Na Sesji Rady Koła sprawozdania spółek miejskich oraz nowe miasto partnerskie z Gruzji [WIDEO]

Autor: kurier-kolski.pl | 04.09.2019

Czterech informacji o wynikach ekonomiczno-finansowych za 2018 rok kolskich spółek wysłuchali miejscy radni Koła podczas ostatniej sesji. To ważne zadania organu, bowiem informacja o działalności kolskich spółek pozwala mieć wgląd w ich funkcjonowanie. W tym samym dniu, wniosek burmistrza, w stosownej uchwale, wyrazili też wolę nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Miejską Koło a Miastem SIGHNAGHI. Jak zapisano w treści uchwały zasady współpracy określone zostaną w odrębnej umowie zawartej pomiędzy Gminą Miejską Koło a Miastem Sighnaghi w Gruzji. Pod spodem nagranie wideo z obrad sesji. Zachęcamy do oglądania.

 

W części sprawozdawczej, streszczenia z działalności w roku ubiegłym dokonali prezesi: Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. oraz Kolskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Cieszy fakt polepszającego się stanu finansowego spółki MZUK Sp. z o.o. oraz MZEC Sp. z o.o. Spółki te wychodzą pomału z dołka w jakim były jeszcze na koniec 2018 roku. Radni wysłuchali także informacji z realizacji „Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Miejskiej Koło na rok 2018”, którą przedstawił zastępca burmistrza Lech Brzeziński.

KLIKNIJ POD SPODEM BY OBEJRZEĆ NAGRANIE Z SESJI:

Radni podczas sesji podjęli następujące uchwały: w sprawie przyjęcia „Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Miejskiej Koło na rok 2019”; zmieniającej Uchwałę Nr XI/95/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Koło oraz określenia granic ich obwodów; w sprawie Regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Koło; w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/241/2008 Rady Miejskiej w Kole z dnia 22 października 2008 roku w sprawie regulaminu dodatków do wynagradzania zasadniczego nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Koło w 2009 roku, zmienionej Uchwałą Nr XXXVIII/311/2009 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 marca 2009 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/241/2008 Rady Miejskiej w Kole z dnia 22 października 2008 roku w sprawie regulaminu dodatków do wynagradzania zasadniczego nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Koło w 2009 roku; w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie odpłatną służebnością przesyłu nieruchomość stanowiącą własność Gminy Miejskiej Koło; w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia przebiegu drogi gminnej na terenie miasta Koła; zmieniającej uchwałę budżetu miasta Koła na 2019 rok; w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta na lata 2019-2025; w sprawie zasad i trybu nadawania Honorowego Obywatelstwa Miasta Koła; w sprawie zasięgnięcia od Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.
Szeroką dyskusję odbyto na temat bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ulic Blizna-Piaski-Kolejowa. Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że w związku z rosnącą liczbą zdarzeń drogowych na wspomnianym skrzyżowaniu, zwrócił się do burmistrza oraz starosty o jak najszybsze zapewnienie bezpieczeństwa w tym rejonie. Wystąpił z propozycją, aby przy ograniczonych nakładach finansowych, poprawić bezpieczeństwo poprzez budowę ronda metodą nakładkową i wprowadzenie odpowiedniego oznakowania. Taka metoda stosowana jest m. in. w Turku czy Koninie. Zwrócił szczególnie uwagę, że przez to skrzyżowanie przejeżdżają samochody z małymi dziećmi, jadąc zarówno do przedszkola, szkoły podstawowej oraz uczęszczając do pobliskiego marketu. Burmistrz stwierdził, że za organizację ruchu w mieście odpowiada powiat, a nie miasto.

Podczas XIII sesji Rady Miejskiej w Kole radni, na wniosek burmistrza, w stosownej uchwale, wyrazili też wolę nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Miejską Koło a Miastem SIGHNAGHI. Jak zapisano w treści uchwały zasady współpracy określone zostaną w odrębnej umowie zawartej pomiędzy Gminą Miejską Koło a Miastem Sighnaghi.

KLIKNIJ POD SPODEM BY OBEJRZEĆ NAGRANIE Z SESJI O NOWYM MIEŚCIE PARTNERSKIM:

Współpraca między Gminą Miejską Koło, a Miastem Sighnaghi rozpoczęła się w maju 2019 roku podczas wizyty delegacji z miasta Sighnaghi, która zakończyła się podpisaniem listu intencyjnego (http://kolo.pl/pl/13/n_7349/list-intencyjny-podpisany!). List intencyjny w sprawie przygotowania partnerstwa dotyczył kontaktów i współpracy, które zapewniają dobre warunki do promocji, wymiany pozytywnych praktyk i doświadczeń między Gminą Miejską Koło a Miastem Sighnaghi. List został wcześniej ustalony miedzy stronami i ma na celu zacieśnienie tradycyjnych, wielowiekowych więzi przyjaźni między Rzeczpospolita Polską a Gruzją.

Obszary i kwestie jakie będą przedmiotem wspólnych działań i wymiany doświadczeń to m.in.: zarządzanie miastem, edukacja i kultura, specjalna edukacja, turystyka i agroturystyka, promocja gospodarcza i biznesowa, sport, wymiana młodzieży, wymiana między instytucjami publicznymi a organizacjami pozarządowymi, ochrona środowiska naturalnego oraz ochrona zdrowia publicznego.

Miasto SIGHNAGHI położone jest w regionie Kachetia we wschodniej Gruzji, ok. 113 km na południowy wschód od Tbilisi, stolicy Gruzji. Jest jednym z najmniejszych miast w kraju. Gospodarka Sighnaghi opiera się głównie na produkcji wina i tradycyjnych dywanów. Miasto i jego okolica znana jest z pięknych krajobrazów oraz zabytków.

Źródło: UM w Kole

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Informacje zwrotne.
Zobacz wszystkie komentarze.

Telefon interwencyjny

Widziałeś(aś) coś ważnego? Chcesz się podzielić informacją?
Masz problem i nie wiesz co robić?

Zadzwoń!
Anonimowość gwarantowana!

600 152 526