Dodatek węglowy – co musisz wiedzieć, by go otrzymać? WAŻNA informacja!

Autor: kurier-kolski.pl | 22.08.2022

W dniu 12 sierpnia 2022 r. weszła w życie ustawa o dodatku węglowym. Nowe świadczenie wesprze gospodarstwa domowe, których głównym źródłem ogrzewania jest węgiel lub paliwa węglopochodne. Dodatek węglowy to 3.000 zł dla gospodarstw domowych, których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego.

 

Świadczenie przysługuje gdy gospodarstwo domowe wnioskodawcy znajduje się w:

– budynku jednorodzinnym z zainstalowanym w nim głównym źródłem ogrzewania,

– budynku wielorodzinnym z zainstalowanym w nim głównym źródłem ogrzewania,

– budynku lub lokalu, w których ogrzewanie realizowane jest przez lokalną sieć ciepłowniczą, przy czym przez lokalną sieć ciepłowniczą nie należy rozumieć miejskiej sieci ciepłowniczej. Oznacza to, iż dodatek węglowy nie przysługuje mieszkańcom budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych ogrzewanych ciepłem dostarczanym przez Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Kole.

Przez gospodarstwo domowe rozumie się osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe). Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku węglowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

W przypadku, gdy w jednym budynku znajduje się kilka gospodarstw domowych korzystających ze wspólnego źródła ogrzewania, każde z tych gospodarstw może osobno złożyć wniosek o wypłatę dodatku węglowego.

Aby otrzymać dodatek węglowy nie trzeba przedstawiać faktur na zakup paliwa węglowego.

Dodatek węglowy przysługuje bez względu na wysokość osiąganego dochodu.

Dodatek węglowy nie przysługuje, jeśli gospodarstwo domowe korzysta z paliwa stałego zakupionego po cenie i od przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (czyli od przedsiębiorcy który sprzedawał paliwa stałe dla gospodarstw domowych po cenie nie wyższej niż 996,60 zł brutto za tonę i któremu przysługuje z tego tytułu rekompensata). Oznacza to, że o dodatek węglowy mogą się ubiegać osoby, które zakupiły opał na przykład w e-sklepie PGG.

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego przyjmowane są w terminie od 12 sierpnia 2022 r. do 30 listopada 2022 r.

Mieszkańcy Miasta Koła mogą składać wnioski o wypłatę dodatku węglowego:

– na piśmie w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kole przy ul. Powstańców Wlkp. 8, wrzucając wniosek do urny podawczej lub składając bezpośrednio u pracownika Ośrodka,

– elektronicznie za pomocą platformy ePUAP na adres /mopskolo/SkrytkaESP, załączając skan wypełnionego i podpisanego wniosku.

Formularz wniosku o dodatek węglowy będzie dostępny w siedzibie Ośrodka począwszy od 24 sierpnia 2022 r. Wzór wniosku do wydruku we własnym zakresie jest dostępny na stronie internetowej MOPS w Kole:

http://bip.mopskolo.nv.pl/m,444,dodatek-weglowy.html

Prosimy o wpisanie we wniosku adresu poczty elektronicznej – na wskazany adres email będzie wysłana informacja o przyznaniu dodatku węglowego. Wnioskodawca, który nie wskaże adresu email ma możliwość uzyskania informacji o przyznaniu dodatku węglowego osobiście w siedzibie Ośrodka, w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku.

Prosimy o prawidłowe i uważne wypełnienie druku wniosku, co usprawni wypłatę świadczenia.

Wypłata dodatku węglowego co do zasady dokonywana jest na rachunek bankowy podany przez osobę wnioskującą lub gotówkowo w Santander Bank Polska S.A. w Kole przy ul. Zielonej 2.

Źródło: MOPS w Kole

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Informacje zwrotne.
Zobacz wszystkie komentarze.

Telefon interwencyjny

Widziałeś(aś) coś ważnego? Chcesz się podzielić informacją?
Masz problem i nie wiesz co robić?

Zadzwoń!
Anonimowość gwarantowana!

600 152 526