Tu będzie z prawdziwego zdarzenia Muzeum! Miasto zakupiło zabytkowy dawny Sejmik na siedzibę MTC w Kole

Autor: kurier-kolski.pl | 22.01.2018

29 grudnia ub. roku, tuż po sesji budżetowej, na której kolscy radni ustalili wydatki na 2018 rok, doszło do podpisania aktu notarialnego pomiędzy Powiatem Kolskim a Gminą Miejską Koło, na mocy którego miasto stało się właścicielem posesji przy ul. Mickiewicza w Kole składającej się ze sporej działki gruntowej wraz ze stojącym na niej zabytkowym budynkiem dawnego Sejmiku, dawnym Internatem Szkoły nr 30,a potem SOSW. Nową siedzibę znajdzie tam kolskie Muzeum Technik Ceramicznych, które od wielu lat gnieździ się w bardzo ciasnych pomieszczeniach przy pobliskiej ul. Kajki. Jakie są zamierzenia władz i dyrekcji placówki? Ma tu powstać z prawdziwego zdarzenia Muzeum z wystawami multimedialnymi, które może przyciągnąć do Koła rzesze turystów. Nie jest to mrzonka, bo warto pamiętać, że Koło leży przy ruchliwej trasie Poznań-Warszawa i blisko autostrady A2, a ręcznie malowana ceramika cieszy się coraz większym zainteresowaniem w kraju i za granicą.

 

Radni Miasta Koła wpierw wpisali przeniesienie Muzeum Technik Ceramicznych do Strategii Rozwoju Miasta Koła, a następnie zabezpieczyli w budżecie miasta pieniądze na jego wykup od powiatu. Łącznie za ten okazały gmach mający 450 m. kw. wraz z dużą działką miasto ma zapłacić Starostwu 580.000 zł, podzielone na kilka rat. Jest to kwota wyliczona z dużym upustem od faktycznej wyceny, bo należy zaznaczyć, że Sejmik w środku jest zadbany, ma wyremontowany dach i wstawione nowe okna. Remontu wymaga jedynie elewacja, ogrodzenie oraz trzeba dokonać adaptacji wnętrza na cele muzealne, według potrzeb placówki.

29 grudnia ub.r. doszło do podpisania niezbędnych dokumentów pomiędzy reprezentującą Miasto Koła Zastępcą Burmistrza Elżbietą Modrzejewską a Starostą Kolskim Wieńczysławem Oblizajkiem, który po tym fakcie symbolicznie wręczył na jej ręce klucze do bramy posesji i do samego budynku.

-Niezwykle się cieszę, że doszło do podpisania tego aktu notarialnego – powiedziała w rozmowie telefonicznej  Wiceburmistrz Modrzejewska – To bardzo ważny dzień dla kolskiej kultury i niezwykle istotne wydarzenie dla całego miasta, bardzo korzystne dla Koła i jego mieszkańców.

ZACHĘCAMY DO OBEJRZENIA KRÓTKIEJ RELACJI WIDEO Z 38. SESJI RADY MIEJSKIEJ W KOLE – DYSKUSJI W SPRAWIE PODJĘCIA UCHWAŁY INTENCYJNEJ DOTYCZĄCEJ ZAKUPU GMACHU SEJMIKU OD POWIATU KOLSKIEGO:

Obecna siedziba kolskiego Muzeum, w ostatnim budynku przy ul. Kajki , to tak naprawdę zwyczajna i brzydka prowizorka. Niewielka kamieniczka mieszkalna zaadaptowana wiele lat temu na potrzeby muzealne, nie spełnia wcale swojej roli. Placówka dosłownie dusi się w niej, a trzy małe salki  uniemożliwiają jej rozwój. Niecałe 90 m. kw. powierzchni wystawienniczej stawia nasze Muzeum pod tym względem na samym szarym końcu w skali całego kraju i zapewne trudno byłoby w całej Polsce znaleźć inne muzeum borykające się z aż tak wielkimi problemami lokalowymi! Przecież to już XXI wiek, gdzie muzea nawet w maleńkich, dużo mniejszych od naszego Koła miasteczkach, mogą pochwalić się świetnymi, przestronnymi i multimedialnymi placówkami muzealnymi. Tak jest wszędzie, ale oczywiście nie w Kole!

