„Nie będziemy drugim Uniejowem” oraz obniżenie diet do symbolicznej złotówki-tak obradowali „starzy” radni [WIDEO]

Autor: kurier-kolski.pl | 15.11.2018

Ostatnie w mijającej kadencji spotkanie kolskich „starych” radnych trwało dziś w kolskim Ratuszu około 3 godziny. To jedna z najkrótszych sesji. A przyszła ich zaledwie połowa, tak że ledwo, ledwo udało się uzyskać quorum… Obrady zwołano na wniosek burmistrza Jana Stępińskiego, który zapowiadał, że podsumuje ostatnie 4 lata w UM, jednostkach i spółkach miejskich. Czy udało mu się to? Jakie było jego sprawozdanie i jak zareagowali na nie radni? Dziś nie ujawnię tego i mogę napisać jedynie tyle, było wiele ciekawych i mocnych wypowiedzi radnych. Radny Florian Olejniczak stwierdził, że „nie będziemy drugim Uniejowem”, a radna Elżbieta Tamborska zaproponowała obniżenie diet radnych do symbolicznej 1 złotówki, skoro – jak stwierdziła – wielu radnych podkreśla, że nie startowało w wyborach dla pieniędzy. Pod spodem pełna retransmisja obrad, gdzie można zobaczyć całą polemikę i wypowiedzi innych radnych.

Gdy radni się zbierali była duża obawa, że nie przyjdzie ich tylu, by sesja była prawomocna, a więc że nie będzie ich minimum 11. Jeszcze 5 minut po godz. 12:00 na sali zasiadało tylko 10 osób, ale wiceprzewodniczący Mariusz Hanefeld chciał rozpocząć obrady, jedna z radnych powiedziała, by poczekać chwilę, bo jedenasta osoba jest już w drodze. I udało się.

Choć tak naprawdę, co podkreślił później Hanefeld w swojej wypowiedzi, w czasie tej sesji nadzwyczajnej nie było żadnych uchwał, które wymagałyby obecności większości radnych, ale z drugiej strony jeśli nie byłoby quorum, to nie byłaby to formalnie sesja Rady, a zwyczajne spotkanie o charakterze … towarzyskim. Radni mogliby sobie porozmawiać ze sobą wzajemnie, z burmistrzem Janem Stępińskim, i nie miałoby to żadnego formalnego charakteru, a nawet nie zostałoby zaprotokołowane ani nagrane.

Sesja została zwołana na wniosek Jana Stępińskiego – wyznaczonego przez Premiera Rządu RP do pełnienia funkcji burmistrza Miasta Koła do czasu zaprzysiężenia nowo wybranego burmistrza Krzysztofa Witkowskiego. Tak też właśnie wyjaśniał to zebranym na sali sam Stępiński, który w pierwszych słowach gdy wszedł na mównicę odczytał swoje umocowanie prawne nadane przez Wojewodę i wyjaśnił, że nie jest – jak to się mówi na mieście – „komisarzem”, ale pełnoprawnym burmistrzem ze wszystkimi uprawnieniami i możliwościami tego urzędu.

Następnie zapytał radnych czy chcą sprawozdanie o stanie UM i podległych mu jednostek oraz firm w formie dłuższej czy skrótowej, a radni wyrazili zgodę na przedstawienie najważniejszych – zdaniem Stępińskiego – problemów.

W pierwszej kolejności burmistrz odniósł się do informacji, które od lat krążą po naszym mieście, że za jego kadencji, gdy on był burmistrzem, podjęto decyzję o wycofaniu się z budowy geotermii. Stwierdził, że to plotki i nieprawda. Na dowód tego przytoczył pismo z 2003 roku z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, skierowane do MZEC sp. z o.o., a do wiadomości Gminy Miejskiej Koło, w którym zastępca Prezesa Zarządu pisze: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informuje, że uchwałą Zarządu wniosek Państwa na „Dofinansowanie wykonania odwiertu badawczego Koło GT-1 w celu rozpoznania i udokumentowania zasobów wód geotermalnych” został oddalony bez możliwości dalszego rozpatrywania. Zgodnie z opracowanym przez Ministerstwo Środowiska dokumentem „Zasady dofinansowania ze środków publicznych przedsięwzięć związanych z rozwojem geotermii w Polsce” czasowo odstępuje się od dofinansowywania w formie dotacji nowych projektów instalacji geotermalnych (do czasu uchwalenia ustawy o wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii). Dopuszcza się natomiast dofinansowywanie przedsięwzięć geotermalnych ze środków Narodowego Funduszu w formie pożyczki.

