Tu będzie z prawdziwego zdarzenia Muzeum! Miasto zakupiło zabytkowy dawny Sejmik na siedzibę MTC w Kole

Autor: kurier-kolski.pl | 22.01.2018

29 grudnia ub. roku, tuż po sesji budżetowej, na której kolscy radni ustalili wydatki na 2018 rok, doszło do podpisania aktu notarialnego pomiędzy Powiatem Kolskim a Gminą Miejską Koło, na mocy którego miasto stało się właścicielem posesji przy ul. Mickiewicza w Kole składającej się ze sporej działki gruntowej wraz ze stojącym na niej zabytkowym budynkiem dawnego Sejmiku, dawnym Internatem Szkoły nr 30,a potem SOSW. Nową siedzibę znajdzie tam kolskie Muzeum Technik Ceramicznych, które od wielu lat gnieździ się w bardzo ciasnych pomieszczeniach przy pobliskiej ul. Kajki. Jakie są zamierzenia władz i dyrekcji placówki? Ma tu powstać z prawdziwego zdarzenia Muzeum z wystawami multimedialnymi, które może przyciągnąć do Koła rzesze turystów. Nie jest to mrzonka, bo warto pamiętać, że Koło leży przy ruchliwej trasie Poznań-Warszawa i blisko autostrady A2, a ręcznie malowana ceramika cieszy się coraz większym zainteresowaniem w kraju i za granicą.

 

Radni Miasta Koła wpierw wpisali przeniesienie Muzeum Technik Ceramicznych do Strategii Rozwoju Miasta Koła, a następnie zabezpieczyli w budżecie miasta pieniądze na jego wykup od powiatu. Łącznie za ten okazały gmach mający 450 m. kw. wraz z dużą działką miasto ma zapłacić Starostwu 580.000 zł, podzielone na kilka rat. Jest to kwota wyliczona z dużym upustem od faktycznej wyceny, bo należy zaznaczyć, że Sejmik w środku jest zadbany, ma wyremontowany dach i wstawione nowe okna. Remontu wymaga jedynie elewacja, ogrodzenie oraz trzeba dokonać adaptacji wnętrza na cele muzealne, według potrzeb placówki.

29 grudnia ub.r. doszło do podpisania niezbędnych dokumentów pomiędzy reprezentującą Miasto Koła Zastępcą Burmistrza Elżbietą Modrzejewską a Starostą Kolskim Wieńczysławem Oblizajkiem, który po tym fakcie symbolicznie wręczył na jej ręce klucze do bramy posesji i do samego budynku.

-Niezwykle się cieszę, że doszło do podpisania tego aktu notarialnego – powiedziała w rozmowie telefonicznej  Wiceburmistrz Modrzejewska – To bardzo ważny dzień dla kolskiej kultury i niezwykle istotne wydarzenie dla całego miasta, bardzo korzystne dla Koła i jego mieszkańców.

ZACHĘCAMY DO OBEJRZENIA KRÓTKIEJ RELACJI WIDEO Z 38. SESJI RADY MIEJSKIEJ W KOLE – DYSKUSJI W SPRAWIE PODJĘCIA UCHWAŁY INTENCYJNEJ DOTYCZĄCEJ ZAKUPU GMACHU SEJMIKU OD POWIATU KOLSKIEGO:

Obecna siedziba kolskiego Muzeum, w ostatnim budynku przy ul. Kajki , to tak naprawdę zwyczajna i brzydka prowizorka. Niewielka kamieniczka mieszkalna zaadaptowana wiele lat temu na potrzeby muzealne, nie spełnia wcale swojej roli. Placówka dosłownie dusi się w niej, a trzy małe salki  uniemożliwiają jej rozwój. Niecałe 90 m. kw. powierzchni wystawienniczej stawia nasze Muzeum pod tym względem na samym szarym końcu w skali całego kraju i zapewne trudno byłoby w całej Polsce znaleźć inne muzeum borykające się z aż tak wielkimi problemami lokalowymi! Przecież to już XXI wiek, gdzie muzea nawet w maleńkich, dużo mniejszych od naszego Koła miasteczkach, mogą pochwalić się świetnymi, przestronnymi i multimedialnymi placówkami muzealnymi. Tak jest wszędzie, ale oczywiście nie w Kole!

90 metrów kw. to jedynie dwie małe salki na parterze oraz jedna na piętrze. Co można w nich zrobić? Co wystawić? Niestety, bardzo niewiele. Mimo to dyrekcja placówki od lat dwoi się i troi, by nawet ten skrawek powierzchni wykorzystać jak najlepiej.  Jednak ciężko tak naprawdę rozwinąć skrzydła, gdy są one podcięte… We wcześniejszym okresie, byłemu dyrektorowi Krzysztofowi Witkowskiemu udało się zrobić naprawdę wiele, bo z pomocą sponsorów i Rady Muzeum wyremontował całkowicie siedzibę placówki. Jednak na tym koniec. Nie da się jej w żaden sposób powiększyć jej czy rozbudować.