90 metrów kw. to jedynie dwie małe salki na parterze oraz jedna na piętrze. Co można w nich zrobić? Co wystawić? Niestety, bardzo niewiele. Mimo to dyrekcja placówki od lat dwoi się i troi, by nawet ten skrawek powierzchni wykorzystać jak najlepiej.  Jednak ciężko tak naprawdę rozwinąć skrzydła, gdy są one podcięte… We wcześniejszym okresie, byłemu dyrektorowi Krzysztofowi Witkowskiemu udało się zrobić naprawdę wiele, bo z pomocą sponsorów i Rady Muzeum wyremontował całkowicie siedzibę placówki. Jednak na tym koniec. Nie da się jej w żaden sposób powiększyć jej czy rozbudować.

Obecny dyrektor Tomasz Nuszkiewicz cieszy się, że w końcu będzie mógł rozwinąć skrzydła. Jakie ma wstępne plany? Ogólnie chce realizować wcześniej przyjętą przez radnych koncepcję zawartą w Strategii Rozwoju Miasta (opisana jest w dalszej części artykułu), a także zamierza zaproponować jeszcze pewne inne, ciekawe rozwiązania. Jednym z nich jest przeniesienie stałej wystawy ceramiki z poddasza Ratusza do nowej siedziby Muzeum, a na poddaszu mogłaby zostać wtedy zorganizowana wystawa dotycząca historii Miasta Koła, której bardzo brakuje obecnie. Nuszkiewicz planuje pozyskać dla naszego Muzeum niezwykle cenne eksponaty kolskiej ceramiki znajdujące się obecnie w magazynach Muzeum Narodowego w Warszawie i innych muzeach w całym kraju oraz chce stworzyć w salach Sejmiku potężną wystawę ceramiki, jakiej nigdy w Kole nie było, ani nie ma nigdzie w całym kraju. To ogromne i ambitne zamierzenie.

Kolejny ciekawy pomysł dyrektora to propozycja przeniesienia na plac z tyłu Sejmiku kolskiego drewnianego Spichlerza oraz oryginalnego zabytkowego pieca do wypalania wyrobów z dawnej Fabryki Fajansu, które obecnie znajdują się w prywatnych rękach. Przy dalszej życzliwości radnych będzie możliwość realizacji tych zamierzeń i pozyskania większości środków na ich realizację ze źródeł zewnętrznych tak, by nie obciążać zbytnio budżetu miasta.

**********************************************************************************

Pomysł przeznaczenia budynku dawnego Sejmiku na potrzeby kolskiego Muzeum zrodził się już 7 lat temu, a wyszedł od Starosty Kolskiego Wieńczysława Oblizajka, który od dawna zasiada w Radzie Muzeum – ciele kontrolnym i doradczym przy tej placówce. Jednak wówczas ta koncepcja nie zainteresowała wcale władz naszego miasta w osobie poprzedniego burmistrza. Starosta Kolski Wieńczysław Oblizajek, będący równocześnie wiceprzewodniczącym Rady Muzeum, na jednym ze spotkań tego ciała kolegialnego wyszedł z pomysłem, że doskonałym miejscem na Muzeum byłby dawny budynek Sejmiku Powiatowego przy ul. Mickiewicza. Potem sprawa trafiła już oficjalnie pod obrady Zarządu Powiatu Kolskiego, którego członkowie udzielili Staroście upoważnienia do rozpoczęcia rozmów z władzami miasta Koła. Następnie Starosta oficjalnie poruszył tę sprawę na sesji Rady Powiatu Kolskiego. Był to czerwiec 2011 roku. A już w tej kadencji samorządu propozycja została ponowiona i żywe zainteresowanie nią wykazali Burmistrz Stanisław Maciaszek oraz niemal wszyscy kolscy radni miejscy.

– Trudno powiedzieć czy Muzeum w Kole to jest tak naprawdę muzeum czy nie – mówił do radnych powiatowych na sesji kilka lat temu Starosta Wieńczysław Oblizajek (na zdjęciu pod spodem) – Zgodnie z nazwą powinny być w nim prezentowane techniki ceramiczne, a nie można ich prezentować ze względu na brak miejsca. Jestem członkiem Rady Muzeum i widzę ten problem, który wielokrotnie przez Radę Muzeum był sygnalizowany władzom Koła.

