Sesja Rady Powiatu o sprawach pomocy społecznej oraz budowie dróg [WIDEO]

Autor: kurier-kolski.pl | 29.03.2018

27 marca br. odbyła się XLV sesja Rady Powiatu Kolskiego – poświęcona głównie pomocy społecznej i tym wszystkim, którzy w sferze pomocy społecznej działają. Poza tym tematykę interpelacji i zapytań oraz dyskusji radnych zdominowały sprawy budowy dróg na terenie powiatu, sprawa współpracy i porozumień z Gminami w tym zakresie, pozyskiwania środków zewnętrznych, a nawet kwestie jakości wykonywanych prac i stosowanych materiałów. Radni prosili by zwrócić na to szczególną uwagę tak, by drogi służyły mieszkańcom bezproblemowo wiele lat. W trakcie obrad miał miejsce również miły moment dla Dariusza Borowiaka – niewidomego podopiecznego Fundacji „Zobaczyć morze”, członka rejsu „Odra dla zuchwałych”, który opowiedział o swoich sukcesach, marzeniach i pasji do żeglarstwa. Był on jednym z członków załogi Śląskiego Yacht Clubu, która pobiła rekord Polski na trasie z Gliwic do Szczecina, pokonując 660 km Odrą, a teraz zamierza opłynąć Przylądek Horn. Radny Grzegorz Fiałkowski odczytał list gratulacyjny dla niego od Posła RP Leszka Galemby, a Starosta Kolski wraz z Przewodniczącym Rady  wręczyli upominek. Zachęcamy do obejrzenia nagrania fragmentu sesji oraz obejrzenia fotorelacji pod spodem.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Marek Tomicki otwierając obrady powitał radnych, naczelników wydziałów, Dyrektorów Domów Pomocy Społecznej w Kole wraz ze Współpracownikami i Mieszkańcami oraz Siostrami Orionistkami i Związkami Zawodowymi, Kierowników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kole i Kłodawie wraz ze Współpracownikami i Uczestnikami, Przewodniczących i Prezesów Organizacji Pozarządowych wraz z Członkami, Cech Rzemiosł Różnych w Kole, Związki: Niewidomych, Emerytów, Rencistów, Inwalidów, Głuchoniemych, Pana Dariusza Borowiaka, media oraz wszystkich obecnych.

Porządek obrad składał się z 23 punktów. W sesji wzięło udział 19 radnych. Na wstępie Starosta Wieńczysław Oblizajek przedstawił sprawozdanie międzysesyjne z prac Zarządu Powiatu za miesiąc luty oraz informację z działalności wydziałów i jednostek zespolonych za okres od 19 lutego – 15 marca.

W części sprawozdawczej omawiane było „Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kole za 2017 r.”, które przedstawiła dyrektor PCPR Urszula Polewska. Powyższe. Sprawozdanie zostało przyjęte przez Radę Powiatu Kolskiego przez aklamację. W punkcie tym głos zabrał Dariusz Borowiak – podopieczny Fundacji „Zobaczyć morze”, członek rejsu „Odra dla zuchwałych”, który opowiedział o swoich sukcesach, marzeniach i pasji do żeglarstwa. Pan Borowiak był jednym z członków załogi Yacht Clubu, która pobiła rekord Polski na trasie z Gliwic do Szczecina, pokonując 660 km Odrą. Na koniec tego rejsu załoga miała możliwość uczestniczenia w koncercie słynnego śpiewaka Andrei Bocellego. Dariusz Borowiak poinformował, że został zakwalifikowany do wyprawy na przylądek Horn i będzie pierwszym niewidomym Polakiem, który opłynie ten przylądek. Zachęcił obecnych do wsparcia finansowego jego wyprawy.

Radny Grzegorz Fiałkowski odczytał list gratulacyjny dla Dariusza Borowiaka od Posła RP Leszka Galemby, a Starosta Kolski wraz z Przewodniczącym Rady wręczyli upominek.

Podczas XLV sesji radni Powiatu Kolskiego podjęli 13 uchwał, które dotyczyły m.in.:

– udzielenia pomocy finansowej dla Muzeum Technik Ceramicznych w Kole, Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury w Dąbiu, Gminny Ośrodek Kultury w Kłodawie;

– ustalenia zasad udzielania dotacji spółkom wodnym z budżetu Powiatu Kolskiego, trybu postępowania o udzielenie tych dotacji oraz sposobu ich rozliczania i kontroli;

– wprowadzenia zmian do budżetu powiatu na 2018r.;

– ustalenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających na realizację określonych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Kolskim w 2018r.;

– wprowadzenia zmian do wieloletniej prognozy finansowej powiatu kolskiego na lata 2018-2027.;

W punkcie zapytania i interpelacje głos zabrali:

1. Radny Zdzisław Domański

Odniósł się do stanu dróg na terenie gminy Chodów i Kłodawa, które zostały zniszczone przez samochody ciężarowe, które wożą ciężkie materiały budowlane, w związku z remontem torów kolejowych przez PKP. Jeżeli inwestor nie naprawi szkód, to zdaniem radnego należy wystąpić do Wojewody Wielkopolskiego o cofnięcie pozwolenia na budowę dla PKP. Należy również zwrócić się do Policji o zwiększenie ilości patroli na tych drogach.

2) Radny Grzegorz Fiałkowski

Popiera wypowiedź radnego Zdzisława Domańskiego dot. zwiększenia nadzoru odpowiednich służb na drogach gminnych.

3) Radny Ryszard Kasiorek

a) zwrócił się z prośbą o kontynuację programu usuwania azbestu na terenie powiatu kolskiego;

b) ostatnio na placu budowy szpitala wydarzył się śmiertelny wypadek, na jak długo zostaną wstrzymane pracę remontowe w szpitalu?

c) uważa, że należy pozyskiwać więcej środków zewnętrznych na remonty dróg w powiecie kolskim.

4) Przewodniczący Rady Marek Tomicki

Zwrócił uwagę, na jakość remontów dróg. Należy wykonywać remonty lepiej i staranniej z wykorzystaniem dobrego materiału. Zgłosił zły stan drogi Dębno Pobroboszczowskie – Kiejsze. Na remont powyższego odcinka drogi była sporządzona dokumentacja techniczna i niestety nie została wykorzystana. Proponuje, aby przygotować ponownie taką dokumentację i aplikować o środki zewnętrzne.

5) Radny Marek Kowalewski

Uważa, że należy remontować mniejsze odcinki drogi, ale w miarę dokładnie, tj. odnowa nawierzchni drogi z poboczem przy jednoczesnym odtworzeniem rowów.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Kole, autor: Malwina Morzycka

 

Ogłoszenie płatne

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Informacje zwrotne.
Zobacz wszystkie komentarze.

Telefon interwencyjny

Widziałeś(aś) coś ważnego? Chcesz się podzielić informacją?
Masz problem i nie wiesz co robić?

Zadzwoń!
Anonimowość gwarantowana!

600 152 526