Jednostki OSP z gm. Koło: Powiercie, Wrząca Wielka, Ochle i Kiełczew Smużny uzyskały dofinansowanie

Autor: kurier-kolski.pl | 10.09.2020

Cztery jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z gm. Koło otrzymały dofinansowanie rządowe z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Na zakup sprzętu i wyposażenia w ramach ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych przyznano: OSP Powiercie – 24.984 zł, OSP Kiełczew Smużny – 24.200 zł, OSP Wrząca Wielka – 22.800 zł oraz OSP Ochle – 21.150 zł.

Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska i likwidacja ich skutków, w tym doposażenie jednostek powołanych do zapobiegania i likwidacji skutków katastrof naturalnych lub ekosystemowych zjawisk atmosferycznych i poważnych awarii – zakończono ocenę wniosków w zakresie spełnienia kryteriów dostępu 1 – 11 i zaplanowano pomoc dla przedsięwzięć z zakresu doposażenia jednostek powołanych do zapobiegania i likwidacji skutków katastrof naturalnych lub ekstremalnych zjawisk atmosferycznych i poważnych awarii dla ubiegających się o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW Poznaniu w roku 2020 dla ubiegających się o dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

W dniu 17.08.2020 r. zakończono ocenę wg kryteriów dostępu 1 – 11 zgodnie z pkt 16 Regulamin naboru wniosków w ramach programu pn.: „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych. Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” w roku 2020 dla ubiegających się o dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

W naborze złożonych zostało 440 wniosków, z tego 417 wniosków podlegało rejestracji zgodnie z zapisami Regulaminu, 339 wniosków spełniło kryteria dostępu 1-11 i zostały przedłożone do zatwierdzenia i zaplanowania pomocy. Zgodnie z zapisami Regulaminu wielkość planowanej pomocy oraz jednostki do dofinansowania zostały zweryfikowane przez Komendanta Wojewódzkiego PSP w Poznaniu. Do dofinansowania wskazano przedsięwzięcia, które w opinii KW PSP ze względu na pilne potrzeby operacyjne, winny być realizowane w pierwszej kolejności w ramach alokacji środków.

Zarząd Funduszu rozpatrzył Listę wniosków spełniających warunki do dofinansowania i zgodnie z Regulaminem Naboru Wniosków zaplanował pomoc finansową dla w/w przedsięwzięć.

W wyniku przeprowadzonej oceny do dofinansowania zakwalifikowało się 69 wniosków, 270 wniosków z powodu braku środków finansowych umieszczono na liście rezerwowej.

Źródło: WFOŚiGW w Poznaniu
Fot. źródło: fb OSP Wrząca Wielka

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Informacje zwrotne.
Zobacz wszystkie komentarze.

Telefon interwencyjny

Widziałeś(aś) coś ważnego? Chcesz się podzielić informacją?
Masz problem i nie wiesz co robić?

Zadzwoń!
Anonimowość gwarantowana!

600 152 526