W środę sesja Rady Miejskiej w Kole

Autor: kurier-kolski.pl | 21.02.2017

sesjaW środę, 21 lutego br. o godz. 13:00, w sali obrad kolskiego Ratusza odbędzie się kolejna Sesja Rady Miejskiej w Kole. Wśród ważniejszych punktów porządku obrad są: sprawozdania z działalności Policji i Straży Miejskiej, dostosowanie samorządowych szkół do wymogów nowej reformy oświatowej, podjęcie uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Kolskiego utrzymania czystości, porządku i zieleni na drogach i ulicach powiatowych na terenie miasta Koła w roku 2017 oraz w sprawie zmiany Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2014-2017. Radni przegłosują także przyjęcie rezygnacji radnej Alicji Wapińskiej z funkcji Wiceprzewodniczącej Rady. Prawdopodobnie najwięcej emocji przyniesie głosowanie nad nowymi, wyższymi cenami wody i ścieków zaproponowanymi przez MZWiK i zaakceptowanymi przez burmistrza Stanisława Maciaszka.

 
Cały porządek obrad lutowej sesji Rady Miejskiej w Kole:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Powitanie gości.
 4. Propozycje do porządku obrad.
 5. Informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta Koła.
 6. Interpelacje i zapytania.
 7. Informacja Komendanta Powiatowego Policji w Kole o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Koła za 2016 rok (zobacz).
 8. Informacja Komendanta Straży Miejskiej w Kole o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście oraz realizacji zadań za 2016 rok (zobacz).
 9. Sprawozdanie za rok 2016 z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (zobacz).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego (zobacz).
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Kolskiego prowadzenia zadania publicznego w zakresie utrzymania czystości, porządku i zieleni na drogach i ulicach powiatowych na terenie miasta Koła w roku 2017 (zobacz).
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2014-2017 (zobacz).
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie miasta Koła (zobacz).
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia do spółki „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu, urządzeń oświetlenia ulicznego i drogowego tytułem aportu w podwyższanym kapitale zakładowym w/w Spółki (zobacz).
 15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetu miasta Koła na 2017 rok (zobacz).
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta na lata 2017-2025 (zobacz).
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji radnej Alicji Wapińskiej z funkcji Wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej w Kole (zobacz).
 18. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr III/5/2014 Rady Miejskiej w Kole z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kole i ustalenia jej składu osobowego (zobacz).
 19. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2016 (zobacz).
 20. Przyjęcie sprawozdania z pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Kole za rok 2016 (zobacz).
 21. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kole o złożonych w okresie międzysesyjnym interpelacjach.
 22. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 23. Wolne głosy i wnioski.
 24. Protokół z XXXII Sesji Rady Miejskiej w Kole.
 25. Zamknięcie obrad XXXV Sesji Rady Miejskiej w Kole.

Źródło: UM w Kole

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Informacje zwrotne.
Zobacz wszystkie komentarze.

Telefon interwencyjny

Widziałeś(aś) coś ważnego? Chcesz się podzielić informacją?
Masz problem i nie wiesz co robić?

Zadzwoń!
Anonimowość gwarantowana!

600 152 526