Obecny dyrektor Tomasz Nuszkiewicz cieszy się, że w końcu będzie mógł rozwinąć skrzydła. Jakie ma wstępne plany? Ogólnie chce realizować wcześniej przyjętą przez radnych koncepcję zawartą w Strategii Rozwoju Miasta (opisana jest w dalszej części artykułu), a także zamierza zaproponować jeszcze pewne inne, ciekawe rozwiązania. Jednym z nich jest przeniesienie stałej wystawy ceramiki z poddasza Ratusza do nowej siedziby Muzeum, a na poddaszu mogłaby zostać wtedy zorganizowana wystawa dotycząca historii Miasta Koła, której bardzo brakuje obecnie. Nuszkiewicz planuje pozyskać dla naszego Muzeum niezwykle cenne eksponaty kolskiej ceramiki znajdujące się obecnie w magazynach Muzeum Narodowego w Warszawie i innych muzeach w całym kraju oraz chce stworzyć w salach Sejmiku potężną wystawę ceramiki, jakiej nigdy w Kole nie było, ani nie ma nigdzie w całym kraju. To ogromne i ambitne zamierzenie.

Kolejny ciekawy pomysł dyrektora to propozycja przeniesienia na plac z tyłu Sejmiku kolskiego drewnianego Spichlerza oraz oryginalnego zabytkowego pieca do wypalania wyrobów z dawnej Fabryki Fajansu, które obecnie znajdują się w prywatnych rękach. Przy dalszej życzliwości radnych będzie możliwość realizacji tych zamierzeń i pozyskania większości środków na ich realizację ze źródeł zewnętrznych tak, by nie obciążać zbytnio budżetu miasta.

**********************************************************************************

Pomysł przeznaczenia budynku dawnego Sejmiku na potrzeby kolskiego Muzeum zrodził się już 7 lat temu, a wyszedł od Starosty Kolskiego Wieńczysława Oblizajka, który od dawna zasiada w Radzie Muzeum – ciele kontrolnym i doradczym przy tej placówce. Jednak wówczas ta koncepcja nie zainteresowała wcale władz naszego miasta w osobie poprzedniego burmistrza. Starosta Kolski Wieńczysław Oblizajek, będący równocześnie wiceprzewodniczącym Rady Muzeum, na jednym ze spotkań tego ciała kolegialnego wyszedł z pomysłem, że doskonałym miejscem na Muzeum byłby dawny budynek Sejmiku Powiatowego przy ul. Mickiewicza. Potem sprawa trafiła już oficjalnie pod obrady Zarządu Powiatu Kolskiego, którego członkowie udzielili Staroście upoważnienia do rozpoczęcia rozmów z władzami miasta Koła. Następnie Starosta oficjalnie poruszył tę sprawę na sesji Rady Powiatu Kolskiego. Był to czerwiec 2011 roku. A już w tej kadencji samorządu propozycja została ponowiona i żywe zainteresowanie nią wykazali Burmistrz Stanisław Maciaszek oraz niemal wszyscy kolscy radni miejscy.

– Trudno powiedzieć czy Muzeum w Kole to jest tak naprawdę muzeum czy nie – mówił do radnych powiatowych na sesji kilka lat temu Starosta Wieńczysław Oblizajek (na zdjęciu pod spodem) – Zgodnie z nazwą powinny być w nim prezentowane techniki ceramiczne, a nie można ich prezentować ze względu na brak miejsca. Jestem członkiem Rady Muzeum i widzę ten problem, który wielokrotnie przez Radę Muzeum był sygnalizowany władzom Koła.

Starsi mieszkańcy Koła doskonale wiedzą o jaki budynek chodzi. Młodszym niestety niewiele albo nawet nic o nim nie wiadomo. A przecież gmach dawnego kolskiego Sejmiku Powiatowego to jeden z ciekawszych i cenniejszych zabytków naszego miasta, który obecnie – przynajmniej z zewnątrz – wygląda mało ciekawie i wymaga odnowienia.

Znajdujący się przy ul. Mickiewicza 27, za mostem od strony Kaliskiego Przedmieścia, na zakręcie jezdni tuż naprzeciw dawnej „szkoły specjalnej” (niedawno przeprowadzono SOSW na ul. Kolejową), został wybudowany w latach 1880-90 w pięknym stylu klasycystycznym jako willa mieszkalna przez dra Henryka Fiałkowskiego – budowniczego i pierwszego dyrektora kolskiego szpitala powiatowego. Później, w latach 1918-1939, była tu siedziba Sejmiku Powiatowego, a po wojnie, w latach 1955-61 siedziba Szkoły Podstawowej nr 4 (aktualnie nr 2 przy ul. Poniatowskiego).