W dalszej części dyskusji wywiązała się polemika o to między radnym Florianem Olejniczakiem, który kadencję wcześniej był wiceburmistrzem i wiele lat robił starania o odwierty i budowę w Kole geotermii, a burmistrzem Janem Stępińskim. Olejniczak stwierdził, że wcale nie było tak i nie zgadza się z tym, więc obaj panowie pozostali każdy przy swoim zdaniu. „Nie będziemy drugim Uniejowem” – powiedział radny.

Następnie burmistrz Stępiński przestawił informację dotyczącą ODSZKODOWAŃ WYPŁACONYCH PRZEZ NASZE MIASTO ZWOLNIONYM W MIJAJĄCEJ KADENCJI PRACOWNIKOM.

W okresie od stycznia 2015 r. do października 2018 r. było:

-17 zwolnionych pracowników, którym wypłacono odszkodowania, zadośćuczynienia, wynagrodzenia lub poniesiono koszty sądowe w związku z toczącymi się sprawami lub/i  ewentualnymi ugodami skutkującymi powrotem do pracy,

-4 z 17 osób wróciło do pracy na poprzednio zajmowane stanowiska z takim samym wynagrodzeniem.

W rezultacie wypłacono kwoty w łącznej wysokości 216.421,32 zł

Jan Stępiński przedstawił również STAN ZADŁUŻENIA GMINY MIEJSKIEJ KOŁO i informację o innych odszkodowaniach sądowych w związku z wyrokami dotyczącymi inwestycji realizowanymi wcześniej przez miasto, w latach 2015 -2018 budżet miasta Koła poniósł następujące koszty:

 • 462.453,21 zł w związku z inwestycją budowy budynków komunalnych przy ul. Asnyka (są to kary umowne),
 • 324.154,33 zł – realizacja wyroku sądowego związanego z podwykonawcami budowy Pływalni Miejskiej przy ul. Kolejowej,
 • 1.098.224,91 zł – kary umowne w związku z inwestycją budowy krytej Pływalni Miejskiej przy ul. Kolejowej,
 • 62.342,61 zł – realizacja wyroku sądowego w związku z budową Orlika przy ul. Dąbrowskiego,
 • 166.231,52 zł – kary umowne w związku z budową Orlika przy ul. Dąbrowskiego.

ZADŁUŻENIE MIASTA KOŁA  na dzień 30.09.2018 r. wynosi 13.826.172,15 zł, z czego:

 • 13.814.277,03 zł – z tytułu zaciągniętych przez władze miasta kredytów,
 • 8.491,63 zł – leasing samochodu,
 • 3.403,49 zł – za zakup telefonów na raty.

JAK WYSOKIE RATY KREDYTÓW MIASTO BĘDZIE SPŁACAĆ PRZEZ NAJBLIŻSZE LATA?

 • rok 2019 – 2,452 mln. zł
 • rok 2020 – 2,452 mln. zł
 • rok 2021 – 2,454 mln. zł
 • rok 2022 – 1,5 mln. zł
 • rok 2023 – 1,5 mln. zł
 • rok 2024 – 1,5 mln. zł
 • rok 2025 – 1,458 mln. zł

Burmistrz Jan Stępiński przedstawił też stan spółek miejskich, który uznał za dobry lub zadowalający, poza spółką MZUK, której sytuacja finansowa jest bardzo zła. Powiedział, że dwie spółki (MZEC i MZWiK funkcjonują poprawnie, a MZUK i KTBS mają pewne kłopoty. Długo podczas obrad mówiła o tym prezes MZUK (patrz nagranie wideo z sesji). Jak dowiedzieli się obecni na sali, Rachunek Strat i Zysków MZUK sp. z o.o. w Kole od stycznia 2018 do 31 sierpnia 2018 zamknął się stratą netto w wysokości 520.489,18 zł. Fatalna sytuacja firmy skłoniła jej Zarząd do zaciągnięcia w październiku kredytu odnawialnego w rachunku w kwocie 90.000 zł w celu uniknięcia zajęcia konta przez wierzycieli.

