Prawie jednogłośnie radni sceptyczni wobec wniosku burmistrza! [video]

Autor: kurier-kolski.pl | 02.03.2012

W środę 29 lutego br., podczas 18.sesji Rady Miejskiej w Kole, na wniosek 3 połączonych Komisji Rady radni prawie jednogłośnie zdjęli z porządku obrad przygotowaną na wniosek burmistrza uchwałę w sprawie likwidacji zakładu Wodociągów i przekształcenia go w spółkę z o.o. Tak zgodni kolscy radni już dawno nie byli. Jedynym, który wyłamał się był radny Artur Szafrański.

Jak już wcześniej pisaliśmy, głównym tematem ostatnich obrad kolskich radnych miała być dyskusja nad pomysłem burmistrza Mieczysława Drożdżewskiego w sprawie likwidacji Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Kole, a następnie przekształcenia go w spółkę z o.o. Kto nie czytał i nie zna szczegółów, zachęcamy do cofnięcia się o kilka artykułów do tyłu i zapoznania się z tematem.

OBEJRZYJ ODCZYTANIE STANOWISKA POŁĄCZONYCH KOMISJI I GŁOSOWANIE RADNYCH:

Jednak ani do dyskusji, ani tym bardziej podjęcia jakichkolwiek decyzji w tej sprawie, nie doszło. Na wspólnym posiedzeniu dwa dni wcześniej trzech komisji Rady Miejskiej: Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, obecnych na nim 15 radnych dogłębnie zajęło się wnioskiem burmistrza w sprawie likwidacji Wodociągów i przekształcenia ich w spółkę i jednogłośnie ustalili, że na sesji Rady postawią wniosek o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały burmistrza i zwrócą się do niego o przekazanie kompletu materiałów, który pozwoli im na spokojnie zapoznać się z tematem oraz że zadadzą burmistrzowi szereg istotnych pytań. I tak właśnie się stało na sesji w środę. Stanowisko trzech połączonych komisji przedstawił radny Zygmunt Sołtysiak – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów.
– Komisje stwierdzają, że przekształcenie zakładu budżetowego w spółkę prawa handlowego jest decyzją bardzo ważną i strategiczną w funkcjonowaniu miasta – mówił przewodniczący Z.Sołtysiak – Wymaga zatem zastanowienia i głębokiej analizy aktualnego stanu działania zakładu i jego potrzeb oraz stanu finansów miasta i jego możliwości.
Wobec powyższego Komisje wnoszą do burmistrza o:
1. Przedstawienie aktualnej sytuacji finansowej miasta i MZWiK.
2. Informacje o aktualnie uzyskiwanych parametrach jakościowych przez urządzenia na ujęciu wody i oczyszczalni ścieków w odniesieniu do obowiązujących norm w tym zakresie, które uzasadniają przyjętą kolejność zadań.
3. Określenie rzeczywistego kosztu przekształcenia zakładu w spółkę prawa handlowego.
4. Określenie cen wody i ścieków po przekształceniu zakładu w spółkę, uwzględniając m.in. koszty zaciągniętych (przez nową spółkę) kredytów i pożyczek oraz koszty Zarządu, Rady Nadzorczej, Załogi, i inne.
5. Przedstawienie informacji o podjętych działąniach w zakresie pozyskiwania środków finansowych w ramach WRPO i z innych źródeł dotyczących funduszy ochrony środowiska, które można było przeznaczyć na dofinansowanie zadań wynikających z wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, z przeznaczeniem na modernizację MZWiK.
6. Poinformowanie głównych odbiorców wody i organizacji społecznych funkcjonujących w MZWiK o zamiarze przekształcenia zakładu w spółkę i przedstawienie otrzymanych opinii.
7. Przedstawienie projektu aktu założycielskiego spółki określającego zadania własne gminy w zakresie gospodarki wodnej i ściekowej.
8. Wprowadzenie do aktu założycielskiego spółki zapisu o nie zbywaniu udziałów przez miasto.

Prosimy o przygotowanie w/w materiałów w formie pisemnej dla odbycia konsultacji społecznych i dyskusji w Komisjach stałych Rady Miejskiej.

Stanowisko to podpisało trzech przewodniczących Komisji: Zygmunt Sołtysiak, Florian Olejniczak i Wanda Obiała.

Ostre protesty na piśmie przeciwko pomysłowi burmistrza Drożdżewskiego skierowali na ręce radnych kolscy członkowie Ruchu Palikota oraz Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Kole. O tym fakcie poinformowała radnych Przewodnicząca Rady.

W przeprowadzonym głosowaniu prawie wszyscy radni obecni na posiedzeniu (19) byli „za” usunięciem z porządku obrad projektu uchwały w sprawie przekształcenia MZWiK w spółkę. Tylko jeden radny Artur Szafrański wyłamał się i nie poparł wniosku.

Sprawa nie jest ostatecznie załatwiona, bo teraz odrzucony projekt uchwały wróci do Komisji. Jednak z rozmów kuluarowych z radnymi wynika, że chcą bardzo poważnie podejść do tematu i doprowadzić do szerokich konsultacji społecznych, co daje nadzieję, że nie zapadnie pochopna decyzja, która w konsekwencji byłaby niekorzystna dla wszystkich mieszkańców Koła i dotkliwie zubożyłaby nasze portfele.

Tekst, foto i wideo:
MARIUSZ KOZAJDA

ogłoszenie płatne

Subskrybuj
Powiadom o
guest
1 Komentarz
Najnowsze.
Najstarsze. Najbardziej oceniony.
Informacje zwrotne.
Zobacz wszystkie komentarze.
hngfvh
hngfvh
11 lat temu

Łaski bez.Niech w koncu wezma sie za reprezentowanie interesow swoich wyborców tylko zobaczymy jaki bedzie finał.

Telefon interwencyjny

Widziałeś(aś) coś ważnego? Chcesz się podzielić informacją?
Masz problem i nie wiesz co robić?

Zadzwoń!
Anonimowość gwarantowana!

600 152 526