Dostojny zabytkowy budynek ma nie tylko świetną prezencję i idealną lokalizację przy głównej ulicy kolskiej Starówki, ale także dużą powierzchnię 450 metrów kwadratowych. Otoczony jest obszernym, ogrodzonym placem, na którym znajdują się dodatkowe budynki gospodarcze. To wymarzona siedziba dla Muzeum Technik Ceramicznych zapewniająca mu duże powierzchnie wystawiennicze oraz teren do rozwoju na przyszłość! A najważniejsze jest to, że pieniądze na remonty i rozbudowy placówki można w większości pozyskać z województwa oraz z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. O ile tylko – rzecz jasna – UM zrobi starania w tym kierunku.

Gdy w 1974 r. pojawiła się koncepcja zorganizowania w Kole Muzeum Ceramiki, w zamyśle pomysłodawców miało ono obejmować nie tylko wyroby ceramiczne, ale zamierzano w istniejących zabudowaniach fabrycznych po Freudenreichach wydzielić część z zachowanym oryginalnym piecem do wypału fajansu (na zdjęciu obok) i tam stworzyć skansen produkcji wyrobów ceramicznych wraz z prezentacją wyrobu fajansu (technik ceramicznych). Planowano także zaadoptować willę Czesława Freudenreicha i w niej urządzić muzeum. Niestety, żadnego z tych ambitnych zamierzeń nie udało się realizować… Dziś dawna Fabryka Fajansu jest prywatnym centrum handlowym, a willa fabrykanta także jest w prywatnych rękach innej osoby, kobiety narodowości niemieckiej mieszkającej w Niemczech. Jednak wiele z tamtych niezrealizowanych planów może ziścić się właśnie teraz, gdy Muzeum ma odpowiednią siedzibę, taką jak zabytkowy Sejmik.

Dwa lata temu kolscy radni przyjęli uchwałą ważny dla naszego miasta dokument – Strategię Rozwoju Miasta Koła na lata 2016-2020, w którym zawarli m.in. pomysł przejęcia od Starostwa Powiatowego zabytkowej willi, znanej nam bardziej jako „Sejmik”, i umieszczenia w nim  Muzeum Technik Ceramicznych. Jakie wizje przyjęli kolscy radni w Strategii odnośnie budynku Sejmiku jako siedziby Muzeum?

W związku z wpisaniem w Strategii Rozwoju Miasta Koła w celach strategicznych i programach operacyjnych Gminy Miejskiej Koło „Działanie 3.1.9 Rozwój Muzeum Technik Ceramicznych, opis Działania: Pozyskanie budynku Willi „Sejmik” i adaptacja budynku na cele muzealne” ma nastąpić digitalizacja kolekcji muzealnej i wykonanie fotografii oraz skanów obiektów z kolekcji, a potem udostępnienie ich szerszemu kręgowi odbiorców.

Zakres przedsięwzięcia ma obejmować:
* zakup nieruchomości od Powiatu Kolskiego,
* remont elewacji,
* adaptację budynku na cele ekspozycji Muzeum Technik Ceramicznych w Kole, a w tym:
1.Stworzenie wystawy stałej ceramiki ze zbiorów własnych Muzeum oraz depozytów z innych muzeów w całym kraju, m.in. z Muzeum Narodowego w Warszawie oraz prywatnych kolekcji,
2.Stworzenie wystawy stałej prac światowej sławy grafika Janusza Kapusty – Honorowego Obywatela Miasta Koła.

Na potrzeby wystaw czasowych Muzeum:
– stworzenie sal na zajęcia edukacyjne dla dzieci, młodzieży i seniorów,
– utworzenie pracowni dygitalizacji,
– zorganizowanie magazynu zbiorów muzealnych,
a poza tym: stworzenie pomieszczeń administracyjnych na potrzeby Muzeum oraz pomieszczeń dla Punktu Informacji Turystycznej Miasta Koła.

Od strony ulicy Sejmikowej ma zostać wybudowany parking oraz nowy wjazd na teren Sejmiku. Powierzchnia całej działki to prawie 0,32 ha, a więc całkiem sporo, co pozwoli na postawienie w tym miejscu dodatkowych pawilonów wystawienniczych.

W planach jest również przeniesienie na teren działki drewnianego budynku mieszkalnego o konstrukcji zrębowej jako przykładu tradycyjnego budownictwa wiejskiego Ziemi Kolskiej i stworzenie wewnątrz niego stałej ekspozycji sztuki ludowej okolic Koła.

