Tak okazałe i piękne Muzeum będzie miało Miasto Koło już za kilka lat!

Autor: kurier-kolski.pl | 14.02.2020

Z inicjatywy burmistrza m. Koła dra Krzysztofa Witkowskiego, w sali sesyjnej kolskiego Ratusza odbyło się spotkanie prezentujące świeżo powstałe projekty i plany przebudowy oraz adaptacji zabytkowego Sejmiku na siedzibę Muzeum Technik Ceramicznych. To, co zostało przygotowane i zaprezentowane, pokazuje jak wspaniałą placówką w bliskiej przyszłości może stać się nasze – jak by nie patrzeć, dotąd niezbyt ciekawe – kolskie Muzeum. Obecnie trwają zabiegi o pozyskanie potrzebnych na remont i adaptację zabytku oraz wyposażenie MTC milionowych środków. Cały koszt ocenia się na 5,4 mln.zł.

 

W spotkaniu uczestniczyło m.in.: 13 radnych miejskich oraz dyrektor Muzeum Tomasz Nuszkiewicz, Przewodniczący Rady Muzeum Robert Andre i kolski kolekcjoner Piotr Śniegocki. Burmistrz dr Krzysztof Witkowski nie dotarł, gdyż – jak się dowiedzieliśmy – w tym samym czasie miał pilny służbowy wyjazd do stolicy w celu pozyskania funduszy zewnętrznych na kolejne inwestycje miejskie. Odbył spotkania m.in. w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska w sprawie kontynuacji budowy geotermii w Kole.

Prezentacji planów adaptacji dokonał ich autor mgr inż. arch. Tomasz Kuls. Jak dowiedzieli się zebrani na sali, historia zabytkowej willi, w której wkrótce ma znaleźć swoją siedzibę nasze Muzeum Technik Ceramicznych, nie jest do końca znana, a w wielu momentach pojawiają się sprzeczne ze sobą lub nawet nieprawdziwe informacje o tym budynku. Prawdopodobnie została wzniesiona około 1885 roku na sztucznie usypanym 3-metrowym podwyższeniu, bo już w tym miejscu znajdowała się skarpa i obniżenie terenu prowadzące do odnogi rzeki Warty. Był to więc wtedy teren podmokły i zalewowy, który sztucznie podwyższono.

Jak się też okazuje, jej fundatorem i budowniczym, jak również znajdującego się naprzeciwko, po drugiej stronie ulicy, budynku szkoły-gimnazjum, był znany nam doskonale kościelecki magnat Aleksander hrabia Kreutz – właściciel okazałego Pałacu w Kościelcu. W tamtym czasie budynek-willa w Kole znany był jako „Villa pod Murżynką” (oryginalna stara pisownia). Tak jest on opisany na widokówce sygnowanej datą 1904 roku. To najstarsze znane zdjęcie tego obiektu (patrz pod spodem). Nazwa wzięła się z tego, że we wnęce, która była na I piętrze (obecnie jest tam okno), stała figurka kobiety – Murzynki. Kompleks budynku szkoły i willi powstał około 1885 roku i aż do roku 1920 był własnością kościeleckiego hrabiego, choć wykorzystywany był na cele społeczne. W 1920 roku willę kupił dr Henryk Fiałkowski – budowniczy kolskiego Szpitala i jego pierwszy dyrektor. Gdy zmarł w 1929 roku, neoklasycystyczny budynek kupił od wdowy ówczesny Starosta Kolski, gdyż Sejmik Powiatowy (tak nazywało się wtedy oficjalnie starostwo) nie mieścił się w swoim budynku administracyjnym między kościołami (tam, gdzie obecnie jest UM w Kole). Willa stała się siedzibą Zarządu Sejmiku Powiatowego, a więc władz ówczesnego starostwa kolskiego. To na pewno wtedy, ze względu na wagę urzędu, zastąpiono egzotyczną półnagą murzyńską piękność z elewacji Sejmiku popiersiem polskiego bohatera narodowego Tadeusza Kościuszki. I tak pozostało do dziś, tyle tylko, że później wnękę zamieniono na okno, a popiersie naczelnika Kościuszki wylądowało na barierce werandy parteru. Plany zakładają odtworzenie wnęki i powrót rzeźby na wysokość I piętra (powyższych informacji historycznych udzielił naszemu portalowi dyrektor MTC Tomasz Nuszkiewicz, za co serdecznie dziękujemy).