Starsi mieszkańcy Koła doskonale wiedzą o jaki budynek chodzi. Młodszym niestety niewiele albo nawet nic o nim nie wiadomo. A przecież gmach dawnego kolskiego Sejmiku Powiatowego to jeden z ciekawszych i cenniejszych zabytków naszego miasta, który obecnie – przynajmniej z zewnątrz – wygląda mało ciekawie i wymaga odnowienia.

Znajdujący się przy ul. Mickiewicza 27, za mostem od strony Kaliskiego Przedmieścia, na zakręcie jezdni tuż naprzeciw dawnej „szkoły specjalnej” (niedawno przeprowadzono SOSW na ul. Kolejową), został wybudowany w latach 1880-90 w pięknym stylu klasycystycznym jako willa mieszkalna przez dra Henryka Fiałkowskiego – budowniczego i pierwszego dyrektora kolskiego szpitala powiatowego. Później, w latach 1918-1939, była tu siedziba Sejmiku Powiatowego, a po wojnie, w latach 1955-61 siedziba Szkoły Podstawowej nr 4 (aktualnie nr 2 przy ul. Poniatowskiego).

Dostojny zabytkowy budynek ma nie tylko świetną prezencję i idealną lokalizację przy głównej ulicy kolskiej Starówki, ale także dużą powierzchnię 450 metrów kwadratowych. Otoczony jest obszernym, ogrodzonym placem, na którym znajdują się dodatkowe budynki gospodarcze. To wymarzona siedziba dla Muzeum Technik Ceramicznych zapewniająca mu duże powierzchnie wystawiennicze oraz teren do rozwoju na przyszłość! A najważniejsze jest to, że pieniądze na remonty i rozbudowy placówki można w większości pozyskać z województwa oraz z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. O ile tylko – rzecz jasna – UM zrobi starania w tym kierunku.

Gdy w 1974 r. pojawiła się koncepcja zorganizowania w Kole Muzeum Ceramiki, w zamyśle pomysłodawców miało ono obejmować nie tylko wyroby ceramiczne, ale zamierzano w istniejących zabudowaniach fabrycznych po Freudenreichach wydzielić część z zachowanym oryginalnym piecem do wypału fajansu (na zdjęciu obok) i tam stworzyć skansen produkcji wyrobów ceramicznych wraz z prezentacją wyrobu fajansu (technik ceramicznych). Planowano także zaadoptować willę Czesława Freudenreicha i w niej urządzić muzeum. Niestety, żadnego z tych ambitnych zamierzeń nie udało się realizować… Dziś dawna Fabryka Fajansu jest prywatnym centrum handlowym, a willa fabrykanta także jest w prywatnych rękach innej osoby, kobiety narodowości niemieckiej mieszkającej w Niemczech. Jednak wiele z tamtych niezrealizowanych planów może ziścić się właśnie teraz, gdy Muzeum ma odpowiednią siedzibę, taką jak zabytkowy Sejmik.

Dwa lata temu kolscy radni przyjęli uchwałą ważny dla naszego miasta dokument – Strategię Rozwoju Miasta Koła na lata 2016-2020, w którym zawarli m.in. pomysł przejęcia od Starostwa Powiatowego zabytkowej willi, znanej nam bardziej jako „Sejmik”, i umieszczenia w nim  Muzeum Technik Ceramicznych. Jakie wizje przyjęli kolscy radni w Strategii odnośnie budynku Sejmiku jako siedziby Muzeum?

W związku z wpisaniem w Strategii Rozwoju Miasta Koła w celach strategicznych i programach operacyjnych Gminy Miejskiej Koło „Działanie 3.1.9 Rozwój Muzeum Technik Ceramicznych, opis Działania: Pozyskanie budynku Willi „Sejmik” i adaptacja budynku na cele muzealne” ma nastąpić digitalizacja kolekcji muzealnej i wykonanie fotografii oraz skanów obiektów z kolekcji, a potem udostępnienie ich szerszemu kręgowi odbiorców.