Finansowanie tego zadania pochodziłoby ze środków własnych naszego miasta, ale także z funduszy Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego i innych programów operacyjnych Unii Europejskiej oraz projektów Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

**********************************************************************************

Dzięki zakupowi Sejmiku, kolskie Muzeum ma realną szansę stać się wyjątkową w skali całego kraju placówką, która w założeniach, jakie przyjęli radni w Strategii Rozwoju Miasta Koła, ma spełniać wiele funkcji, do tej pory niemożliwych do zrealizowania, głównie z powodu ciasnoty.

To już nie będzie tylko Muzeum, ale prężny ośrodek kultury, historii i muzealnictwa na mapie naszego kraju, który ma szansę przyciągać ciekawskich, turystów i miłośników zabytków z całej Polski! Gmach zabytkowego dawnego Sejmiku Powiatowego stanie się prawdziwą perełką kolskiej Starówki, zaraz po Ratuszu i naszych wspaniałych świątyniach.

Opracowanie, foto i wideo: MARIUSZ KOZAJDA

A co na to nasi Czytelnicy? Czy podoba Wam się pomysł przeniesienia kolskiego Muzeum do zabytkowego budynku dawnego Sejmiku oraz plany pozyskania pieniędzy na jego rozwój z województwa i Ministerstwa? Prosimy o Wasze opinie i komentarze pod artykułem.

68 odpowiedzi do wpisu

 1. jakoś dziwnie

  Dzieciaczki ze szkoły specjalnej wynieśli na kolejową..przykre.Z jednej strony super muzeum większe, stałe wystawy ale z drugiej, ani nauczyciele ani rodzice ani tym bardziej dzieci nie mieli nic do powiedzenia?

 2. Dr Krzysztof Witkowski

  Nareszcie. Bardzo dobra decyzja. To idealny budynek na instytucję muzealną i powinno to się odbyć już wcześniej. Pamietam, że Pan Starosta od zawsze proponował miastu sprzedaż tego obiektu i byłem tego gorącym orędownikiem. W tamtym czasie zakup okazał się jednak niemożliwy dlatego starałem się chociaż zorganizować stałą wystawę ceramiki w kolskim Ratuszu, co się udało. Obecna decyzja to najlepsza z możliwych dla tej instytucji. Jest szansa, że w Kole powstanie Muzeum na miarę XXI wieku, a wyremontowany budynek obecnie zajmowany przez muzeum można przeznaczyć na mieszkania.

 3. Uuuu

  Do jakoś dziwnie. Nie pisz że nikt nie pytał bo pytał a ponadto to sprawa starostwa a nie miasta.Odkad pamiętam wszyscy narzekali że internat był za ciasny a droga przez ulicę do szkoły naprzeciwko niebezpieczna.Ludziom to zawsze źle i niedobrze!Za dużo w d…. i poprzewracało się w głowkach. Państwo daje na wszystko a mimo to ciągle mało i mało .

 4. Michał

  No w koncu! Brawo radni

 5. Mleczarz Probst

  Brawo Rada! No, klakiery atakujcie mnie, bo znowu przynudzam..

 6. Anonim

  Wyjątkowo urokliwy budynek idealny na taki cel.W końcu coś dobrego w tym naszym Kole.

 7. Piotr Śniegocki

  Ładnie i pięknie, tylko żeby to osiągnąć potrzebne są pieniądze, nie takie jak w Kościelcu ale tez duże. Na początek trzeba przygotować dokumentację, na podstawie której będzie można starać się o dotacje. Te pieniądze musi wyłożyć miasto i Radni, czas ucieka, koszty utrzymania się kumulują.
  Ja ze swojej strony jak już wielokrotnie deklarowałem udostępnię swoja kolekcje, która cały czas się powiększa. A mając jedyne tego rodzaju Muzeum w Polsce jestem wstanie przekonać kolekcjonerów fajansu do przekazywania przedmiotów które wzbogacą tą placówkę.

 8. Anonim

  @Mleczarz
  Znowu przynudzasz .Napisz coś co warto przeczytać…Jak na naczelnego klakiera tej loży szyderców marna wstawka

 9. Anonim

  @mlecarz stary dziadku wyluzuj .

 10. Bohun

  Panie Piotrze pełna zgoda i tacy właśnie pasjonaci jak Pan mogą zdziałać na tym polu bardzo wiele kibicuję Panu z całych sił .

 11. Anna

  Proponuję te ćwierć miliona z pomnika….

 12. pismak

  Klakierstwo w wykonaniu Mleczarza jest już żenujące.

 13. Natalka

  Nareszcie bardzo fajnie że Semik jest Miasta i nie interesuje mnie czy to zasługa tego czy tego ja jako mieszkaniec kibicuję wszystkim którzy są za .

