Ochle mają relikwię wielkiego Polaka św. Jana Pawła II [FOTO+WIDEO]

Autor: kurier-kolski.pl | 24.11.2023

W sobotę 18 listopada 2023 r., o godz. 17:00 w Parafii Wniebowstąpienia Pańskiego w Ochlach odbyła się uroczystość intronizacji relikwii św. Jana Pawła II. Uroczystego wprowadzenia dokonał ks. abp Mieczysław Mokrzycki (drugi sekretarz papieża Polaka), przekazując relikwie na ręce ks. proboszcza Mariusza Budkiewicza. Następnie dostojny gość został powitany przez rodzinę Jakubowskich, którzy w imieniu parafian wyrazili radość z przybycia ks. Metropolity Lwowskiego i obdarowania świątyni relikwiami największego z rodu Polaków.

 

Witając św. Jana Pawła Wielkiego, który poprzez relikwie został wprowadzony do świątyni parafialnej oraz Metropolitę Lwowskiego, ks. proboszcz Mariusz Budkiewicz powiedział: „W obecności ks. arcybiskupa Mieczysława pragniemy dziś wyrazić naszą radość, że poprzez relikwie, przybywa do naszej świątyni św. Jan Paweł II. Po jego wyborze na następcę św. Piotra Prymas Polski Stefan Wyszyński powiedział w Radiu Watykańskim o kulisach jego wyboru:
«W gronie kardynałów, ludzi oddanych służbie Kościoła – szukano człowieka żywej wiary, gorącej modlitwy i pasterskiej gorliwości, a nadto człowieka dobrego serca, życzliwości dla ludzi, uprzejmości, łatwo wyczuwalnej wrażliwości, przez którego oczy udzielałyby się światu – miłość pełna Boga. To pragnienie jest tak powszechne i silne, że przekroczyło granice zadawnionej, czterowiekowej tradycji w Kościele, granice języków i narodów. Zdawało się, że przekroczenie tej granicy będzie dla kardynałów trudne, a dla społeczeństwa rzymskiego – nie do przyjęcia. Tymczasem, wybór Polaka na biskupią Stolicę Rzymu był sprawą naturalną i prostą, a przyjęcie przez lud rzymski – tak gorące i samorzutne, że wszyscy widzieliśmy w tym duchu żywej wiary i nadziei, że Kościół zdoła w czasach rosnących nacjonalizmów swobodnie przekroczyć barierę, zda się, niepokonalną. Tak Ewangelia kształtuje wśród narodów ducha powszechnego braterstwa i jedności wszystkich języków, ludów, narodów.
…Od chwili, gdy przed dwudziestu laty poznałem księdza Wojtyłę, gdy zwiastowałem mu wolę Ojca Świętego, który powoływał go do godności biskupa pomocniczego sławetnej archidiecezji krakowskiej św. Stanisława biskupa męczennika – dostrzegłem w jego uśmiechniętej twarzy inny format duchowy: to jest człowiek, dla którego modlitwa jest żywiołem, czerpanym na kolanach pełną dłonią z dziecięcej wiary».
Jak prawdziwe i adekwatne były spostrzeżenia bł. Prymasa Polski, Ks. Arcybiskup doświadczał osobiście, gdy przez dziewięć lat był osobistym sekretarzem św. Jana Pawła Wielkiego.

Witając św. Jana Pawła II, którego relikwie w naszej świątyni przyjmujemy wołam słowami bł. Prymasa Tysiąclecia, które wypowiedział witając św. Papieża w Warszawie:
«Masz, Ojcze Święty, w swoich dłoniach nasze rozradowane serca, a u swoich stóp szlachetną duszę Polski zawsze wiernej. Niech Bogurodzica Dziewica otwiera Ci swoje Królestwo, oddane bez zastrzeżeń następcy św. Piotra na stolicy biskupów rzymskich»”.

Uroczystej Eucharystii przewodniczył ks. abp Mieczysław Mokrzycki w koncelebrze z ks. dziekanem Władysławem Waszakiem, ks. proboszczem Mariuszem Budkiewiczem oraz sekretarzem arcybiskupa ks. Andrzejem.

Podczas homilii ks. arcybiskup złożył świadectwo o świętości Jana Pawła Wielkiego, która wyrażała się w umiłowaniu modlitwy, pokorze i służbie Kościołowi.

