III Sesja Rady Miejskiej w Kole [WIDEO]

Autor: kurier-kolski.pl | 22.12.2018

19 grudnia br. odbyła się III Sesja Rady Miejskiej w Kole. Tym razem radni zajęli się m.in. nad pomocą społeczną i budżetem oraz przyjęli też plan pracy Rady Miejskiej na rok 2019. Było to ostatnie spotkanie w tym roku, zatem nie zabrakło na nim świątecznych akcentów. Po zakończeniu procedowania, radni podzielili się opłatkiem, życząc sobie owocnej pracy i dobrej współpracy.

 

W obradach udział wzięło 20 radnych, bowiem radna Katarzyna Hamiga zrezygnowała z mandatu przez wzgląd na nowe obowiązki służbowe. Do gremium wkrótce dołączy radna Ewa Baryła. Burmistrz przedstawił obszerne sprawozdanie z działań podjętych w okresie międzysesyjnym, za najważniejsze uznając spotkania merytoryczne dot. Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., geotermii, oświetlenia ulicznego, inwestycji i dotacji zewnętrznych. Radni w punkcie interpelacje i zapytania poruszyli kwestie m.in. oświetlenia kolskich ulic i osiedli oraz planowanych inwestycji w tym zakresie, parkingu przy MDK. Burmistrz wyjaśnił, że zgłębił temat niedoświetlonych rejonów miasta (m.in. dworca PKP) i podejmie kroki ku poprawie istniejącej sytuacji. W kontekście budowy parkingu przy Miejskim Domu Kultury w Kole burmistrz zapewnił, że przeanalizuje umowę z inwestorem powstającej w sąsiedztwie galerii handlowej pod kątem wywiązania się względem miasta z zawartych w zapisach dokumentu zobowiązań.

NAGRANIE OBRAD SESJI POD SPODEM:

Rada zatwierdziła nowy statut Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole. Dokument w pierwotnym brzmieniu stworzony został w czasie powstania ośrodka, czyli w 2007 roku i zmieniany był raz uchwalą w 2013 r. Radni przyjęli także Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Programów Alkoholowych w Kole na rok 2019. Program jest kontynuacją działań podejmowanych w poprzednich latach – uzupełnionych o nowe przedsięwzięcia, które mają zwiększyć ich skuteczność.

Od 1 stycznia realizowana będzie podjęta uchwała w sprawie ustanowienia programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023. Ma ograniczyć zjawisko niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej (w bieżącym roku dożywianiem objęte były 130 rodziny). Program realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kole we współpracy m.in. z placówkami szkolnymi, a finansuje miejski budżet wsparty  dotacją celową z budżetu państwa. Rada podjęła uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności. Nowe wytyczne umożliwią osobom i rodzinom, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym oraz rodzinom wielodzietnym i niepełnym, zabezpieczenie potrzeb żywieniowych i ułatwią ubieganie się o pomoc w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności. Kolejną formą pomocy dla osób i rodzin o najniższych dochodach są zapisy podjętej uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na dożywianie, w tym za zakupione posiłki. Te trzy korelujące uchwały skłoniły gremium do emocjonalnej dyskusji o korzyściach wynikających z funkcjonowania kuchni w szkołach oraz konieczności ich przywrócenia w kolskich placówkach edukacyjnych. Radni pytali o możliwość pozyskania na ten cel środków z tego samego programu rządowego. – Dyrektorzy kolskich szkół już opracowują stosowne wnioski, jednak program preferuje szkoły posiadające czynne kuchnie, zatem mam obawy, czy uda nam się otrzymać dofinansowanie do tego zadania – wyjaśnił Burmistrz Miasta Koła Krzysztof Witkowski. Temat przywrócenia kuchni w szkołach pozostaje otwarty, będzie jeszcze przedmiotem dyskusji.

