Kto powinien odśnieżyć chodnik?

Autor: kurier-kolski.pl | 30.11.2010

Wczorajszy dzień był fatalny dla kolskich kierowców. Cały dzień ulice nie były wcale odśnieżane w naszym mieście. Tworzyły się ogromne korki uliczne i było wiele stłuczek. Dopiero dziś od samego rana sytuacja diametralnie się zmieniła. Na miasto wyjechały pługi, zarówno na drogi powiatowe, spółdzielcze, jak i miejskie. W końcu bardzo wolno, ale jednak, można było przemieszczać się po całym Kole. Choć o ile śnieg został odgarnięty, o tyle piaskarek niestety było jak na lekarstwo. Pługi za to zepchnęły ogromne hałdy śniegowe na wąskie chodniki, dodatkowo tarasując wjazdy do posesji. Kolanie są tym zdenerwowani, bo nie mogą często wyjechać z własnych domów. Więc co zrobić z tym śniegiem? Kto ma go odgarniać? Śliskie i zasypane śniegiem lub błotem chodniki, szczególnie przy ciągach komunikacyjnych, mają duży wpływ na bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego. Dlatego niezmiernie ważne jest ich odśnieżanie. Zatem kto zapomni o usunięciu śniegu ze swojego chodnika, może spodziewać się sporego mandatu. Ale kto ma to zrobić? Zarządca drogi czy właściciel pobliskiej posesji? Przeczytaj dalej i dowiedz się.

Okazuje się, że część z nas ma mylne przekonanie o tym, do kogo należy obowiązek odśnieżania chodników. Tymczasem zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach uprzątnięcie błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń z położonych wzdłuż nieruchomości chodników jest jednym z podstawowych obowiązków właścicieli nieruchomości.

Obowiązek ten ciąży w takim samym wymiarze na współwłaścicielach, użytkownikach wieczystych oraz jednostkach organizacyjnych i osobach posiadających nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, jak również na innych podmiotach władających nieruchomością. W rozumieniu ustawy, chodnikiem jest wydzielona część drogi publicznej służąca dla ruchu pieszego, położona bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Należy jednak podkreślić, że obowiązek utrzymania w czystości dotyczy wyłącznie chodnika przylegającego bezpośrednio do nieruchomości. Właściciel nieruchomości nie musi odśnieżać chodnika tylko wówczas, gdy nie przylega on bezpośrednio do nieruchomości, a dzieli go od niej np. pas trawnika. Wtedy obowiązek usuwania z niego śniegu ciąży na gminie. Jednak w pozostałych przypadkach utrzymanie chodnika należy do obowiązków właścicieli nieruchomości.
Usunięty śnieg oraz lód mogą być przesunięte do krawędzi chodnika lub pasa zieleni przyulicznej, w sposób nie utrudniający ruchu pieszym. Chodniki należy też posypywać materiałami szorstkimi np.: piaskiem, bez stosowania środków chemicznych. Właściciel nieruchomości sam wybiera środki, jakie będzie stosował do usuwania gołoledzi. Dokonując wyboru, powinien wziąć pod uwagę temperaturę powietrza i stan nawierzchni.
Trzeba również zwrócić uwagę na wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach obowiązki spoczywające na zarządcach dróg oraz gminie. Zgodnie z brzmieniem art. 5 ust. 4 pkt 2 ustawy pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń uprzątniętych z chodników przez właścicieli nieruchomości przyległych do drogi publicznej należy do obowiązków zarządu drogi. W przypadku, gdy ustawa nie precyzuje, na kim spoczywa obowiązek usunięcia i pozbycia błota, śniegu i lodu obowiązana jest do tego gmina. Warto więc zwrócić uwagę, iż z mocy obowiązujących przepisów właściciel nieruchomości zobowiązany jest jedynie do uprzątnięcia chodnika, zaś pozbycie się zalegającego śniegu, błota i lodu należy odpowiednio do gminy lub zarządu drogi. Ponadto zarządca drogi oraz gmina zobowiązani są także do uprzątnięcia śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników bezpośrednio nie przylegających do nieruchomości.

