Radni powiatowi rozpoczęli pracę w Komisjach i nad budżetem na 2019 rok

Autor: kurier-kolski.pl | 12.12.2018

Podczas II sesji Rady Powiatu Kolskiego ustalono składy stałych Komisji Rady oraz ich przewodniczących, zastępców i sekretarzy. Po ukonstytuowaniu się komisji, już w poniedziałek odbyły się pierwsze ich spotkania robocze dotyczące materiałów na kolejne obrady sesyjne oraz budżetu powiatu na rok przyszły. Przewodniczenie dwóch komisji przypadło radnym z opozycji, spoza PiS. Obrady rozpoczął Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego Marek Świątek, który serdecznie przywitał radnych, naczelników wydziałów, gości i wszystkich obecnych na sesji, a następnie poprosił wszystkich zgromadzonych o powstanie, aby uczcić minutą ciszy pamięć zmarłej żony Pana Wieńczysława Oblizajka- byłego Starosty Kolskiego i obecnego radnego, podkreślając tym samym wyrazy głębokiego współczucia i żalu z powodu tak przykrej wiadomości. W dalszej części przystąpiono do realizacji porządku obrad, który składał się z 10 punktów. W sesji wzięło udział 19 radnych. 

Podczas II sesji Rady Powiatu Kolskiego Radni przyjęli następujące uchwały, które m.in. dotyczyły:

  • ustalenia składu osobowego stałych Komisji Rady Powiatu i ich zadań
  • powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu
  • delegacji radnych do Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
  • zmiany uchwały Nr LIII/345/2018 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Kolskiego.

Projekt uchwały odnośnie zmian w Statucie Powiatu Kolskiego odczytał Radny Mariusz Kozajda, natomiast projekt uchwały w sprawie oddelegowania radnych do Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przedstawił Naczelnik Wydziału Promocji Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego- Zenon Wasiak.
Uchwałą Rady Powiatu do składu Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oddelegowano dwóch radnych: Lecha Splitera i Marka Marciniaka
Wszystkie uchwały przyjęto jednogłośnie.

Skład poszczególnych Komisji stałych Rady Powiatu wygląda następująco:

Komisja Budżetu i Finansów
1. Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów -Jarosław Sobański
2. Z-ca Przewodniczącego – Sylwester Chęciński
3. Sekretarz- Mariusz Kozajda
4. członek- Henryk Tomczak

Komisja Gospodarcza

1. Przewodniczący Komisji Gospodarczej- Łukasz Królasik
2. Z-ca Przewodniczącego- Ryszard Kasiorek
3. Sekretarz-Waldemar Banasiak
4. Członkowie- Zbigniew Szarecki, Rafał Ławniczak, Tomasz Barański

Komisja Skarg Wniosków i Petycji

1. Przewodniczący Komisji Skarg Wniosków i Petycji- Marek Marciniak
2. Z-ca Przewodniczącego – Jarosław Sobański
3. Sekretarz-Alicja Wapińska

Komisja Spraw Społecznych

1. Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych- Lech Spliter
2. Z-ca Przewodniczącego – Mariusz Kozajda
3. Sekretarz- Ryszard Kasiorek
4. Członkowie:Tomasz Barański, Czesław Marek, Marek Świątek, Robert Kropidłowski ,
Ewa Ochędalska

Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

1. Przewodniczący Komisji-Radomir Piorun
2. Za-ca Przewodniczącego- Zbigniew Szarecki
3. Sekretarz- Waldemar Banasiak
4. Członkowie: Marek Tomicki

Odrębną uchwałą został ustalony skład Komisji Rewizyjnej Powiatu który wygląda następująco:

1. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej -Alicja Wapińska
2. Za-ca Przewodniczącego- Radomir Piorun
3. Sekretarz- Marek Marciniak
4. Członkowie- Łukasz Królasik, Rafał Ławniczak, Marek Tomicki

W dalszej części obrad przystąpiono do realizacji pkt. 9 porządku obrad: wolne głosy i wnioski.
W punkcie wolne głosy i wnioski głos zabrali:

1. Radny Jarosław Sobański :

Wystąpił z prośbą do zarządu o zaplanowanie środków w budżecie na 2019 r. na dokończenie odcinka drogi powiatowej w Gminie Przedecz-(ulica Szkolna w Przedczu- ok 70 m.), jednocześnie poinformował że Gmina Przedecz dołoży 200 tys zł. z własnych środków na realizację tego zadania.
Druga kwestią jaką poruszył radny to prośba, aby zwiększyć środki finansowe w dziale Kultura Fizyczna i Sport, podziękował również członkom poprzedniego zarządu za to, że tak sukcesywnie przez 16 lat było finansowane przez władze puchary, które wręczano zawodnikom.

