Pierwsza Sesja Rady Gminy Osiek Mały

Autor: kurier-kolski.pl | 30.11.2018

W dniu 21 listopada br. odbyły się inauguracyjne obrady I sesji Rady Gminy Osiek Mały, podczas których nowi radni wraz z Wójtem Gminy Markiem Górczewskim odebrali zaświadczenia o wyborze i złożyli ślubowania. Zaświadczenia wręczyła Wiceprzewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej w Osieku Małym Justyna Banasiak. Obrady otworzył i początkowo prowadził radny-senior Jan Wodnicki. Następnie radni dokonali wyboru Przewodniczącego Rady, którym został radny Sławomir Makarowicz, a Wiceprzewodniczącą Rady Gminy wybrano radną Iwonę Smolarek.

 

W skład komisji skrutacyjnej, która zajęła się głosowaniami, zgłoszono radnych: Roman Ziółkowski, Grzegorz Bandziorowski, Eugeniusz Orchowski, którzy wyrazili zgodę na członkostwo w komisji. Zaproponowany skład komisji skrutacyjnej został przyjęty jednogłośnie. Przewodniczącym komisji został radny Roman Ziółkowski.

Radny senior po wyborze komisji skrutacyjnej poprosił o zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Rady Gminy. Radna Krystyna Nowicka  zaproponowała, aby Przewodniczącym Rady został nadal radny Ireneusz Wiśniewski, uzasadniając to tym, że jest to osoba, która się sprawdziła i nadal powinna kierować radą. Radny Ireneusz Wiśniewski podziękował za zaufanie ale ze względów osobistych i zdrowotnych nie wyraził zgody na kandydowanie. Radny Jan Wodnicki poprosił o dalsze zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Rady Gminy. Radny Krzysztof Musiał zgłosił kandydaturę radnego Sławomira Makarowicza, uzasadniając to tym, że jest on już radnym 16 lat, sprawował w sposób nienaganny i prawidłowy funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, jest człowiekiem odpowiedzialnym, zdecydowanym, z dużym bagażem doświadczeń i poradzi sobie w tej nowej zaszczytnej funkcji. Radny Sławomir Makarowicz wyraził zgodę na kandydowanie. Jan Wodnicki ponownie poprosił o dalsze zgłaszanie kandydatur. Radny Eugeniusz Orchowski zgłosił kandydaturę radnego Sławomira Makarowicza, który już był zgłoszony i wyraził zgodę na kandydowanie.

Nowo wybranym Przewodniczącym Rady Gminy Osiek Mały został wybrany radny Sławomir Makarowicz, który otrzymał 13 głosów poparcia.

Radny senior Jan Wodnicki wręczając bukiet kwiatów, pogratulował nowo wybranemu Przewodniczącemu i życzył mu owocnej pracy na tym stanowisku. Dziękując za możliwość poprowadzenia sesji i w poczuciu dobrze spełnionego obowiązku przekazał prowadzenie obrad Przewodniczącemu Rady Gminy Sławomirowi Makarowiczowi.

Przewodniczący Rady Gminy Sławomir Makarowicz podziękował za zaufanie. Obiecał, że postara się wywiązywać ze swoich obowiązków jak najlepiej. Zdeklarował współpracę ze wszystkimi radnymi. Wyraził nadzieję, że rada będzie zgranym zespołem, który będzie zgodnie współpracował z Wójtem Gminy, Panią Sekretarz, Panią Skarbik i wszystkimi jednostkami pomocniczymi, tak aby rada była postrzegana pozytywnie, i żeby radni spełnili oczekiwania wyborców.

Następnie przystąpiono do wyborów wiceprzewodniczącego Rady. Radny Piotr Zwoliński zgłosił kandydaturę radnego Krzysztofa Walczaka, uzasadniając to tym, że radny Walczak w poprzedniej kadencji dał się poznać jako rzetelny, bardzo dużo pracował, był przewodniczącym jednej z komisji i jego kandydatura jest godna wyboru. Radna Krystyna Nowicka dodała, że etyka polityczna wymaga, aby reprezentacja była całej gminy, a nie jednego ugrupowania. Radny Krzysztof Walczak wyraził zgodę na kandydowanie. Radny Teodor Kawka zgłosił kandydaturę radnej Iwony Smolarek, która również wyraziła zgodę na kandydowanie. Więcej kandydatur nie zgłoszono.

Po dokonaniu wyboru i zebraniu kart do urny, prowadzący obrady zarządził 5-minutową przerwę, aby komisja skrutacyjna policzyła oddane głosy i sporządziła protokół z przeprowadzonego głosowania.

Po przerwie przewodniczący komisji skrutacyjnej radny Roman Ziółkowski odczytał protokół z przeprowadzonego głosowania, w którym się stwierdza, że nowo wybranym Wiceprzewodniczącym Rady Gminy Osiek Mały została wybrana radna Iwona Smolarek, która otrzymał 9 głosów poparcia. Radny Krzysztof Walczak otrzymał 6 głosów poparcia. Przewodniczący Rady Gminy wręczając bukiet kwiatów, pogratulował nowo wybranej Wiceprzewodniczącej i życzył jej owocnej pracy na tym stanowisku.

Na zakończenie obrad głos zabrał ks. Wojciech Szczepankiewicz, który powiedział, że jest to kolejne rozpoczęcie, kolejna szansa by wiele dobra uczynić. Życzył wszystkim, aby tę małą ojczyznę budować, upiększać, aby być ludźmi, którzy w sposób szczególny są odpowiedzialni za innych i pomagali najsłabszym. Podziękował również za dotychczasową współpracę z Wójtem Gminy i byłym Przewodniczącym Rady Gminy.

Radna Krystyna Nowicka – w nawiązaniu do słów Przewodniczącego Rady Gminy i księdza proboszcza poprosiła, żeby ta rada naprawdę kierowała się dobrem mieszkańców, a nie względami opcji politycznej. Powiedziała, że radni są jedną radą, reprezentuj a całą gminę Osiek Mały, a nie tylko własne okręgi. Myśli, że w tej radzie nie będzie kierowania się przynależnością polityczną, nie będzie ustawek, a będzie dbanie o dobro gminy.

Źródło: Renata Hammermeister  – Gmina Osiek Mały       

Subskrybuj
Powiadom o
guest
1 Komentarz
Najnowsze.
Najstarsze. Najbardziej oceniony.
Informacje zwrotne.
Zobacz wszystkie komentarze.

Telefon interwencyjny

Widziałeś(aś) coś ważnego? Chcesz się podzielić informacją?
Masz problem i nie wiesz co robić?

Zadzwoń!
Anonimowość gwarantowana!

600 152 526