U schyłku roku, rada w drodze uchwały ustala wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego i ustala termin ich dokonania w roku kolejnym. Do końca czerwca 2019 roku planuje się dokończenie zadań: przebudowa ul. Cegielnianej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Kole (nadzór nad robotami budowlanymi), plany zagospodarowania przestrzennego, programy polityki zdrowotnej (realizacja programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV w Gminie Miejskiej Koło na rok 2018), ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Koła na lata 2019-2022 wraz z aktualizacją Gminnej Ewidencji Zabytków).

Radni dokonali również zmian w budżecie oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta na lata 2018-2025. Przyjęli plan pracy Rady Miejskiej w Kole na 2019 rok oraz Komisji Rewizyjnej. Ich sporządzenie daje możliwość lepszej organizacji pracy obu organów, uchwałodawczego i wykonawczego. Dokument porządkuje zadania z podziałem na kwartały. W 2019 roku radni planują odbyć 13 posiedzeń, w terminach: 23 stycznia (sesja budżetowa), 30 stycznia, 27 lutego, 27 marca, 24 kwietnia, 29 maja, 26 czerwca (sesja absolutoryjna), 28 sierpnia, 25 września, 30 października, 27 listopada, 18 grudnia i 30 grudnia. Początek obrad o godz. 13.00.

W punkcie wolne głosy i wnioski radni poruszyli wiele ważnych dla miasta spraw. W kontekście poprawy bezpieczeństwa komunikacyjnego, radny Grzegorz Gibaszek zaproponował stworzenie komisji odpowiedzialnej za prawidłowe oznakowanie infrastruktury drogowej, co spotkało się z dużym uznaniem innych radnych.

Po wyczerpaniu porządku obrad burmistrz ogłosił, iż od 1 stycznia powołany będzie zastępca burmistrza Pan Lech Brzeziński.

Zgodnie ze statutem, radni mogą tworzyć kluby, zrzeszające minimum trzech członków. Aż 12 członków liczy właśnie zawiązany klub „Porozumienie dla Koła”, do którego deklaracje złożyli: Teresa Brzoska, Michał Piasecki, Sebastian Kuty, Grzegorz Gibaszek, Marek Kaftan, Urszula Pękacz, Wanda Obiała, Maria Sokołowska, Sławomir Brzeg, Mariusz Hanefeld, Adrian Król i Tomasz Sobolewski.

Źródło: UM w Kole

Subskrybuj
Powiadom o
guest
8 komentarzy
Najnowsze.
Najstarsze. Najbardziej oceniony.
Informacje zwrotne.
Zobacz wszystkie komentarze.
Anonimowo
Anonimowo
4 lat temu

@Wujek Smrodek
ale ty popierdułka jesteś

Anonimowo
Anonimowo
4 lat temu

Brył!!!!Policyjna. Lajzo!!!Nie chodź po Sesjach tyko melduj się u Jozka Wilka. powylanczac. maszyny.!!!!!Produkcja trwa bez przerwy!!!!!!! Jeszcze masz mało!!!!!

Wujek Chłodek
Wujek Chłodek
4 lat temu

@~Kobra
„To nam Maciaszek parking załatwił przed kinem”

„Nam”, to znaczy komu parking załatwił?
Możesz napisać kim jesteście „WY” -użytkownicy „załatwionego wam” parkingu?
Czy inni oprócz was też mogą z załatwionego wam parkingu korzystać?

Kobra
Kobra
4 lat temu

Chodzę na bieżąco żeby leki nie przestały działać jak to było u pewnych osób związanych z koleją

Anonimowo
Anonimowo
4 lat temu

Kiedy ostatni raz byłeś u lekarza?

Kobra
Kobra
4 lat temu

To nam Maciaszek parking załatwił przed kinem

Iguana
Iguana
4 lat temu

Nieno po takich słowach to muszę obejrzeć tą sesję.

Mieszkaniec Koła
Mieszkaniec Koła
4 lat temu

Spokój, merytoryka, dobra zmiana w mieście. Prawdziwa dobra zmiana

Telefon interwencyjny

Widziałeś(aś) coś ważnego? Chcesz się podzielić informacją?
Masz problem i nie wiesz co robić?

Zadzwoń!
Anonimowość gwarantowana!

600 152 526