XVIII sesja Rady Miejskiej w Kole [video]

Autor: kurier-kolski.pl | 22.11.2019

W dniu 20 listopada br. odbyła się kolejna sesja Rady Miejskiej w Kole, podczas której radni zajmowali się m.in. wieloletnim planem rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, powołali Miejską Radę Seniora i nadali jej statut, podjęli decyzję o opłacie za posiadanie psów, dokonali zmian w budżecie miasta. Cała tematyka obrad pod spodem. Zachęcamy do obejrzenia retransmisji z obrad Rady.

LINK do retransmisji XVIII Sesji Rady Miejskiej w Kole:
https://youtu.be/14sm56TKkqE

Mieszkanka Koła, pani Krzysztofa Bożuchowska, zdobyła tytuł Mistrzyni Polski Masters na Mistrzostwach Polski w Gorzowie Wielkopolskim w dniu 26.10.2019 r., a za podjęty wysiłek, odniesiony sukces i promocję miasta, dziękowali jej podczas sesji Burmistrz dr Krzysztof Witkowski, oraz w imieniu radnych, Przewodniczący Tomasz Sobolewski.

– Dziękujemy za propagowanie sportowego stylu życia, trwanie przy swoich priorytetach sportowych oraz, co dla nas szczególnie istotne, za godne reprezentowanie miasta i jego skuteczną promocję w Polsce. Jesteśmy z Pani osiągnięć bardzo dumni. Jest Pani wzorem dla młodych sportowców, pokazując, jak wiele można osiągnąć przy zaangażowaniu woli i sukcesywnym dążeniu do celu oraz dla nas wszystkich, przypominając, że kluczem do celu jest wytrwałość i praca – odczytał stosowny adres przewodniczący, życząc jednocześnie naszej lokalnej mistrzyni dalszych sukcesów. Burmistrz prosił panią Krzysztofę, by na Mistrzostwa Świata zabrała kolską flagę i obiecał wesprzeć mistrzynię w działalności. Bowiem sport, który ją pasjonuje, wymaga nakładów finansowych, a nie przynosi zysków. Uprawiany jest dla czystej pasji.

Obrady Sesji Rady Miejskiej w Kole zaszczycił obecnością Honorowy Obywatel Miasta Koła, pan Kazimierz Kasperkiewicz, który przybył na posiedzenie wyłącznie po to, by podziękować za przyznane mu wysokie wyróżnienie i statuetkę oraz wydanie publikacji – niespodzianki urodzinowej.

W uznaniu zasług za pracę, działalność społeczną i regionalistyczną, pan Kasperkiewicz, jako pierwszy mieszkaniec Koła, otrzymał zaszczytny tytuł Honorowego Obywatela Miasta. Podczas urodzinowego benefisu, wyróżniony oficjalnie odebrał tytuł i statuetkę. Co więcej, otrzymał książkę „Civis Colensis” z osobistą dedykacją. – Chciałem podziękować i powiedzieć, że jestem wzruszony – powiedział pan Kazimierz, dziękując radnym, burmistrzowi oraz autorom publikacji. Radni przyjęli podziękowania oklaskami.

 

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Powitanie gości.
 4. Propozycje do porządku obrad.
 5. Informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta Koła.
 6. Interpelacje i zapytania.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2019-2022 (zobacz).
 8. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu dodatków do wynagradzania zasadniczego nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych i przedszkolach miejskich prowadzonych przez Gminę Miejską Koło w 2020 roku (zobacz).
 9. Podjęcie uchwały w sprawie „Programu współpracy Gminy Miejskiej Koło z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020” (zobacz).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów i nadania jej statutu (zobacz).
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. 20 Stycznia 20 w Kole stanowiącego własność Gminy Miejskiej Koło i udzielenia bonifikaty (zobacz).
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 20 lat w trybie bezprzetargowym, części nieruchomości stanowiących drogi wewnętrzne (zobacz).
 13. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Burmistrzowi Miasta Koła uprawnień w zakresie ustalenia wysokości niektórych cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (zobacz).
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, określenia wysokości stawki, zasad ustalania i poboru, terminu płatności tej opłaty oraz wprowadzenia przedmiotowych zwolnień (zobacz).
 15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XIV/120/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 września 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Miejskiej Koło lub jej jednostkom organizacyjnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną (zobacz).
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Kolskiego na realizację zadania inwestycyjnego (zobacz).
 17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetu miasta Koła na 2019 rok (zobacz).
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła  na lata 2019-2025 (zobacz).
 19. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr II/11/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kole i ustalenia jej składu osobowego (zobacz).
 20. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr II/10/2018 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej w Kole oraz ustalenia przedmiotu ich działania i składów osobowych zmienioną uchwałą Nr V/42/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 stycznia 2019 roku (zobacz).
 21. Wolne głosy i wnioski.
 22. Protokół z XVII Sesji Rady Miejskiej w Kole.
 23. Zamknięcie obrad XVIII Sesji Rady Miejskiej w Kole.
Subskrybuj
Powiadom o
guest
1 Komentarz
Najnowsze.
Najstarsze. Najbardziej oceniony.
Informacje zwrotne.
Zobacz wszystkie komentarze.
ala
ala
4 lat temu

Pani Krzysztofie gratuluję ale powstaje pytanie, skąd peany burmistrza i przewodniczącego RM określone słowami :” za godne reprezentowanie miasta i jego skuteczną promocję w Polsce” . Na zawodach krajowych nikt nie wspomniał o Kole i tak samo na Mistrzostwach Świata nikt nie wspomni, a zabrać kolską flagę może tylko po co i na co?

Telefon interwencyjny

Widziałeś(aś) coś ważnego? Chcesz się podzielić informacją?
Masz problem i nie wiesz co robić?

Zadzwoń!
Anonimowość gwarantowana!

600 152 526