Odwołana Prezes MZUK-u zabiera głos!!!

Autor: kurier-kolski.pl | 23.07.2018

Przez ten weekend nie udało nam się niestety w żaden sposób skontaktować z rządzącą naszym miastem Wiceburmistrz Elżbietą Modrzejewską (ma wyłączony telefon) w sprawie nagłego odwołania w piątek przez Radę Nadzorczą prezesa kolskiej spółki komunalnej MZUK Beaty Maj. W zamian za to była już pani prezes przesłała do naszej Redakcji e-mailem swoje oświadczenie z prośbą o jego publikację. Pod spodem prezentujemy więc naszym Czytelnikom jako pierwsi pełną jego treść. Prosimy o komentarze i opinie.

 

Oto tekst oświadczenia Beaty Maj:

Podejmując funkcję Prezesa w MZUK, w spółce zastałam wiele obszarów, które wymagały natychmiastowej reakcji. Były to:

  • Obszar księgowo-finansowy – który był prowadzony ręcznie, nie dawał możliwości dokonywania analiz i wyciągania bieżących i długoterminowych wniosków. Dawał za to możliwość ukrywania kosztów logistyki, kosztów w zakresie odpadów i kosztów innych obszarów działalności. Biegły rewident kontrolujący sprawozdanie finansowe za 2016 i 2017 r. stwierdził, że system księgowy był prowadzony bez wymaganych prawem zasad,
  • Obszar zakupów, związany z zapisami ustawy o zamówieniach publicznych – decyzje podjęte w tym zakresie przed objęciem przeze mnie funkcji były niezgodne z w/w ustawą, co więcej przełożyły się na ponoszone koszty do końca 2018 r.,
  • Krytyczna sytuacja techniczna sprzętu MZUK,
  • Obszar gospodarowania odpadami – MZUK wywoził odpady bio na działkę miejską, przy cmentarzu w Leśnicy,
  • Funkcjonowanie zbiornika w garażu spółki z 5 tys. litrów paliwa, stanowiący zagrożenie pożarowe – stan zagrażający bezpieczeństwu Pracowników,
  • Wątpliwa pod prawnym i ekonomicznym względem decyzja poprzedniego zarządu w sprawie wynajmu śmieciarki.

Najbardziej drażliwym tematem współpracy zarówno z Radą Nadzorczą jak i Miastem, była sprawa wynajmowanej przez MZUK śmieciarki, która została wynajęta od podmiotu gospodarczego, z naruszeniem prawa, który nie jest jej właścicielem.  Podmiot ten jest leasingobiorcą wynajmowanego przez MZUK sprzętu. Dofinansowanie Miasta w formie aportu, w kwocie 300 tys. zł zostało przekazane w nieprawidłowy sposób, jednorazowo za rok opłatę najmu oraz 181 tys. zł z przeznaczeniem na kaucję. Jako prezes wystąpiłam o zwrot kaucji, niestety bezskutecznie z uwagi na sytuację ekonomiczną wynajmującego. Podmiot wynajmujący śmieciarkę nie zwrócił kaucji należnej MZUK. Na sugestie, iż MZUK powinien przejąć leasing, jako zarząd spółki nie zamierzałam wyrazić zgody. Byłoby to zatwierdzenie niezgodnych z prawem decyzji poprzedniego zarządu. Z punktu widzenia ekonomii ta decyzja byłaby także niewłaściwa.

Przeprowadzone przez mnie działania doprowadzające do zgodności z prawem i zasadami ekonomii we wszystkich obszarach organizacyjnych spółki wymagały wsparcia finansowego Właściciela (czyli Miasta Koła – przyp.red.). Niejednokrotne moje rozmowy, wnioski pisemne, pozostawały bez odpowiedzi lub spotykały się z negatywną decyzją.

W ostatnim czasie zwróciłam się z wnioskiem o wsparcie finansowe do wszystkich zainteresowanych organów.  Przedstawiłam raport na temat sytuacji w spółce, podjętych działaniach, obecnej sytuacji gospodarczej i projekcji na przyszłość. Otrzymałam zaproszenie od Rady Miasta na posiedzenie w sierpniu, celem przedyskutowania sprawy poruszonej we wniosku.