Stępiński wspomniał, że za mijającej kadencji znacznie wzrosły wynagrodzenia członków rad nadzorczych, ale radni nie podjęli tego tematu i nie dopytywali o szczegóły. Za to o szczegóły umów prezesów spółek dopytywała wnikliwie radna Elżbieta Tamborska, a dzięki jej pytaniom można się było dowiedzieć, że prezesi są na tak zwanych „kontraktach menadżerskich”. O wysokość kwot radna już nie dopytywała, stwierdzając, że nowi radni powinni to zrobić. Przez wiele miesięcy wcześniej pytania radnych, w tym radnej Tamborskiej, o te kontrakty pozostawały ciągle bez odpowiedzi ze strony wiceburmistrz Modrzejewskiej. Radna apelowała, by przepływ informacji w mieście odnośnie stanu spółek był prawidłowy. – To, że stan spółki MZUK jest tak zły, to nie wina Rady Miejskiej, bo podnosiliśmy to przez całe 4 lata.

-Chciałabym pogratulować nowym radnym,  którzy zasiądą w tej Radzie – mówiła Elżbieta Tamborska – Życzę im, żeby ta kadencja była spokojniejszą, żeby nie było problemów na linii radni-burmistrz, radni-prezesi spółek. Mam nadzieję, że uda się wiele spraw wyjaśnić. Chcę też pogratulować komitetowi, który wprowadził swojego burmistrza do miasta. Szedł odważnie pod własnym szyldem, chociaż to akurat nie moja bajka, ale gratulacje się należą. Mam nadzieję, że ten burmistrz spełni wszystkie obietnice ze swojej kampanii wyborczej. Jako mieszkańcy będziemy na pewno z ciekawością się temu przyglądać. Życzę odwagi w podejmowaniu decyzji i przez radnych, i przez burmistrza.

Na zakończenie swojej dłuższej wypowiedzi radna Tamborska dotknęła jeszcze jednego tematu – wysokości diet radnych. – W kampanii wyborczej padała tak, że radni kandydują do Rady Miasta ze względu na dietę. Informacja dla tych, którzy nie wiedza, ta dieta to jest mniej więcej 1.100 zł, a więc żadne kokosy. Nie wiem, kto ma tak nóż na gardle, żeby tylko ze względu na tę dietę tu przychodził. W kampanii wyborczej padła propozycja obniżenia tej diety o 50%, a resztę przeznaczyć na cele społeczne. Z tego co wiem, propozycja taka była z tego ugrupowania, którego przedstawiciel zasiada m.in. w Społecznej Komisji Mieszkaniowej, której to komisji pan burmistrz Maciaszek przyznał jakieś tam gratyfikacje, a ja nie słyszałam, żeby ktoś z tej komisji przeznaczył te pieniądze na jakieś cele społeczne. Ale ja, ponieważ odchodzę, mam propozycję – skoro już tak bardzo chcemy dbać o to by zasilić te cele społeczne, i żeby radni nie dlatego przychodzili do Rady, proponuję obniżyć dietę do symbolicznej złotówki. Zobaczymy czy się na to zdecydują, czy faktycznie będzie taka propozycja, bo uważam, że jest nieuczciwe posądzanie radnych, że tylko dla tego tysiąca złotych chcą pracować dla miasta. Uważam, że to byłby zwykły, czysty populizm. I jeszcze raz gratulacje dla tych, którzy będą zasiadać w Radzie. Życzę odwagi i spokojnego rządzenia w mieście dla dobra mieszkańców.

Podsumowując swoje wystąpienie i sesję burmistrz Stępiński stwierdził, że miasto posiada, pomimo pewnego zadłużenia płynność finansową. Część radnych, w tym szczególnie Florian Olejniczak, nie zgadzało się z wieloma tezami burmistrza twierdząc, że miesiąc pracy nie daje mu dobrego i pełnego poglądu na miasto, a ponadto, że nie mieli żadnych materiałów, z którymi mogliby się zapoznać przed sesją, i nad którymi mogliby potem, w czasie obrad dyskutować. Radny Olejniczak powiedział, że czuje się rozczarowany. – Myślałem, że będzie to bilans zamknięcia kadencji, a to co pan nam powiedział, zrobiłbym w ciągu jednego dnia – rzucił do Stępińskiego. Także radna Teresa Brzoska powiedziała, że oczekiwała po tej sesji „czegoś więcej”. Padło też z sali, że gdy przyjdzie nowy burmistrz i zrobi zapowiadany bilans otwarcia nowej kadencji i podsumowanie starej, to będzie okazja porównać dane przedstawione przez Jana Stępińskiego z tymi przygotowanymi przez Krzysztofa Witkowskiego.

