Budżet miasta Koła na 2019 r. uchwalony

Autor: kurier-kolski.pl | 24.01.2019

Rada Miejska w Kole na wczorajszym posiedzeniu uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2019-2025 oraz budżet miasta Koła na rok 2019, który przekracza 104 mln zł! Przyjęcie dokumentów poprzedziło odczytanie opinii Komisji Budżetu i Finansów, komisji stałych oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej, a każda była pozytywna. Uchwała w sprawie budżetu była dogłębnie analizowana, by zaplanowane w danym roku zadania zaspokoiły najważniejsze potrzeby mieszkańców naszego miasta. Wybór priorytetów nie był łatwy, bowiem środków nie wystarczy na realizację wszystkich społecznych oczekiwań. Nie zabrakło emocji i gorących dyskusji.

 

Budżet miasta jest najważniejszą uchwałą, jaką każdego roku podejmuje Rada Miejska i najważniejszym dokumentem finansowym każdego samorządu. Bez przyjętego budżetu praktycznie niemożliwe jest funkcjonowanie gminy miejskiej, łącznie z jej jednostkami organizacyjnymi. Bieżący opracował poprzednik obecnego włodarza. Krzysztof Witkowski będzie autorem budżetu dla miasta Koła dopiero w roku następnym.

Wysokość dochodów wynosi 104.290.636,00 zł, z czego dochody bieżące stanowią wartość 93.873.586,00 zł, natomiast dochody majątkowe w kwocie 10.417.050,00 zł. Na poziom dochodów bieżących składają się: dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 24.347.244,00 zł, dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 2.000.000,00 zł, podatki i opłaty w kwocie 21.345.850,00 zł, subwencje w kwocie 20.103.929,00 zł, dotacje w kwocie 20.358.345,00 zł. W planie dochodów majątkowych znalazła się dotacja w wysokości 9.812.050,00 zł dotycząca realizacji zadania pn. „Wykonanie otworu poszukiwawczo – rozpoznawczego KOŁO GT-1 w celu ujęcia wód termalnych w miejscowości Chojny”. W ramach dochodów majątkowych zaplanowano również wpływy ze sprzedaży majątku w kwocie 600.000,00 zł.

Wydatki oszacowano na kwotę 101.838.636,00 zł, z czego wydatki bieżące stanowią kwotę 90.187.583,00 zł, natomiast wydatki majątkowe to kwota 11.651.053,00 zł. Na wydatki bieżące składają się m.in.: wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 9.190.164,00 zł, oświatą i wychowaniem w kwocie 33.382.983,00 zł, edukacyjną opieką wychowawczą w kwocie 2.005.884,00 zł, gospodarką komunalną w kwocie 3.364.559,00 zł, pomocą społeczną 6.919.431,00 zł, ochroną zdrowia w kwocie 661.000,00 zł, rodziną w kwocie 19.688.034,00 zł, gospodarką komunalną i ochroną środowiska w kwocie 6.113.676,00 zł, kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego w kwocie 1.793.760,00 zł (burmistrz proponował kwotę 1.873.760,00 zł, czyli o 80 tys. zł wyższą, o zmianach zdecydowała rada w głosowaniu na wniosek Komisji Budżetu i Finansów poparty przez Klub Radnych „Porozumienie dla Koła”), kulturą fizyczną w kwocie 4.332.393,00 zł (burmistrz proponował kwotę 4.252.393,00 zł, a o zmianie ponownie zdecydowała rada przychylając się do wniosku Komisji Budżetu i Finansów popartego przez Klub Radnych „Porozumienie dla Koła”).

Wydatki majątkowe w kwocie 11.651.053,00 zł przeznaczone zostały na zadania:

1.„Przebudowa ul. Cegielnianej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Kole” w kwocie 429.176,00 zł,

2.„Wykupy gruntów” w kwocie 750.000,00 zł (dot. ulicy Różanej),

3. „Zakup samochodu dla Urzędu Miejskiego” w kwocie 50.000,00 zł,

4. „Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne” w kwocie w kwocie 159.827,00 zł,

5. „Wykonanie otworu poszukiwawczo – rozpoznawczego KOŁO GT-1 w celu ujęcia wód termalnych w miejscowości Chojny” w kwocie 9.812.050,00 zł,

5. „Ocieplenie rury zjeżdżalni na krytej pływalni” w kwocie 95.000,00 zł,

6. „Budowa drogi wewnętrznej – działka nr 5/2 arkusz mapy 27” w kwocie 130.000,00 zł,

7. „Rozbudowa monitoringu miejskiego” w kwocie 35.000,00 zł,

8. „Wniesienie wkładu pieniężnego i objęcie dodatkowych udziałów w spółce Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Kole” w kwocie 190.000,00 zł.

