W czwartek sesje budżetowe w Mieście Kole i w Powiecie Kolskim

Autor: kurier-kolski.pl | 27.12.2017

W czwartek, 28 grudnia br., odbędą się najważniejsze w roku sesje budżetowe dla Miasta Koła (rozpoczęcie o 10:00) oraz dla Powiatu Kolskiego (od 12:00).  Radni miejscy Koła oraz radni powiatowi przedyskutują finanse Koła i powiatu na rok przyszły, wprowadzą poprawki do przyjętych wcześniej prowizoriów budżetowych i w końcu – podejmą uchwały w sprawie przyszłorocznych budżetów. Przyjmą także roczne plany pracy swoich Rad oraz stałych Komisji Rad. Ponadto radni powiatowi mają zaciągnąć kredyt, a miejscy wśród kilku pomniejszych uchwał mają zająć się przyjęciem uchwały w sprawie utworzenia Dziennego Domu „Senior+” w Kole, ul. Powstańców Wielkopolskich 4 i nadania statutu. Prace nad remontem budynku są już mocno zaawansowane, co widać na naszych zdjęciach, a tuż obok miasto remontuje drogę dojazdową, która będzie służyć zarówno nowej placówce, jak i mieszkańcom osiedla, o co zabiegała duża grupa radnych miejskich.

 

XLII sesja Rady Powiatu Kolskiego –  28 grudnia 2017 r. godz. 1200

Porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady Powiatu.
 2. Powitanie.
 3. Stwierdzenie quorum.
 4. Przyjęcie protokołu z XL sesji.
 5. Informacja Starosty z działalności międzysesyjnej Zarządu.
 6. Zapytania i interpelacje.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie rocznego planu pracy Rady Powiatu Kolskiego na 2018 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kolskiego na rok 2018.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie rocznego planu pracy stałych Komisji Rady Powiatu Kolskiego na 2018 r.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2018-2027.

– przedstawienie projektu uchwały przez Starostę Kolskiego,

– odczytanie opinii stałych Komisji Rady Powiatu, w tym opinii Komisji Budżetu i Finansów,

– odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,

– przedstawienie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wniosku o wprowadzenie poprawek do projektu wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2018-2027,

– dyskusja,

– głosowanie w sprawie poprawek do projektu wieloletniej prognozy finansowej

Powiatu Kolskiego na lata 2018-2027,

– głosowanie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata

2018-2027 wraz z poprawkami.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Kolskiego na 2018r.

– przedstawienie projektu uchwały budżetowej przez Starostę Kolskiego,

– odczytanie opinii stałych Komisji Rady Powiatu, w tym Komisji Budżetu i Finansów,

– odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,

– przedstawienie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wniosku o wprowadzenie

poprawek do projektu budżetu Powiatu Kolskiego na 2018 r.,

– dyskusja,

– głosowanie w sprawie poprawek do projektu budżetu na 2018r.,

– głosowanie w sprawie projektu uchwały budżetowej wraz z poprawkami.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego z przeznaczeniem na finansowane planowanego deficytu budżetu powiatu w roku 2018 oraz spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów.
 2. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
 3. Wolne głosy i wnioski.
 4. Zamknięcie obrad.

                                                                                              Przewodniczący

                                                                                        Rady Powiatu Kolskiego

                                                                                            /-/ Marek Tomicki

 

L Sesja Rady Miejskiej w Kole, która odbędzie się w dniu 28 grudnia 2017 roku (czwartek) o godz. 10.00  w sali konferencyjnej Ratusza Miejskiego w Kole, ul. Stary Rynek 1

Porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Powitanie gości.
4. Propozycje do porządku obrad.
5. Informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta Koła.

Część I
6. Interpelacje i zapytania.
7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 (zobacz).
9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetu miasta Koła na 2017 rok (zobacz).
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła na lata 2017-2025 (zobacz).
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Koło (zobacz).
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Miejską Koło wkładów niepieniężnych w postaci kanalizacji deszczowej do Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kole (zobacz).
13. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XLIII/420/2017 Rady Miejskiej w Kole z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu partnerskiego pn. „Razem przeciwko wykluczeniu. Kolskie Partnerstwo na rzecz włączenia społecznego” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 7. Włączenie społeczne, Działanie 7.1. Aktywna integracja, Poddziałanie 7.1.2. Aktywna integracja – projekty konkursowe Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (zobacz).
14. Podjęcie uchwały w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kole na rok 2018 (zobacz).
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Kole w rejonie ulic Sienkiewicza i Słowackiego (zobacz).
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny nieruchomości gruntowej położonej w Kole przy ul. PCK (zobacz).
17. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Dziennego Domu „Senior+” w Kole, ul. Powstańców Wielkopolskich 4 i nadania statutu (zobacz).
18. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior+” w Kole (zobacz).
19. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Kole na 2018 rok (zobacz).
20. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok (zobacz).
21. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Kole na 2018 rok (zobacz).

Część II
22. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła na lata 2018-2025:

 • a) przedstawienie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła na lata 2018-2025 (zobacz).
 • b) odczytanie opinii Komisji Budżetu i Finansów oraz pozostałych stałych komisji Rady
 • c) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej
 • d) przedstawienie autopoprawek Burmistrza do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła na lata 2018-2025 (zobacz).
 • e) dyskusja nad autopoprawkami przedstawionymi przez Burmistrza i pozostałymi wnioskami oraz ich przegłosowanie
 • f) głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła na lata 2018-2025.

23. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Miasta Koła na 2018 rok:

 • a) przedstawienie projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej Miasta Koła na 2018 rok (zobacz).
 • b) odczytanie opinii Komisji Budżetu i Finansów oraz pozostałych stałych komisji Rady
 • c) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej
 • d) przedstawienie autopoprawek Burmistrza do projektu uchwały budżetowej Miasta Koła na 2018 rok (zobacz).
 • e) dyskusja nad autopoprawkami przedstawionymi przez Burmistrza i pozostałymi wnioskami oraz ich przegłosowanie

24. Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie uchwały budżetowej Miasta Koła na 2018 rok.
25. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kole o złożonych w okresie międzysesyjnym interpelacjach.
26. Wolne głosy i wnioski.
27. Zamknięcie obrad L Sesji Rady Miejskiej w Kole.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kole
/Artur Szafrański/

Opracowanie i zdjęcia: Mariusz Kozajda

Subskrybuj
Powiadom o
guest
3 komentarzy
Najnowsze.
Najstarsze. Najbardziej oceniony.
Informacje zwrotne.
Zobacz wszystkie komentarze.
Gość
Gość
6 lat temu

To wszystko jest na Biuleleynie Informacji Publicznej miasta Koła w internecie.

Iga
Iga
6 lat temu

Dziękuję za możliwość zapoznania się z materiałami na sesje .

Telefon interwencyjny

Widziałeś(aś) coś ważnego? Chcesz się podzielić informacją?
Masz problem i nie wiesz co robić?

Zadzwoń!
Anonimowość gwarantowana!

600 152 526