Rok 2021 Rokiem Samorządu Zawodowego Pielęgniarek i Położnych

Autor: kurier-kolski.pl | 12.05.2021

Dziś, 12 maja, przypada Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych. Jest to nie tylko okazja do złożenia serdeczności i życzeń zdrowia, pomyślności i wytrwałości przedstawicielkom i przedstawicielom tych zawodów, podziękowań za ich trud i opiekę nad nami, ale także okazja do przypomnienia, że rok 2021 jest Rokiem Samorządu Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, o czym traktuje poniższy tekst autorstwa Pani Wiesława Welke, Przewodniczącej ORPiP w Koninie.

Dnia 19 kwietnia 1991 roku, 30 lat temu, Sejm RP uchwalił ustawę, na mocy której został powołany do życia samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych. Jest to organizacja skupiająca przedstawicieli tych dwóch zawodów. Dziś reprezentuje on najliczniejszą, ponad 300-tysięczną grupę wśród osób wykonujących zawody medyczne.

Podstawowym zadaniem samorządu zawodowego jest reprezentowanie osób wykonujących te zawody oraz sprawowanie pieczy nad należytym wykonywaniem zawodu pielęgniarki i położnej w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony. Jednostkami organizacyjnymi samorządu pielęgniarek i położnych jest Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych oraz 45 okręgowych izb, które posiadają autonomię i osobowość prawną. Wśród 45 izb jest także Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koninie, która zrzesza pielęgniarki, pielęgniarzy i położne z czterech powiatów: konińskiego, kolskiego, słupeckiego i tureckiego.

Ustawa zapoczątkowała nowy rozdział w historii pielęgniarstwa, zostaliśmy uznani za odrębną grupę zawodową. Prawne uregulowanie statusu pielęgniarki i położnej, uznanie ich za zawody samodzielne, oraz przyznanie statusu zawodów zaufania publicznego podniosło prestiż naszych zawodów. Przez ten okres zmianie uległ system kształcenia. Edukacja z zakresu pielęgniarstwa i położnictwa realizowana jest na studiach licencjackich i magisterskich. Wypracowane zostały wysokie standardy kształcenia podyplomowego. Transformacja w tym zakresie przyczyniła się do budowania naszego profesjonalizmu. Przed powstaniem samorządu zawodowego nasze zawody traktowane były jako zawody pomocnicze. Systematycznie wzrastało znaczenie pielęgniarek i położnych w sektorze ochrony zdrowia, co przyniosło pozytywne efekty dla pacjentów.

Obecnie rola pielęgniarki i położnej jest nie do przecenienia. Uczestniczymy na wszystkich etapach diagnozowania i leczenia. To pielęgniarka i położna najwięcej czasu przebywa z pacjentem. Dzięki uzyskaniu samodzielności zawodowej, pielęgniarki i położne mogą wykonywać zawód nie tylko w szpitalu, ale także w ramach indywidualnej lub grupowej praktyki, samodzielnie wykonywać określone świadczenia zapobiegawcze, diagnostyczne, lecznicze i rehabilitacyjne, ordynują określone leki i wyroby medyczne oraz wystawiają recepty na określone leki i zlecenia na wyroby medyczne, prowadzą edukację zdrowotną i promocję zdrowia.

Jubileusz 30- lecia obchodzimy w czasie pandemii. Jest to czas szczególnie trudny nie tylko dla pacjentów, ale także dla pielęgniarek, pielęgniarzy i położnych, którzy pracują z ogromnym zaangażowaniem, narażają swoje zdrowie i życie udzielając świadczeń zdrowotnych.

Maj to również miesiąc naszych świąt zawodowych, 5 maja na całym świecie swoje święto obchodzą położne i położni, natomiast 12 maja świętujemy Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki i Położnej. Z tej okazji wszystkim pielęgniarkom, pielęgniarzom i położnym przekazuję życzenia pomyślności w życiu osobistym, a w pracy zawodowej i samorządowej zasłużonej satysfakcji, spełnienia i uśmiechu pacjentów. Niech każdy kolejny dzień odkrywa sens i wartość tej odpowiedzialnej pracy. A Jubileusz 30 lecia samorządu niech będzie powodem do dumy, doda sił oraz mobilizuje do podejmowania coraz to nowych wyzwań i osiągnięcia wyznaczonych celów dla dobra środowiska pielęgniarek i położnych oraz pacjentów.

Przewodnicząca ORPiP w Koninie
Wiesława Welke

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Informacje zwrotne.
Zobacz wszystkie komentarze.

Telefon interwencyjny

Widziałeś(aś) coś ważnego? Chcesz się podzielić informacją?
Masz problem i nie wiesz co robić?

Zadzwoń!
Anonimowość gwarantowana!

600 152 526