Jak sadzę, decyzja Właściciela i Rady Nadzorczej o moim odwołaniu jest reakcją na powyższy wniosek.

Reasumując, uważam, iż w czasie gdy pracowałam jako prezes spółki, zostało doprowadzone wiele spraw do zgodności ze standardami zarządzania spółką.  Żadną decyzją nie naraziłam spółki na straty. Spółka MZUK jest spółką miejską, jest spółką non profit. Jej celem funkcjonowania jest zapewnienie jakościowych usług dla mieszkańców Koła, z jak najniższymi kosztami tych usług.

Beata Maj

 

Pod spodem przypominamy nasz materiał z ubiegłego roku, z 47.sesji Rady Miejskiej w Kole, przedstawiający sprawozdanie prezes Beaty Maj z działalności MZUK za 2016 rok. Wystarczy kliknąć na zdjęcie by przejść do materiału, przeczytać i obejrzeć nagranie wideo tego punktu sesji.

Sprawozdanie spółki miejskiej MZUK – radni wychwalili prezes Beatę Maj [wideo]

Subskrybuj
Powiadom o
guest
40 komentarzy
Najnowsze.
Najstarsze. Najbardziej oceniony.
Informacje zwrotne.
Zobacz wszystkie komentarze.
Ojciec Tadeusz.
Ojciec Tadeusz.
5 lat temu

No to napisz konkretnie że chodzi Ci o Gajde. Gajda to człowiek bez doświadczenia samorządowego tak samo jak Maciaszek. I efekty widać. Dlatego niech zacznie się uczyć samorządu od gminy bo stanie przed sądem dużo nie uczy czy robienie selfie podczas jazdy samochodem

AK
AK
5 lat temu

Będę powtarzał do upadłego. Jeśli wybierzemy na burmistrza jakiegokolwiek pracownika instytucji państwowej np. jakiegoś dyrektora … sądu, szkoły, wydziału w powiecie, urzędzie miasta, muzeum, nauczyciela o zgrozo… to w Kole nic się nie zmieni. Będzie to tylko administrowanie budżetem. Żadnego zarządzania inwestycyjnego, pomysłów na rozwój miasta i promocję. Macie przykład decyzji wyżej. Niestety ale tak będzie.

Sympatyk PiSu
Sympatyk PiSu
5 lat temu

Został zatrzymany dla Twojej informacji 20 września 2017 r. Takie są fakty. Ten pan już nigdy nie będzie burmistrzem. Ta funkcja go przerosła

Dyrektor Impreezy
Dyrektor Impreezy
5 lat temu

Ładnie-pięknie, ale słowo „wiceburmistrz” to małą literą raczej. Czy Redakcja ma aż taki (przecież raczej nadmierny) szacunek do tej babci?

Prawo
Prawo
5 lat temu

Dla ciebie pan Maciaszek i napewno nie jest zatrzymany,ale z idiotami sie nie rozmawia.

Sympatyk PiSu
Sympatyk PiSu
5 lat temu

@prawo
To przypomnij nam wszystkim głąbie za co został zatrzymany Maciaszek i jego prezesi

jurand
jurand
5 lat temu

Pan Maciaszek to absolwent Uniwersy
tetu Warszawskiego

Prawo
Prawo
5 lat temu

@sympatyk pisu.p Maciaszek nie jest zatrzymany za jakieś zyski.Jak nie wiesz ,to zamilcz głąbie,bo będziesz w sadzie się mądrzył

Temida
Temida
5 lat temu

Anonim proszę zatem sprawdzić i udokumentować swoje jak dotąd puste słowa. Bardzo łatwo jest pomówić człowieka gorzej później ponieść konsekwencje swoich czynów

Sympatyk PiSu
Sympatyk PiSu
5 lat temu

To podaj źródło informacji ormowcu. Bo wyniki są inne. Między innymi taki zysk że Maciaszek i prezesi zatrzymani przez CBA

Anonimowo
Anonimowo
5 lat temu

Wątpię żeby powyższy wpis zrobił szeregowy pracownik.Dane są prawdziwe i bardzo łatwe do sprawdzenia.