W 2019 roku zrobiono ogromną ilość prac przygotowawczych i inwentaryzacyjnych niezbędnych do ubiegania się o środki zewnętrzne na prace remontowo-adaptacyjne Sejmiku. Radni miasta Koła przeznaczyli 120.000 zł na opracowanie projektu, a gdy później okazało się, że braknie 10.000 zł, to tę brakującą kwotę przekazała kolskiemu Muzeum firma WOOD-MIZER. Za ten piękny gest podziękował sponsorowi, którego przedstawiciel był obecny na sali, oraz kolskim radnym za wsparcie dyrektor MTC Tomasz Nuszkiewicz. Dyrektor wspomniał również o innym ważnym sponsorze placówki – firmie GEBERIT, która wiele pomaga Muzeum, w tym zakupiła nowe gabloty wystawiennicze. Oczywiście nie można nie wspomnieć tez o kolejnym ważnym sponsorze – firmie ANDRE ABRASIVE ARTICLES, której szef jest Przewodniczącym Rady Muzeum.

Co udało się zrobić? Rozpoczęto od bardzo szczegółowej inwentaryzacji zabytku, także z użyciem najnowszych technik. Dokonano laserowego skaningu wszystkich elewacji budynku, zrobiono profesjonalną szczegółową inwentaryzację architektoniczno-budowlaną, wykonano ocenę przebudowań wtórych i zniszczeń, badanie wilgotności i zasolenia murów, opinię geotechniczną podłoża oraz ekspertyzę stanu technicznego budynku, a także opracowano „Raport z badań konserwatorskich”.  Wszystko to wymagało bardzo ścisłej współpracy z Konserwatorem Zabytków w Koninie.

Jakie wnioski wyciągnięto z przeprowadzonych badań zabytku? Okazuje się, że stan Sejmiku jest całkiem dobry, pomimo, że ma ponad 130 lat. W najgorszym stanie jest dach, którego remont generalny robiono w latach 70-tych XX wieku. Niestety, zrobiono to już wtedy źle, co spowodowało, że teraz będzie konieczność wymiany więźby dachowej oraz pokrycia dachu z papy. Nowy dach będzie pokryty estetyczną i trwałą blachą – tak jak było gdy powstawał w XIX wieku.

Oczywiście, adaptacja starego budynku na cele Muzeum, czyli użyteczności publicznej, będzie wymagała sporych przeróbek wnętrza Sejmiku. O ile elewacje odzyskają swój pierwotny blask i wygląd oraz piękną kolorystykę, o tyle trzeba będzie stworzyć w środku nową klatkę schodową.

Największą zmianą będzie to, że wejście główne zostanie przesunięte z ul. Mickiewicza boczną ul. Sejmikową. To ze względów bezpieczeństwa oraz wygody parkowania samochodów. Poza tym wejście dla zwiedzających będzie na tylnej elewacji zabytku (patrz zdjęcie wyżej).

 

Autor planów adaptacji Sejmiku (na zdjęciu wyżej) zaznaczył, że przewidziane jest, iż 60% powierzchni zabytkowego budynku (około 250 m kw.) będzie przeznaczone na ekspozycje muzealne. Reszta to m.in. klatka schodowa, nowa winda, korytarze, pomieszczenia biurowe i magazynowe, gospodarcze, w tym pomieszczenie z kotłem gazowym. Łączna powierzchnia Sejmiku to 480 m kw. Muszą być spełnione wszelkie wymogi bezpieczeństwa. Pod spodem – mapa przedstawiająca zagospodarowanie terenu Sejmiku.

