II Sesja Rady Miejskiej w Kole – znamy Komisje oraz wynagrodzenie burmistrza

Autor: kurier-kolski.pl | 03.12.2018

Zaledwie kilka dni po Sesji inaugurującej nową kadencję, radni miejscy obradowali po raz wtóry, gdyż są zobligowani do zawiązania komisji stałych usprawniających pracę Rady, a ponadto bieżące funkcjonowanie samorządu wymaga podejmowania uchwał. Kończy się rok, więc należy ustalić wysokości podatków i opłat lokalnych. Radni musieli też uchwalić wysokość wynagrodzenia burmistrza Krzysztofa Witkowskiego. Ustalili je na poziomie 10.380 zł brutto, czyli 20% mniej niż otrzymywał poprzedni burmistrz Koła. Kwota ta oczywiście będzie umniejszona o składki i podatek.

 

Na II posiedzeniu Rady Miejskiej w Kole radni uchwalili wysokość opłaty od posiadania psów. Już nie 40, a 42 zł rocznie uiszczą do miejskiej kasy właściciele czworonoga w formie jednorazowej opłaty wnoszonej do końca marca 2019 r. Tak więc podwyżka roczna wyniosła jedynie 2 zł. Zmiana podyktowana jest ułatwieniem opłat osobom, które nabywają zwierzę w ciągu roku i wnoszą należność cząstkową. Uchwała określa także warunki zwolnienia od opłaty. Szczegółowe informacje uzyskać można w Zespole ds. Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego pod nr. tel. 63 26 27 551 w godz. od 8.30 do 14.30.

Każdorazowe podejmowanie uchwał poprzedzone jest ich wnikliwą analizą na posiedzeniach komisji merytorycznych. Radni zdecydowali, że w bieżącej kadencji pracować będą w komisjach: Budżetu i Finansów, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Rozwoju Gospodarczego i Zagospodarowania Przestrzennego, Oświaty, Kultury i Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Prawa i Porządku Publicznego. Uchwałą przyjęli składy osobowe i przedmioty działania poszczególnych komisji.

 • Na czele Komisji Budżetu i Finansów stanął radny Adrian Król, a w skład organu weszli radni: Katarzyna Hamiga, Marcin Janiak, Sebastian Kuty, Ewa Lewicka, Urszula Pękacz, Tomasz Sobolewski.
 • W Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, pod przewodnictwem radnego Michała Piaseckiego, pracować będą radni: Andrzej Cesarz, Halina Musiałek, Wanda Obiała, Urszula Pękacz i Artur Szafrański.
 • W Komisji Rozwoju Gospodarczego i Zagospodarowania Przestrzennego, pod kierownictwem radnej Wandy Obiały, uchwały opiniować będą radni: Teresa Brzoska, Marcin Janiak, Adrian Król, Artur Szafrański i Jarosław Tomczyk.
 • Przewodniczącym Komisji Oświaty, Kultury i Sportu został radny Robert Cesarz, a członkami Andrzej Cesarz, Mariusz Budny, Mariusz Hanefeld, Marek Kaftan, Halina Musiałek i Jarosław Tomczyk.
 • W Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej spotykać się będą przewodnicząca radna Teresa Brzoska i radni: Sławomir Brzeg, Grzegorz Gibaszek, Sebastian Kuty, Ewa Lewicka i Maria Sokołowska.
 • Pod wodzą radnego Grzegorza Gibaszka działać będzie Komisja Prawa i Porządku Publicznego, której skład stanowią radni: Mariusz Hanefeld, Marek Kaftan, Maria Sokołowska.
 • Aby kontrolować działalność burmistrza, jednostek organizacyjnych i pomocniczych, rada powołała Komisję Rewizyjną, w składzie, radni: Robert Cesarz, Grzegorz Gibaszek, Halina Musiałek, Michał Piasecki i Maria Sokołowska, a na jej  czele stanęła radna Ewa Lewicka.
 • Ostatnim organem, służącym bezpośrednio obywatelom, jest powołana Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, w składzie radnych: Urszula Pękacz (przewodnicząca), Sławomir Brzeg, Robert Cesarz i Katarzyna Hamiga.