Zakres przedsięwzięcia ma obejmować:
* zakup nieruchomości od Powiatu Kolskiego,
* remont elewacji,
* adaptację budynku na cele ekspozycji Muzeum Technik Ceramicznych w Kole, a w tym:
1.Stworzenie wystawy stałej ceramiki ze zbiorów własnych Muzeum oraz depozytów z innych muzeów w całym kraju, m.in. z Muzeum Narodowego w Warszawie oraz prywatnych kolekcji,
2.Stworzenie wystawy stałej prac światowej sławy grafika Janusza Kapusty – Honorowego Obywatela Miasta Koła.

Na potrzeby wystaw czasowych Muzeum:
– stworzenie sal na zajęcia edukacyjne dla dzieci, młodzieży i seniorów,
– utworzenie pracowni dygitalizacji,
– zorganizowanie magazynu zbiorów muzealnych,
a poza tym: stworzenie pomieszczeń administracyjnych na potrzeby Muzeum oraz pomieszczeń dla Punktu Informacji Turystycznej Miasta Koła.

Od strony ulicy Sejmikowej ma zostać wybudowany parking oraz nowy wjazd na teren Sejmiku. Powierzchnia całej działki to prawie 0,32 ha, a więc całkiem sporo, co pozwoli na postawienie w tym miejscu dodatkowych pawilonów wystawienniczych.

W planach jest również przeniesienie na teren działki drewnianego budynku mieszkalnego o konstrukcji zrębowej jako przykładu tradycyjnego budownictwa wiejskiego Ziemi Kolskiej i stworzenie wewnątrz niego stałej ekspozycji sztuki ludowej okolic Koła.

Finansowanie tego zadania pochodziłoby ze środków własnych naszego miasta, ale także z funduszy Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego i innych programów operacyjnych Unii Europejskiej oraz projektów Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

**********************************************************************************

Dzięki zakupowi Sejmiku, kolskie Muzeum ma realną szansę stać się wyjątkową w skali całego kraju placówką, która w założeniach, jakie przyjęli radni w Strategii Rozwoju Miasta Koła, ma spełniać wiele funkcji, do tej pory niemożliwych do zrealizowania, głównie z powodu ciasnoty.

To już nie będzie tylko Muzeum, ale prężny ośrodek kultury, historii i muzealnictwa na mapie naszego kraju, który ma szansę przyciągać ciekawskich, turystów i miłośników zabytków z całej Polski! Gmach zabytkowego dawnego Sejmiku Powiatowego stanie się prawdziwą perełką kolskiej Starówki, zaraz po Ratuszu i naszych wspaniałych świątyniach.

Opracowanie, foto i wideo: MARIUSZ KOZAJDA

A co na to nasi Czytelnicy? Czy podoba Wam się pomysł przeniesienia kolskiego Muzeum do zabytkowego budynku dawnego Sejmiku oraz plany pozyskania pieniędzy na jego rozwój z województwa i Ministerstwa? Prosimy o Wasze opinie i komentarze pod artykułem.

Subskrybuj
Powiadom o
guest
68 komentarzy
Najnowsze.
Najstarsze. Najbardziej oceniony.
Informacje zwrotne.
Zobacz wszystkie komentarze.
Kolanin
Kolanin
6 lat temu

kurier-kolski.pl Szkoda ,ze patriotyzmu nie możemy u siebie zmierzyć,pewnie mamy po równo. Ale tu nie o to chodzi.Jak nie wiadomo o co,to chodzi tylko o pieniądze…Podatkowe nasze pieniądze,których już nie będzie na jakąś drogę. A starosta z PSL się śmieje.

Bohun
Bohun
6 lat temu

=AMEN=

Bohun
Bohun
6 lat temu

Dziękuję Panie Redaktorze ,argumenty niektórych komentujących artykuł są delikatnie ujmując nie zrozumiałe
przynajmniej dla mnie, nie interesuje mnie kto personalnie w większym lub w mniejszym stopniu przyczynił się do przejęcia tego zabytku cieszę się że będzie to kolejne miejsce
uratowane od zagłady ,mieszkam w Kole od urodzenia i nigdy
nie miałem okazji z bliska poznać tego pięknego obiektu.Władze naszego miasta w szerokim tego słowa znaczeniu dokonały bardzo trafnej decyzji i tyle, a te przepychanki kto bardziej są szczeniackie bo to nie jest zabawa w piaskownicy tylko rządzenie Miastem może pora skończyć te przepychanki i uczciwie zabrać się do roboty.