Pracownik MZUK
Pracownik MZUK
5 lat temu

Anonim tak dla Twojej informacji wrzucam Art.212. KK, który mówi o zniesławieniu:

Art. 212. Zniesławienie

§ 1. Kto pomawia inną osobę, grupę osób, instytucję, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności,
podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.
§ 2. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 za pomocą środków masowego komunikowania,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
§ 3. W razie skazania za przestępstwo określone w § 1 lub 2 sąd może orzec nawiązkę na rzecz pokrzywdzonego, Polskiego Czerwonego Krzyża albo na inny cel społeczny wskazany przez pokrzywdzonego.
§ 4. Ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 2 odbywa się z oskarżenia prywatnego.

Temida
Temida
5 lat temu

Anonim poprzyj swoje zarzuty dowodami bo w tym momencie są to tylko pomówienia. Płaci Ci ktoś za pisanie takich bzdur?!

Sympatyk PiSu
Sympatyk PiSu
5 lat temu

Anonim na podstawie jakich dokumentów tak twierdzisz? Skąd taka wiedza?

Anonimowo
Anonimowo
5 lat temu

A moim zdaniem oświadczenie pani Maj to stek bzdur.Mija się z prawdą prawie w każdym punkcie.Ci co ją wychwalają powinni dowiedzieć się u żródła jaka jest prawda.Skoro pani Maj była takim dobrym zarządcą to jak przetraciła 230 000 zł.W lutym 2017 r.spółka wypracowała zysk 80 000 zł,a na koniec 2017 roku jest strata prawie 150 000 zł.

Temida
Temida
5 lat temu

Ada nasze komentarze mogą być nudne ale przynajmniej są rzeczowe i prawdziwe, a wg Twojego toku myślenia w MZUK dalej powinien panowolać burdel. Tylko Pani Maj potrafiła wyprowadzać wszystko na prostą, dziwie się, że nie potrafisz tego dostrzec, ale cóż nie każdy jest bystry

Ada
Ada
5 lat temu

Pszczółkę Maję dawno powinni pogonić a reszta obywateli musi czekać na decyzję UM .Wasze opinie są nudne .

Wujek Chłodek
Wujek Chłodek
5 lat temu

@~Koło

Jeśli -jak piszesz- wiceburmistrz nie odbiera telefonu, to może trzeba by było jakiś inny „numer wykręcić”?

Koło
Koło
5 lat temu

Jeżeli Wiceburmistrz uważa, że podjęła dobrą decyzję to ciekawe, dlaczego nie potrafi nawet telefonu odebrać i ustosunkować się do zaistniałej sytuacji, czyżby miała jakieś obawy…?

Temida
Temida
5 lat temu

@~ Kobra
Puknij się w głowę! Odwołanie Pani Maj było najgorszą ich decyzją, nie dość, że wyrzucili profesjonalistkę, która zna się na tej pracy to w dodatku na zwolnieniu L4, przez co będzie trzeba zapłacić wysokie odszkodowanie.

Pracownik MZUK
Pracownik MZUK
5 lat temu

Pani Maj była właściwą osobą na właściwym miejscu, to ona zaczęła wszystko prostować i robić porządek, wykryła mnóstwo nieprawidłowości więc chcieli się jej pozbyć, chory kraj!

Ojciec Tadeusz
Ojciec Tadeusz
5 lat temu

Tak jak Maciaszek nie lubił dokumentów. Ciekawe dlaczego?

kiks
kiks
5 lat temu

@ anonim obszar ksiegowo -finansowy najlepiej prowadzić ręcznie ,jak będziesz doświadczony, to sam wyczujesz różnice 😉

Kobra
Kobra
5 lat temu

Do kobry (specjalnie napisane z małej litery)znajdź sobie własny nick a nie bez przerwy podszywasz się pode mnie,ja na tym forum wypowiadam się rzadko i obiektywnie nie popierając zadnej partii,burmistrza czy kogokolwiek ,a ty postępujesz brzydko kradnąc czyjś nick

Anonimowo
Anonimowo
5 lat temu

Jak można obszar ksiegowo- finansowy prowadzić ręcznie?? Cofamy się w tym mieście?

To czas
To czas
5 lat temu

Poraniony jeden i drugi tym co wypisujcie anonimowo to se d…………….e mieszkańcy wycierają. Zawistni pokażcie swoje gemby.

