Ruszył nabór do Dziennego Domu „Senior+” w Kole. Kto się „załapie”?

Autor: kurier-kolski.pl | 16.05.2019

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kole rozpoczął nabór do Dziennego Domu „Senior+” w Kole, na ul. Powstańców Wlkp. 8. Dom przeznaczony jest dla mieszkańców Miasta Koła, nieaktywnych zawodowo  w wieku powyżej 60 lat, którzy ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych. Dom funkcjonuje od maja 2018 roku (w strukturze MOPS od lutego 2019 roku), prowadzi 30 miejsc i działa 8 godzin dziennie od poniedziałku do piątku.

 

Zakres usług świadczonych przez Dzienny Dom „Senior+” w Kole obejmuje:

 1. usługi socjalne i opiekuńcze w tym: jeden gorący posiłek, dostęp do przekąsek oraz napojów, pomoc w podstawowych czynnościach życiowych,
 2. usługi edukacyjne w tym kształtowanie nawyków i postawy prozdrowotnej poprzez spotkania tematyczne, konsultacje specjalistyczne, poradnictwo warsztaty i pogadanki,
 3. usługi kulturalno-oświatowe w tym m.in. zapewnienie uczestnictwa w imprezach kulturalnych oraz spotkaniach okolicznościowych,
 4. usługi aktywności ruchowej i kinezyterapii w tym zajęcia podnoszące sprawność fizyczną gimnastyka, taniec,
 5.  usługi rekreacyjno-turystyczne m. in. wycieczki, spotkania,
 6. terapia zajęciowa m.in. zajęcia kulinarne, plastyczne, rękodzielnicze itp.,
 7. usługi aktywizujące społecznie: organizacja czasu wolnego, rozwój pasji  i zainteresowań, samopomoc i wolontariat, współuczestnictwo w życiu społecznym

Korzystanie z usług Dziennego Domu „Senior+” w Kole jest nieodpłatne dla osób, których dochód na osobę nie przekracza 701,00 zł w przypadku osób samotnie gospodarujących i 528,00 zł w przypadku osób w rodzinie.

Przyznanie wsparcia w Dziennym Domu „Senior+” w Kole następuje w drodze decyzji administracyjnej na podstawie złożonego wniosku wraz z wymaganymi dokumentami, po   przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego. Rekrutację prowadzi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kole. Szczegółowe informacje są dostępne u pracowników Dziennego Domu „Senior+” w Kole w siedzibie przy ul. Powstańców Wlkp. 8 lub pod numerem telefonu 883 067 511.

Szczegółowe zasady naboru określa regulamin rekrutacji(kliknij). Osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia w ramach Dziennego Domu „Senior+” w Kole powinny złożyć wypełniony : wniosek o przyjęcie do DDSenior+(kliknij) oraz kwestionariusz zgłoszeniowy(kliknij) oraz  oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem Dziennego Domu Senior+(kliknij) w uzasadnionych przypadkach  również informację o stanie zdrowia(kliknij)

Szczegółowe zasady pobytu funkcjonowania i organizacji Dziennego Domu Senior+ określa Regulamin Dziennego Domu „Senior+” w Kole(kliknij).

Dom nie jest przystosowany do pobytu i nie przyjmuje:

 1. osób, których stan zdrowia wymaga stałej opieki i indywidualnej terapii, w tym osób leżących
 2. osób zaburzonych psychicznie lub osobowościowo,
 3. osób, u których stwierdzono zmiany psychoorganiczne.

Źródło: MOPS Koło

12 odpowiedzi do wpisu

 1. Anonim

  dom seniora powinie bycz do wszystkich i niepłatny w tym wieku

 2. Anonim

  To oddaj emeryture oficera ub i sb to wtedy tak

 3. as

  Tym regulaminem dyskryminuje się fanów byłego burmistrza Stanisława M. Nawet gdyby cierpieli skrajną biedę, to nie mają szans dostać się pod opiekuńcze skrzydła placówki.

 4. Anonim

  Fani Maciaszka raczej nie mają biedy. Koniec życia na koszt mieszkańca. Czytałeś regulamin i dotyczy ciebie

 5. Wl

  Żal…. Zamiast pomagać ludziom starszym, to się robi segregacje. To ma być dom seniora a nie dom opieki!!!!!! Ludzie nażekali na Maciaszka i jego wybryki a POstKOmuniści nie są lepsi…

 6. Anonim

  a czemu nie 130 osób…przecież to kpina…. a tak na marginesie..ile etatów?????

 7. Krrr

  Dom seniora to miejsce gdzie starsze osoby mogły by spędzać wolny czas , teraz to dom opieki i jeszcze z wymogami . Chyba inne było założenie gdy postanowiono otworzyć takie miejsce .

 8. Anonim

  Bo tyle daje wasz pisowski rząd na wasze utrzymanie. Pretensje na nowogrodzka

 9. Kis

  A Wasza POstKOmuna brała tylko dla siebie ,zlodzieje i sprzedawczyki.

 10. Anonim

  Ty nie lepszy.

 11. Wujek Chłodek

  Czy nie warto do tematu podchodzić ze spokojem i bez emocji?
  Ten Dom jeszcze nie rozpoczął swego działania a już zaczynają się polityczne „zmagania” na forum.
  Jeśli miasto pomoże choć tym trzydziestu samotnym , ubogim osobom to już jest coś.
  Mam tylko nadzieję, że kryteria przyjęć będą inne niż dotychczas i pomoc otrzymają najbardziej potrzebujący.

 12. Mleczarz

  Czasami człowiek nie wie już naprawdę co napisać. Bez komentarza.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Telefon interwencyjny

Widziałeś(aś) coś ważnego? Chcesz się podzielić informacją?
Masz problem i nie wiesz co robić?

Zadzwoń!
Anonimowość gwarantowana!

600 152 526