Anonimowo
Anonimowo
6 lat temu

@Bohun nie wraca do mieszkańców,bo stoi tam gdzie stał.A końcowy efekt jest taki,ze radni i p burmistrz grubo przepłacili.

Anonimowo
Anonimowo
6 lat temu

Pani Burmistrz stanęła na wysokości zadania !

Bohun
Bohun
6 lat temu

Jedni chwalą tych drudzy innych co za różnica ? liczy się końcowy efekt a jest taki że kolejny piękny zabytkowy budynek wraca do Mieszkańców.

Anonimowo
Anonimowo
6 lat temu

@Mleczarz
Naczelny klakier się odezwał

Anonimowo
Anonimowo
6 lat temu

Oj Mleczarzu przynudzasz znowu .

Mleczarz Probst
Mleczarz Probst
6 lat temu

Uprawiam co mi sie podoba i kiedy mi sie podoba, choć akurat klakierstwo jest domeną naszej kolskiej „elity”, z Tobą na czele 🙂

Kolanin
Kolanin
6 lat temu

@kurier-kolski.pl historie budynku i jego właścicieli (Skarb państwa przejął przez zasiedzenie) itd mówi naczelnik Dorota Wilk i radni na 38 sesji.Skrót wideo powyżej…Wynika z tej dyskusji,ze starosta z PSLi jego poprzednicy nie płacili za ten budynek.

Anonimowo
Anonimowo
6 lat temu

Mleczarz nie uprawiaj klakierstwa czytając twoje wcześniejsze wypowiedzi pełna zgoda.

discharge
discharge
6 lat temu

Ludzie w mieście A w szczególności na tym zatracili racjonalne myślenie..
Kto ma inne zdanie niż emeryci i renciści z tego forum jest głupi…

Mleczarz Probst
Mleczarz Probst
6 lat temu

Radni stanęli na wysokości zadania!

miastowy
miastowy
6 lat temu

Jest to piękny zabytek i brawa dla wszystkich którzy się do tego przyczynili.

Wala
Wala
6 lat temu

@discharge
Nie chcesz to nie dyskutuj ! poziom twoich wypocin jest dennie niski (chcesz zobaczyć półgłówka -popatrz w lustro )

zk
zk
6 lat temu

Dobra decyzja.I tyle.Wycena nie jest przesadzona.Mieszkanie w bloku ile kosztuje??????Pałac w Kościelcu też krytykowano.A udało się i jest najpiękniejsza placówka w kraju.

Kolanin
Kolanin
6 lat temu

@ discharge- masz racje ,ja tez pisałem o cenie wyzej. Dodam jeszcze,ze starosta z PSl nic nie zapłacił za ten budynek,gdy miał przekazywany. Powinien wiec go oddać za złotówke. Miasto popełniło błąd kupując za taką sumę. Mogło staroste z PSL przetrzymać w niepewności…

discharge
discharge
6 lat temu

Z ccc nie dyskutuję bo to półgłówek …..
Co do sprzedaży za złotówkę to uważam tą kwestię nadal za rozsądną – czyżby nie był to budynek użyteczności publicznej , powiat zawsze musi na mieście zarabiać …?? trzeba było ich zostawić z tym super wyremontowanym jak twierdzi CCC – cymbał- cymbał- cymbał – i zobaczymy jaka by była cena za rok , przeniesienie muzeum nie było potrzebne w trybie pilnym – no chyba że byli kupcy na ten świetny zabytek i trzeba było się bić .