Nowa siedziba kolskiego Muzeum ma być ogrzewana całkowicie ekologicznie – będą wywiercone otwory w gruncie, gdzie zostaną zamontowane nowoczesne pompy ciepła. Piec gazowy, który będzie w budynku Sejmiku, ma służyć jedynie za ogrzewanie w razie jakiejś awarii bądź też ewentualnych bardzo ciężkich mrozów – jako element wspomagający.

Wizualizacja wyglądu elewacji bocznych oraz tylnej budynku Sejmiku po remoncie.

Ale nowa siedziba Muzeum Technik Ceramicznych to nie tylko budynek Sejmiku. Dookoła jest spora działka, na której można wiele zrobić. Dlatego z tyłu powstanie nowoczesnej konstrukcji i wyglądu pawilon wielofunkcyjny, który ma znacząco uzupełnić i uatrakcyjnić ofertę edukacyjno-kulturalną kolskiej placówki. W parterowym budynku znajdą się: recepcja, sklepik muzealny, informacja turystyczna, sala wielofunkcyjna o powierzchni 53 m kw. oraz pomieszczenia do wyrobu, malowania, szkliwienia i wypalania wyrobów fajansowych: pracownia, gdzie będą powstawać formy i odlewy oraz pracownia zdobienia i wypalania wyrobów, gdzie zostanie zakupiony i zamontowany nowoczesny 80-litrowy piec elektryczny do wypalania wyrobów.

Wytwarzanie i wypalanie wyrobów ceramicznych nie będzie ofertą dla zwiedzających. Dlaczego tak się stanie, w przystępny sposób wyjaśnił zabranym na sali znany kolski kolekcjoner i znawca ceramiki Piotr Śniegocki:

-Proces ten jest bardzo długotrwały i złożony, więc nie będzie służyć uczestnikom wycieczek, którzy przyjadą tu na chwilę, by zwiedzić Muzeum. Od powstania wyrobu, poprzez jego „leżakowanie”, wypalanie, malowanie oraz potem podwójne szkliwienie i powtórne wypalanie, proces trwa nawet kilka tygodni. 

Zwiedzający i uczestnicy zorganizowanych wycieczek, czy nawet dzieci szkolne, które przyjdą tu na lekcje edukacyjne, będą za to mogli uformować sobie jakiś wyrób lub pomalować wyrób już wypalony.

Pomimo planów uruchomienia Pracowni Ceramicznej przy przyszłej siedzibie kolskiego Muzeum Technik Ceramicznych, dyrektor MDK Radomir Piorun zamierza kontynuować działalność swojej Pracowni Ceramicznej, której istnienie przy Domu Kultury ma już wieloletnią tradycję.

Odważna kolorowa, jaskrawa elewacja pawilonu wzbudziła wątpliwości radnych obecnych na spotkaniu, ale projektant i dyrektor Muzeum zapewnili, że w rzeczywistości nie będzie to tak rzucające się w oczy.

Dyr. Tomasz Nuszkiewicz powiedział, że koszt remontu Sejmiku obliczono na 4 mln. zł, a wraz z wybudowaniem nowego pawilonu będzie to 5 mln. zł. Do tego należy doliczyć wyposażenie obiektów. Wszystko ma zamknąć się kwotą około 5,4 mln. zł.

Tomasz Nuszkiewicz wyjaśnił też skąd mają pochodzić środki na wszelkie prace i adaptację. Mają być pozyskiwane środki zewnętrzne z Funduszy Norweskich. Na takie przedsięwzięcie niezbędny jest wkład własny 15%, dlatego zwrócił się z apelem do radnych miejskich o jak najszybsze, teraz jeszcze na lutowej sesji Rady, zabezpieczenie tych środków w kwocie około 1 miliona zł. Radni będą mięli też przedłożony projekt uchwały o zmianie planu zagospodarowania tego terenu, który umożliwi postawienie pawilonu edukacyjnego na placu. Wniosek o dofinansowanie Muzeum ma złożyć do 16 marca, więc czasu jest bardzo mało. Jeśli nie uda się pozyskać środków z tego źródła (bo podobno samorządów chętnych na dofinansowanie swoich placówek jest mnóstwo!), Muzeum i miasto mają zamiar wnioskować o fundusze do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Muzeum zamierza zwraca się o pomoc również do różnych firm, do sponsorów.