 14. Mleczarz Probst

  Na klakierów zawsze możemy liczyć

 15. Kolo

  To daj się wypowiedzieć innym jesteś nudny jak flaki z olejem

 16. Gość

  Wokół pomnika nie róbmy w tej chwili nic tam można jakoś dotrzeć.
  Skupmy się teraz na sejmiku .
  Wydział promocji może sie popisać teraz pozyskiwaniem kasy .
  Wyremontowany sejmik i w nim muzeum to będzie duża promocja miasta.
  Radni pomogą przerzucić pieniądze miedzy paragrafami.

 17. Blue Sea of Ibrox

  Super posunięcie Rady! Gratulacje! A klakiery niech psioczą!

 18. Janusz Kupczak

  Bardzo dobra i mądra decyzja .

 19. Anonim

  I bardzo dobrze super się stało zróbmy w końcu w naszym mieście coś dobrze od początku do końca na miarę 21 wieku

 20. Blue Sea of Ibrox

  Nie było by to możliwe gdyby nie Rada! Szczególne podziękowania dla Radnych z Kolejowej!

 21. Janina

  A ja się pytam co z dawną biblioteką przy ulicy Sienkiewicza?Tam jest tragedia wszystko się sypie.Nie rozumiem jak można spokojnie patrzeć na ten piękny niszczejący budynek.Gdzie jest właściciel i dlaczego wyprowadzono z niego miejska bibliotekę na dworzec skutkiem czego kolejny kolski zabytek popada w ruinę.

 22. Mleczarz Probst

  Dawna biblioteka chyba jest na gruncie Kościoła Luterańskiego..

  • kurier-kolski.pl

   Ten budynek to dawna tzw. Pastorówka i jest własnością Parafii Ewangelicko-Augsburskiej z siedzibą w Koninie. Wcześniej miasto wynajmowało go pod Bibliotekę, dbało o budynek, coś tam go konserwowało, ogrzewało. Potem zapadła decyzja poprzednich władz miasta o przeniesieniu Biblioteki na dworzec PKP, na ul. Kolejową. Tam placówka miała mieć super warunki, dużo więcej miejsca, a miasto miało płacić mniejszy czynsz. A co się okazało? Wszystko to było kłamstwo!!! Biblioteka na dworcu kolejowym ma tyle samo miejsca co na Sienkiewicza, za to płaci jeszcze wyższy czynsz, nie ma odpowiednich warunków lokalowych, nie ma magazynów na książki, piwnice są non stop zalewane wodą i stoją puste, a czytelnicy mają w większości dalej do siedziby Biblioteki niż mieli przed przeprowadzką. Na dodatek opuszczony zabytkowy budynek dawnej Pastorówki stoi pusty i popada w ruinę! Taka jest przykra prawda… Pozdrawiam. Mariusz Kozajda

 23. airam

  PANIE REDAKTORZE!
  usunieto moj komentarz z godz. ok. 16. dzieiszego dnia. Czyzby niewygodne postulaty i pytania w Pana trone tez?

  • kurier-kolski.pl

   Witam. Proszę nie pisać głupot. Nie usuwałem żadnego komentarza ani dziś, ani w ostatnich kilku miesiącach. Nie wiem w ogóle o co chodzi. O sianie fermentu? Może zwyczajnie było coś źle wpisane gdzieś w którąś w rubryk i system odrzucił komentarz, a nie od razu jakieś żale i oskarżenia, że niby ja usuwam komentarze. Wiele razy już wyjaśniałem, że wystarczy napisać komentarz i wpisać TYLKO swój nick (pseudonim). Nie potrzeba wypełniać innych rubryk, czyli e-maila i witryny. Pozdrawiam. Mariusz Kozajda

 24. Kolanin

  Miasto ma zapłacić staroscie z PSL-580.000 zł!!!!,Dodać koszty remontu elewacji,fundamentow i przystosowania do muzeum-no 200.000 zł skromnie.Za 800.000,to nowy sejmik by się pobudowało.Gratuluje staroście z PSL dobrego interesu.Ciekawe czy miasto robiło wycenę tego budynku,bo jeśli nie ,to współczuje radnym i p.burmistrz.