Wujek Chłodek
Wujek Chłodek
6 lat temu

@~discharge

Gdyby nasz burmistrz był dodatkowo proboszczem miejscowej parafii, to pewno byłaby szansa otrzymać to za złotówkę.

ccc
ccc
6 lat temu

Najwyraźniej ruine discharge to masz ty,ale u siebie w głowie.Sejmik jest zabytkiem a nie ruiną,bo był użytkowany przez internat szkoly i na bieżąco remontowany wewnątrz.Nie bylo by możliwe mieszkanie tam dzieci szkolnych przez tyle lat gdyby była to jakas riuna ,bo nie zezwoliłby na to sanepid,straż pożarna i nadzór budowlany.Wyprowadzka z tamtad internatu i szkoly z budynku naprzeciwko podyktowana byla cieciem kosztów i skumulowaniem szkół podległych starostwu w jednym budynku na Kolejowej,a nie stanem technicznym sejmiku.

discharge
discharge
6 lat temu

A tak na marginesie … starostwo nie mogło przekazać tej ruiny za przysłowiową złotówkę??? Miasto potrafiło to zrobić z gruntem pod świątynię

Anonimowo
Anonimowo
6 lat temu

Kto mógłby napisać kto uwalił projekt pierwszej geotermii ?
lata temu to była szansa dla Miasta.

ccc
ccc
6 lat temu

Do discharge i as: zapewne marzy wam sie cofnięcie Koła do XIX wieku,gdzie wszystkie brudy i fekalia wylewano z okien prosto na ulice.Kazdy rozwój kosztuje.Rada miasta nie jest od ściągania inwestorów do Koła i tylko prymitywne umysly myślą inaczej.Mieliśmy burmistrza co zapewniał,że chce ściągać inwestorów,a nawet zrobił specjaną strefe ekonomiczną i mimo tego gdzie oni są?????????????????To nie te czasy kiedy inwestorzy walą sie drzwiami i oknami.Ten okres już awno minął.Koło nie wykorzystało swojej szansy i drugiej nie dostanie.

as
as
6 lat temu

To kolejne szaleństwo wątpliwej jakości władzy, jaka opanowała nasze miasto. Zakup bez zagwarantowanych pieniędzy na remont budynku, bez możliwości jego utrzymania i bez pomysłu na funkcjonowanie. Mrzonki człowieka o chorym umyśle, który mimo, że odsunięty od zarządzania miastem cały czas w niezmienny, nieudolny sposób nim kieruje.

discharge
discharge
6 lat temu

Dzień Dobry , super inicjatywa …. teraz będziemy mieli w Kole Muzeum z prawdziwego zdarzenia i Dom Seniora na Powstańców Wielkopolskich …
O koszty nie pytam ??? Nie będą małe , pytam tylko skąd na utrzymanie takich budynków weźmie miasto , na zatrudnienie ludzi ??? Czyżby na kredyt … czy z kasy na geotermię , wiem na kulturze się nie powinno oszczędzać ale zaczynamy iść w kierunku przepaści finansowej – dochodzą dwa nowe budynki do utrzymania …co takiego będzie się wystawiało w tym muzeum – te gary i ceramikę i frekwencję będzie się robić uczniami ze szkół – czekam na propozycję – jaką wystawą przyciągnie się zainteresowanych – nie ma nic za darmo ….
Ale skoro trzeba spełniać zachcianki kilku osób no to brawo …
A może rada by tak pomyślała o ściągnięciu inwestora do Koła inwestora który stworzy miejsca pracy – podkreślam miejsca pracy a nie obóz pracy .
Pozdrawiam i czekam na ataki ze strony tych wykształconych i kulturalnych osóbek . :):)

Żagiel
Żagiel
6 lat temu

@Blue Sea of Ibrox
Pisz na temat klakierku- na temat- rozumiesz treść artykułu czy przeliterować ?

Wujek Chłodek
Wujek Chłodek
6 lat temu

Można się poobrażać słodko i kalorycznie zamiast złośliwie?
Można!

Mleczarz Probst
Mleczarz Probst
6 lat temu

I już przyjemniej się ogląda nawet wiadomości 🙂

Bohun
Bohun
6 lat temu

@Mleczarz Probst
Dzięki HERBATNIKU !!!

Anonimowo
Anonimowo
6 lat temu

Świetny artykuł Panie Redaktorze czekamy na więcej.

