V Sesja Rady Miejskiej w Kole – o Sejmiku na siedzibę Muzeum i o Domu Senior+

Autor: kurier-kolski.pl | 03.02.2019

30 stycznia br. odbyła się V Sesja Rady Miejskiej w Kole. Rada przychyliła się do wszystkich zaproponowanych przez burmistrza miasta Koła projektów uchwał, głosując za ich podjęciem jednogłośnie. Opinie komisji merytorycznych do projektów także były pozytywne. Podjęte uchwały pozwolą na rozpoczęcie nowych zadań na rzecz mieszkańców i rozwoju miasta.

 

Radni podjęli uchwałę w sprawie zasad korzystania z obiektów sportowych i rekreacyjnych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole oraz sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie z tych obiektów i znajdujących się w nich urządzeń. Ustalenia dotyczyły przede wszystkim krytej pływalni, hali widowiskowo-sportowej, stadionu, kompleksu boisk zewnętrznych, bieżni oraz urządzeń lekkoatletycznych. Dokument zastąpił obowiązujący dotąd przyjęty w 2014 roku, a jego uchwalenie było niezbędne, gdyż po włączeniu krytej pływalni w struktury MOSiR wystąpiła konieczność dostosowania zasad korzystania z obiektów sportowych i rekreacyjnych oraz sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie z tych obiektów i znajdujących się w nich urządzeń. Aktualnie obowiązujące zasady nie były jednolite dla wszystkiego, co w trwałym zarządzie ośrodka. Dlatego podjęcie uchwały pozwoli określić takie same procedury ustalania cen i opłat.

Kolski włodarz zdecydował, a radni, poznawszy argumenty, poparli pomysł włączenia działającego dotąd w ramach struktury organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Kole ośrodka wsparcia – Dziennego Domu „Senior+” (w ramach realizowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 skierowanego do jednostek samorządu terytorialnego) w kompetencje Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kole. Przypomnijmy, że prowadzenie na terenie miasta Dziennego Domu „Senior+” ma na celu zwiększenie aktywnego uczestnictwa seniorów w życiu i odpowiada na rosnące potrzeby osób starszych w zakresie podtrzymywania kontaktów i więzi z innymi ludźmi poprzez szeroko rozumianą aktywność prowadzoną w placówce dziennego pobytu. Ze względów organizacyjnych przekazanie do realizacji Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Kole zadań związanych z prowadzeniem tego ośrodka wsparcia i zapewnieniem w nim miejsc oraz kierowaniem do niego osób wymagających opieki należy uznać za uzasadnione i konieczne z uwagi na dążenie do kompleksowego ujęcia zadań z zakresu pomocy społecznej w ramach struktur organizacyjnych MOPS w Kole. Zmiana organizacyjna znalazła zapis w Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kole, poparty przez radę w głosowaniu. Radni uznali, że to korzysta zmiana, bowiem pracownicy MOPS mają doświadczenie w pracy z seniorami. W kolejnym głosowaniu radni podjęli uchwałę w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za świadczenia w formie pobytu w Dziennym Domu „Senior +” w Kole. Wyrazili zgodę na wprowadzenie niskiej odpłatności (zależnej m.in. od dochodu seniora) za miesięczny pobyt w placówce. Regulamin zakłada możliwość zwolnienia z opłaty.

Jednogłośnie radni wyrazili zgodę na przekazanie w formie darowizny na cel publiczny na rzecz Muzeum Technik Ceramicznych w Kole (samorządowej instytucji kultury) budynku przy ul. Mickiewicza 27, czyli „Sejmiku”, z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych w ramach prowadzonej działalności kulturalnej – muzealnej. Dzięki temu dyrektor będzie mógł pozyskiwać środki finansowe na rewitalizację willi i adaptację tego budynki na cele muzealne oraz rozwinąć działalność instytucji.

Realizując porządek obrad, radni podjęli uchwałę w sprawie ustalenia wysokości i warunków udzielania bonifikat od wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność miasta Koła – dla wnioskujących właścicieli indywidualnych lub spółdzielni mieszkaniowych. Bonifikata ma usprawnić proces przekształcania. Decyzją radnych, ustalona została następująca wysokość bonifikaty: 60% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w roku, w którym nastąpiło przekształcenie, 50% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w drugim roku po przekształceniu, 40% – w trzecim roku, 30% – w czwartym roku, 20% w piątym roku, 10% – w szóstym roku. Uchwała reguluje szczegóły udzielania bonifikaty.