– Dołożymy się. Nikt na pewno nie odmówi pomocy dla Muzeum – powiedział Robert Andre, właściciel ANDRE ABRASIVE ARTICLES.

W imieniu będącego w delegacji w Warszawie burmistrza dra Krzysztofa Witkowskiego, Sekretarz Miasta Monika Ciesielska także prosiła radnych obecnych na sali, jak i pozostałych, o akceptację kosztów inwestycji, zabezpieczenie wkładu własnego oraz zmianę planów zagospodarowania.

Na zakończenie warto dodać i podkreślić, że dyrektor Muzeum chce, by w jego budynku głównym funkcjonowały nowoczesne rozwiązania, podobne jak w innych muzeach w Polsce, a więc chciałby, by był system automatycznego przewodnika (w kilku językach!) oraz dwa tak zwane „kioski multimedialne”.

Wkrótce Muzeum złoży wnioski o pozwolenia na budowę i prace do Konserwatora Zabytków oraz do Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Kole. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem i uda się pozyskać fundusze zewnętrzne dla finansowania inwestycji, prace ruszą w 2021 roku.

Na spotkaniu nie słyszałem, by było powiedziane co z wystawą ceramiki, która obecnie znajduje się na poddaszu kolskiego Ratusza. Jednak trudno sobie wyobrazić, by pozostała ona w tym miejscu, skoro będziemy mieć obszerne Muzeum w nowej siedzibie. Poddasze Ratusza jest pięknie zagospodarowane (jeszcze wówczas staraniem ówczesnego dyrektora Muzeum, obecnego burmistrza miasta), są tam gabloty ekspozycyjne, więc może burmistrz i radni zdecydują się, by urządzić tam w końcu z prawdziwego zdarzenia ekspozycję muzealną, w tym archeologiczną, o historii Miasta Koła. W połączeniu z ekspozycją historyczną przygotowaną przez Piotra Śniegockiego, znajdująca się w wieży Ratusza, tworzyłoby to piękną i logiczną całość prezentacji historycznej połączonej z wejściem na wieżę i oglądaniem panoramy Koła.

Tekst i foto: MARIUSZ KOZAJDA

 

Subskrybuj
Powiadom o
guest
743 komentarzy
Najnowsze.
Najstarsze. Najbardziej oceniony.
Informacje zwrotne.
Zobacz wszystkie komentarze.
tinyurl.com
2 lat temu

Hello to every body, it’s my first pay a quick visit of
this web site; this webpage includes amazing and in fact fine material
in favor of visitors.

dating sites what
2 lat temu

Great beat ! I would like to apprentice while you amend your web site, how can i subscribe for a blog website?
The account helped me a acceptable deal. I had been a little bit acquainted of this
your broadcast offered bright clear concept

off dating sites
2 lat temu

Informative article, just what I wanted to find.

http://j.mp
2 lat temu

scoliosis
I’ve been surfing on-line greater than 3 hours today, but I by
no means found any interesting article like yours.
It is pretty worth enough for me. In my opinion, if all
webmasters and bloggers made just right content material as you did, the web will
likely be a lot more useful than ever before.
scoliosis

Javiereralm
2 lat temu

tider , tider
http://tinderentrar.com/

Javiereralm
2 lat temu

tindr , what is tinder
tindr

스포츠중계
2 lat temu

What host are you the use of? Can I get your associate

시알리스 구입처

What web host are you using? Can I get your affiliate link to

성기능제품
2 lat temu

What a stuff of un-ambiguity and preserveness of precious knowledge concerning unpredicted feelings.

비아그라지속시간

What’s up to all, because I am truly eager of reading this web site’s post to be updated daily. It consists of pleasant information.

