Rozpoczyna się budowa PSZOK-u w Kole. Mieszkańcy Płaszczyzny wkrótce odetchną od smrodu i insektów!

Autor: kurier-kolski.pl | 20.02.2021

W kolskim Ratuszu odpisana została podpisana umowa z wyłonionym w przetargu wykonawcą PPHU MISZBUD z siedzibą w Przybyłowie na zaprojektowanie i wybudowanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Gminy Miejskiej Koło na ul. Zakładowej. Inwestycja uzyskała dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 1.341.521,00 zł. Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 1.998.000,00 zł. Przedsięwzięcie będzie realizowane w systemie zaprojektuj i wybuduj. Dokumentacja projektowa powstanie do 15 lipca br. Roboty budowlane mają zakończyć się 1 czerwca 2022 r.

 

– Nie udało się rozpocząć tej inwestycji przez wiele lat. Teraz mam nadzieję dojdziemy do szczęśliwego finału. Pragnę przypomnieć, że celem zadania jest zmniejszenie ilości odpadów komunalnych podlegających składowaniu poprzez racjonalizację systemu gospodarki odpadami, w tym w szczególności poprzez zapewnienie właściwej infrastruktury do zagospodarowania odpadów, a realizacja wpłynie na poprawę warunków ekologicznych i ekonomicznych Koła. Pożądanym efektem jest również wyprowadzenie składowiska z osiedla Płaszczyzna na obrzeża miasta – powiedział burmistrz Krzysztof Witkowski.

PSZOK powstanie na ul. Zakładowej, na terenie dwóch działek miejskich. Tam będą zbierane i magazynowane odpady komunalne z Koła, które będą przekazywane zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami do ponownego użycia, recyklingu i odzysku innymi metodami oraz prowadzone będą działania towarzyszące, np. edukacyjne.

Źródło: UM w Kole

2 odpowiedzi do wpisu

  1. Kis

    Czy dobrze widać że umowę podpisuje zastępca pan Brzeziński a nie burmistrz Witkowski? Jakie były powody takiego działania.

  2. Wujek Chłodek

    @~Kis

    Źle widać.
    Na którym zdjęciu zauważyłeś tekst podpisywanej umowy?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Telefon interwencyjny

Widziałeś(aś) coś ważnego? Chcesz się podzielić informacją?
Masz problem i nie wiesz co robić?

Zadzwoń!
Anonimowość gwarantowana!

600 152 526