Wujek Chłodek
Wujek Chłodek
5 lat temu

Pomyślę nad tym.

Mleczarz Probst
Mleczarz Probst
5 lat temu

Wezmę tą radę sobie do serca. Kuszące… Wujku, chyba powinieneś zmienić nick na „Wujek Dobra Rada” 🙂

Wujek Chłodek
Wujek Chłodek
5 lat temu

@~Mleczarz Probst

Działaj w takiej kolejności jak piszesz.
Najpierw stołek -żeby dobrze (wszystko i wszystkich) wydoić.
Przetarg to w następnej kolejności.

Mleczarz Probst
Mleczarz Probst
5 lat temu

Albo nie, wystartuje w przetargu na mleko do szkół, spółek itd 🙂

Mleczarz Probst
Mleczarz Probst
5 lat temu

Ej! Ej! To ja też chce jakiś stołek!

Wujek Chłodek
Wujek Chłodek
5 lat temu

@~Gryzli

Dziękuje za ocenę.
Przyjemnie się coś takiego czyta.
Moja ocena jest wynikiem doświadczenia życiowego, znajomości realiów w naszym (k)raju, umiejętności obserwacji i całkiem niezłej pamięci.
W naszym (i nie tylko) mieście każdy uczciwy człowiek, który by zechciał być burmistrzem i działać na korzyść miejscowej społeczności musiałby chyba zostać wyposażony w jakieś specjalne uprawnienia co jest oczywiście niemożliwe.
Niestety, ja tutaj optymistą nie jestem choć oczywiście wolałbym być.
Serdecznie pozdrawiam.

Gryzli
Gryzli
5 lat temu

Wujek Ty to jesteś skarbnicą wiedzy! Zawsze trafne komentarze i riposty. Brawo! Wujek Chłodem na burmistrza! Nie żartuję. Potrzeba nam kogoś mądrego z trzeźwą oceną sytuacji.

Wujek Chłodek
Wujek Chłodek
5 lat temu

Jeśli to wszystko jest prawdą, to zaczyna być tragiczne.
Okazuje się, że w naszym kraju nie ma sensu angażować się w cokolwiek, ponieważ można tylko na tym stracić.
Najlepiej i najbezpieczniej jest zgadzać się ze wszystkim i ze wszystkimi, uśmiechać na lewo i prawo a jeśli dojdzie do sytuacji trudnych trzeba być „za a nawet przeciw”!
W sytuacjach wymagających podejmowania trudnych decyzji najbezpieczniej jest ich nie podejmować lub maksymalnie odwlekać ich podjęcie.
W ten oto prosty sposób można maksymalnie wydłużyć swe „trwanie” na intratnym stanowisku pracy (na które prawdopodobnie też czekają inni).
W tym miejscu przypomniał mi się „Regulamin pracy” z czasów PRL.
Do czasów obecnych pasuje jak ulał.
Oto pierwsza jego zwrotka:

„Przełożonych się nie lękaj
Mało rób a dużo stękaj
Nie krytykuj nie podskakuj
Siedź na dupie i przytakuj.”

Tadeusz
Tadeusz
5 lat temu

Szkoda gadać

virgin
virgin
5 lat temu

Do Kobra: Pani Maj w oświadczeniu napisała bardzo ogolnie. Szczegółowo zrobiła to w swoim piśmie do radnych i tam jest wymienione bardzo konkretne.Włos się na głowie jeży.Widziałam to pismo to wiem.Pismo jest bardzo obszerne.

Kobra
Kobra
5 lat temu

no co jasne? ocenia poprzedni zarząd,trochę poprawiła księgowość i prosi teraz o dofinansowanie od miasta ,bo nic nie może załatwić z dotacji państwa…Jak dla mnie słabe te działania. Rada pewnie dobrze postąpiła z odwołaniem.

Mleczarz Probst
Mleczarz Probst
5 lat temu

Dokładnie! Wszystko wyjaśniła czarno na białym.

Ojciec Tadeusz
Ojciec Tadeusz
5 lat temu

Wszystko jasne

Telefon interwencyjny

Widziałeś(aś) coś ważnego? Chcesz się podzielić informacją?
Masz problem i nie wiesz co robić?

Zadzwoń!
Anonimowość gwarantowana!

600 152 526