  • kurier-kolski.pl

   Po pierwsze to miasto nie płaci staroście z PSL do jego kieszeni tylko Powiatowi Kolskiemu. A po drugie to jest wysokiej klasy ZABYTEK wpisany do Rejestru Zabytków i chroniony prawem, na straży którego stoi Minister Kultury i Konserwator Zabytków!!! To jest spuścizna naszych przodków, historia, tradycja, to jest cenny relikt dawnej Rzeczypospolitej, których mamy już w Polsce niewiele i trzeba je za wszelką cenę i każdym kosztem chronić, bronić i remontować, by zachować dla naszych dzieci i wnuków. Jeśli Kolanin przeliczasz wszystko na kasę, a nie na patriotyzm, to żal mi Ciebie. To przykre. Z takim myśleniem, to nasze Ministerstwo Kultury musiałoby niemal się zlikwidować. Nie tędy droga. Pozdrawiam. Mariusz Kozajda

 25. Jadwiga

  @Blu coś tam
  Przestań uprawiać klakierstwo nie napisałeś nic na temat artykułu,ciągle kogoś atakujesz wyluzuj facet to staje się nudne !!!

 26. Bohun

  @Janina
  Pastorówka nie jest własnością Miasta .

 27. kolanin100000000

  Właśnie najbardziej w Kole tego brakuje. Komu ma to służyć zobaczcie jak miasto umiera a ludzie którzy nie powinni rządzą naszym miastem.Proponuję zamek jeszcze odbudować i będzie ok.

 28. Karol

  To kolejny obiekt który powinien stać się wizytówką Miasta teraz do czynów ..

 29. Mleczarz Probst

  Tak jak napisałem powyżej już. No, poraz pierwszy zgadzam sie z moim waflem Bohunem 🙂

 30. Anonim

  Świetny artykuł Panie Redaktorze czekamy na więcej.

  • kurier-kolski.pl

   Dziękuję 🙂 Miło, że ktoś docenia to co robię. Będzie więcej – o ile starczy sił i finanse na to pozwolą. Mało w tym naszym biednym Kole reklam. Przedsiębiorcy tu to straszliwe sknery 🙁 Jak ktoś chce wesprzeć działalność KK niech reklamuje się, daje ogłoszenia, lub namówi znajomych przedsiębiorców do tego. Pozdrawiam. Mariusz Kozajda

 31. Bohun

  @Mleczarz Probst
  Dzięki HERBATNIKU !!!

 32. Mleczarz Probst

  I już przyjemniej się ogląda nawet wiadomości 🙂

 33. Wujek Chłodek

  Można się poobrażać słodko i kalorycznie zamiast złośliwie?
  Można!

 34. Żagiel

  @Blue Sea of Ibrox
  Pisz na temat klakierku- na temat- rozumiesz treść artykułu czy przeliterować ?

 35. discharge

  Dzień Dobry , super inicjatywa …. teraz będziemy mieli w Kole Muzeum z prawdziwego zdarzenia i Dom Seniora na Powstańców Wielkopolskich …
  O koszty nie pytam ??? Nie będą małe , pytam tylko skąd na utrzymanie takich budynków weźmie miasto , na zatrudnienie ludzi ??? Czyżby na kredyt … czy z kasy na geotermię , wiem na kulturze się nie powinno oszczędzać ale zaczynamy iść w kierunku przepaści finansowej – dochodzą dwa nowe budynki do utrzymania …co takiego będzie się wystawiało w tym muzeum – te gary i ceramikę i frekwencję będzie się robić uczniami ze szkół – czekam na propozycję – jaką wystawą przyciągnie się zainteresowanych – nie ma nic za darmo ….
  Ale skoro trzeba spełniać zachcianki kilku osób no to brawo …
  A może rada by tak pomyślała o ściągnięciu inwestora do Koła inwestora który stworzy miejsca pracy – podkreślam miejsca pracy a nie obóz pracy .
  Pozdrawiam i czekam na ataki ze strony tych wykształconych i kulturalnych osóbek . :):)

 36. as

  To kolejne szaleństwo wątpliwej jakości władzy, jaka opanowała nasze miasto. Zakup bez zagwarantowanych pieniędzy na remont budynku, bez możliwości jego utrzymania i bez pomysłu na funkcjonowanie. Mrzonki człowieka o chorym umyśle, który mimo, że odsunięty od zarządzania miastem cały czas w niezmienny, nieudolny sposób nim kieruje.

 37. ccc

  Do discharge i as: zapewne marzy wam sie cofnięcie Koła do XIX wieku,gdzie wszystkie brudy i fekalia wylewano z okien prosto na ulice.Kazdy rozwój kosztuje.Rada miasta nie jest od ściągania inwestorów do Koła i tylko prymitywne umysly myślą inaczej.Mieliśmy burmistrza co zapewniał,że chce ściągać inwestorów,a nawet zrobił specjaną strefe ekonomiczną i mimo tego gdzie oni są?????????????????To nie te czasy kiedy inwestorzy walą sie drzwiami i oknami.Ten okres już awno minął.Koło nie wykorzystało swojej szansy i drugiej nie dostanie.

 38. Anonim

  Kto mógłby napisać kto uwalił projekt pierwszej geotermii ?
  lata temu to była szansa dla Miasta.

