Czy radni poprą połączenie Muzeum z MDK?

Autor: kurier-kolski.pl | 25.08.2015

RatuszDziś, w środę, 26 sierpnia br. o g. 13.00 w kolskim Ratuszu Miejskim odbędzie się XII Sesja Rady Miejskiej w Kole. Szykuje się ciężka, długa i być może nawet burzliwa sesja, bo planowany porządek obrad ma aż 37 punktów. Wśród ważniejszych tematów będzie m.in. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Koło na lata 2015-2020”, podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu „Kolska Karta Rabatowa” czy w końcu podjęcie uchwały w sprawie zamiaru połączenia Miejskiego Domu Kultury w Kole i Muzeum Technik Ceramicznych w Kole, który to temat ponownie wraca pod obrady radnych. Sesja ma charakter otwarty dla wszystkich chętnych.

 

Proponowany porządek obrad XII Sesji Rady Miejskiej w Kole:
 1. Otwarcie Sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Powitanie gości.
 4. Propozycje do porządku obrad.
 5. Informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta Koła.
 6. Interpelacje i zapytania.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Koło na lata 2015-2020”.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Miasta Koła w związku z zarządzonymi na dzień 25 października 2015 r. wyborami do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia przebiegu drogi gminnej na terenie miasta Koła (ul. Żeromskiego)..
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej drogi ulicy gminnej (ul. Przesmyk).
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia rzeczowe z pomocy społecznej w postaci posiłków wydawanych w Stołówce Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kole.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Noclegowni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kole.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Koło.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miejskiej Koło i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych położonych w Kole przy ul. Czereśniowej.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Toruńskiej 69 w Kole stanowiącego własność Gminy Miejskiej Koło i udzielenie bonifikaty (lokal nr 1).
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Toruńskiej 69 w Kole stanowiącego własność Gminy Miejskiej Koło i udzielenie bonifikaty (lokal nr 4).
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Toruńskiej 69 w Kole stanowiącego własność Gminy Miejskiej Koło i udzielenie bonifikaty (lokal nr 10).
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Toruńskiej 69 w Kole stanowiącego własność Gminy Miejskiej Koło i udzielenie bonifikaty (lokal nr 18).
 20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Zawadzkiego 29 w Kole stanowiącego własność Gminy Miejskiej Koło i udzielenie bonifikaty.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Garncarskiej 26 w Kole stanowiącego własność Gminy Miejskiej Koło i udzielenie bonifikaty.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Konarskiego 55 w Kole stanowiącego własność Gminy Miejskiej Koło i udzielenie bonifikaty.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Garncarskiej 30 w Kole stanowiącego własność Gminy Miejskiej Koło i udzielenie bonifikaty.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Garncarskiej 6 w Kole stanowiącego własność Gminy Miejskiej Koło i udzielenie bonifikaty.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. 20 Stycznia 20 w Kole stanowiącego własność Gminy Miejskiej Koło i udzielenie bonifikaty (lokal nr 32).
 26. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. 20 Stycznia 20 w Kole stanowiącego własność Gminy Miejskiej Koło i udzielenie bonifikaty (lokal nr 48).
 27. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Garncarskiej 24 w Kole stanowiącego własność Gminy Miejskiej Koło i udzielenie bonifikaty.
 28. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu użytkowego położonego w Kole w budynku przy ul. Toruńskiej 73.
 29. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu „Kolska Karta Rabatowa”.
 30. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru połączenia Miejskiego Domu Kultury w Kole i Muzeum Technik Ceramicznych w Kole.
 31. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetu miasta Koła na 2015 rok.
 32. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta na lata 2015-2025.
 33. Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia od Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.
 34. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 35. Wolne głosy i wnioski.
 36. Protokół z XI Sesji Rady Miejskiej w Kole
 37. Zamknięcie obrad XII Sesji Rady Miejskiej w Kole.
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Informacje zwrotne.
Zobacz wszystkie komentarze.

Telefon interwencyjny

Widziałeś(aś) coś ważnego? Chcesz się podzielić informacją?
Masz problem i nie wiesz co robić?

Zadzwoń!
Anonimowość gwarantowana!

600 152 526