Kazimierz Kasperkiewicz odebrał statuetkę Mistrza Powiatu Kolskiego

Autor: kurier-kolski.pl | 10.03.2022

W poniedziałek, 7 marca br., w Starostwie Powiatowym w Kole odbyła się uroczystość wręczenia statuetki Mistrza Powiatu Kolskiego w kategorii „Działalność społeczna” Panu Kazimierzowi Kasperkiewiczowi – nestorowi kolskich regionalistów, autorowi wielu publikacji, artykułów historycznych o m.Koło i Powiecie Kolskim, wieloletniemu nauczycielowi, odznaczonemu niedawno odznaką honorową Ministra Kultury –  Zasłużony Dla Kultury Polskiej.

 

Statuetka została przyznana w ubiegłym roku i miała zostać wręczona podczas Gali Mistrzów Powiatu Kolskiego, ale do wręczenia wtedy nie doszło ze względu na stan zdrowia Pana Profesora.

Tym razem doszło do bardziej kameralnego spotkania w Starostwie i przekazania wyróżnienia. W uroczystości wzięli udział: Starosta Kolski Robert Kropidłowski, Poseł na Sejm Leszek Galemba, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kolskiego – Mariusz KozajdaArtur Szafrański – Sekretarz Powiatu, Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji Dorota Szkudlarek oraz kolski działacz Jacek Skrycki – prywatnie przyjaciel rodziny Pana Kazimierza oraz całej Państwa Kasperkiewiczów, jeszcze poprzez swoich rodziców.

Osoba Pana Kazimierza jest znana w naszym środowisku lokalnym i regionalnym doskonale – to kolski regionalista związany z miastem Koło i naszym powiatem, filolog germański, tłumacz przysięgły, wieloletni pedagog. Autor niezliczonej ilości artykułów, publikacji, opracowań i tłumaczeń publikowanych m.in. w prasie kolskiej, konińskiej oraz periodykach wojewódzkich od roku 1984. Inicjator wydania w r. 2003 przez TPMK zbioru fraszek St. Galemby pt. „Koło na wesoło” oraz zorganizowania dnia 17.01.2012 r. sesji popularnonaukowej na temat Holocaustu Żydów kolskich.

Znakomitość kolskiego regionalisty niech potwierdzą otrzymane odznaczenia i wyróżnienia:
• medal Miasta Koła z okazji 650-lecia lokacji miasta
• sygnatura pamiątkowa Fabryki Fajansu w Kole z okazji obchodów 650-lecia miasta Koła i 170 rocznicy powstania Fabryki Fajansu rodziny Freudenreichów, wraz z certyfikatem autentyczności
• medal Pamiątkowy Kolskiego Towarzystwa Kulturalnego z okazji 625-lecia Koła
• Złota Odznaka ZNP i Medal Pamiątkowy 100-lecia ZNP
• Złoty Krzyż Zasługi
• Odznaka „Za zasługi dla województwa konińskiego”
• Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
• Odznaka Honorowa Sybiraka
• Kolska Osobowość 2007
• człowiek 10-lecia w kategorii: Działacz Społeczny
• nagroda główna Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego w Poznaniu (2008)
• Medal Komisji Edukacji Narodowej
• Odznaka honorowa „Zasłużony dla Kultury Polskiej” (2021)
• 25 września 2019 otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Miasta Koła
• Odznaka honorowa „Za zasługi dla województwa wielkopolskiego”.

Kazimierz Kasperkiewicz urodził się w 1929 r. w Bielsku Białej. W czasie okupacji hitlerowskiej był zatrudniony przymusowo jako Polak w charakterze robotnika pocztowego na poczcie w Bielsku Białej w latach 1943-1945. Mgr filologii niemieckiej w r. 1954 po studiach na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie i na Uniwersytecie Poznańskim.

Związany z Kołem od 1960 r. jako nauczyciel języka niemieckiego w szkolnictwie średnim ogólnokształcącym i zawodowym w Kole, Kłodawie i Kościelcu. Tłumacz przysięgły z języka niemieckiego od 1970 r. Publikował artykuły z zakresu metodyki i nauczania języka niemieckiego w czasopiśmie „Języki obce w szkole” w latach 1966-1972. Autor części niemieckiej w czterojęzycznym „Słowniku obróbki ściernej w Biuletynie OBR Kombinatu Ponar-Jotes w Łodzi w l. 1973-1976. W r. 1986 otrzymał wyróżnienie od Wojewódzkiej Rady Postępu Pedagogicznego w Koninie za pracę konkursową pt. „Konversationsthema DAS AUTO”.

