Zbliża się Boże Ciało – co z procesjami?

Autor: kurier-kolski.pl | 31.05.2021

Kuria Diecezjalna Włocławska wydała komunikat w sprawie organizacji uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, w którym uwzględnione zostały aktualne decyzje władz rządowych w tym te, dotyczące kultu religijnego. W tegoroczną uroczystość Bożego Ciała procesje z Najświętszym Sakramentem organizowane poza terenem kościelnym powinny być uzgodnione z odpowiednimi władzami (także wskazane wydaje się skonsultowanie tej sprawy ze służbami sanitarnymi sprawującymi nadzór nad obszarem danej parafii). W miejscowościach, w których był zwyczaj organizowani wspólnej procesji przez kilka parafii, w tym roku każda parafia zorganizuje procesję we własnym zakresie.

 

Komunikat Kurii Diecezjalnej w sprawie organizacji Uroczystości Bożego Ciała

Obowiązujący na terenie naszego kraju stan epidemii ma wpływ na organizację i przebieg uroczystości kościelnych. W Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 6 maja br. (Dz.U. 2021 poz. 861), czytamy:

„Od dnia 15 maja 2021 r. do dnia 5 czerwca 2021 r. zgromadzenia organizowane w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych mogą się odbywać, pod warunkiem, że w przypadku, gdy zgromadzenie odbywa się:

1) w budynkach i innych obiektach kultu religijnego, znajduje się w nich, przy zachowaniu odległości nie mniejszej niż 1,5 m, nie więcej uczestników niż 1 osoba na 15 m2 powierzchni, oprócz osób sprawujących kult religijny lub osób dokonujących pochowania, lub osób zatrudnionych przez zakład lub dom pogrzebowy w przypadku pogrzebu, oraz że uczestnicy realizują nakaz zakrywania ust i nosa, o którym mowa w § 25 ust. 1, z wyłączeniem osób sprawujących kult religijny;

2) na zewnątrz, uczestnicy przebywają w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od siebie”.

W oparciu o to rozporządzenie, Administrator Apostolski Diecezji Włocławskiej bp Wiesław Mering pozostawia roztropnej decyzji Księdza Proboszcza kwestię organizowania procesji Bożego Ciała. Jeżeli procesja miałaby być organizowana poza terenem przykościelnym, należy uzgodnić jej przebieg z odpowiednimi władzami (także wskazane wydaje się skonsultowanie tej sprawy ze służbami sanitarnymi sprawującymi nadzór nad obszarem danej parafii).

W miejscowościach, w których był zwyczaj organizowani wspólnej procesji przez kilka parafii, w tym roku każda parafia niech zorganizuje procesję we własnym zakresie (z uwzględnieniem w/w zasad).

W organizacji Uroczystości Bożego Ciała należy uwzględnić aktualnie obowiązujące rekomendacje służb sanitarnych i rządowych.

ks. prał. dr Artur Niemira, Kanclerz Kurii
Włocławek, 20 maja 2021 r. (L.dz. 931/2021)

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Informacje zwrotne.
Zobacz wszystkie komentarze.

Telefon interwencyjny

Widziałeś(aś) coś ważnego? Chcesz się podzielić informacją?
Masz problem i nie wiesz co robić?

Zadzwoń!
Anonimowość gwarantowana!

600 152 526