Dziś Sesja Rady Miasta Koła-transmisja

Autor: kurier-kolski.pl | 30.09.2020

Zachęcamy do obejrzenia transmisji na żywo z obrad XXIX Sesji Rady Miejskiej w Kole, która odbędzie się w dniu 30 września 2020 roku o godz. 15.00 w sali sesyjnej Ratusza Miejskiego w Kole.

 

Link do strony, na której będzie transmisja:

https://www.kolo.pl/wiadomosc/8452/transmisja-xxix-sesji-rady-miejskiej-w-kole—30-wrzenia-2020-r

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Powitanie gości.

4. Propozycje do porządku obrad.

5. Informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta Koła.

6. Interpelacje i zapytania.

7. Informacja o kształtowaniu się WPF Miasta Koła w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w załączniku do uchwały w sprawie WPF za pierwsze półrocze 2020 roku.

Informacja

8. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Koła za pierwsze półrocze 2020 roku oraz przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2020 roku.

Informacja

9. Rozpatrzenie projektów uchwał:

1) w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola Miejskiego nr 6 w Kole poprzez zmianę siedziby

Projekt uchwały

2) w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Projekt uchwały

3) w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie odpłatną służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Koło

Projekt uchwały

4) w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Miejskiej Koło

Projekt uchwały

5) w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

Projekt uchwały

6) w sprawie statutu miasta Koła

Projekt uchwały

7) w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłaty diet radnych

Projekt uchwały

8) w sprawie ustalenia stawek zwrotu kosztów podróży służbowych radnych

Projekt uchwały

9) w sprawie przekazania wniosku mieszkańców ulic Staffa, Reymonta, Orkana, Leśmiana, Zapolskiej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Kole

Projekt uchwały

10)  zmieniającej uchwałę budżetu miasta Koła na 2020 rok

Projekt uchwały

11)  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła na lata 2020-2025

Projekt uchwały

10. Wolne głosy i wnioski.

11. Protokół z XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Kole.

12. Zamknięcie obrad XXIX Sesji Rady Miejskiej w Kole.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kole
Tomasz Sobolewski

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Informacje zwrotne.
Zobacz wszystkie komentarze.

Telefon interwencyjny

Widziałeś(aś) coś ważnego? Chcesz się podzielić informacją?
Masz problem i nie wiesz co robić?

Zadzwoń!
Anonimowość gwarantowana!

600 152 526