 39. discharge

  A tak na marginesie … starostwo nie mogło przekazać tej ruiny za przysłowiową złotówkę??? Miasto potrafiło to zrobić z gruntem pod świątynię

 40. ccc

  Najwyraźniej ruine discharge to masz ty,ale u siebie w głowie.Sejmik jest zabytkiem a nie ruiną,bo był użytkowany przez internat szkoly i na bieżąco remontowany wewnątrz.Nie bylo by możliwe mieszkanie tam dzieci szkolnych przez tyle lat gdyby była to jakas riuna ,bo nie zezwoliłby na to sanepid,straż pożarna i nadzór budowlany.Wyprowadzka z tamtad internatu i szkoly z budynku naprzeciwko podyktowana byla cieciem kosztów i skumulowaniem szkół podległych starostwu w jednym budynku na Kolejowej,a nie stanem technicznym sejmiku.

 41. Wujek Chłodek

  @~discharge

  Gdyby nasz burmistrz był dodatkowo proboszczem miejscowej parafii, to pewno byłaby szansa otrzymać to za złotówkę.

 42. discharge

  Z ccc nie dyskutuję bo to półgłówek …..
  Co do sprzedaży za złotówkę to uważam tą kwestię nadal za rozsądną – czyżby nie był to budynek użyteczności publicznej , powiat zawsze musi na mieście zarabiać …?? trzeba było ich zostawić z tym super wyremontowanym jak twierdzi CCC – cymbał- cymbał- cymbał – i zobaczymy jaka by była cena za rok , przeniesienie muzeum nie było potrzebne w trybie pilnym – no chyba że byli kupcy na ten świetny zabytek i trzeba było się bić .

  • kurier-kolski.pl

   Chciałbym przypomnieć, że gdy UM w Kole wyszedł z gmachu przy Sienkiewicza na Starówkę, na Mickiewicza i do Ratusza, a więc wrócił tam, gdzie był wcześniej przed laty, to wcale nie oddał Starostwu swoich pomieszczeń za „symboliczną złotówkę”, ale sprzedał je za bardzo duże pieniądze. Czemu więc teraz Starostwo miałoby zrobić inaczej??? No czemu? Jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie! I tak Starostwo sprzedało Miastu były Sejmik z 50% bonifikatą od zrobionej przez biegłego wyceny. To gmach o pow. 450 m. kw. na wielkiej działce przy głównej drodze, więc te 580 tys. za niego to wcale nie jest jakaś wielka kwota. Tym bardziej, że podzielono to na raty. Pozdrawiam. Mariusz Kozajda

 43. Kolanin

  @ discharge- masz racje ,ja tez pisałem o cenie wyzej. Dodam jeszcze,ze starosta z PSl nic nie zapłacił za ten budynek,gdy miał przekazywany. Powinien wiec go oddać za złotówke. Miasto popełniło błąd kupując za taką sumę. Mogło staroste z PSL przetrzymać w niepewności…

  • kurier-kolski.pl

   Witam. Uprzejmie proszę rozwinąć ten temat i przypomnieć naszym Czytelnikom kto i kiedy przekazał „Staroście z PSL” ten budynek za darmo? Bo szczerze mówiąc ja nie przypominam sobie takiego faktu. Ale może pamięć mnie już na starość zawodzi 🙂 Pozdrawiam. Mariusz Kozajda

 44. zk

  Dobra decyzja.I tyle.Wycena nie jest przesadzona.Mieszkanie w bloku ile kosztuje??????Pałac w Kościelcu też krytykowano.A udało się i jest najpiękniejsza placówka w kraju.

 45. Wala

  @discharge
  Nie chcesz to nie dyskutuj ! poziom twoich wypocin jest dennie niski (chcesz zobaczyć półgłówka -popatrz w lustro )

 46. miastowy

  Jest to piękny zabytek i brawa dla wszystkich którzy się do tego przyczynili.

 47. Mleczarz Probst

  Radni stanęli na wysokości zadania!

 48. discharge

  Ludzie w mieście A w szczególności na tym zatracili racjonalne myślenie..
  Kto ma inne zdanie niż emeryci i renciści z tego forum jest głupi…

 49. Anonim

  Mleczarz nie uprawiaj klakierstwa czytając twoje wcześniejsze wypowiedzi pełna zgoda.

 50. Kolanin

  @kurier-kolski.pl historie budynku i jego właścicieli (Skarb państwa przejął przez zasiedzenie) itd mówi naczelnik Dorota Wilk i radni na 38 sesji.Skrót wideo powyżej…Wynika z tej dyskusji,ze starosta z PSLi jego poprzednicy nie płacili za ten budynek.