Tekst, foto i wideo: MARIUSZ KOZAJDA

 

Subskrybuj
Powiadom o
guest
31 komentarzy
Najnowsze.
Najstarsze. Najbardziej oceniony.
Informacje zwrotne.
Zobacz wszystkie komentarze.
Piachu
Piachu
5 lat temu

Liczę na Pana Krzysztofa Witkowskiego który obiecał rozliczyć tą ekipę fachowców Stanisława M i ich popleczników.

kośka
kośka
5 lat temu

Pani Trafna z MZUK jak dobrze pamiętam, mówiła,że sama odejdzie jak nie da rady?? Powiększyło sie zadłużenie spółki o około 120 000, czy dobrze pamiętam ? pracowała w radzie nadzorczej tej spółki od początku kadencji, później została w niej prezesem. Czy taka naiwna była wcześniej ? A teraz chce marchewki? Mogła przecież nie wchodzic na ten stołek ?Zobaczymy jakie będzie rozliczenie przez następną ekipę za ten 4 letni okres tej pani w tej spółce

Anonimowo
Anonimowo
5 lat temu

Z wypowiedzi burmistrza wynika, że chciał się jedynie pochwalić tym, że został mianowany przez premiera. Informacja o geotermii jak skwitował radny Olejniczak, to totalne kłamstwo, a to, że geotermia nie ruszyła w 2003 roku to wina Stępińskiego. Innym żenującym wystąpieniem dała się poznać prezes MZUK. Będąc członkiem RN MZUK została pani oszukana przez byłą prezes i to m.in. jest przyczyną złej sytuacji zakładu. Według mnie powinna to pani zgłosić jako przestępstwo, a nie wylewać swojego żalu na sesji. Wiedział też o tym sam burmistrz i on też ponosi odpowiedzialność za zaistniałą sytuację.

Oreo
Oreo
5 lat temu

No jak się obydwie wystawiały obiadkami bo ta jedna szczególnie lubi te popisy otumiajace ale nie wszystkich zapewne.

Mieszkaniec Koła
Mieszkaniec Koła
5 lat temu

W każdej kadencji znajdują się radni, którzy swoją dietą wspierają różne akcje charytatywne czy organizacje społeczne. I chwała im za to.

Anonimowo
Anonimowo
5 lat temu

@Księgowy
Nie konfabuluj człowieku piszesz bzdury ,chodzi o prostą rzecz Pani która nie dostała się do Rady ;bredzi o zmniejszeniu diet ,a co robiła kiedy Radną była w tym temacie ? nic -populizm w czystej postaci i tyle może Pani Halinka podejmie temat wszak są z tej samej opcji .Buta i arogancja tego ugrupowania jest po prostu GARGANTUICZNA .Ja osobiście mam dosyć tej propagandy sukcesu -bo co tak naprawdę wam Panie z PIS wychodzi ? Fotki z wierchuszką ?

Pamiętam
Pamiętam
5 lat temu

Ta pani to był wróg Burmistrza Maciaszka i wszystkich którzy go szanowali.

Księgowy
Księgowy
5 lat temu

Diety radnych w porównaniu z dietami członków rad nadzorczych które powoływal Maciaszek oraz z apanazami prezesów to mały %. Problem jest gdzie indziej. A w porównaniu do odszkodowań które wypłaciło miasto czy przegrane sprawy sądowe i wypłata w gotówce do szurgota. To jest ważne szanowni państwo. Osoby które piszą tak o dietach na 99% same kandydowały do rady i prawdopodobnie były to osoby z komitetu Pani Modrzejewskiej.

franca
franca
5 lat temu

Myślę, że najlepiej jest, gdy każdy mówi za siebie, bo trudno by jedna osoba mówiła za wszystkich, odczytywała intencje innych, bo nie siedzi w ich głowach i nie wie co oni sobie tam w nich tak naprawdę myślą… Z całym szacunkiem dla Pani radnej Tamborskiej, choć pewno miała dobre intencje, ale to co mówi jest tylko jej osobistym odczuciem. To idealistyczna wizja, a rzeczywistość bywa różna. Moim zdaniem gdyby dieta wynosiła 1 zł niewielu chętnych kandydatów na radnych stanęłoby do wyborów.