Po Komunii św. Ks. proboszcz Mariusz Budkiewicz zwrócił się do ks. arcybiskupa z prośbą o poświęcenie obrazu nawiedzenia i różańców, w słowach:

„Ks. Arcybiskupie!
Dziś, gdy nasza diecezja przeżywa Jubileusz 900-lecia jej udokumentowanych dziejów. Natomiast nasza parafia Wniebowstąpienia Pańskiego w Ochlach przeżywała Nawiedzenie Matki Bożej w znaku ikony jasnogórskiej, a dziś wprowadzenie relikwii św. Jana Pawła II, prosimy ks. Arcybiskupa Metropolitę Lwowskiego o poświęcenie obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, który nawiedzi parafian w ich domach.
W swojej książce pt. Najbardziej lubił wtorki, Ks. Arcybiskup wspomniał, że w gabinecie pracy św. papieża był «ogromny obraz Matki Bożej Częstochowskiej».
Ponadto Jej przemiła twarz znajdowała się w prywatnej kaplicy papieża. Jej obraz był też w prywatnej kaplicy w Castel Gandolfo i w kaplicy w podziemiach bazyliki św. Piotra.
Ikonę nawiedzenia dla naszej parafii namalowała malarka ze Lwowa Julia Pelekh-Honcharova, która wobec wojny prowadzonej przez Rosję w Ukrainie, znalazła schronienie w Mogielnicy.
To bardzo dla nas znamienne, że obraz nawiedzenia poświęci Ks. Arcybiskup Lwowa. Według legendy bowiem obraz Matki Bożej przybył na Jasną Górę z Bełza w dzisiejszej Ukrainie.
I jeszcze prośba. Dzieci, które przygotowują się do pierwszej Komunii św. proszą o poświęcenie różańców. Ks. Arcybiskup napisał w swej książce: «Nikt od Ojca Świętego nie wychodził bez różańca…
– Ojciec Święty wiedział, że to będzie cenny dar dla każdego i że będzie to jakieś zobowiązanie do pamięci różańcowej, do pamięci modlitewnej. Sam nigdy nie rozstawał się z różańcem. Zawsze odmawiał, kilka razy dziennie».
Dlatego o ten dar poświęcenia proszą również dzieci”.

KLIKNIJ w obraz niżej, by obejrzeć skrótowe nagranie z uroczystości w Ochlach:

Metropolita Lwowski dokonał poświęcenia obrazu Matki Bożej, a następnie rozdał różańce dzieciom przygotowującym się do I Komunii św. Przed błogosławieństwem podziękował parafianom za liczne przybycie i serdeczne przyjęcie. Ks. proboszcz Mariusz Budkiewicz zawierzył Matce Bożej parafian słowami św. Jana Pawła II:
„(…) Matko, pragniemy zabrać Cię do siebie jak apostoł Jan (por. J 19, 27), aby uczyć się od Ciebie, jak naśladować Twego Syna. «Niewiasto, oto dzieci Twoje!». Stajemy tutaj przed Tobą, aby zawierzyć Twojej macierzyńskiej opiece samych siebie, Kościół i cały świat. Proś za nami Twego umiłowanego Syna, aby udzielił nam obficie Ducha Świętego, Ducha prawdy, który jest źródłem życia. Przyjmij Go dla nas i z nami, jak w pierwotnej wspólnocie jerozolimskiej, zgromadzonej wokół Ciebie w dniu Pięćdziesiątnicy (por. Dz 1, 14). Niech Duch otworzy serca na sprawiedliwość i miłość, niech prowadzi ludzi i narody ku wzajemnemu zrozumieniu i wzbudza w nich stanowczą wolę pokoju.
Zawierzamy Ci wszystkich ludzi, poczynając od najsłabszych: dzieci, które jeszcze nie przyszły na świat oraz te, które narodziły się pośród ubóstwa i cierpienia, młodych poszukujących sensu, ludzi pozbawionych pracy, nękanych przez głód i choroby. Zawierzamy Ci rozbite rodziny, starców pozbawionych opieki i wszystkich, którzy są samotni i nie mają nadziei. (Akt zawierzenia Matce Bożej Kościoła i świata, Rzym 8 października 2000 r.)”.

