Dziś sesja Rady Miasta Koła – oglądaj transmisję na żywo

Autor: kurier-kolski.pl | 30.08.2021

XXXIX Sesja Rady Miejskiej Koła odbędzie się w dniu 30 sierpnia 2021 w sali sesyjnej Ratusza Miejskiego w Kole, rozpoczęcie o godz. 13.00. Obrady radnych można oglądać w transmisji na żywo po kliknięciu w link: https://www.kolo.pl/wiadomosc/9156/transmisja-obrad-xxxix-sesji-rady-miejskiej-koa—30-sierpnia-2021-r

Porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji
2. Stwierdzenie quorum
3. Powitanie gości
4. Propozycje do porządku obrad
5. Informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta Koła
6. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach
7. Informacja o wynikach ekonomiczno-finansowych za 2020 rok Kolskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Kole
8. Informacja o wynikach ekonomiczno-finansowych za 2020 rok Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Kole
9. Informacja o wynikach ekonomiczno-finansowych za 2020 rok Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Kole
10. Informacja o wynikach ekonomiczno-finansowych za 2020 rok Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kole
11. Informacja z realizacji „Programu Profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Miejskiej Koło na rok 2020”
12. Rozpatrzenie projektów uchwał:
1) w sprawie przyjęcia „Programu Profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Miejskiej Koło na rok 2021”
2) w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miejskiej Koło na rok 2021/2022
3) w sprawie uchwalenia statutu Żłobka Miejskiego w Kole
4) w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt i maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku Miejskim w Kole
5) w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Koła
6) w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Koło
7) w sprawie określenia zasad udzielenia i rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miejskiej Koło na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza pn. „Czyste powietrze dla Koła”
8)w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej na rzecz jej użytkownika wieczystego
9) w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie odpłatną służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Koło
10) w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie odpłatną służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Koło
11) w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie odpłatną służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Koło
12) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Kole w rejonie ul. Nagórnej
13) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Kole przy ul. Dąbskiej
14) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Kole przy ul. Dąbskiej
15) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej, położonej w Kole w rejonie ul. Toruńskiej
16) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Kole w rejonie ul. Rawity Witanowskiego
17) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Kole w rejonie ul. Klonowej
18) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Kole w rejonie ul. Klonowej
19) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Zawadzkiego 13 w Kole stanowiącego własność Gminy Miejskiej Koło i udzielenie bonifikaty
20) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Zawadzkiego 13 w Kole stanowiącego własność Gminy Miejskiej Koło i udzielenie bonifikaty
21) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Nowy Rynek 14 w Kole stanowiącego własność Gminy Miejskiej Koło i udzielenie bonifikaty
22) zmieniającej uchwałę budżetu miasta Koła na 2021 rok
23) zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Koła na lata 2021-2028
24) w sprawie przekazania skargi na Burmistrza Miasta Koła do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Koła
25) w sprawie przekazania skargi na pracownika Urzędu Miejskiego w Kole i Prezesa Kolskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kole Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Koła
13. Wolne głosy i wnioski
14. Protokół z XXXVIII Sesji Rady Miejskiej Koła
15. Zamknięcie obrad XXXIX Sesji Rady Miejskiej Koła

Link do transmisji on-line w dniu sesji na stronie www.kolo.pl

Źródło: UM w Kole

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Informacje zwrotne.
Zobacz wszystkie komentarze.

Telefon interwencyjny

Widziałeś(aś) coś ważnego? Chcesz się podzielić informacją?
Masz problem i nie wiesz co robić?

Zadzwoń!
Anonimowość gwarantowana!

600 152 526