W środę 51.sesja Rady Miejskiej w Kole, m.in.: wyniki KTBS, modernizacje Wodociągów, skarga na Wojewodę o zmianę nazwy ul. 20 Stycznia, nowe kryteria sprzedaży mieszkań komunalnych i uhonorowanie R. Andre

Autor: kurier-kolski.pl | 30.01.2018

W najbliższą środę, 31 stycznia br., o godzinie 11:00 w sali obrad Ratusza w Kole odbędzie się 51.sesja Rady Miejskiej w Kole. W planie przewiduje się długo oczekiwaną informację o wynikach ekonomilczno-finansowych KTBS, ale dopiero za rok 2015. O 2016 roku cisza. Ma być też po raz trzeci kontrowersyjny w oczach radnych projekt uchwały w sprawie „Wieloletniego planu i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2018-2020”. Radni mają potem rozważyć złożenie skargi do WSA na decyzję Wojewody Wielkopolskiego zmieniającą nazwę ulicy 20 Stycznia na Ignacego Paderewskiego, a także mają zająć się ponownie ustaleniem nowych kryteriów sprzedaży z bonifikatami lokali komunalnych ich lokatorom. W planie sesji jest 10 mieszkań, których lokatorzy wystąpili o taki wykup. Na koniec ma powrócić ponownie sprawa zmian w Budżecie Miasta, a radni mają podjąć uchwałę o nadaniu Honorowego Obywatelstwa Miasta Koła kolskiemu przedsiębiorcy Robertowi Andre. Jutro i w kolejnych dniach zapraszamy na relację na naszym portalu z poszczególnych tematów.

 

Porządek jutrzejszych obrad Rady Miejskiej w Kole:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Powitanie gości.
 4. Propozycje do porządku obrad.
 5. Informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza.
 6. Interpelacje i zapytania.
 7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 8. Informacja o wynikach ekonomiczno-finansowych za 2015 rok Kolskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kole na rok 2018.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Koła.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2018-2020.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały XVI/158/2015 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie  określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Miejską Koło w zakresie odbierana odpadów komunalnych od właścicieli  nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Koło.( dot. ul. Sportowej i ul. Zawadzkiego)
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Koło.( dot. ul. Słonecznej)
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia skargi na zarządzenie zastępcze Wojewody Wielkopolskiego z dnia 5 stycznia 2018 r. nr KN-I-4102.1.2018.22.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kryteriów przeznaczenia do sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Garncarskiej 9 w Kole stanowiącego własność Gminy Miejskiej w Kole i udzielenia bonifikaty.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Garncarskiej 10 w Kole stanowiącego własność Gminy Miejskiej Koło i udzielenia bonifikaty.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Garncarskiej 32 w Kole stanowiącego własność Gminy Miejskiej Koło i udzielenia bonifikaty.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Grodzkiej 16 w Kole stanowiącego własność Gminy Miejskiej w Kole i udzielenia bonifikaty.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Kolejowej 32 w Kole stanowiącego własność Gminy Miejskiej Koło i udzielenia bonifikaty.
 22. Podjęcie uchwały  sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Toruńskiej 103 w Kole stanowiącego własność Gminy Miejskiej Koło i udzielenia bonifikaty.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Zawadzkiego 9  w Kole stanowiącego własność Gminy Miejskiej Koło i udzielenia bonifikaty. ( lokal nr 2)
 24. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Zawadzkiego 9   w Kole stanowiącego własność Gminy  Miejskiej Koło i udzielenia bonifikaty.( lokal nr 4)
 25. Podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Zawadzkiego 9  w Kole stanowiącego własność Gminy Miejskiej Koło i udzielenia bonifikaty.( lokal nr 15)
 26. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu  mieszkalnego przy ul. Zawadzkiego 22 w Kole stanowiącego własność Gminy Miejskiej Koło i udzielenia bonifikaty.
 27. Podjęcie uchwały w spawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania  wykorzystania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego oraz szkołom zakładanym i prowadzonym na terenie Gminy Miejskiej Koło przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie.
 28. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2025.
 29. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Miasta Koła na 2018 rok.
 30. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Koła Panu Robertowi Andre.
 31. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kole o złożonych w okresie międzysesyjnym interpelacjach.
 32. Wolne głosy i wnioski.
 33. Protokół z XLIX Sesji Rady Miejskiej w Kole.
 34. Protokół z L Sesji Rady Miejskiej w Kole.
 35. Zamknięcie obrad LI Sesji Rady Miejskiej w Kole.

Źródło: UM w Kole

Subskrybuj
Powiadom o
guest
11 komentarzy
Najnowsze.
Najstarsze. Najbardziej oceniony.
Informacje zwrotne.
Zobacz wszystkie komentarze.
erfahrung lovoo
2 lat temu

lovoo chat weg lovoo online obwohl offline http://lovooeinloggen.com/

Prawoo
Prawoo
6 lat temu

Skoro w roku 2018 preferuje się sprawozdanie finansowe za rok 2015 to jak zostały zamknięte rozliczenia budżetowe następnych lat ????Skąd biorą się wszelkie nie dopłaty naliczane lokatorom za okresy bieżące????Jaka jest faktycznie kondycja finansowa Spółki????Dla mnie to jedna wielka sciema której skłaniają się Służby Specjalne!!!!!

trz
trz
6 lat temu

sprawozdanie za 2015 w 2018 – po trzech latach?

Anonimowo
Anonimowo
6 lat temu

A co ze sprawozdaniem MZEC.

Blue Sea of Ibrox
Blue Sea of Ibrox
6 lat temu

Powinien o tym wiedzieć Wojeowoda! A gdzie 2016r.? Co tu się w ogóle dzieje?!

Gość
Gość
6 lat temu

Dlaczego dopiero teraz KTBS przedstawia sprawozdanie za 2015rok?

Czy to nie chore wszystko w tym Kole?

Wujek Chłodek
Wujek Chłodek
6 lat temu

Może są opóźnieni w … rozliczeniach?

Mleczarz Probst
Mleczarz Probst
6 lat temu

Dlaczego dopiero teraz KTBS przedstawia sprawozdanie za 2015rok?

Gość
Gość
6 lat temu

Sprawozdania KTBS w tej kadencji jeszcze nie było .

Telefon interwencyjny

Widziałeś(aś) coś ważnego? Chcesz się podzielić informacją?
Masz problem i nie wiesz co robić?

Zadzwoń!
Anonimowość gwarantowana!

600 152 526