W latach 1984 -2019 autor ponad 220 regionalistycznych artykułów i publikacji zwartych dotyczących Koła i Ziemi Kolskiej, w tym kilkunastu tłumaczeń z języka niemieckiego na język polski, w tygodnikach lokalnych i periodykach wojewódzkich w Koninie i Poznaniu oraz w wydawnictwach zbiorowych.

Współinicjator wydania magazynu społeczno-kulturalnego „Ziemia Kolska” w roku 1987 jako sekretarz redakcji do przedostatniego numeru w roku 1996. Członek komitetu redakcyjnego „Rocznika Kolskiego” od jego pierwszego numeru 1/2008 do chwili obecnej. Współredaktor lub członek komitetów redakcyjnych wielu publikacji zbiorowych, jak „Wspomnienia Sybiraków Ziemi Kolskiej”, „Koło słowem malowane”, „Kronika wydarzeń kulturalnych Koła 1901-2004”, „Rozśpiewały się dzwony i serca ludzi” (|Uniejów 2008 r.), „Kolski słownik biograficzny”. Jest autorem rozdziału pt. „Wojna i okupacja hitlerowska (1939-1945)” w publikacji zbiorowej„650 wydarzeń na 650-lecie Koła” wydanej przez Urząd Miejski w Kole w 2012 r. Wiceprezes Towarzystwa Przyjaciół Miasta Koła i pierwszy prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Miasta Koła nad Wartą. Obecnie honorowy prezes Stowarzyszenia.

W r. 2002 otrzymał od Rady Miejskiej w Kole Medal Miasta Koła za aktywną działalność społeczną na rzecz środowiska lokalnego oraz szczególne zasługi i zaangażowanie w sprawy miasta Koła. Na benefisie dnia 27.10.2019 r. w 90. rocznicę urodzin otrzymał dedykowaną Jubilatowi księgę wydaną przez Urząd Miejski w Kole pt. „CivisColensis” pod red. prof. dra Piotra Gołdyna.
Kazimierz Kasperkiewicz otrzymał tytuł „Honorowy Obywatel Miasta Koła” nadany uchwałą Rady Miejskiej w Kole z dn. 25.09.2019 r. Posiada także nadany uchwałą Rady Powiatu Kolskiego z dn. 26 września 2019 r. tytuł honorowy za „Zasługi dla Powiatu Kolskiego”.

W 2019 r. otrzymał od starosty kolskiego i przewodniczącego Rady Powiatu statuetkę i podziękowania za aktywne propagowanie i podejmowanie działań zmierzających do utrwalenia pamięci osoby Czesława Freudenreicha.

Zgodnie z uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 20.02.2020 r., na wniosek Stowarzyszenia Przyjaciół Miasta Koła nad Wartą, został wyróżniony przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego Marka Woźniaka Odznaką Honorową „Za zasługi dla województwa wielkopolskiego” z dnia 20.02.2020 r.

Został wyróżniony 18 sierpnia 2021 r. odznaką honorową Zasłużony dla Kultury Polskiej nadaną przez Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu RP.

Od 08.01.2002 r. jest członkiem koła terenowego Związku Sybiraków w Kole.

Wraz z p. Jackiem Skryckim zebrał materiał dokumentacyjny i opracował publikację pt. „Tablice pamiątkowe z lat 1901-2020 w Kościołach Ziemi Kolskiej świadkami historii”, by ocalić od zapomnienia dokonania naszych rodaków. Publikację wydał Urząd Miejski i Starostwo Powiatowe w roku 2021.

Kazimierz Kasperkiewicz nie ustaje w działalności regionalistycznej, wciąż inspiruje lokalne środowisko do zgłębiania przeszłości miasta. Przez wiele lat kwestował wraz z innymi członkami SPMK/Wartą, angażując się w renowacje zabytkowych nekropolii.

Źródło: Powiat Kolski

Subskrybuj
Powiadom o
guest
3 komentarzy
Najnowsze.
Najstarsze. Najbardziej oceniony.
Informacje zwrotne.
Zobacz wszystkie komentarze.
Mario
Mario
1 rok temu

Chyba w geesie albo na jarmarku he he

Ala W.
Ala W.
1 rok temu

U prady

IWO
IWO
1 rok temu

gratulacje dla tego pana. mnie ciekawi gdzie ubierają się pozostali na fotce he he he. ***** ***

Telefon interwencyjny

Widziałeś(aś) coś ważnego? Chcesz się podzielić informacją?
Masz problem i nie wiesz co robić?

Zadzwoń!
Anonimowość gwarantowana!

600 152 526