Kolejne zmiany w składach Komisji Rady Miejskiej w Kole

Autor: kurier-kolski.pl | 18.05.2020

Dnia 14 maja 2020 r. (czwartek) na sali MOSiR odbyła się XXIV Sesja Rady Miejskiej w Kole. Dużym zaskoczeniem była rezygnacja kilku radnych z udziału w Komisji Rewizyjnej. Podczas poprzednich posiedzeń także dochodziło do zmian w składach komisji Rady. Co złego dzieje się w Radzie Miasta Koła?

Radna Ewa Lewicka zrezygnowała z pełnienia funkcji Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej. Krótko później zrezygnowała także z członkostwa, wyjaśniając, że w czasie pandemii jako Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny musi być w pełni dyspozycyjna przy wykonywaniu obowiązków zawodowych. W niedługim czasie 5-osobowa Komisja Rewizyjna stała się 1-osobową, bowiem podobne decyzje podjęło jeszcze troje radnych: Maria Sokołowska (bez wskazania powodu) oraz Halina Musiałek i Grzegorz Gibaszek (wyjaśniając, iż uszczuplenie komisji nie daje możliwości zrealizowania jej planu pracy). Sytuacja wywołała gorące emocje i spowodowała dyskusję o roli Komisji Rewizyjnej i odpowiedzialności…

Decyzja radnych o rezygnacji wywołała falę komentarzy i pytań o przyczynę. Powodem rezygnacji radnych Haliny Musiałek oraz Grzegorza Gibaszka, jak wynika ze złożonych na ręce przewodniczącego pism, była niemożność rzetelnego zrealizowania zadań ustawowych i ujętych w planie pracy w 3-osobowym zespole. Maria Sokołowska z kolei nie uzasadniła swej decyzji na piśmie, lecz zdecydowała się uczynić to w czasie obrad. Wyjaśniła, że powodów było kilka, brak chętnych do pracy w komisji radnych z Klubu „Porozumienie dla Koła”, przykład innych doświadczonych radnych, dużo zajęć społecznych, względy osobiste i zdrowotne oraz praca w dwóch innych komisjach.

Wyjaśnienia dotychczasowej przewodniczącej organu, Ewy Lewickiej, spotkały się z pełną aprobatą gremium. – To przyczyna zawodowa, ponieważ jest konieczność wzmożonego, wykraczającego poza zwykły zakres czynności zawodowych, wykonywania obowiązków PPIS, w związku z pandemią koronawirusa i nie jest możliwe pogodzenie zadań służbowych z odpowiedzialną funkcją przewodniczącej oraz udziału w pracach i posiedzeniach – wyjaśniła na piśmie radna Ewa Lewicka. W trakcie obrad radna przeprosiła za wywołaną burzę i zachęciła gremium do zaprzestania dyskusji, by nie przedłużać czasu obrad. Radny Robert Cesarz nawet złożył w tej sprawie wniosek formalny.
– W składzie komisji został się jedynie radny Robert Cesarz – podsumował przewodniczący rady Tomasz Sobolewski. – Dobrze że radni z Klubu „Porozumienie dla Koła” stanęli na wysokości zadania i obywatelskiego poczucia, i zgłosili akces do przystąpienia do tej komisji. Dzięki temu praca rady nie zostanie zdezorganizowana ani sparaliżowana.
W wyniku podjętych uchwał, do składu Komisji Rewizyjnej dołączyli: Andrzej Cesarz (z Klubu „Zjednoczona Prawica”), Marek Kaftan, Michał Piasecki, Sebastian Kuty (pozostali z Klubu „Porozumienie dla Koła”). Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został radny Andrzej Cesarz. Była przewodnicząca zadeklarowała pomoc nowo powołanym członkom.
– Cieszy mnie, że nadal przewodniczącym komisji jest członek największego klubu opozycyjnego – powiedział Burmistrz Miasta Koła dr Krzysztof Witkowski.

Źródło: UM w Kole

2 odpowiedzi do wpisu

  1. libant

    Ciekawe czy z ta libacja to prawda?

  2. Fuks

    Jeszcze nic nie wyjaśniono a już wyroki bez sądu są

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Telefon interwencyjny

Widziałeś(aś) coś ważnego? Chcesz się podzielić informacją?
Masz problem i nie wiesz co robić?

Zadzwoń!
Anonimowość gwarantowana!

600 152 526