VIII sesja Rady Powiatu Kolskiego – z nową Wicewojewodą Anetą Niestrawską

Autor: kurier-kolski.pl | 02.05.2019

W dniu 24 kwietnia br. odbyła się VIII Sesja Rady Powiatu Kolskiego. Obrady otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego Marek Świątek, który powitał wszystkich, także gości, w tym nowo powołaną na stanowisko Wicewojewody Wielkopolskiego Anetę Niestrawską, Przewodniczącego Rady Gminy Olszówka Zbigniewa Góreckiego, Stanisława Gralaka, Macieja Gralaka i Marcina Kotleszkę. Z okazji powołania na stanowisko Wicewojewody Przewodniczący Rady złożył Anecie Niestrawskiej z Kłodawy serdecznie życzenia, zdrowia, pomyślności, dziękując za zaangażowanie i codzienny trud w wykonywaniu swoich obowiązków. Nowo powołana wicewojewoda w dowód uznania otrzymała od władz powiatu kolskiego list gratulacyjny, kwiaty oraz obraz namalowany przez uczennicę Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Kościelcu.

 

W kolejnej części Przewodniczący Rady przybliżył sylwetki trójki znakomitych sportowców: Marcina Kotleszki, Macieja Gralaka oraz Stanisława Gralaka, którzy sowimi wybitnymi osiągnięciami promują Powiat Kolski zarówno w kraju, jak i za granicą. Kolski sportowiec MARCIN KOTLESZKA zdobył kolejny tytuł Mistrza Polski podczas Mistrzostw Polski w Kulturystyce, które odbyły się w dniach 12-14 kwietnia w Kielcach. Z kolei Maciej oraz Stanisław Gralak z XIX Mistrzostw Polski w ARMWRESTLINGU, czyli siłowaniu na rękę, które odbyły się w dniach 6-7 kwietnia w Warszawie przywieźli łącznie aż 7 medali: Maciej cztery złote w dwóch kategoriach, natomiast tata dwa srebrne i jeden brązowy również w dwóch kategoriach wagowych. Wyróżnieni Sportowcy usłyszeli zasłużone gratulacje oraz słowa uznania, a następnie z rąk władz powiatu odebrali listy gratulacyjne oraz przygotowane upominki.

W kolejnym etapie Przewodniczący Rady przystąpił do realizacji porządku obrad, który składał się z 20 punktów. W sesji udział wzięło 18 radnych.

Następnie Radni przyjęli protokół z VII Sesji Rady Powiatu Kolskiego oraz wysłuchali sprawozdania Starosty z działalności międzysesyjnej Zarządu oraz informacji z działalności wydziałów i jednostek zespolonych w okresie od 25 marca do 19 kwietnia.

W ramach części sprawozdawczo-informacyjnej omówione zostały poniższe zagadnienia:
– Sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Kole za 2018 rok, które szczegółowo omówiła Pani Urszula Pękacz- Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta w Kole;
– Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Kole za rok 2018, które zostało omówione przez Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kole Panią Mariolę Sobczak;
– Ocena zagrożeń i przestępczości wśród dzieci i młodzieży na terenie Powiatu Kolskiego w pierwszym kwartale 2019 roku, którą przedstawił Komendant Powiatowy Policji w Kole mł. insp. Pan Artur Foryński;
– Ocena zasobów pomocy społecznej za 2018 rok dla Powiatu Kolskiego, którą przybliżyła Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kole Pani Agnieszka Rusin.
Powyższe kwestie zostały przyjęte poprzez aklamację.

Podczas VIII Sesji radni Powiatu Kolskiego podjęli 6 uchwał, które dotyczyły m.in.:
– wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Powiatu Kolskiego;
– wynajęcia pomieszczeń w budynku głównym w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kole na usługi w zakresie diagnostyki laboratoryjnej;
– zmiany uchwały Nr VII/49/2019 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających na realizację określonych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Kolskim;
– zmiany w składach osobowych stałych Komisji Rady Powiatu Kolskiego
– wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2019 rok;
– wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2027.

Następnie Przewodniczący Rady przystąpił do realizacji punktu zapytania i interpelacje, w ramach którego głos zabrali:
1) Rady Jarosław Sobański:
a) poruszył temat połączenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Bursy Szkolnej oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zespół Opiekuńczo-Edukacyjno-Wychowawczy w Kole, w ramach którego dopytał jakie są korzyści finansowe z połączenia tych jednostek?
b) w temacie oświaty, zaznaczył, iż w budżecie powiatu na 2019 rok jest przeznaczone 8,5 mln zł na działalność niepublicznych szkół, w tym 6,5 mln zł jest przeznaczone na Niepubliczną Szkołę Policealną dla Dorosłych ,,Prymus”. Nadmienia, iż warto byłoby dokonać kontroli w funkcjonowaniu tych szkół przez właściwe organy;
c) Radny skierował prośbę do Powiatowego Zarządu Dróg w Kole o utwardzenie nawierzchni z odpowiednim kruszywem w miejscowości Jasieniec. Odcinek wymagający naprawy to ponad 2 kilometrowa droga gruntowa.

2) Radny Marek Tomicki
a) poruszył kwestię panującej od dłuższego czasu w powiecie kolskim suszy. Korzystając z okazji obecności na obradach rady Wicewojewody Wielkopolskiego Anety Nistrawskiej pyta czy na szczeblu wojewódzkim jest monitorowana kwestia suszy i czy w związku z tym są podejmowane rozmowy w zakresie udzielenia pomocy finansowej rolnikom, bowiem powstałe straty są duże.
Radny kieruje również swoje zapytanie do Zarządu Powiatu.

3) Radny Lech Spliter
a) składa zapytanie do Starosty Kolskiego czy jest wiadomo co dzieje się w kwestii obsady personalnej i prowadzenia oddziałów w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kole. Nadmienia, iż dotarły do niego informacje, iż mogą pojawić się trudności z brakiem obsady w oddziale ginekologiczno-położniczym, ponieważ pracownicy są zatrudnieni do końca br miesiąca. W tej chwili oczekują na decyzje dyrekcji Szpitala. Ponadto otrzymał informację o wypowiedzeniu umowy o pracę przez kierownika oddziału wewnętrznego II. Radny zasygnalizował problem ,,podkupowania” personelu medycznego przez placówki medyczne z innych miejscowości.

4) Radna Ewa Ochędalska
a) pyta o kwestię funkcjonowania aptek w powiecie kolskim. W obecnym czasie prawo farmaceutyczne zabrania wymuszania na aptekach pełnienie dyżuru w porach nocnych. Radna informuje, że analizując ten temat na formach i wykładniach prawnych kwestia ta jest często rozstrzygana poprzez uchwały Rad Powiatu. W Kole na dzień dzisiejszy funkcjonuje tylko jedna apteka, która pełni dyżur w porach nocnych.

Po wysłuchaniu interpelacji radnych Starosta udzielił częściowo odpowiedzi na zadane podczas sesji zapytania i interpelacje.

Źródło: Powiat Kolski

Subskrybuj
Powiadom o
guest
2 komentarzy
Najnowsze.
Najstarsze. Najbardziej oceniony.
Informacje zwrotne.
Zobacz wszystkie komentarze.
Git
Git
5 lat temu

Ha ha dokładnie

Mieszkaniec koła
Mieszkaniec koła
5 lat temu

Wojewoda tylko do jesieni…

Telefon interwencyjny

Widziałeś(aś) coś ważnego? Chcesz się podzielić informacją?
Masz problem i nie wiesz co robić?

Zadzwoń!
Anonimowość gwarantowana!

600 152 526