W razie niewywiązywania się z obowiązków utrzymania chodników w swoim zakresie właściciel oraz pracownik gminy czy zarządu drogi ponoszą odpowiedzialność karną za wykroczenie. Czyn właściciela nieruchomości może stanowić wykroczenie z art. 117 Kodeksu wykroczeń, zagrożone grzywną przed Sądem w wysokości 1500 zł, a w postępowaniu mandatowym grzywną w granicach od 20 do 500 zł. Niezależnie od przewidzianej przepisami prawa odpowiedzialności karnej, osoba lub organ nie wykonujący ciążącego na nim z mocy ustawy obowiązku odśnieżania chodnika musi się również liczyć z odpowiedzialnością cywilną.
Nie można, bowiem zapominać, iż każda osoba, która ze swej winy wyrządziła drugiemu szkodę, zobowiązana jest do jej naprawienia. Szkodą są również wszelkiego rodzaju uszkodzenia ciała, o które nie trudno na oblodzonym czy też zaśnieżonym chodniku. W myśl przywołanego wyżej przepisu, poszkodowany może domagać się zwrotu wszelkich wynikłych z tego powodu kosztów, w szczególności leczenia, a nawet kosztów przygotowania do innego zawodu, jeżeli zdarzenie prowadzi do inwalidztwa.

Subskrybuj
Powiadom o
guest
7 komentarzy
Najnowsze.
Najstarsze. Najbardziej oceniony.
Informacje zwrotne.
Zobacz wszystkie komentarze.
nicz niczyporuk
nicz niczyporuk
13 lat temu

ja tam szypo przed swoim domem macham a potem pod prysznic tylko nie wim czy ciepły czy zimny brać bo jak za szybko macham to się pocę i potem schładzać się trzeba. A tak serio serio to szyp nawet w liroju zabrakło i teraz to już tylko szufelki pozostały 🙁

Honorata
Honorata
13 lat temu

Każdy niech weznie szype i odwala … A nie jeden na drugiego patrzy .

Kolanin
Kolanin
13 lat temu

Proszę jednocześnie wspomnieć że jeśli chodnik graniczy bezpośredni z posesją i jest to część np. zatoczki autobusowej to odśnieżenie należy do zarządcy drogi, Proszę zobaczyć chodniki przy zatoczkach na powiatowej ul.Bogumiła pomiędzy Harcerską a Powstańców 1863r.

Polska
Polska
13 lat temu

Odśnieżanie chodników, nie mam czasu na to po powrocie z pracy, jak komuś to przeszkadza to niech lepiej tymi ulicami nie chodzi. Nie każdy będzie wstawał jak pan o 5:00 z aparatem i szuflą bo nie ma nic do roboty prócz pisania newsów w gazecie.

nicz niczyporuk
nicz niczyporuk
13 lat temu

„Śliskie i zasypane śniegiem lub błotem chodniki, szczególnie przy ciągach komunikacyjnych,” Panie Redaktorze chodnik to takze ciag komunikacyjny, tyle że pieszy 🙂 a w tym kontekście ciąg komunikacyjny to zarówno jezdnia (ciag kołowy) jak i chodnik (pieszy). To taka inżynierska nowomowa. Może lepiej (…)szczególnie przy głównych trasach, albo najruchliwszych trasach albo jeszcze jakoś ?

Mariusz Kozajda
Mariusz Kozajda
13 lat temu

Fakt. Dziękuję za zwrócenie uwagi 🙂 Przemęczenie daje o sobie znać. Już poprawiłem. Pozdrawiam.

antek_bez_reki
antek_bez_reki
13 lat temu

Cały dzień ulice nie były wcale odśnieżane na większości ulic w naszym mieście – to zdanie Panie redaktorze chyba jest trochę nielogiczne 😉

Telefon interwencyjny

Widziałeś(aś) coś ważnego? Chcesz się podzielić informacją?
Masz problem i nie wiesz co robić?

Zadzwoń!
Anonimowość gwarantowana!

600 152 526