Minęło 100 lat OSP w Białkowie Kościelnym

Autor: kurier-kolski.pl | 23.07.2022

Dnia 16 lipca 2022 r. w kościele parafialnym pw. św. Stanisława Bpa Męczennika, z udziałem druhów z OSP Białków Kościelny i ich rodzin, odbyła się Msza św. w intencji 100.rocznicy powstania białkowskiej jednostki. Nabożeństwo celebrował ksiądz prob. Stanisław Cyl, który poświecił figurkę św.Floriana. Poczet sztandarowy tworzyli : Kacper Ćwiek, Leszek Góralczyk, Jan Kiciński. Po mszy na miejscowym cmentarzu zapalono znicze na grobach zmarłych w minionych latach druhów, a przy remizie druhowie Mirosław Bartosik, Józef Góralczyk, Szymon Sobolewski i Mateusz Biernat na jej ścianie, w specjalnej oszklonej gablocie, umieścili poświęconą figurkę św.Floriana. Obecny na uroczystościach Członek Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP w Poznaniu dh Ryszard Kasiorek – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kolskiego, dokonał dekoracji sztandaru jednostki Złotym Znakiem Związku OSP RP. Dowódcą obchodów 100-lecia OSP w Białkowie Kościelnym był Komendant Gminny ZOSP RP w Kościelcu Marek Straszewski, a honorowym gościem prezes ZG ZOSP RP w Kościelcu Józef Pacholski.

 

Była niedziela 16 lipca 1922 roku , kiedy to zebrali się mieszkańcy Białkowa i Leszcz (gm. Kościelec), żeby założyć Ochotniczą Straż Pożarną w Białkowie Kościelnym , na co też przystano jednomyślnie. Zaraz też wybrano zarząd straży. Prezesem został jednogłośnie ksiądz Józef Zagner, wiceprezesem Walenty Banak, naczelnikiem Feliks Wituła , sekretarzem Józef Grzymski, skarbnikiem Andrzej Jarecki – czytamy zapis w kronice jednostki – Przed pałacem w Kościelcu zorganizowano majówkę wraz z loterią fantową. Pozwoliło to na zakup wszystkim członkom mundurów i czapek już w pierwszym roku działalności. Przyszedł czas ażeby pomyśleć o budowie remizy strażackiej. Z pomocą przyszedł członek OSP Józef Szymański , który ofiarował plac pod budowę. W 1923 roku naczelnik Józef Wituła zrobił wóz strażacki nie biorąc za niego zapłaty. Wóz ten był użytkiem dla straży ponad 40 lat. W roku 1924 przystąpiono do budowy remizy. W roku 1925 wybrano nowy zarząd spowodowany odejściem z parafii księdza proboszcza, a zarazem prezesa straży. Wybrano nowy zarząd. Prezesem został Andrzej Jarecki, wiceprezesem Feliks Wituła , naczelnikiem Czesław Sochacki , sekretarzem Józef Siwek,  a gospodarzem Józef Szymański. W 1927 roku założono grupę teatralną, która dawała dwa razy w roku przedstawienia. Opiekę nad nią sprawował Jan Łukasik. W roku 1931 wybrano nowy zarząd.  Prezesem został ksiądz Antoni Samulski ,wiceprezesem Stanisław Góralczyk , naczelnikiem Władysław Wróblewski, sekretarzem Wacław Maciejewski, skarbnikiem Józef Siwek, a gospodarzem Czesław Szymański .W roku 1933 po odejściu księdza Samulskiego z parafii, nowym prezesem został Feliks Borucki.

