Koło wzbogaciło się o 9 ha gruntów przy kolskim Zamku w Gozdowie

Z końcem roku burmistrz Krzysztof Witkowski podpisał akt notarialny przekazania w formie darowizny przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa OT Poznań na rzecz Gminy Miejskiej Koło prawie 9 ha działki obok ruin kolskiego Zamku. Ten będący własnością Skarbu Państwa obszar zostanie … Continue reading

Autor: kurier-kolski.pl | 12.01.2024

Będzie remont wieży Zamku! W dalszym etapie taras widokowy wewnątrz baszty

Autor: kurier-kolski.pl | 25.04.2023

Wszystko wskazuje na to, że uda się zrealizować IV etap zabezpieczenia i konserwacji ruin kolskiego Zamku! Podczas ostatniej sesji radni miejscy większością głosów przeznaczyli, na wniosek burmistrza, 285.000,00 zł jako wkład własny do IV etapu prac konserwatorskich na zamku (prace … Continue reading

Kolejny etap remontu kolskiego Zamku za nami: zniknęły ubytki, rysy, napisy!

Autor: kurier-kolski.pl | 06.12.2022

Z roku na rok coraz bardziej pięknieją ruiny kolskiego Zamku królewskiego w Gozdowie. Władze miasta Koła, burmistrz i radni, dbają o rewitalizację i remont tego cennego zabytku, pozyskując środki z Ministerstwa Kultury, od Konserwatora Zabytków oraz przeznaczając je z budżetu … Continue reading

Trwa realizacja III etapu prac konserwatorsko-budowlanych przy kolskim Zamku Królewskim w Gozdowie

Autor: kurier-kolski.pl | 03.08.2022

To świetna widomość dla miłośników miasta Koła, jego historii i zabytków oraz dla naszej spuścizny narodowej! Tym razem remontowany jest główny, zachodni mur warowni. Prace dofinansowało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu „Ochrona Zabytków” w kwocie 110 tys.zł oraz … Continue reading

Samorząd wojewódzki dofinansuje zabezpieczenie ruin kolskiego Zamku

Autor: kurier-kolski.pl | 03.06.2021

W ramach konkursu na prace konserwatorskie Gmina Miejska Koło otrzymała z Samorządu Województwa Wielkopolskiego 30.000 złotych na prace przy ruinach kolskiego Zamku Królewskiego na terenie Gozdowa. Pęknięcia w gotyckich murach są coraz większe, więc dalszy remont jest bardzo pilny. „Cieszy … Continue reading

Telefon interwencyjny

Widziałeś(aś) coś ważnego? Chcesz się podzielić informacją?
Masz problem i nie wiesz co robić?

Zadzwoń!
Anonimowość gwarantowana!

600 152 526