Dziś sesja Rady Miejskiej

Autor: kurier-kolski.pl | 25.06.2014

sesjaDziś o godzinie 13.00 w sali obrad Ratusza Miejskiego rozpocznie się czerwcowa sesja Rady Miejskiej w Kole. Głównym punktem porządku obrad będzie podjęcie przez radnych uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Koła z tytułu wykonania budżetu za 2013 r. Czy radni uznają, że burmistrz Drożdżewski dobrze gospodaruje się finansami miasta?

 

Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

Część I
1. Otwarcie Sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Powitanie gości.
4. Propozycje do porządku obrad.
5. Informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta Koła.
6. Interpelacje i zapytania.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości odpłatną służebnością przesyłu (w rej. ul. Bursztynowej).
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości odpłatną służebnością przesyłu (w rej. ul. Piaski).
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Konarskiego 55 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Koło .
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Toruńskiej 103 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Koło .
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Garncarskiej 26 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Koło .
12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetu miasta Koła na 2014 rok .

Część II
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Koła za 2013 rok:
a) przedstawienie przez Burmistrza Miasta Koła sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu miasta, informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego,
b) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta,
c) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Koła sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta za 2013 r.,
d) dyskusja,
e) głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Koła za 2013 rok.
14. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Koła z tytułu wykonania budżetu za 2013 r.:
a) przedstawienie uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie wyrażenia opinii o wykonaniu budżetu Miasta Koła za 2013 rok i wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Koła za 2013 rok wraz z uzasadnieniem,
b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Koła z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok,
c) odczytanie opinii stałych Komisji Rady Miejskiej oceniających wykonanie budżetu,
d) odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium
e) dyskusja,
f) głosowanie w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Koła z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok.
15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
16. Wolne głosy i wnioski.
17. Protokół z XLVIII Sesji Rady Miejskiej w Kole.
18. Zamknięcie obrad XLIX Sesji Rady Miejskiej w Kole.\

Źródło: Biuro Rady Miejskiej w Kole

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Informacje zwrotne.
Zobacz wszystkie komentarze.

Telefon interwencyjny

Widziałeś(aś) coś ważnego? Chcesz się podzielić informacją?
Masz problem i nie wiesz co robić?

Zadzwoń!
Anonimowość gwarantowana!

600 152 526