Po drugiej wojnie światowej reaktywację jednostki OSP w Białkowie Kościelnym podjęto dopiero na przełomie lat 1945/1946. Wybrano nowy zarząd, a na jego czele stanął ksiądz Józef Niedzielski. Naczelnikiem został Władysław Wróblewski, sekretarzem Władysław Szymański, skarbnikiem Edmund Kokociński, zaś gospodarzem Czesław Szymański. Ze względów politycznych ksiądz Józef Niedzielski musiał ustąpić, a jego miejsce zajął Edmund Kokociński. W tym też okresie zaczęto doposażać strażnicę. Pozyskano sikawkę ręczną, bosaki i drabiny. Popularne stały się imprezy z dochodami na zakup sprzętu i rozbudowę strażnicy. W 1956 nastąpiły zmiany w składzie zarządu jednostki: funkcję sekretarza objął Stanisław Banak, a skarbnikiem został Józef Mielczarek. W roku 1968 dokonano kolejnej zmiany w składzie zarządu. Prezesem wybrano Feliksa Góralczyka, wiceprezesem Zdzisława Tomczyka, naczelnikiem Stanisława Szymańskiego , sekretarzem Zygmunta Wróblewskiego, skarbnikiem Kazimierza Wróblewskiego, a gospodarzem Czesława Szymańskiego. Rok 1978 przyniósł kolejne zmiany w składzie Zarządu OSP w Białkowie Kościelnym. Prezesem został Zdzisław Tomczyk, wiceprezesem Feliks Góralczyk , naczelnikiem Stanisław Szymański, sekretarzem Stanisław Bartoszek, skarbnikiem Leszek Góralczyk, gospodarzem Leszek Bartkowski. Nowy zarząd z organizowanych zabaw i imprez rozrywkowych wyremontował dach na remizie , wymienił belki i kozły, a także założył nową podłogę na sali tanecznej. Powstała 16. osobowa Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza. W 1984 udało się nabyć samochód bojowy marki ŻUK na którego zakup w kwocie 674 tys. zł. strażacy z Białkowa pozyskali sami. 2 lutego 1991 r. na walnym zebraniu sprawozdawczo – wyborczym ponownie prezesem wybranym został Zdzisław Tomczyk. A w skład zarządu weszli : wiceprezes Jan Bartkowski, naczelnik Ryszard Żurawik, skarbnik Leszek Góralczyk, sekretarz Henryk Stefaniak oraz gospodarz Zbigniew Łukasik. Komisji rewizyjne przewodził Jan Kostrzewa.

Dnia 28 lipca 2000 roku w wypadku samochodowym zginął prezes Zdzisław Tomczyk. Dokonano wtedy (13 .01. 2001 r.) zmian w zarządzie jednostki. Prezesem wybrano Józefa Góralczyka, wiceprezesem Ryszarda Borysiewicza, naczelnikiem został Ryszard Żurawik, jego zastępcą Roman Mańka , skarbnikiem Leszek Góralczyk, sekretarzem Henryk Stefaniak ,gospodarzem Henryk Zielecki, a szefem komisji rewizyjnej Stanisław Szymański i członkami Lesław Szymański oraz Dariusz Dobroszewski.

Dnia 11 lutego 2006 r. kolejne wybory w OSP Białków Kościelny. Nowym prezesem został wybranym Henryk Stefaniak , wiceprezesem Ryszard Borysiewicz, w-ce prezesem / naczelnikiem Mirosław Bartosik, zastępcą naczelnika Daniel Dużyński , skarbnikiem Leszek Góralczyk, sekretarzem Andrzej Stefaniak, gospodarzem Stanisław Szymański, Natomiast komisję rewizyjna tworzyli Lesław Szymański, Artur Wojciechowski i Piotr Kaczmarek. 5 marca 2011 r. na walnym zebraniu wybrano zarząd w składzie : prezes Daniel Dużyński, w-ce prezes / naczelnik Mirosław Bartosik, skarbnik Leszek Góralczyk, sekretarz Andrzej Stefaniak, gospodarz Stanisław Szymański.

1 maja 2013 roku wraz z obchodami gminnymi Dnia Strażaka druhowie z Białkowa Kościelnego obchodzili swoje 90 lecie. 6 lutego 2016 r. wybrano nowy zarząd jednostki . Prezesem został Mirosław Bartosik, wice prezesem /naczelnikiem Kacper Ćwiek , sekretarzem Andrzej Stefański , skarbnikiem Leszek Góralczyk, gospodarzem Damian Kostrzewa. Komisje rewizyjna w składzie Lesław Szymański, Piotr Kaczmarek, Dariusz Dobroszewski. Obecny Zarząd ukonstytuował się 10 lipca 2021 r. w składzie : prezes Mariusz Stefański, naczelnik Kacper Ćwiek , sekretarz Daniel Dużyński, skarbnik Leszek Góralczyk, gospodarz Patryk Janicki. Komisja rewizyjna Piotr Kaczmarek, Łukasz Błaszczyk, Dariusz Dobroszewski.

Tekst i foto: Ryszard Borysiewicz
Opracowanie: Mariusz Kozajda

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Informacje zwrotne.
Zobacz wszystkie komentarze.

Telefon interwencyjny

Widziałeś(aś) coś ważnego? Chcesz się podzielić informacją?
Masz problem i nie wiesz co robić?

Zadzwoń!
Anonimowość gwarantowana!

600 152 526