytania i interpelacje głos zabrali:

 1. Radny Jan Stępiński:
 • poruszył kwestię niszczenia chodników na ulicy Przemysłowej przez jeżdżące tam do pobliskich zakładów produkcyjnych samochody ciężarowe.
 1. Radny Ryszard Kasiorek:
 • Przekazał podziękowania mieszkańców za przebudowę nawierzchni odcinka drogi powiatowej w miejscowości Trzebuchów.
 1. Przewodniczący Rady Powiatu Marek Tomicki
 • Podziękowania dla dyrektora PZD Pana Grzegorza Kujawy za zrealizowane inwestycje drogowe;
 • Sprawa zjazdów na drogi boczne w miejscowości Osiek Mały i Babiak. Mieszkańcy Babiaka zgłaszają rozbieżności w uzupełnieniu zjazdów pomiędzy gminą Osiek Mały, w której zjazdy te były lepiej uzupełnione niż w gminie Babiak.
 • W jaki sposób Powiat Kolski dba o jeziora ulokowane w powiecie ? Prośba o udzielenie odpowiedzi przez Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
 1. Radny Albin Rudniak
 • Problem wyrzucania starego azbestu i zaśmiecania pasa drogowego na odcinku drogi powiatowej Rybno-Dębina- Kłodawa.

Starosta udzielił odpowiedzi na wszystkie zapytania i interpelacje, a na zakończenie poinformował o nagrodzie jaką otrzymał Pan Marek Tomicki, który piastuje również stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Bogusławicach. W dniu 25 września w Teatrze Wielkim w Poznaniu odbyła się uroczysta Gala na której przyznano wyróżnienie Markowi Tomickiemu w konkursie na ,,Wielkopolskiego Nauczyciela Roku”.

To już kolejne takie wyróżnienie jakie Pan Tomicki otrzymał również w latach ubiegłych.

Podczas LIII Sesji Rady Powiatu Pan Tomicki otrzymał najszczersze dowody uznania oraz oklaski od wszystkich obecnych, za które serdecznie podziękował i wyraził nadzieję na szansę udziału w tym konkursie w kolejnych latach.

Źródło: Starostwo Kolskie

Subskrybuj
Powiadom o
guest
7 komentarzy
Najnowsze.
Najstarsze. Najbardziej oceniony.
Informacje zwrotne.
Zobacz wszystkie komentarze.
Javiereralm
3 lat temu

tinder login, what is tinder
http://tinderentrar.com/

Javiereralm
3 lat temu

tindr , tinder dating app
tindr

Javiereralm
3 lat temu

browse tinder for free , tinder sign up
how to use tinder

Myronevita
3 lat temu

meet singles online
over 50 dating singles

Mleczarz Probst
Mleczarz Probst
5 lat temu

Ja tam Kuntz’owi nie dziękuję.

Wujek Chłodek
Wujek Chłodek
5 lat temu

Jak można dziękować strażakowi czy lekarzowi za uratowanie komuś życia?
Przecież to jest zwykłe „wykonanie obowiązków za które ma płacone wynagrodzenie?”

Anonimowo
Anonimowo
5 lat temu

Jak można dziękować Kujawie za wykonanie obowiązków za które ma płacone wynagrodzenie?

Telefon interwencyjny

Widziałeś(aś) coś ważnego? Chcesz się podzielić informacją?
Masz problem i nie wiesz co robić?

Zadzwoń!
Anonimowość gwarantowana!

600 152 526