Ola
Ola
5 lat temu

Ciekawe czy nowi radni zmniejszą sobie diety.Czy zrobią to dla miasta,które jest zadłużone? Pan Stępiński już rządził czemu halę gimnastyczną przy szkole jedynce nie podłączył pod cieplik ,tylko drogie ogrzewanie olejowe? Jeszcze zmarnował szanse geotermii?

PolkaWera
PolkaWera
5 lat temu

Kiedyś był radny który na początku swojej kadencji wystąpił o zniesienie diet to co uczynili pozostali radni? Wyślij kolegę i nikt mi nie powie że dla radnych nie liczy się dieta

KOALICJA OBYWATELSKA
KOALICJA OBYWATELSKA
5 lat temu

czyli ta która chciała oddać część diety na cele społeczne, a czego inni nie zrobili przez ostatnie 12 lat. PANI T……A proszę śledzić pilnie pierwsze sesje NOWEJ Rady Miasta i napisać konkretnie ile dostają członkowie Społecznej Komisji Mieszkaniowej czyli ok. 170 PLN na ROK – nie miesiąc i zainteresować się co robią i ile dni w miesiącu. Wobec hhhmmm…. 1100 na MIESIĄC RADNEGO czyli 13 200 NA ROK plus komisje i inne…. – to żadne kokosy… ??? Przypomnę 170 do 13 200…. – jest różnica ????? Taaa 27:1 ???

Jestem stąd
Jestem stąd
5 lat temu

Nowy pan radny wpisuje ale bez nazwiska. Może wzrto być odważnym. Widzę, że do rady wrócili niektórzy radni, trudno stało się. Niektórzy pozostali też trudno- stsło się. Pożyjemy zobaczyny. Czy p. Stempińskiemu nsleży się odprawa za ten czas? Tak tylko pytam z ciekawości, bo jeden dwudniowy starosta dostał…chyba w oluszowej. …

lok
lok
5 lat temu

panie stempinski marne i mierne sprawozdanie napisane na kolanie brawo panie olejniczak za trafne podsumowanie tego wystapienia

Anonimowo
Anonimowo
5 lat temu

Panie Stępiński!!!Czemu umiała służyć ta Farsa. zwana. Sesja. Nadzwyczajna????Przed kimchcial się Pań. wykazać \ swoją. niewiedza ????Przed. Mocodawcai.mi. czy. oszukanymi. mieszkańcami Miasta. Koła ????Ciekawa. sprawa z tym powołaniem na Komisarza. Tak dobrze. się. znacie zPremiere. Czyżby. lokal Sowa i Przyjaciele. ???? Co Pań wie o kondycji finansowej. KTBS. o oszustwach Pana. Tkacza aktualnie oraz zakresu. kiedy. Miastem. rządziła Synowa. Prokuratora Okręgowego ?Po co Pań drażni Mieszkańców. fachowości. Pani DorotyWilk. Wiemy że jest Specjalistka od przydziału. lokali. komunalnych. Dość tej farsy. Czas. na stwierdzenie. Sprawdzam!!!!!!!

Księgowy
Księgowy
5 lat temu

Do anonim
A co nie dostałaś się do rady i Ci żal?

Anonimowo
Anonimowo
5 lat temu

@ Do Księgowy
Mogli uchwalić własne wysokości diet tak czy nie ??
hipokryzji nie tłumacz bo nie zdołasz…

Anonimowo
Anonimowo
5 lat temu

@Księgowy
Nie wiem i dlatego pytam !! a tak nawiasem mogła Pani Radna dyskutować o dietach Radnych wtedy a nie teraz kiedy
jej głos to '0′, zero,nul, nic ,

Księgowy
Księgowy
5 lat temu

Do anonim
Diety radnych były uchwalone w kadencji 2010 – 2014 a nie 2014-2018. Jak nie wiesz nie pisz

henryk
henryk
5 lat temu

a ulicy 3- go maja w kole nie wyremontowali

Pani Filifionka
Pani Filifionka
5 lat temu

Trochę się pogubiłam. To w końcu w jakiej kondycji jest ten nasz Urząd i spółki?