Spośród szeregu innych uchwał, przyjęte zostały miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego miasta Koła w rejonie ulic: Sienkiewicza, Toruńskiej, Nagórnej, Towarowej. Radni dokonali korekty w budżecie i wpisali nowe zadania do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta. W celu usprawnienia działań, dokonali zmiany planu pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Kole na 2019 rok. Swą chęć pracy w Komisjach: Budżetu i Finansów; Oświaty, Kultury i Sportu oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Kole zgłosiła „nowa” w gremium radna Ewa Baryła, która niedawno weszła na miejsce Katarzyny Hamigi. Radna zasiliła także szeregi Klubu Radnych „Porozumienie dla Koła”. Z kolei radna Halina Musiałek zrezygnowała z pracy w Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, zgłaszając jednocześnie swój akces do Komisji Prawa i Porządku Publicznego.

Źródło: UM w Kole

Subskrybuj
Powiadom o
guest
11 komentarzy
Najnowsze.
Najstarsze. Najbardziej oceniony.
Informacje zwrotne.
Zobacz wszystkie komentarze.
Anonimowo
Anonimowo
4 lat temu

@Git
Panie frezer daj się wypowiedzieć innym ..

pesymista
pesymista
4 lat temu

Często porównujemy, co tu ukrywać smętną rzeczywistość naszego miasta z tym, jak jest w innych podobnych wielkością – Turku, Uniejowie. Miarą tej dramatycznej różnicy może być wielkość środków przeznaczonych na adaptację ratusza w Turku na siedzibę tamtejszego muzeum: 11 mln z budżetu miasta i 7 mln z UE. Musimy sobie sami odpowiedzieć czy jesteśmy w stanie, przede wszystkim intelektualnie, mentalnie i swoją wyobraźnią wznieść się na ten poziom. To zadecyduje o tym, czy Koło będzie miastem upadłym czy rozwijającym.

Kis
Kis
4 lat temu

„Muzeum Historii Miasta i Ziemi Kolskiej”-bardzo dobra nazwa,Jeszcze moze być Muzeum Miasta i Ziemi Kolskiej…

Kis
Kis
4 lat temu

@rodzic- bardzo rozsądne stwierdzenia.Ja bym poszedł dalej i zmieniłbym nazwę na Muzeum Technik Ziemi Kolskiej.Bo dlaczego tylko jedna dziedzina jest propagowana.W Kole było wiele fabryk,a tą już komuniści zniszczyli i sprzedali .Można zrobić jeden dział nowego muzeum,a cały kompleks muzealny ,byłby bardziej obszerny. Połączenie z Domem Kultury ,jak najbardziej.

zbyszek
zbyszek
4 lat temu

Był już taki burmistrz, który podczas swoich na szczęście stosunkowo krótkich rządów przynajmniej trzy razy próbował zlikwidować muzeum i włączyć je do domu kultury. Takie podejście do dziedzictwa miasta było jednym z przejawów jego braku kompetencji, który przyniósł zawieszenie go pełnieniu obowiązków i postawienie zarzutów.

Noi
Noi
4 lat temu

Ciekawe z kąd na nie wezmą chyba Koperfida zatrudnią

Anonimowo
Anonimowo
4 lat temu

nie ma obawy zaczynają się już podwyszki to będzie kasa

Git
Git
4 lat temu

Do rodzic! Trzeba było się mądrować jak 1,5 miliona złotych wzrosły wynagrodzenia i prawie 500tys miasto zapłaciło odszkodowań. Wtedy trzeba było atakować burmistrza.

Wujek Chłodek
Wujek Chłodek
4 lat temu

Na podobny argument, ktoś w innym miejscu bardzo rozsądnie odpisał:
„70% Polaków w 2018r. nie przeczytało ani JEDNEJ książki! Przestać drukować i wydawać? Średnio Polak jest w filharmonii raz na 150 lat – zaorać? Nie samą michą człowiek żyje…… chciałbym mieć nadzieję.”

rodzic
rodzic
4 lat temu

Czy Koło stać na utrzymanie muzeum gdzie ponad 90% mieszkańców nigdy nie było oprócz dzieci na siłę zaprowadzonych przez nauczycieli. Powinno się połączyć muzeum może z Domem Kultury bo przecież swoich stałych ekspozycji ma mało a koszty utrzymania wielkie, zatrudnianie dyrektora i pracowników, utrzymanie budynku. Rozrzutność wielka a podobno brakuje kasy na potrzebniejsze sprawy.Warto się zastanowić i pochylić na tym problemem.

Telefon interwencyjny

Widziałeś(aś) coś ważnego? Chcesz się podzielić informacją?
Masz problem i nie wiesz co robić?

Zadzwoń!
Anonimowość gwarantowana!

600 152 526