W imieniu wszystkich zebranych słowa wdzięczności wyraził także ks. proboszcz:
„W dniach 18-19 lipca 2023 r. przeżywaliśmy w naszej świątyni w Ochlach Nawiedzenie Matki Bożej w znaku ikony jasnogórskiej. Przybyła do nas Bogarodzica, która od 1957 r. w swym jasnogórskim wizerunku nawiedza parafie naszej Ojczyzny.
Dziś pragnę podziękować ks. Arcybiskupowi za poświęcenie obrazu nawiedzenia i za wprowadzenie relikwii św. Jana Pawła II. W szczególny sposób dziękujemy za tę posługę przy św. Janie Pawle II.
O papieżu Piusie XII bł. kard. Stefan Wyszyński napisał słowa, które możemy dosłownie odnieść i do św. Jana Pawła II: «Zazwyczaj tak jest, że rządy papieża, chociażby najświetniejsze, pod koniec jego życia stają się bardzo trudne. Widocznie każda Głowa widzialna ma kończyć na tej ziemi tak, jak kończyła Głowa niewidzialna – Jezus Chrystus na Kalwarii, w wielkiej męce, w wielkim trudzie, świadom jednakże, że: ‹Wykonało się›! W ręce Twoje, Ojcze, oddaję ducha swego. Tak kończył Chrystus na Kalwarii i nie wypada, by inaczej kończył każdy najwyższy kapłan na tej ziemi, który postaciuje w sobie Chrystusa, Głowę niewidzialną tego Kościoła. – Istotnie ostatnie lata życia… były ciężkie. Wszystkim nam się wydawało, że powinien jeszcze długo żyć, że może jeszcze żyć, że może pracować. Gdyby zaś już nie mógł pracować, to wszystko, czego dokonał, było najwspanialszym kapitałem, który zabezpieczał mu prawo do życia w Kościele, choćby w przymusowej bezczynności…»
W książce ks. Arcybiskupa odnajdujemy informację, że krzyż, który Ojciec Święty trzymał w dłoniach podczas ostatniej Drogi Krzyżowej w swojej kaplicy, przyniósł ks. arcybiskup ze swojego pokoju. Wiemy, że w swojej posłudze pomagał ks. arcybiskup nieść ten krzyż codzienności w pokorze i dyskrecji.
Ks. Arcybiskupie dziękujemy za ten czas Wielkiej Nowenny, dziewięciu lat przy św. Janie Pawle II. Była to już jesień życia papieża. Potrzebna więc była pokora. Ale potrzebne było i zebranie owoców, aby pozostały, żeby można było karmić nimi spragnione rzesze. Dziękujemy za książki Ks. Arcybiskupa, bo słowa i gesty św. Jana Pawła II są wciąż aktualne:
– Najbardziej lubił wtorki – o codziennym życiu papieża Jana Pawła II;
– Miejsce dla każdego. Opowieść o świętości Jana Pawła II;
– Sekretarz dwóch papieży.
Wczytując się w te książki, obdarowując nimi innych, chcemy iść ze św. Janem Pawłem II za Maryją do Chrystusa. Dlatego z Janem Pawłem II zawierzamy Maryi nas samych Totus Tuus. Amen”.

Uroczystość zakończyło błogosławieństwo relikwiami św. Jana Pawła II. Wszyscy uczestnicy mieli możliwość uczczenia relikwii poprzez ucałowanie.

Źródło: ks. Mariusz Budkiewicz
Fot.: Mariusz Kozajda i Jacek Skrycki
Nagranie: Mariusz Kozajda

hdrpl

Subskrybuj
Powiadom o
guest
1 Komentarz
Najnowsze.
Najstarsze. Najbardziej oceniony.
Informacje zwrotne.
Zobacz wszystkie komentarze.
Jan
Jan
6 miesięcy temu

Przebojem tych fotek jest jak facet który nachyla się nad dłonią faceta w sukience i chyba chce go pocałować w dłoń albo sygnet. Hallo mamy XXI wiek. Czy to OSP na fotkach jest ? Jeżeli tak czy do tego są powołani i finansowani z naszej kasy?

Telefon interwencyjny

Widziałeś(aś) coś ważnego? Chcesz się podzielić informacją?
Masz problem i nie wiesz co robić?

Zadzwoń!
Anonimowość gwarantowana!

600 152 526