Sesja Rady Gminy Grzegorzew [WIDEO]

Autor: kurier-kolski.pl | 30.03.2018

27 marca br. w Gminnej Świetlicy odbyła się sesja Rady Gminy Grzegorzew. Radni mieli do rozpatrzenia 9 projektów uchwal, jednak na wniosek części z nich jedna – „w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Grzegorzew i zawarcia w tej sprawie umowy pomiędzy Gminą Grzegorzew a Powiatem Kolskim” została wycofana z porządku obrad, a w związku z tym uchwała o zmianach w budżecie stała się bezzasadna i została także zdjęta, ale już na wniosek Przewodniczącego Rady Waldemara Banasiaka. Zdjęta przez radnych uchwała dotyczyła remontów w gminie dwóch dróg powiatowych: w Bylicach i w Barłogach. Nie wiadomo jak taka decyzja wpłynie na dalszy los tych inwestycji. W czasie sesji Rady miała też miejsce miła uroczystość wręczenia przez myśliwych zbiórkowych pieniędzy dla rodziny z Gm. Grzegorzew, która w styczniu br. została dotkliwie dotknięta stratami w wyniku Orkanu Fryderyka. Zachęcamy do obejrzenia pod spodem relacji foto i wideo z sesji.

 

Porządek obrad Sesji przewidywał:

 1. Otwarcie Sesji .
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XXXIII Sesji Rady Gminy.
 4. Informacja Wójta Gminy o pracy w okresie międzysesyjnym.
 5. Interpelacje i zapytania Radnych.
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXIII/143/2017 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Grzegorzew dla Powiatu Kolskiego na realizację zadania pn. „ Przebudowa mostu na rzece Rgilewce w miejscowości Grzegorzew ”.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Grzegorzew i zawarcia w tej sprawie umowy pomiędzy Gminą Grzegorzew a Powiatem Kolskim.
 1. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2018.
 2. Podjęcie uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grzegorzew.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Grzegorzew na 2018 rok.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Grzegorzew na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Grzegorzew.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiary godzin dla dyrektorów, wicedyrektorów szkół i nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w szkołach oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Grzegorzew, realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.

15.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

 1. Wolne wnioski, głosy.
 2. Zamknięcie obrad XXXIV Sesji Rady Gminy Grzegorzew.

Obrady otworzył Przewodniczący Rady Gminy Grzegorzew Waldemar Banasiak i powitał wszystkich przybyłych na obrady. Potem głos zabrała Wójt Gminy Grzegorzew Bożena Dominiak, która przedstawiła obszerne sprawozdanie ze swojej działalności (patrz – nagranie wideo pod spodem – KLIKNIJ NA OBRAZ BY OBEJRZEĆ).

Nim jednak zabrała głos Pani Wójt, w trakcie ustalania porządku obrad doszło do niespodziewanej sytuacji, gdy w wyniku ożywionej dyskusji i na wniosek grupy radnych, którzy twierdzili, że nie mieli możliwości zapoznać się z materiałami dotyczącymi projektu uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Kolskim, przegłosowano zdjęcie tego punktu. Wójt Bożena Dominiak bezskutecznie próbowała przekonywać radnych, że przecież informowała o wszystkim i każdemu wiadome jest, że drogi powiatowe w Bylicach i w Barłogach są w złym stanie i wymagają pilnego remontu. Nie przyniosły też skutku apele, że opóźnienie to może negatywnie odbić się na inwestycjach, a nawet je uniemożliwić. W tym samym dniu zakończyła się trzy godziny wcześniej sesja Rady Powiatu Kolskiego, podczas której właśnie budowy dróg i porozumienia w tej sprawie z gminami zajęły dużo miejsca w dyskusji, a radni powiatowi zadecydowali także już o zawarciu pierwszych porozumień. W gronie tym niestety nie było Gminy Grzegorzew, gdyż sesje rad rozminęły się i nie było uchwały grzegorzewskiej rady w tym temacie. Wycofanie kilka godzin później przez gminnych radnych tej uchwały jeszcze bardziej skomplikowało i odwlekło sprawę o kolejny długi okres. Czy nie zagrozi to całej inwestycji i czy powiat w międzyczasie nie rozdysponuje pieniędzy na inne gminy?

 

W uzasadnieniu do zdjętej uchwały napisano:

„Podjęcie przedmiotowej uchwały ma na celu wspólną realizację z Powiatem Kolskim zadań w zakresie poprawy stanu infrastruktury na drogach powiatowych położonych na terenie Gminy Grzegorzew polegających na :

 • „ Przebudowie drogi powiatowej 3429P w miejscowości Bylice ”
 • „ Przebudowie drogi powiatowej 3428P w miejscowości Barłogi „

Na cel realizacji przebudowy dróg powiatowych w miejscowości Bylice i Barłogi, na odcinkach do 1 km każdy, przeznacza się z budżetu Gminy Grzegorzew na 2018 rok środki finansowe w wysokości 200.000 zł.

Realizację w/w zadań uzasadnia bardzo zły stan techniczny nawierzchni zarówno dróg w Bylicach jak i Barłogach wymagający pilnej interwencji celem zapewnienia podstawowych warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego. Biorąc pod uwagę powyższe podjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione.”

Po sprawozdaniu z działalności Wójta miała miejsce miła uroczystość na sali Świetlicy Gminnej. Przedstawiciele myśliwych zareagowali na apel wystosowany przez władze gminy, między innymi na stronie internetowej UG Grzegorzew (pod spodem podajemy tekst tego apelu), i zebrali pieniądze na pomoc rodzinie z Gminy Grzegorzew, która straciła 15 krów w wyniku porażenia prądem w czasie styczniowego Orkanu Fryderyka. Rodzina poniosła olbrzymie straty i została bez środków do życia. Zachęcamy do obejrzenia tej części sesji Rady na naszym nagraniu wideo.

APEL ZE STRONY URZĘDU GMINY GRZEGORZEW:

Ogłoszenie płatne

Tekst, foto i wideo: MARIUSZ KOZAJDA

 

Subskrybuj
Powiadom o
guest
1 Komentarz
Najnowsze.
Najstarsze. Najbardziej oceniony.
Informacje zwrotne.
Zobacz wszystkie komentarze.

Telefon interwencyjny

Widziałeś(aś) coś ważnego? Chcesz się podzielić informacją?
Masz problem i nie wiesz co robić?

Zadzwoń!
Anonimowość gwarantowana!

600 152 526