Anonimowo
Anonimowo
5 lat temu

Szanowna Pani Radna Tamborska- społeczność już Pani podziękowała to co tak boli ? jeśli dieta ponad 1000 to dla Pani nic to proszę oddać i nie dyktować innym co mają robić,
na szczęście przynajmniej ja nie muszę słuchać tego monotonnego przynudzania z Pani strony …jakoś nie przypominam sobie aby przekazywała Pani całą dietę na cele społeczne ? (własną dietę) hipokryzja i jeszcze raz hipokryzja. Proszę nie mówić około tylko podać ile sobie w poprzedniej kadencji uchwaliliście to takie trudne dla Pani?

dojazdowa
dojazdowa
5 lat temu

SZ. Mieszkancy Kola!
Kiedy sie mowi o diecie radnego w Kole, to mp. Tamborska mowi o 1 100 zl miesiecznie. Jakie obowiazki? 1 sesja rady w miesiacu, 2x komisja w miesiacu / czasem 3-4/, czyli niecale 3 dni robocze no i jeszcze 1 dyzur moze 1x na 2-3 miesiace / 2-3 godziny/. Emerytury to tez 1 050 zl/ miesiac! Jak to sie ma? czyzby 1 100 zl bylo malo za niecale 3 dni robocze w miesiacu? Wg rozporzadzen dieta radnego w miescie Kolo moze siegac 1 987zl! Podobno byla uchwalona na poziomie 1 300 zl. Przychod z tytulu bycia radnym nie liczy sie do dochodu osoby – malo? A przy okazji jak PiS pamieta ile lat kto jest w tej partii, brawo – mozna nic robic, a byc 15 lat w PiS i dostac za ten staz kwiaty od wicepremiera, ho, ho.

Kolani
Kolani
5 lat temu

Panie nowy Radny przecież pan Jan nie będzie źle o swoim gnieździe mówił

Wujek Chłodek
Wujek Chłodek
5 lat temu

@~J-23

Wpierw -być może- trzeba by znaleźć kandydatów do zasiedlenia, aby nie było kosztownych w utrzymaniu „pustostanów”!

Nowy Radny
Nowy Radny
5 lat temu

Dla mnie dramat jakiś tyle nieprawidłowości taki bałagan pan Komisarz nic zero działań tylko promocja . Dlaczego nie odwołał Pań rad nadzorczych przecież Pań doskonale wie co się dzieje w spółkach miejskich . Co z umową na kocioł w MZECU dlaczego niema zawiadomienia do prokuratury dramat panie Janie i wstyd . Poprostu brak odwagi .

J-23
J-23
5 lat temu

Czy uda się Stępińskiego zbudować więzienie w Kole zamiast Uniejowa

a
a
5 lat temu

Pani Tamborska w kółko powtarza o radnych nowej kadencji i jeszcze ten tekst o dietach – o tym mogła mówić na pierwszej sesji, kiedy ona była radną, a nie rzucać populizmami po własnej porażce 21 października. Chyba boli ją klęska wyborcza, bo tak trzeba nazwać porażkę z pierwszego miejsca na liście PiS przy dwóch zdobytych mandatach w każdym z okręgów. Radna chyba nie zauważyła, że większośc wyborców PiS w kończącej się kadencji bardziej oczekiwała spokoju i współpracy z burmistrzami niż ciągłego krytykanctwa i mówienia jednym głosem z radnym S. wybranym w 2018 r. z list SLD.

Ojciec Tadeusz
Ojciec Tadeusz
5 lat temu

Pani Tamborska zapomniała że skończyła się kampania wyborcza. Miała czas 4 lata aby coś zrobić. Nie będąc już radnym zawsze łatwiej proponować takie rozwiązanie.

Telefon interwencyjny

Widziałeś(aś) coś ważnego? Chcesz się podzielić informacją?
Masz problem i nie wiesz co robić?

Zadzwoń!
Anonimowość gwarantowana!

600 152 526