 51. Mleczarz Probst

  Uprawiam co mi sie podoba i kiedy mi sie podoba, choć akurat klakierstwo jest domeną naszej kolskiej „elity”, z Tobą na czele 🙂

 52. Anonim

  Oj Mleczarzu przynudzasz znowu .

 53. Anonim

  @Mleczarz
  Naczelny klakier się odezwał

 54. Bohun

  Jedni chwalą tych drudzy innych co za różnica ? liczy się końcowy efekt a jest taki że kolejny piękny zabytkowy budynek wraca do Mieszkańców.

 55. Anonim

  Pani Burmistrz stanęła na wysokości zadania !

 56. Anonim

  @Bohun nie wraca do mieszkańców,bo stoi tam gdzie stał.A końcowy efekt jest taki,ze radni i p burmistrz grubo przepłacili.

  • kurier-kolski.pl

   Wraca do mieszkańców w tym znaczeniu, że będzie ogólnodostępnym obiektem użyteczności publicznej, a nie – jak przez ostatnie kilkadziesiąt lat – zamkniętym szkolnym internatem. Bądźmy trochę poważni i nie bawmy się w gierki słowne, bo prowadzi to jedynie do bezsensownych sporów.

   Nie wiem czy ta cena mogła być niższa czy nie, bo to już sprawa p. burmistrz i radnych, ale wiem, że UM wcześniej sprzedał Starostwu swoje stare pomieszczenia w budynku przy Sienkiewicza za grubą kasę i władze miasta nie miały żadnych sentymentów w stosunku do powiatu, nie oddały tego za przysłowiową złotówkę. Wiem, że padały takie argumenty ze strony niektórych radnych powiatowych przy sprzedaży Sejmiku i dlatego nie widzieli oni sensu zrobić inaczej niż sprzedać go, choćby za połowę ceny. Zniżka 50% od wyceny to i tak dużo.
   Najlepiej nic nie robić. I wtedy będzie ok, bo nie będzie tematów do polemik? Pozdrawiam. Mariusz Kozajda

 57. Bohun

  Dziękuję Panie Redaktorze ,argumenty niektórych komentujących artykuł są delikatnie ujmując nie zrozumiałe
  przynajmniej dla mnie, nie interesuje mnie kto personalnie w większym lub w mniejszym stopniu przyczynił się do przejęcia tego zabytku cieszę się że będzie to kolejne miejsce
  uratowane od zagłady ,mieszkam w Kole od urodzenia i nigdy
  nie miałem okazji z bliska poznać tego pięknego obiektu.Władze naszego miasta w szerokim tego słowa znaczeniu dokonały bardzo trafnej decyzji i tyle, a te przepychanki kto bardziej są szczeniackie bo to nie jest zabawa w piaskownicy tylko rządzenie Miastem może pora skończyć te przepychanki i uczciwie zabrać się do roboty.

  • kurier-kolski.pl

   Ja też nie rozumiem takich przepychanek i bicia piany nie wiadomo o co. Moja rodzina w Kole mieszka od 3 pokoleń i dla mnie każdy zabytek w naszym mieście jest na wagę złota! Wiele już ich straciliśmy, często przez wojny albo – niestety – ludzką głupotę lub pazerność. Nie stać nas już na spokojne patrzenie jak popadają w ruinę kolejni świadkowie pięknej przeszłości Koła. Odnoszę wrażenie, że do wielu osób nie dociera, że ratowanie zabytków jest namacalnym i realnym działaniem, które można określić nie tylko jako patriotyzm lokalny, ale patriotyzm w pełnym tego słowa znaczeniu. Apeluję do wszystkich rozsądnych mieszkańców Koła o wspieranie wszelkich tego typu działań władz. Bez przeszłości, historii, bez naszych korzeni, daleko nie zajdziemy jako państwo i jako Polacy, tym bardziej w tej pokręconej UE. Brońmy swojej historii i tożsamości! Pozdrawiam. Mariusz Kozajda

 58. Bohun

  =AMEN=

 59. Kolanin

  kurier-kolski.pl Szkoda ,ze patriotyzmu nie możemy u siebie zmierzyć,pewnie mamy po równo. Ale tu nie o to chodzi.Jak nie wiadomo o co,to chodzi tylko o pieniądze…Podatkowe nasze pieniądze,których już nie będzie na jakąś drogę. A starosta z PSL się śmieje.

 60. Pingback: Jest 350.000 zł z Ministerstwa Kultury na remont Sejmiku dla Muzeum w Kole! – Kurier Kolski

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Telefon interwencyjny

Widziałeś(aś) coś ważnego? Chcesz się podzielić informacją?
Masz problem i nie wiesz co robić?

Zadzwoń!
Anonimowość gwarantowana!

600 152 526