Mleczarz Probst
Mleczarz Probst
6 lat temu

Tak jak napisałem powyżej już. No, poraz pierwszy zgadzam sie z moim waflem Bohunem 🙂

Karol
Karol
6 lat temu

To kolejny obiekt który powinien stać się wizytówką Miasta teraz do czynów ..

kolanin100000000
kolanin100000000
6 lat temu

Właśnie najbardziej w Kole tego brakuje. Komu ma to służyć zobaczcie jak miasto umiera a ludzie którzy nie powinni rządzą naszym miastem.Proponuję zamek jeszcze odbudować i będzie ok.

Bohun
Bohun
6 lat temu

@Janina
Pastorówka nie jest własnością Miasta .

Jadwiga
Jadwiga
6 lat temu

@Blu coś tam
Przestań uprawiać klakierstwo nie napisałeś nic na temat artykułu,ciągle kogoś atakujesz wyluzuj facet to staje się nudne !!!

Kolanin
Kolanin
6 lat temu

Miasto ma zapłacić staroscie z PSL-580.000 zł!!!!,Dodać koszty remontu elewacji,fundamentow i przystosowania do muzeum-no 200.000 zł skromnie.Za 800.000,to nowy sejmik by się pobudowało.Gratuluje staroście z PSL dobrego interesu.Ciekawe czy miasto robiło wycenę tego budynku,bo jeśli nie ,to współczuje radnym i p.burmistrz.

airam
airam
6 lat temu

PANIE REDAKTORZE!
usunieto moj komentarz z godz. ok. 16. dzieiszego dnia. Czyzby niewygodne postulaty i pytania w Pana trone tez?

Mleczarz Probst
Mleczarz Probst
6 lat temu

Dawna biblioteka chyba jest na gruncie Kościoła Luterańskiego..

Janina
Janina
6 lat temu

A ja się pytam co z dawną biblioteką przy ulicy Sienkiewicza?Tam jest tragedia wszystko się sypie.Nie rozumiem jak można spokojnie patrzeć na ten piękny niszczejący budynek.Gdzie jest właściciel i dlaczego wyprowadzono z niego miejska bibliotekę na dworzec skutkiem czego kolejny kolski zabytek popada w ruinę.

Blue Sea of Ibrox
Blue Sea of Ibrox
6 lat temu

Nie było by to możliwe gdyby nie Rada! Szczególne podziękowania dla Radnych z Kolejowej!

Anonimowo
Anonimowo
6 lat temu

I bardzo dobrze super się stało zróbmy w końcu w naszym mieście coś dobrze od początku do końca na miarę 21 wieku

Janusz Kupczak
Janusz Kupczak
6 lat temu

Bardzo dobra i mądra decyzja .

Blue Sea of Ibrox
Blue Sea of Ibrox
6 lat temu

Super posunięcie Rady! Gratulacje! A klakiery niech psioczą!

Gość
Gość
6 lat temu

Wokół pomnika nie róbmy w tej chwili nic tam można jakoś dotrzeć.
Skupmy się teraz na sejmiku .
Wydział promocji może sie popisać teraz pozyskiwaniem kasy .
Wyremontowany sejmik i w nim muzeum to będzie duża promocja miasta.
Radni pomogą przerzucić pieniądze miedzy paragrafami.

Kolo
Kolo
6 lat temu

To daj się wypowiedzieć innym jesteś nudny jak flaki z olejem

Mleczarz Probst
Mleczarz Probst
6 lat temu

Na klakierów zawsze możemy liczyć

Natalka
Natalka
6 lat temu

Nareszcie bardzo fajnie że Semik jest Miasta i nie interesuje mnie czy to zasługa tego czy tego ja jako mieszkaniec kibicuję wszystkim którzy są za .

pismak
pismak
6 lat temu

Klakierstwo w wykonaniu Mleczarza jest już żenujące.

Anna
Anna
6 lat temu

Proponuję te ćwierć miliona z pomnika….

Bohun
Bohun
6 lat temu

Panie Piotrze pełna zgoda i tacy właśnie pasjonaci jak Pan mogą zdziałać na tym polu bardzo wiele kibicuję Panu z całych sił .

Telefon interwencyjny

Widziałeś(aś) coś ważnego? Chcesz się podzielić informacją?
Masz problem i nie wiesz co robić?

Zadzwoń!
Anonimowość gwarantowana!

600 152 526