가방레플리카
2 lat temu

What’s up it’s me, I am also visiting this web page daily,

피망머니상
2 lat temu

What’s Taking place i’m new to this, I stumbled upon this I’ve found It absolutely useful and it has aided me out loads. I am hoping to give a contribution

해외축구중계
2 lat temu

What host are you using? Can I get your associate hyperlink to your host?

동행복권파워볼

What’s up to every one, the contents existing at this website are actually remarkable for

피망머니상
2 lat temu

what you’ve got to say. Just my opinion, it might make your

스포츠분석
2 lat temu

What’s up to every body, it’s my first visit of this website; this website carries remarkable and really fine stuff

스포츠중계
2 lat temu

What i don’t realize is actually how you are now

시알리스 구입처

What web host are you using? Can I get your affiliate link to

조루증치료제
2 lat temu

What web host are you using? Can I get your associate

프리미어리그중계

What web host are you using? Can I am getting your affiliate link on your host?

비아그라처방전

What’s up to all, because I am really eager of reading this blog’s post to be updated regularly.

정보이용료현금화

What’s up everybody, here every one is sharing these kinds of know-how, therefore it’s pleasant to read this web site, and I

여성레플리카
2 lat temu

What’s up, I want to subscribe for this blog to obtain most

발기력강화
2 lat temu

Whats up this is kinda of off topic but I was wondering

정력강화제
2 lat temu

Whats up are using WordPress for your site platform?

스포츠중계
2 lat temu

What i don’t realize is actually how you are now

정보이용료현금화

What’s up, everything is going sound here and ofcourse every

동행복권파워볼

What’s up to every one, the contents existing at this website are actually remarkable for

해외스포츠중계

Whats up very nice site!! Guy .. Beautiful ..

정력강화제
2 lat temu

Whats up are using WordPress for your site platform?

동행복권파워볼

What’s up to every one, the contents existing at this website are actually remarkable for

발기력강화
2 lat temu

Whats up this is kinda of off topic but I was wondering

실시간스포츠중계

What’s up to every body, it’s my first pay a quick visit of this webpage; this weblog carries

해외스포츠중계

Whats up very nice site!! Guy .. Beautiful ..

비아그라지속시간

What’s up to all, because I am truly eager of reading this web site’s post to be updated daily. It consists of pleasant information.

비아그라처방전

What’s up, this weekend is pleasant for me, as this time

소액결제현금화

What’s up, I read your blog daily. Your writing style is

스포츠중계
2 lat temu

When I look at your blog in Firefox, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping.

가방레플리카
2 lat temu

What’s up it’s me, I am also visiting this web page daily,

여성레플리카
2 lat temu

What’s up, I want to subscribe for this blog to obtain most

여성레플리카
2 lat temu

What’s up, I want to subscribe for this blog to obtain most

정보이용료현금화

What’s up everybody, here every one is sharing these kinds of know-how, therefore it’s pleasant to read this web site, and I

해외축구중계사이트

What’s up to every one, it’s actually a good for me

정력강화제
2 lat temu

Whats up are using WordPress for your site platform?

엔포커머니상
2 lat temu

When you carry out any desires of your Sim, you get balls of happiness.

여성레플리카
2 lat temu

What’s up, I want to subscribe for this blog to obtain most

한게임머니상
2 lat temu

Where else may just anybody get that type of info in such an ideal manner of

피망머니상
2 lat temu

What’s Taking place i’m new to this, I stumbled upon this I’ve found It absolutely useful and it has aided me out loads. I am hoping to give a contribution

정보이용료현금화

What’s up everybody, here every one is sharing these kinds of know-how, therefore it’s pleasant to read this web site, and I

비아그라약국
2 lat temu

What’s up to all, for the reason that I am genuinely keen of reading this blog’s post to be updated on a regular

Telefon interwencyjny

Widziałeś(aś) coś ważnego? Chcesz się podzielić informacją?
Masz problem i nie wiesz co robić?

Zadzwoń!
Anonimowość gwarantowana!

600 152 526