  Radni przyjęli także projekt regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, wskazali radnego Artura Szafrańskiego jako wiceprzewodniczącego właściwego do dokonywania czynności związanych z wyjazdami służbowymi Przewodniczącego Rady Miejskiej i ustalili wysokość wynagrodzenia dla burmistrza. Jego uposażenie jest o 20% niższe w stosunku do kwoty, jaką rada poprzedniej kadencji uchwaliła dla byłego włodarza. Dokonali korekty bieżącego budżetu, upewniwszy się najpierw, że najważniejsze zadania, zdjęte z obecnego budżetu, powrócą w planie na rok 2019. Szczególną uwagę poświęcili budowie i doposażeniu placów zabaw w mieście, a przede wszystkim wyposażeniu kilku w urządzenia przystosowane dla dzieci z niepełnosprawnością.

  Bieżąca sesja była pierwszą, w której porządku znalazła się możliwość kierowania do burmistrza zapytań i interpelacji oraz wniosków. Radny Jarosław Tomczyk pytał o przebudowę skrzyżowania prowadzącego do osiedla kwiatowego, podkreślając konieczność poprawy bezpieczeństwa komunikacyjnego w tym rejonie. Radna Halina Musiałek wniosła m.in. o utworzenie w Urzędzie Miejskim stanowiska pełnomocnika ds. osób niepełnosprawnych. Radna Ewa Lewicka poruszyła temat dokończenia budowy ul. Staffa. Radny Mariusz Budny m.in. przekonywał o konieczności budowy północnej obwodnicy miasta i podjęcie rozmów i działań w tym zakresie. Radna Wanda Obiała prosiła m.in. o pomoc w rozwiązaniu problemu komunikacyjnego na ul. Opałki. Burmistrz miasta udzielił odpowiedzi na większość z zadanych pytań, zapewniając iż podejmie kroki, by rozwiązać poruszone przez radnych problemy miejskie, szczególnie dotyczące poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym, gdyż zagadnienia te poruszał już w swoim programie wyborczym i nie są to dla niego nowe tematy… W kwestii utworzenia w urzędzie stanowiska pełnomocnika ds. osób niepełnosprawnych włodarz przyznał, że podobne postulaty docierają do niego od mieszkańców od dawna, i jest przychylny takiemu rozwiązaniu, choć wyraził zdziwienie, że pomimo wzrostu płac w Urzędzie Miejskim o 1,5 miliona w przeciągu poprzedniej kadencji, stanowiska takiego nie udało się utworzyć.  Radny Andrzej Cesarz, a po nim inni mówcy,  poruszyli temat Spółki MZUK. Przewodniczący Rady zaproponował, by temat spółki zgłębiła komisja merytoryczna w osobnym terminie. Radny Artur Szafrański wnioskował, by na kolejnej sesji burmistrz przekazał radzie, na jakim etapie jest inwestycja związana z wodami termalnymi. Burmistrz potwierdził, że przygotuje dane, gdyż od kilku miesięcy mieszkańcy faktycznie nie byli o tym informowani. Radny Mariusz Hanefeld wnioskował o przygotowanie informacji dla rady o złożonych wnioskach ze środków zewnętrznych. Radny Adrian Król zaznaczył, że skrzyżowanie ulic Kolejowa/Piaski/Blizna również jest miejscem, w którym dochodzi do częstych wypadków drogowych i  prosił o przygotowanie projektów budowlanych na inwestycje drogowe wraz z informacją o możliwości pozyskania środków zewnętrznych na te zadania.

Źródło:  UM w Kole

 

 

Subskrybuj
Powiadom o
guest
1 Komentarz
Najnowsze.
Najstarsze. Najbardziej oceniony.
Informacje zwrotne.
Zobacz wszystkie komentarze.
Heroina
Heroina
5 lat temu

Zjarałam się 🙂

Telefon interwencyjny

Widziałeś(aś) coś ważnego? Chcesz się podzielić informacją?
Masz problem i nie wiesz co robić?

Zadzwoń!
Anonimowość gwarantowana!

600 152 526