 

W budżecie zaplanowano również, zgodnie z obowiązującymi umowami kredytowymi, spłaty otrzymanych krajowych kredytów w wysokości 2.452.000,00 zł oraz odsetek w wysokości 352.100,00 zł.

W dyskusji radni próbowali wskazać inne, ważne zadania, na realizację których mają nadzieję znaleźć środki w ciągu roku. O niektórych z nich będzie mowa już na najbliższych sesjach. Budżet bowiem będzie ulegał zmianom w trakcie roku.

W głosowaniu Wieloletnia Prognoza Finansowa została przyjęta 18 głosami (jedna osoba nie głosowała, nikt nie był przeciwny, nikt się nie wstrzymał), zaś uchwała budżetowa została podjęta 20 głosami przy jednym wstrzymującym się. Jednogłośnie poparte zostały autopoprawki burmistrza do budżetu. Po zakończeniu głosowań, Burmistrz podziękował radzie za przyjęcie uchwał.

Źródło: UM w Kole

Subskrybuj
Powiadom o
guest
15 komentarzy
Najnowsze.
Najstarsze. Najbardziej oceniony.
Informacje zwrotne.
Zobacz wszystkie komentarze.
lovoo stream
2 lat temu

lovoo nachricht kein haken badoo lovoo tinder http://lovooeinloggen.com/

Javiereralm
2 lat temu

tinder sign up , tinder sign up
tinder sign up

Javiereralm
2 lat temu

tinder login, tindr
tinder online

Myronevita
2 lat temu

meet singles online
local women dates

Anonimowo
Anonimowo
4 lat temu

Czy może bali się np. Janiak o żonę w mzec?

Wujek Chłodek
Wujek Chłodek
4 lat temu

@~Obserwator

Prawdopodobnie dlatego, iż boją się posądzenia o brak aktywności.
Radni zdają sobie sprawę, iż dla każdego obserwatora posiedzeń rady lepsze jest mówienie czegokolwiek, niż nie mówienie nic.
A może zaczyna się nowe, jeszcze nieśmiałe „wietrzenie Ratusza”?

Obserwator
Obserwator
4 lat temu

Ogólnie rzecz ujmując Janiak i Szafrański odzyskali głos patrząc na poprzednią kadencje. Pytam dlaczego?

ANDRZEJ
ANDRZEJ
4 lat temu

A NA BUDOWĘ BEZPIECZNEGO PRZEJŚCIA PRZEZ UL. JANA PAWŁA II , KTÓRE PAN BURMISTRZ OBIECAŁ JAKO PIERWSZĄ INWESTYCJĘ.???????????????????

Git
Git
4 lat temu

Widać moc i argumenty Radnych z Klubu,, Porozumienie dla Koła,, Tak trzymać. Panie Arturze bardzo Pan odważny się zrobił najpierw utwóżcie jakiś klub najlepiej PiS

Wujek Chłodek
Wujek Chłodek
4 lat temu

Część radnych poprzedniej kadencji była mocno krytykowana za zbyt małą aktywność, a więc nawet „nic niemówienie”.
Obawiam się, aby obecni radni w obawie przed taką krytyką nie zabierali głosu tylko dlatego, aby podkreślić swą obecność i aktywność.
W takim przypadku ważne i istotne tematy będą się rozmywać w niezbyt ciekawej dyskusji będącej często jedynie stratą czasu.
Życzyłbym sobie i całej społeczności naszego miasta, aby unikać wszelkich podziałów politycznych na „my” i „oni” a cała wiedzę i energię poświęcać dla tych, którzy Was -Drogie Panie i Panowie Radni- wybrali jako swoich przedstawicieli obdarzając tym samym wielkim zaufaniem.
Mam nadzieję, że tak będzie.

Obserwator
Obserwator
4 lat temu

Czy radni z komitetu PiS wstydzą się swojego wyboru?

Anonimowo
Anonimowo
4 lat temu

A osp koło nic niepiszecie przecież im jest nowe auto niepotrzebne niech się starają o używane nieodrazu Polskę zbudowano jednostki inne osp starają się latami a oni oraz przez 3 lata funkcjonowania chcą nowy woz

wyborca
wyborca
4 lat temu

Czerwoni rozgrywają radnych Prawa i Sprawiedliwość-więcej mądrości panowie i panie….

Mleczarz
Mleczarz
4 lat temu

Brawo Rada!

Telefon interwencyjny

Widziałeś(aś) coś ważnego? Chcesz się podzielić informacją?
Masz problem i nie wiesz co robić?

Zadzwoń!
Anonimowość gwarantowana!

600 152 526