2. Radny Tomasz Barański

podziękował Staroście Kolskiemu za możliwość udziału w uroczystościach obchodów dotyczących uczczenia pomnika Powstańca Listopadowego.
Wnioskował na prośbę mieszkańców Powiatu, żeby przynajmniej jeden dzień w tygodniu Wydział Komunikacji i Transportu był czynny dłużej, aby mieszkańcy, szczególnie ci mieszkający poza Kołem mogli załatwić wszystkie swoje sprawy.
Zapytał również, czy prawdą jest, że planowane jest zmniejszenie pomocy finansowej na drogi dla Urzędu Miasta i Gmin.
Wnioskował do Starosty, aby w Powiecie Kolskim, po tylu latach znalazły się środki na
Ochotniczą Straż Pożarną, która tak godnie nas reprezentuje w Powiecie, jak również poza jego granicami.

3. Radna Alicja Wapińska

Wystąpiła z serdeczną prośbą o pomoc finansową dla Związku Harcerstwa Polskiego, uzasadniając, iż pomoc ta jest niezbędna. Pismo zostało złożone na ręce Starosty Kolskiego.

4. Radny Marek Tomicki
zaproponował, aby ustalić stały dzień i godzinę odbywania się obrad Sesji Rady Powiatu Kolskiego.
Zaapelował, aby temat dotyczący dróg powiatowych poruszyć w późniejszym czasie.
Zwrócił się z prośbą do władz o zakup tableta dla wszystkich radnych, w celu usprawnienia pracy na obradach sesji.

5. Radny Mariusz Kozajda

Zaapelował do radnych, aby na obradach sesji Rady Powiatu podejmować tylko najważniejsze sprawy, a pozostałe przedstawiać na komisjach.

Starosta Kolski Robert Kropidłowski wraz z Wicestarostą udzielili odpowiedzi na wszystkie wolne głosy i wnioski, zapewniając, iż wyżej wymienione zadania postarają się zrealizować, jednakże muszą wcześniej dokładnie zapoznać się z bieżącą sytuacją Starostwa. Starosta podkreślił, iż pomoc finansowa dla Straży to priorytet i z pewnością zostanie udzielona tylko nie wiadomo jeszcze w jakiej formie i kwocie.

Sporządziła: Aldona Bakowska (Biuro Rady i Zarządu Powiatu Kolskiego)

Subskrybuj
Powiadom o
guest
4 komentarzy
Najnowsze.
Najstarsze. Najbardziej oceniony.
Informacje zwrotne.
Zobacz wszystkie komentarze.
Kol.od ur.
Kol.od ur.
5 lat temu

Harcerzom pomoc się należy. Czy Państwo dotuje harcerstwo? Zapewne minimalnie, jeśli w ogóle. I harcerstwo i inne w Kole stowarzyszenia chodzą i proszą o datki. Sami szukają dróg dofinansowań i to się chwali, że nie siedzą i nie czekają. Powiedzenie, że należy pomóc jest jak najbardziej na miejscu. Pani Alu gratulacje.

Lech
Lech
5 lat temu

Pani radna Wapińska argumentuje: iż pomoc jest niezbędna. Bardzo merytoryczny argument, taki na poziomie !!!

Święty Mikołaj
Święty Mikołaj
5 lat temu

Gratuluje Pani Alicji Wapinskiej stanowiska przewodniczącej komisji rewizyjnej. Pytanie. Czy wiceprzewodniczący rady i wicestarosta mogą być wiceprzewodniczącymi komisji?

Telefon interwencyjny

Widziałeś(aś) coś ważnego? Chcesz się podzielić informacją?
Masz problem i nie wiesz co robić?

Zadzwoń!
Anonimowość gwarantowana!

600 152 526